Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31
Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Informace o provozu školy od 25. 5. 2020

Informace o provozu školy od 25. 5. 2020Datum konání:
25.5.2020

 

Provoz školy od 25. 5. 2020  -  informace pro žáky 1. – 5. ročníku a jejich zákonné zástupce

V souladu s usnesením vlády č. 491 ze dne 30. dubna 2020 je od pondělí 25. 5. 2020 povolena osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole.  Docházka není pro tyto žáky povinná.

Podmínkou osobní přítomnosti žáků ve škole je odevzdání písemného „čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. čestné prohlášení.docx  Dokument podepsaný zákonným zástupcem odevzdají žáci při prvním vstupu do školy. Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude žákovi osobní účast ve škole umožněna.

 

Provoz školy bude probíhat v souladu s hygienickými postupy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

1. Pro všechny osoby nacházející se před školou platí povinnost zakrytí úst a nosu, je třeba dodržovat odstupy 2 metry, platí zákaz shlukování.

2. Vstup do budovy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.  Žáci budou do budovy školy vstupovat zadním vchodem.

3. Při souběžném příchodu dvou a více žáků do prostoru šaten se budou žáci postupně střídat tak, aby byl vždy dodržen odstup minimálně 2 metry.

4. Maximální počet žáků ve skupině je 15 žáků, v každé lavici může sedět pouze 1 žák.

5. Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáčky na jejich uložení.

6. O nošení roušek ve třídě rozhoduje vyučující v závislosti na formě probíhající aktivity.

7. Všichni žáci a zaměstnanci nosí ve společných prostorách roušky.

8. Po příchodu do třídy a po každém vyučovacím bloku si žáci vydezinfikují nebo umyjí ruce ve své třídě. 

9. Žáci se budou ve škole pohybovat pouze ve vyhrazených prostorách.

10. Žáci se nesmí stýkat se žáky zařazenými do ostatních skupin.

11. Při přesunech dodržují žáci odstupy 2 metry vždy, když je to možné.

12. Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla, jejich opakované nedodržování i přes upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do

       školy.

13. Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID- 19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak   

      akutní infekce dýchacích  cest), nesmí vstoupit do školy.

14. Pokud žák vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, bude umístěn do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce žáka s ohledem na okamžité     

       vyzvednutí žáka. O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici.

 

 

Provozní doba a organizace vzdělávacích aktivit

Vzdělávací aktivity budou probíhat pravidelně každý pracovní den.

Provoz školy je stanoven od 7. 30 do 16. 10 hodin.

Ranní družina není poskytována.

Začátek vyučování zůstává v 7. 50 hodin.

Vzdělávací aktivity jsou rozděleny na dopolední a odpolední část. Cílem dopoledního části je zajistit vzdělávání žáků v obsahu, který škola realizuje v rámci vzdělávání na dálku. Cílem odpolední části je zajistit zájmové vzdělávání žáků (přiměřeně dle obsahu ŠVP školní družiny). O zařazení vzdělávacích aktivit rozhoduje třídní učitel, výuka tělesné výchovy není možná. Dle počasí bude zařazen pobyt venku v areálu školy.

 

Složení skupin je neměnné po celou dobu. Přihlásit žáka k docházce do školy je nutné od 25. 5., pozdější přihlášení již nebude možné.

 

Omlouvání žáků

Škola povede evidenci o docházce žáků do skupin. Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat žákovu nepřítomnost. V případě nepřítomnosti žáka delší než 3 dny, škola bude žádat informaci od zákonného zástupce o důvodech nepřítomnosti a o tom, zda bude žák nadále do skupiny docházet. Absence se nezapočítává do absence uváděné na vysvědčení.

 

Zákonný zástupce je povinen vyjádřit zájem o docházku do školy nejpozději do 18. 5. 2020 elektronicky na adrese zsams@skolapnovice.cz.

Mám/nemám zájem o docházku syna/dcery (jméno) do školy od 25. 5. 2020.

Bude odcházet ze školy sám/a  ve  ……………….. hodin.

Budu si dítě vyzvedávat ve …………….. hod.  , bude odcházet v doprovodu………..  .

Případně, prosím, sdělte další upřesňující informace.

 

Stravování

Pro žáky bude zajištěn oběd (bez možnosti výběru) ve školní jídelně za dodržení všech požadovaných hygienických opatření. Je nutné se ke stravování přihlásit u p. Benešové tel. : 774 287 067, nebo na emailu: jidelna@skolapnovice.cz.

 

Případné dotazy vám zodpovíme na emailové adrese zsams@skolapnovice.cz,  nebo na tel.:774 288 067.

Pokud nemáte možnost tisku čestného prohlášení, můžete si prohlášení v tištěné podobě  vyzvednout v pondělí 18. 5. a ve středu 20. 5. vždy od 8.00 do 11. 30 hodin v ředitelně školy.