Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Uzavření provozu mateřské školy
28
Uzavření provozu mateřské školy
29
Uzavření provozu mateřské školy
30
Uzavření provozu mateřské školy
31
Uzavření provozu mateřské školy
1
Uzavření provozu mateřské školy
2
Uzavření provozu mateřské školy
3
Preventivní antigenní testování a pravidla trasování ve školách od ledna 2022
4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

 

Štítky:


Novější 1 3 9 16 24

Preventivní antigenní testování a pravidla trasování ve školách od ledna 2022

Datum konání: 3. 1. 2022

Milí žáci, vážení rodiče,                                                                                                                                                                                                      na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách bude testování od 3. 1. 2022 probíhat následovně:

 • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 proběhne testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den přítomnosti žáka ve škole).
 • Dále pak od 17. ledna 2022 proběhne testování žáků každé pondělí (nebo první den přítomnosti žáka ve škole).
 • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
 • V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

Postup při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

1) V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,  jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole       s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

2) Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v

 • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
 • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.), tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
 • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
 • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem žáků z jiných tříd)
 • a dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

3) Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Další informace naleznete: 1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

Vážení rodiče,                                                                                                                                                    děkujeme za dosavadní spolupráci a do nového roku 2022 Vám přejeme hodně štěstí, radosti,  trpělivosti, osobní i rodinnou pohodu a především pevné zdraví !

                                                                                                 vedení školy


Publikováno 2. 1. 2022 17:55

Dny volna pro žáky

Datum konání: 21. 12. 2021 - 22. 12. 2021

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že z provozních důvodů vyhlašuji na úterý 21. 12. a středu 22. 12. 2021 dny volna pro žáky.

                                                                                  Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

 

 

Snížení úplaty za zájmové vzdělávání – prosinec 2021

Z důvodu přerušení provozu školní družiny na více jak 5 dní v měsíci stanovila  ředitelka školy na měsíc prosinec 2021 výši úplaty za zájmové vzdělávání na 40, - Kč.

dny volna.pdf

 


Publikováno 16. 12. 2021 7:53

Aktuálně ze školní jídelny

Datum konání: 8. 11. 2021

 
Vážení strávníci,
z provozních důvodů vaří jídelna od tohoto týdne pouze jedno jídlo. Všichni, kdo mají na středu objednané jídlo číslo 2, dostanou automaticky jídlo č. 1. Kdo nebude chtít ve čtvrtek jídlo č. 1 (krupicová kaše), musí si ho odhlásit na strava. cz nebo telefonicky 774 287 067 do středy 13.00 hodin.
                                                                                             Děkujeme za pochopení.
 

Publikováno 9. 11. 2021 16:39

Preventivní testování covid-19

Datum konání: 8. 11. 2021 - 15. 11. 2021

 

Milí žáci, vážení rodiče,

dne 1. listopadu 2021 Vláda ČR schválila mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, ze kterého vyplývá, že na území okresu Olomouc proběhne v pondělí 8. a 15. listopadu 2021 screeningové testování žáků základních škol na onemocnění covid-19.

Testování nepodstupují žáci, kteří doloží:

 • certifikát o provedeném očkování (14 dnů po plně dokončeném očkování),
 • že prodělali onemocnění covid-19 (po dobu 180 dní od prvního pozitivního testu na covid-19),
 • negativní výsledek testu provedeného v odběrovém místě (ne starší 24 hodin pro antigenní test a 72 hodin pro PCR test).

 Průběh testování bude obdobný jako při screeningovém testování v září.

Více informací naleznete: pokyn-ke-screeningovemu-testovani-listopad-2021_akt.02112021.pdf                                                                                       

Mimoradne-opatreni-–-screeningove-testovani-ve-skolach-s-ucinnosti-od-1.-11.-2021.pdf                                                                                        testovani-ve-skolach-cele-zneni-0950.pdf                                                                                       

 

 


Publikováno 4. 11. 2021 20:45

Den volna pro žáky

Vážení rodiče,

z důvodu odstávky pitné vody vyhlašuji neočekávaně na dnešek 22. 10. 2021 ředitelské volno pro žáky. Prosím, pokud můžete, neposílejte svoje děti do školy. Pro děti pracujících rodičů bude v provozu školní družina v běžném režimu. Obědy budou vydávány do jídlonosičů v době od 11.00 hod. do 13:00 hodin.

