Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
4
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
5
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
6
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
7
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
8
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
9
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
10
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
11
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
12
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
13
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
14
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
15
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
16
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
17
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
18
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
19
Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání - dodatečný zápis
20 21
22 23 24 25 26 27 28

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

 

Novější 1 3 8 14 21

Informace k přihláškám na SŠ

viz. zprávy tříd (9. ročník)


Publikováno 7. 2. 2021 21:41

Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021

Datum konání: 11. 1. 2021 - 22. 1. 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

informuje, že provoz škol a školských zařízení v období od 11. ledna do 22. ledna bude i nadále probíhat ve stejném režimu jako v období do 10. ledna 2021.

 

 


Publikováno 8. 1. 2021 10:37

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Datum konání: 4. 1. 2021 - 10. 1. 2021

 

Informace k provozu školy od 4. 1. 2021

Od pondělí 4. 1. nastupují k prezenční výuce pouze žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu s menšími změnami. Nadále je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání. Doporučuje se během dne zařadit pobyt žáků na čerstvém vzduchu.

 • Výuka v 1. ročníku bude probíhat od 7.50 hodin do 11. 20 hodin.
 • Výuka ve 2. ročníku bude probíhat od 8.00 hodin do 11. 35 hodin.

Pro žáky 3. - 9. ročníku je povinné vzdělávání distančním způsobem dle již dříve nastavených pravidel.

Rozvrhy online výuky pro jednotlivé ročníky :

3. ročník 3online.pdf výuka každý den od 9.00 hodin
4. ročník 4online.pdf výuka každý den od 8.00 hodin
5. ročník 5online.pdf  
6. ročník 6online.pdf  
7. ročník 7online.pdf  opravený rozvrh
8. ročník 8online.pdf  
9. ročník 9online.pdf  

 

V případě změn v rozvrhu (s ohledem k délce trvání distanční výuky, k aktuální situaci v pedagogickém sboru) budou žáci upozorněni na provedenou úpravu prostřednictvím MS Teams, nebo zveřejněním informace na webových stránkách ve zprávách tříd.

Jsou umožněny prezenční individuální konzultace ve škole (vždy pouze jeden žák a jeden pedagogický pracovník), u kterých může být přítomen zákonný zástupce. Budeme využívat s ohledem na vzdělávací potřeby jednotlivých žáků.

Provoz školní družiny bude od 6.15 do 16.00 hodin.

Pro provoz školy budou nadále platit zvýšená hygienická opatření:

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Doporučujeme pro žáky 2 roušky na dopoledne a 2 roušky na odpoledne (pro žáky navštěvující ŠD) + 2 sáčky na roušky.
 • Bude probíhat pravidelné větrání ve třídě. Prosíme rodiče, aby děti vybavili vhodným oblečením.
 • Vstup třetích osob (mimo žáky a zaměstnance) do prostor školy je možný jen v nezbytně nutných případech s tím, že se omezí kontakt třetích osob s osobami v prostorách školy.

Školní stravování

 • Ve školní jídelně se mohou prezenčně stravovat pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomní na pracovišti. Ostatní žáci, zaměstnanci školy si mohou stravu odebrat.
 • Žáci mají v době distanční výuky nárok na dotovaný oběd.
 • Žáci i zaměstnanci mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.
 • Maximální počet osob u jednoho stolu je omezen na 4 osoby.
 • Ve školní jídelně nemůže být současně více osob, než je míst k sezení.
 • Je nezbytné udržovat maximální možný rozestup mezi žáky z různých tříd.

Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se stravují ve školní jídelně a nemají oběd odhlášený, mají v pondělí 4. 1. zajištěný oběd.

Žáci na distanční výuce, kteří mají zájem o obědy, se mohou nahlásit u paní Benešové na tel. 774 287 067.. Obědy do jídlonosičů budou vydávány od 10.40 hodin - 11.10 hodin, nebo od 13.15 hodin - 13.45 hodin.

Vážení rodiče, děkujeme za dosavadní spolupráci a přejeme vám do nového roku pevné zdraví, hodně štěstí, optimismu a trpělivosti.

