Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Historie

Historie

Historie školy v Pňovicích je velmi stará. Škola ze starých zápisů

Pňovice měli školu již v roce 1786!

„Byla-li jaká škola od dávných dob v Piňovicích nelze nijak zjistit. Ale dokázáno jest, že kníže Václav z Lichtensteinu postavil r. 1786 novou školu (nynější č.57 – Mužíkovi) a téhož roku ji předal obci proti reversu, že ji bude do budoucna na své útraty vydržovati a spravovati, ale kníže sobě ponechal právo patronátní a presentační. Škola tato byla 13. února 1792 prohlášena veřejnou, navštěvovalo ji 66 žáků a z těch odvádělo 60 žáků učiteli jeden a půl krejcaru týdně na školní plat, 6 jako chudobní bylo osvobozeno.

Tato školní budova byla ale příliš malá a zvláště přiškolením Strukova r. 1827 musela býti rozšířena. Roku 1835  27. května s ostatní částí vesnice úplně shořela a teprve r. 1856 počalo se v ní opět vyučovat.

Novými školními zákony r. 1869 a r. 1870 rozšířena byla návštěva školy od 6 do 14 let a školní budova přestala úplně vyhovovat. Muselo se pomýšleti na novou, což se však potkalo s velikým odporem u občanů. Ponevadž ale tehdejší kníže z Lichtenstejnů je uzvolil na něho připadajícími 3/5 na školu přispěti, koupena byla bývalá vínopalna za 12.560 zlatých 10. ledna 1876 ve veřejné dražbě u okresního soudu v Uničově a teprve r. 1877 její hlavní část na školu se třemi učírnami od stavitelského mistra Ant. Srigla z Uničova opravena byla. Náklad na zakoupení a opravu činily 23.435 zlatých. Moravský zemský výbor výnosem svým povolil obci zbývající část vínopalny /obytnou budovu s ohromnými chlévy a stodolou, majetek F. Škody) odprodati a stržených peněz použíti ke krytí nákladů.

Dne 30. března 1878 konala se veřejná dražba a ztržilo se za starou školu, kterou koupil Kryš za 2305 zlatých a za zbytek vínopalny se utržilo 4500 zlatých.

Největší zásluhy o zřízené nové školy měl Josef  Tégl, rolník z č. 25 a Karel Rabenseifner, mlynář. Školní budova byla 18.11.1877 slavnostně vysvěcena farářem Florianem Krajíčkem a tehdejším nadučitelem Josefem Řehákem do správy jako dvojtřídní přijata. Roku 1892