                                                                   Děkuji za pochopení.

                                                                                                    Mgr. Světlana Ruprechtová


Publikováno 22. 10. 2021 8:20

Nabídka kroužků

Minulý týden žáci obdrželi nabídku kroužků pro školní rok 2021/2022. Na základě počtu odevzdaných přihlášek otevíráme všechny nabízené kroužky:

 • florbal
 • ruční práce
 • sborový zpěv
 • taneční kroužek
 • náboženství

Kroužky zahájí svoji činnost tento týden (od 11. 10).

Cena kroužku je 240,- Kč za jedno pololetí (za jedno dítě a jeden kroužek).

 1. pololetí – říjen až leden částku uhradit do 31. října
 2. pololetí – únor až květen částku uhradit do 28. února

 Výjimku tvoří kroužek sborový zpěv a náboženství - zdarma.

  

kroužek

vyučující

den

čas

ročník

 

Florbal

J. Vidim

čtvrtek

14:45 – 15:30

1.- 9.

Ruční práce (vyšívání, háčkování atd.)

H. Čunderlová

středa

12:45 – 13:30

2.- 4.

Sborový zpěv (příprava vánočního vystoupení)

S. Jakešová

čtvrtek

13:00 - 13:45

2.- 9.

Taneční kroužek

P. Fingerová

úterý

15:00 - 15:45

1.- 9.

 

 

 

 

 

Náboženství

O. Jirout

dle domluvy

dle domluvy

1.- 9.


Publikováno 11. 10. 2021 13:09

Výskyt onemocnění COVID - 19

Vážení rodiče, 

informuji Vás, že v základní škole byl zaznamenán pozitivní případ onemocnění COVID - 19. Po konzultaci s KHS Vás žádám, abyste sledovali zdravotní stav svých dětí. V případě, že se u dětí vyskytnou jakékoliv příznaky onemocnění, kontaktujte ošetřujícího lékaře.

Děkuji za spolupráci.           Světlana Ruprechtová


Publikováno 29. 9. 2021 17:13

Logická olympiáda 2021

Datum konání: 30. 9. 2021

Milé děti, milí žáci, vážení rodiče,

v roce 2021 proběhne již 14. ročník Logické olympiády pořádané Mensou ČR. letak LO 2021 maly.pdf Soutěž Logická olympiáda je unikátní tím, že v ní o úspěchu rozhoduje logické uvažování, pohotovost, představivost a rychlost úsudku, namísto získaných znalostí a vědomostí. Na rozdíl od oborových soutěží nabízí Logická olympiáda úlohy nezávislé na úrovni vzdělání, a proto se mohou této soutěže účastnit děti a mládež od předškolního věku až po středoškoláky. Účast v soutěži pomáhá rozpoznat u dětí nadání a umožnit tak rozvoj jejich individuálních vloh.

Soutěž je určena pro následující věkové kategorie soutěžících:

 • Kategorie MŠ: děti předškolního věku     LO MS 2018 plakat CB.pdf
 • Kategorie A1: žáci prvního ročníku zš (1. třída)
 • Kategorie A2: žáci druhého ročníku zš (2. třída)
 • Kategorie A: žáci 1. stupně zš (3.-5. ročník)
 • Kategorie B: žáci 2. stupně zš ( 6. -9. ročník a odpovídající ročníky víceletých gymnázií)

KAŽDÝ soutěžící se musí zaregistrovat na www.logickaolympiada.cz . Registrace soutěžících z minulých let nejsou platné. Registrace probíhá do 30. září 2021.

Prosíme rodiče dětí mladších 15 let o spolupráci a pomoc s registrací, protože je potřeba, aby rodič či případně jiný zákonný zástupce souhlasil se zpracováním osobních údajů dětí pro účely soutěže.

Další informace o soutěži a důležité termíny naleznete na webových stránkách soutěže www.logickaolympiada.cz.