                                                                                                                                                        vedení školy


Publikováno 2. 1. 2021 20:15

Opatření MŠMT

Datum konání: 19. 12. 2020 - 3. 1. 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanovuje dny 21. prosince a 22. prosince 2020 jako volné dny, na které navazují vánoční prázdniny.

Výuka končí v pátek 18. 12. 2020 a bude opět zahájena v pondělí 4. 1. 2021.


Publikováno 18. 12. 2020 12:10

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Datum konání: 30. 11. 2020 - 22. 12. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

na základě pokynů MŠMT se od pondělí 30. 11.  povinně prezenčně vzdělávají všechny ročníky 1. stupně a 9. ročník.

Pro ostatní ročníky 2. stupně (6. , 7., 8. roč.) je povinná rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Třídy, které  v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Harmonogram rotační výuky:

 

prezenční výuka

dle rozvrhu platného od 1. 9.

distanční výuka

dle rozvrhu on-line výuky  jako doposud

 

 6. ročník, 8. ročník

30. 11. - 4. 12.

14. 12. - 18.12.

                         7. 12. - 11. 12.

                         21.  - 22. 12.

 

         7. ročník

7.12. - 11.12.

21. - 22. 11.

                        30. 11. - 4. 12.

                       14. 12. - 18. 12.

 

 

 

 

 

Výuka na 1. stupni bude probíhat dle rozvrhu s menšími úpravami:

 • Výuka v 1. a 2. ročníku bude probíhat od 8. 00 hodin do 11.20 hodin (4 vyučovací hodiny každý den).
 • Výuka ve 3., 4., a 5. ročníku bude probíhat od 8. 00 hodin do 12. 25 hodin (maximálně 5 vyučovacích hodin).

Výuka na 2. stupni bude probíhat dle běžného režimu od 7. 50 hodin, pouze 5. hodina bude ukončena v jiném čase, a to ve 12.15 hodin.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Jsou umožněny individuální konzultace ve škole i pro žáky, kteří se vzdělávají distančně (vždy jeden pedagogický pracovník a jeden žák), u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Vstup do budovy školy: V šatnách se žáci nebudou shlukovat, po příchodu do šatny se pouze přezují, bundy a kabáty neodkládají do skřínky, berou si je do třídy. Řídí se pokyny dohlížejícího pedagoga.

Školní družina bude v provozu v obvyklých časech od 6.15 hodin do 16. 00 hodin.

Provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy stanovenými MŠMT (mytí a dezinfekce rukou a povrchů, dodržování rozestupů, intenzivní větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny).

Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit  roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Stravovat přímo v jídelně se mohou pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.

 • Od 30. 11. mají všichni již dříve přihlášení žáci, kteří nastupují na prezenční výuku, automaticky nahlášené obědy. Pokud nebudou mít rodiče zájem o stravování pro své dítě, je nutné oběd odhlásit u paní Benešové (tel: 774 287 067).
 • Žáci v distančním vzdělávání mají možnost vyzvedávat oběd do jídlonosičů, a to v časech  od 10. 40  - 11.10 hodin nebo od 13. 30  - 13. 45 hodin.
 •  Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

                                                                                                                               Těšíme se na vás.

                                                                                                                                                           vedení školy

 

         priloha_844743355_0_Opatření PES pro oblast školství.pdf


Publikováno 27. 11. 2020 10:03

Třídní schůzka pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

Ve středu 25. 11. 2020 v 16:00 proběhne pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče online třídní schůzka s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní ohledně informací  k přijímacímu řízení na střední školy. Schůzka se bude konat prostřednictvím Microsoft Teams přes účty žáků.

 


Publikováno 23. 11. 2020 11:33

Změna doby výdeje obědů do jídlonosičů od 18. 11. 2020

Datum konání: 18. 11. 2020

 

Upozorňujeme žáky, kteří během distanční výuky odebírají obědy ze školní jídelny,  že od středy 18. 11. dochází ke změně času vydávání obědů

do jídlonosičů.  Obědy si můžete odebrat od 10.40 hodin do 11. 10 hodin nebo od 13.15 hodin do 13.45 hodin.


