Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
2
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
3
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
4
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
5
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
6
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
7
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
8
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
9
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

 

Novější 1 3 8 16 23

Úspěch v matematické soutěži Pangea 2021

Datum konání: 17. 6. 2021

Matematická soutěž Pangea

Matematická soutěž Pangea probíhá již osmým rokem a je určena pro všechny děti, které rády počítají. Účastní se ji žáci 4. až 9. ročníků základních škol a jím příslušných ročníků víceletých gymnázií z celé České republiky. Tato soutěž pracuje s reálnými příklady ze života nejen ze společenskovědních a přírodovědných oborů. Pro každý rok jsou připraveny tematicky zaměřené úlohy. Pro ročník 2020/2021 byla zvolena témata Věda a Výtvarné umění. Soutěž probíhá ve dvou kolech – školní a finálové kolo. Ti nejlepší ze školního kola jsou pozváni na finálové kolo do Prahy, kde se soutěží o hodnotné ceny.

V letošním školním roce, kvůli distanční výuce,  probíhalo školní kolo soutěže  od 8.3. do 9.4. Z naší školy se zúčastnilo celkem 20 žáků a jeden úspěšný řešitel postupuje do finálového kola. Je ním žák 7. ročník Ondřej Pavelka, který se ve své kategorii umístil na 45. místě z 4778 účastníků v ČR. Gratulujeme!!!

 

Ročník

Počet zúčastněných žáků

4.

2

5.

2

6.

3

7.

6

8.

6

9.

1


Publikováno 26. 5. 2021 13:26

Informace k organizaci výuky od 24. 5. - pro žáky 2. stupně

 

Od pondělí 24. 5. bude výuka na 2. stupni probíhat podle řádného rozvrhu s menšími změnami.

Upravené rozvrhy:

rozvrh 6. ročník.pdf

rozvrh 7. ročník.pdf

rozvrh 8. ročník.pdf

rozvrh 9. ročník.pdf

Z důvodu dodržování opatření ve školní jídelně může být poslední hodina zkrácena.

Tělesná výchova bude probíhat venku.

Testování se uskuteční v pondělí od 7.15 pro žáky z Pňovic. Bližší informace k testování dostanete od pedagogického pracovníka vykonávajícího dohled.

Dojíždějící žáci budou testováni v čase podle příjezdu autobusu.

 


Publikováno 21. 5. 2021 15:09

Informace k organizaci výuky od 24. 5. 2021

Datum konání: 24. 5. 2021

 

Od pondělí 24. 5. 2021 je umožněna osobní přítomnost ve škole všem žákům.

Obnoví se výuka na 2. stupni bez rotací:).

Homogenita tříd a skupin není povinná.

Ostatní pravidla zůstávají stejná jako doposud:

 • Testování 1x týdne, vždy v pondělí.
 • Nošení ochrany dýchacích cest.

 


Publikováno 20. 5. 2021 15:37

Informace k provozu školy od 17. května 2021

 

1. stupeň

 • Od 17. 5. 2021 se umožňuje osobní přítomnost  žáků 1. stupně bez rotací.             
 • Ve všech ročnících 1. stupně bude výuka probíhat podle rozvrhu.       
 • Žáci budou testováni 1x týdně antigenními testy, vždy v pondělí.  Testování bude probíhat od 7. 15 hod. do 7. 35 hod. v jednotlivých třídách.                                                                                                                                                                                                                                                                         

 2. stupeň

 • Od 17. 5. pokračuje rotační výuka na 2. stupni.   

         

  prezenční výuka

                      distanční výuka

                  dle rozvrhu online výuky 

od 17. do 21. 5. 2021

     žáci 6. a 8. ročníku

 

rozvrh 6. ročník.pdf

 

rozvrh 8. ročník.pdf

 

           žáci 7. a 9. ročníku

                                         

 • Žáci 2. stupně budou testováni 2x týdně antigenními testy, a to následovně: v pondělí před začátkem vyučování od 7. 15 hodin (žáci z Pňovic :),                                                                                                                                                              ve čtvrtek před začátkem vyučování od 7. 30 hodin.

                                                                                                                                               Dojíždějící žáci budou testováni v čase podle příjezdu autobusu.