Děkujeme všem, kteří se do soutěže zapojí. Přejeme hodně úspěchů.


Publikováno 19. 9. 2021 21:58

exkurze Dlouhé Stráně

Datum konání: 17. 9. 2021

V pátek 17.9.2021 jsme uspořádali exkurzi pro 7., 8. a 9. ročník do areálu přečerpávací vodní elektrárny Dlouhé Stráně, která je vodní elektrárnou s největším celkovým instalovaným výkonem a s největším spádem v ČR. Nejdříve jsme navštívili informační centrum, kde nás seznámili se stavbou a s principem činnosti tohoto ojedinělého vodního díla. Poté jsme přešli do podzemí elektrárny přímo do kaverny turbín.

Na závěr jsme autobusem vyjeli přes dolní nádrž až k horní nádrži na hoře Dlouhé Stráně, která se nachází v nadmořské výšce 1350 m. I přes mlhu, která nám znemožnila výhledy na Jeseníky, jsme si exkurzi užili a získali plno nových poznatků.

fotogalerie

IMG_20210917_100757.jpgIMG_20210917_100835.jpg


Publikováno 17. 9. 2021 19:33

Objednávání stravy Internetem

Datum konání: 20. 9. 2021

 

Milí strávníci, vážení rodiče,

v rámci zkvalitňování služeb naše školní jídelna přechází na nový stravovací systém.

 

Obědy můžete odhlašovat a přihlašovat přes www.strava.cz (odkaz naleznete v horní části na webových stránek školy) zadáním uživatelského jména ve formě příjmení a jméno (prijmenijmeno) a pro první přihlášení vyplníte i heslo ve stejném formátu.

 

Číslo jídelny Pňovice je 11172.

 

Příklad:

strávník: Jana Nováková

uživatel: novakovajana

heslo: novakovajana

 

V aplikaci najdete informace o vydané stravě, stavu vašeho konta, můžete sledovat historii vašich objednávek a plateb za stravu.

Na jídelníčku vždy naleznete informaci o alergenech obsažených v konkrétních pokrmech.

 

Volba obědů:

Každý den bude mít žák automaticky přihlášený oběd č. 1. V případě, že budete mít zájem o oběd č. 2 (pokud budou v daný den 2 možnosti hlavního jídla), musíte v nabídce označit oběd č. 2. Tuto možnost výběru mají pouze žáci základní školy, děti z mateřské školy mají vždy oběd 1.

 

Návod pro strávníky na používání Strava.cz  

pro aplikaci na počítači    Strava_navod.pdf

pro mobilní aplikaci          Strava_android.pdf

 

Nezapomeňte změny vždy uložit.

 

Změny (volba obědu, jeho odhlášení, přihlášení) je možné zadat nejpozději do 13:00 hodin předchozího dne (obědy na pondělí lze změnit do pátku do 13:00 hodin).

 

Stravu je možno odhlásit i telefonicky na tel. č.: 774 287 067.

 

Stále platí, že první den nemoci má dítě nárok na oběd (vyzvednete si jej ve školní jídelně), další den nemoci musí být dítě odhlášené, protože nemá nárok na dotovanou stravu. 

Informace k platbě stravy:                                                                                                                                                                                                                                                                            

a) formou bezhotovostního inkasa                                                                                                                                                                                                                                 

Inkasní platba bude nově prováděna předem (zálohová). Prosíme o nastavení souhlasu s inkasem na Vašem účtu ve prospěch bankovního účtu 101 338 561 / 0300 u ČSOB-PS. Důležité je mít na účtu dostatek finančních prostředků a mít povolený dostatečný limit. V případě, že nebude možné platbu provést, bude strávník (zákonný zástupce strávníka) písemně upozorněn a po tomto upozornění je nutno stravné neprodleně uhradit.

b) hotově

Hotově musí být stravné uhrazeno do posledního dne předchozího měsíce (je možno uhradit vždy poslední týden v kanceláři školní jídelny). Upozornění: do konce září je třeba uhradit stravné za září + říjen.


Publikováno 16. 9. 2021 20:22

Novější 1 3 9 16 24