Publikováno 16. 11. 2020 20:44

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Datum konání: 18. 11. 2020 - 22. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Od středy 18. 11. nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu s menšími změnami. Prezenční výuka je povinná, nepřítomnost je třeba omlouvat dle podmínek školního řádu. Nadále je zakázán zpěv a tělesná výchova. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. (Podle počasí budeme využívat i v rámci školní družiny).

 • Výuka v 1. ročníku bude probíhat od 7.50 hodin do 11. 20 hodin.
 • Výuka ve 2. ročníku bude probíhat od 8. 00 hodin do 11. 35 hodin.
 • Prosíme rodiče o dodržování času příchodu tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle dosavadních pravidel.

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.

 • Provoz školní družiny bude od 6.15 hodin do 16.00 hodin.
 • V tomto týdnu (od 18.  - 20. 11.) bude v provozu ranní družina pouze pro žáky 1. ročníku.
 • V odpolední družině budou žáci rozděleni dle ročníků.

Pro provoz školy budou nadále platit zvýšená hygienická opatření:

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Doporučujeme pro žáky 2 roušky na dopoledne a 2 roušky na odpoledne (pro žáky navštěvující šd), 2 sáčky na roušky.
 • Bude probíhat pravidelné větrání ve třídě - v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. Prosíme rodiče, aby zvážili vhodné oblečení pro děti.

Školní stravování

 • Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se stravují ve školní jídelně a nemají oběd odhlášený, mají ve středu 18. 11. zajištěný oběd.
 • V tento den si oběd můžete odebrat do jídlonosičů od 10.40 hod. do 11. 10 hod.,  nebo 13. 15 hod. - 13. 45 hod..
 • Pokud nebudete mít zájem o obědy v další dny, je třeba obědy odhlásit u paní Benešové.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy na emailu: zsams@skolapnovice.cz nebo tel.: 774 288 067.

 

 


Publikováno 16. 11. 2020 20:06

Informace k přijímacímu řízení na SŠ - 9. ročník

V týdnu 23. - 27. 11. proběhne pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče online třídní schůzka  s informacemi ohledně přijímacího řízení na střední školy. Termín a čas ještě upřesníme. 

Pokud někdo bude podávat přihlášku do oboru s talentovou zkouškou, tak kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. M. Hojgrovou (tel. 771 157 337). Termín pro podání přihlášek do těchto oboru je 30. 11. 2020.

https://www.atlasskolstvi.cz/


Publikováno 16. 11. 2020 13:17

Informace k organizaci výuky od 14. 10. 2020

Datum konání: 14. 10. 2020

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
 •  U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině.

Výuka bude probíhat distančním způsobem. Je pro žáky povinná. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou videokonferencí prostřednictvím Microsoft Teams a formou zadávání úkolů.

Zadávání úkolů:
 • pro žáky 1. ročníku formou emailu rodičům,
 • pro žáky 2. - 5. ročníku na webových stránkách školy - ve zprávách tříd,
 • pro žáky 2. stupně prostřednictvím Microsoft Teams. 

On-line výuka:

Informace k on-line výuce  a přístupové údaje pro žáky 1. stupně budou zaslány zákonným zástupcům na emaily ve středu 14. 10.. Zahájení výuky předpokládáme ve čtvrtek. Žáci 1. stupně budou mít maximálně 2 hodiny on-line výuky denně.

V případě problémů a dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Rozvrh on-line výuky pro 6. ročník : 6online - oprava.pdf Zítra od 8.00 hodin on-line třídnická hodina. Výuka dle rozvrhu od čtvrtku.
Rozvrh on-line výuky pro 7. ročník : 7online.pdf  
Rozvrh on-line výuky pro 8. ročník : 8online.pdf Zítra od 8.00 hodin on-line třídnická hodin. Výuka dle rozvrhu od čtvrtku.
Rozvrh on-line výuky pro 9. ročník : 9online.pdf  

 

Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančně, mají nárok na odběr obědů v rámci školního stravování. Obědy budou vydávány do jídlonosičů od 11:30 hodin do 12:30 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikováno 13. 10. 2020 19:00

Novější 1 3 8 14 21