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo čas, je nutné jej otestovat bezprostředně po jeho příchodu.
 • Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů, nemusí být po předložení dokladu o této skutečnosti testováni. Pokud doklad škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Další informace k testování žáků můžete najít na webových stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 •                                                                                                                  https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 •                                                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 • Škola akceptuje využití vlastních testů. Je možné využít pouze schválené testy, seznam naleznete na stránkách MZ. Pokud této možnosti využijete, prosíme o vyfocení krabičky od testu a zaslání na email zsams@skolapnovice.cz ke kontrole.  Samotný test musí být proveden až ve škole.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Probrané učivo a úkoly najdete na obvyklém místě - na webových stránkách ve zprávách jednotlivých tříd (1. stupeň).
 • Prosíme rodiče žáků, kteří se nezúčastní prezenční výuky, aby tuto skutečnost oznámili třídnímu učiteli.

 

Ve škole budou i nadále platit  hygienická opatření:

 • Žáci musí mít roušku dle platného nařízení MZ - doporučujeme dva kusy na výměnu + sáček.
 • Dospělé osoby vstupují s respirátorem.
 • Při vstupu do školy je nutno použít dezinfekci.
 • Pravidelné větrání během vyučování a o přestávkách, rozestupy.

Publikováno 13. 5. 2021 15:22

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

Datum konání: 11. 5. 2021 - 27. 5. 2021

                                          

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc, jako věcně a místně příslušný správní orgán rozhodla prostřednictvím ředitelky v souladu s § 46, § 165, odst. 2 písm. e) a §183 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, takto:

 

                                                               vyhovuje žádosti o přijetí do prvního ročníku základního vzdělávání

                                                                                              u dětí s těmito registračními čísly:

uchazeč - reg. číslo výsledek řízení
01/2021 přijat/a
02/2021 přijat/a
03/2021 přijat/a
05/2021 přijat/a
06/2021 přijat/a
08/2021 přijat/a
09/2021 přijat/a
10/2021 přijat/a
5TLGY přijat/a
LX6YF přijat/a
XSS0G přijat/a
CEGEC přijat/a

 

 Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění, a to prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

O přijetí Vašeho dítěte bylo vyhotoveno písemné rozhodnutí, které je součástí spisu dítěte ve škole. Přijatým nebude v písemné podobě doručováno.                        V případě potřeby si rozhodnutí můžete vyzvednout v ředitelně školy po tel. domluvě (774 288 067).

Datum zveřejnění: 11. 5. 2021                                                                                                                                                                                                                                Datum nabytí právní moci: 27. 5. 2021                                                                                                    

                                                                                                                                                   Mgr. Světlana Ruprechtová, řed. školy

Oznámení rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání od 20212022.pdf


Publikováno 11. 5. 2021 11:08

Informace k provozu školy od 10. 5. 2021

Datum konání: 10. 5. 2021 - 23. 5. 2021

 

Od 10. 5. je na základě mimořádného opatření umožněna osobní přítomnost žáků 2. stupně rotační formou.

 1) Harmonogram rotační výuky pro žáky 2. stupně:

                       prezenční výuka

  distanční výuka

dle rozvrhu online výuky jako doposud

od pondělí 10. 5. 2021

                  žáci 7. a 9. ročníku

dle rozvrhu:

rozvrh 7. ročník.pdf

rozvrh 9. ročník.pdf

                     žáci 6. a 8. ročníku

 

od pondělí 17. 5. 2021

                 žáci 6. a 8. ročníku

rozvrh bude zveřejněn příští týden

                      žáci 7. a 9. ročníku

 
V souvislosti s epidemiologickými opatřeními je nutné upravit dobu výdeje obědů, aby se žáci ve školní jídelně nepotkávali. Z tohoto důvodu může být poslední hodina zkrácena.

Sportovní činnosti v rámci provozu škol a školských zařízení se mohou konat ve vnějších prostorech.

 2) Rotační výuka na 1. stupni pokračuje v nastaveném režimu.

 

TESTOVÁNÍ

Žáci 1. stupně se od 3. května testují s frekvencí jedenkrát týdně. Testování bude probíhat v pondělí nadále od 7.15 hodin do 7. 35 hodin. Prosíme o dodržení času příchodu.

Pro žáky 2. stupně základní školy platí, že jsou testováni dvakrát týdně. Testování bude probíhat:    

 • v pondělí před začátkem vyučování od 7. 45 hodin,                                                              
 • ve čtvrtek před začátkem vyučování od 7. 30 hodin.

Prosíme žáky 2. stupně, aby dodrželi určený čas – dříve jim nebude umožněn vstup do budovy školy. Bližší informace k testování dostanou od pedagogického pracovníka vykonávajícího  dohled.

 • Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo čas, je nutné jej otestovat bezprostředně po jeho příchodu.
 • Žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů, nemusí být po předložení dokladu o této skutečnosti testováni. Pokud doklad škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.
 • Další informace k testování žáků můžete najít na webových stránkách: https://testovani.edu.cz/pro-rodice
 •                                                                                                                  https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty
 •                                                                                                                  https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4
 • Škola akceptuje využití vlastních testů. Je možné využít pouze schválené testy, seznam naleznete na stránkách MZ. Pokud této možnosti využijete, prosíme o vyfocení krabičky od testu a zaslání na email zsams@skolapnovice.cz ke kontrole.  Samotný test musí být proveden až ve škole.
 • Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Probrané učivo a úkoly najdete na obvyklém místě - na webových stránkách ve zprávách jednotlivých tříd.
 • Prosíme rodiče žáků, kteří se nezúčastní prezenční výuky, aby tuto skutečnost oznámili třídnímu učiteli.

 

STRAVOVÁNÍ

Žáci 2. stupně, kteří jsou přihlášení k odběru stravy, mají vždy v týdnu prezenční výuky přihlášené obědy. V případě, že obědy nechcete odebírat, je třeba si je odhlásit  ve školní jídelně u paní Benešové na tel.: 774 287 067. 

 

Ve škole budou i nadále platit  hygienická opatření:

 • Žáci musí mít roušku dle platného nařízení MZ - doporučujeme dva kusy na výměnu + sáček.
 • Dospělé osoby vstupují s respirátorem.
 • Při vstupu do školy je nutno použít dezinfekci.
 • Pravidelné větrání během vyučování a o přestávkách.

 

 

 


Publikováno 6. 5. 2021 21:54

Informace k provozu školy od 3. května

 

MŠMT informuje, že v návaznosti na jednání vlády ČR dne 29. 4. 2021 došlo k vydání novelizovaného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k povinnému testování dětí, žáků a zaměstnanců ve školách a školských zařízeních, s účinností od 3. 5. 2021. Tímto opatřením se oproti současnosti mění následující:

 • preventivní antigenní test se ve školách, kde doposud probíhalo testování s frekvencí dvakrát týdně, nově provádí s frekvencí jedenkrát týdně s tím, že test se provede první den osobní přítomnosti dítěte, žáka ve škole v daném týdnu. Preventivní test se provádí bezprostředně po příchodu do školy. Nebude-li dítě, žák přítomen v den termínu testování ve škole, testování se provede v den jeho příchodu,
 • pro žáky 2. stupně základní školy platí, že jsou testováni dvakrát týdně,
 • povinné testování zaměstnanců se provádí jedenkrát v pracovním týdnu.

Publikováno 4. 5. 2021 14:16

Zajištění péče o děti zaměstnanců vybraných profesí

Datum konání: 12. 4. 2021

 

Pro děti rodičů pracujících ve vybraných profesích bude škola zajišťovat :

 • družinu (pro žáky 1. stupně), žádáme o nahlášení zájemců na tel: 774 288 067,
 • vzdělávání v mateřské škole, žádáme o nahlášení zájemců na tel.:774 289 067.

Rodiče doloží škole potvrzení od zaměstnavatele.

Podmínkou je účast dítěte, žáka na testování.


Publikováno 8. 4. 2021 19:25

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021 do odvolání

Datum konání: 12. 4. 2021

  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 je nově povolena od 12. 4. 2021 osobní přítomnost na vzdělávání :

 • v mateřských školách – dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí, bez roušek, pravidelné testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)
 • v základních školách :

            žákům 1. stupně (1. - 5. třída) v týdenním rotačním režimu do odvolání:

                 od 12. 4.  (lichý kalendářní týden) – nastupují do školy na prezenční výuku žáci 1., 3. a 5. ročníku , v sudém týdnu budou vyučováni distančně.

                 od 19. 4.  (sudý kalendářní týden)  - nastupují do školy na prezenční výuku žáci 2. a 4. ročníku, v lichém týdnu budou vyučováni distančně.

             žákům 2. stupně :

                      na skupinové konzultaci pro 9. ročník a žáky ohrožené školním neúspěchem,

                                                                  a to v nejvyšším počtu 6 žáků v jedné skupině (nutné testování)

                      na individuálních  konzultacích  - jeden žák a jeden pedagogický pracovník  (bez nutnosti testu)

Výuka pro žáky 2. stupně pokračuje distančním způsobem.

Školní družina bude v provozu od 6.15 hodin do 16.10 hodin.

TESTOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                            

Testování žáků bude probíhat při příchodu do ranní družiny, u ostatních žáků po příchodu do školy. Testování bude probíhat 2x týdně (pondělí a čtvrtek). 

                V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně je umožněna asistence zákonného zástupce při provádění testu.

                 Žádáme rodiče, aby této možnosti v maximální míře využili.

Pokud se některý žák nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo čas, je nutné jej otestovat bezprostředně po jeho příchodu.

K testování se může dostavit dítě, žák pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Děti a žáci, kteří prodělali onemocnění Covid-19 a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů, nemusí být po předložení dokladu o této skutečnosti testováni. Pokud doklad škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Více informací k testování naleznete na stránkách:     https://testovani.edu.cz/pro-rodice

                                                                                      https://testovani.edu.cz/pro-zaky-a-studenty

Instruktážní video:    https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s

Příchod žáků do školy od 7. 15 do 7. 35 hodin.

Pokud se dítě, žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti, žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona. Probrané učivo a úkoly najdete na obvyklém místě - na webových stránkách ve zprávách jednotlivých tříd nebo budou zasílány emailem (1. ročník).

Prosíme rodiče žáků, kteří se nezúčastní prezenční výuky, aby tuto skutečnost oznámili třídnímu učiteli.

 

STRAVOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Žáci na distanční výuce mají nárok na dotovaný oběd. Obědy budou vydávány do jídlonosičů od 10.45 - 11.00 hodin a od 13.15 do 13.45 hodin.

Žáci, kteří se účastní prezenční výuky a jsou přihlášeni k odběru obědů od začátku školního roku, budou mít obědy v daném týdnu přihlášené. Pokud nebudete mít zájem o odběr stravy, je potřeba kontaktovat paní Benešovou na tel. 774 287 067 do pátku 12.00 hodin.

Ve škole budou i nadále platit  hygienická opatření:

 • Žáci musí mít roušku dle platného nařízení MZ - doporučujeme dva kusy na výměnu + sáček.
 • Dospělé osoby vstupují s respirátorem.
 • Při vstupu do školy je nutno použít dezinfekci.
 • Pravidelné větrání během vyučování a o přestávkách.

 

Dotazy k chodu školy a školní jídelny na tel. 774 288 067, emailu: zsams@skolapnovice.cz

 

 

 


Publikováno 8. 4. 2021 16:33

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Datum konání: 12. 4. 2021 - 30. 4. 2021

 

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální vývoj pandemie a v souvislosti s vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy. Organizaci zápisu je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

1. Zápis je určen pro:

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 6 let,
 • děti, jimž byla v minulém školním roce odložena povinná školní docházka,
 • děti narozené od září do prosince 2015 - jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení,
 • děti narozené od ledna do června 2016 - jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

 

2. TERMÍN ZÁPISU ZŠ Pňovice: Podání přihlášky (příp. žádosti o odklad) bude možné od 12. 4. do 30. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

   A)  elektronicky - vyplněním formuláře: https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/skolapnovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40478

        (Po vyplnění formuláře Vám přijde do e-mailové schránky přihláška (žádost), ve které doplníte další potřebné údaje, část již bude doplněna. )   

   B)  nebo vytištěním a vyplněním potřebných formulářů:    Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 202122.pdf   

                                                                                                        Žádost o odklad školní docházky 202122.pdf

 

3. Vyplněnou přihlášku (žádost) je třeba doručit do školy do 30. 4. 2021:

 • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pňovice, Pňovice 192, 784 01 Litovel
 • do datové schránky školy: ID: pd8mykr
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na zsams@skolapnovice.cz, do předmětu uveďte zápis
 • osobním podáním ve škole: od 12. 4. v době od 7:30 do 14:00 hodin, nebo po individuální tel. domluvě

K přihlášce (žádosti) zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie.

4. Ve škole je nutné v dané době dodržovat platná protiepidemická opatření:

 • Při vstupu do školy provést dezinfekci rukou.
 • V budově školy nosit ochranu nosu a úst (respirátor).

5. Odklad povinné školní docházky:

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí ve výše uvedeném termínu spolu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání i žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu bude přerušeno. Současně bude stanovena doba, do které je nutné příslušná doporučení doložit, poté bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

6. Kritéria pro přijetí:

 • dítě s trvalým pobytem v Pňovicích
 • dítě s trvalým pobytem mimo Pňovice
 • počet dětí pro přijetí: 25

7. Zveřejnění seznamu přijatých dětí:

Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno na kontakt uvedený v žádosti. V případě elektronického podání bude registrační číslo uvedeno na přihlášce. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webových stránkách školy a u vstupu do budovy.

8. Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude možné uspořádat pro přijaté děti  a jejich rodiče společné setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

Desatero pro rodiče.pdf

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte na tel.: 774 288 067.


Publikováno 1. 4. 2021 0:22

Novější 1 3 8 16 23