Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
1
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
2
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
Obnovení provozu mš
3
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
4
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
5
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
6
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
7
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
8
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
9
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
10
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
11
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
12
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
13
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
14
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
15
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
16
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
17
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
18
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
19
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
20
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
21
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
22
Informace k provozu školy od 30. 11. 2020
23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ

Aktuality ZŠ


 

 

Novější 1 3 8 14 21

Informace k provozu školy od 30. 11. 2020

Datum konání: 30. 11. 2020 - 22. 12. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

na základě pokynů MŠMT se od pondělí 30. 11.  povinně prezenčně vzdělávají všechny ročníky 1. stupně a 9. ročník.

Pro ostatní ročníky 2. stupně (6. , 7., 8. roč.) je povinná rotační prezenční výuka (střídání celých tříd po týdnech). Třídy, které  v daném týdnu nemají prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančním způsobem.

Harmonogram rotační výuky:

 

prezenční výuka

dle rozvrhu platného od 1. 9.

distanční výuka

dle rozvrhu on-line výuky  jako doposud

 

 6. ročník, 8. ročník

30. 11. - 4. 12.

14. 12. - 18.12.

                         7. 12. - 11. 12.

                         21.  - 22. 12.

 

         7. ročník

7.12. - 11.12.

21. - 22. 11.

                        30. 11. - 4. 12.

                       14. 12. - 18. 12.

 

 

 

 

 

Výuka na 1. stupni bude probíhat dle rozvrhu s menšími úpravami:

 • Výuka v 1. a 2. ročníku bude probíhat od 8. 00 hodin do 11.20 hodin (4 vyučovací hodiny každý den).
 • Výuka ve 3., 4., a 5. ročníku bude probíhat od 8. 00 hodin do 12. 25 hodin (maximálně 5 vyučovacích hodin).

Výuka na 2. stupni bude probíhat dle běžného režimu od 7. 50 hodin, pouze 5. hodina bude ukončena v jiném čase, a to ve 12.15 hodin.

 • Je zakázán zpěv a sportovní činnosti při vzdělávání.
 • Jsou umožněny individuální konzultace ve škole i pro žáky, kteří se vzdělávají distančně (vždy jeden pedagogický pracovník a jeden žák), u konzultace může být přítomen zákonný zástupce žáka.

Vstup do budovy školy: V šatnách se žáci nebudou shlukovat, po příchodu do šatny se pouze přezují, bundy a kabáty neodkládají do skřínky, berou si je do třídy. Řídí se pokyny dohlížejícího pedagoga.

Školní družina bude v provozu v obvyklých časech od 6.15 hodin do 16. 00 hodin.

Provoz školy bude probíhat za zpřísněných hygienických podmínek v souladu s postupy stanovenými MŠMT (mytí a dezinfekce rukou a povrchů, dodržování rozestupů, intenzivní větrání vnitřních prostor v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny).

Žáci a zaměstnanci mají povinnost nosit  roušky po celou dobu pobytu ve škole (včetně školní družiny).

Stravovat přímo v jídelně se mohou pouze žáci v prezenční výuce a zaměstnanci školy přítomni na pracovišti.

 • Od 30. 11. mají všichni již dříve přihlášení žáci, kteří nastupují na prezenční výuku, automaticky nahlášené obědy. Pokud nebudou mít rodiče zájem o stravování pro své dítě, je nutné oběd odhlásit u paní Benešové (tel: 774 287 067).
 • Žáci v distančním vzdělávání mají možnost vyzvedávat oběd do jídlonosičů, a to v časech  od 10. 40  - 11.10 hodin nebo od 13. 30  - 13. 45 hodin.
 •  Žáci a zaměstnanci školy mají povinnost v prostorách školní jídelny nosit roušky, s výjimkou doby konzumace stravy.

                                                                                                                               Těšíme se na vás.

                                                                                                                                                           vedení školy

 

         priloha_844743355_0_Opatření PES pro oblast školství.pdf


Publikováno 27. 11. 2020 10:03

Třídní schůzka pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče

Ve středu 25. 11. 2020 v 16:00 proběhne pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče online třídní schůzka s třídní učitelkou a výchovnou poradkyní ohledně informací  k přijímacímu řízení na střední školy. Schůzka se bude konat prostřednictvím Microsoft Teams přes účty žáků.

 


Publikováno 23. 11. 2020 11:33

Změna doby výdeje obědů do jídlonosičů od 18. 11. 2020

Datum konání: 18. 11. 2020

 

Upozorňujeme žáky, kteří během distanční výuky odebírají obědy ze školní jídelny,  že od středy 18. 11. dochází ke změně času vydávání obědů

do jídlonosičů.  Obědy si můžete odebrat od 10.40 hodin do 11. 10 hodin nebo od 13.15 hodin do 13.45 hodin.


Publikováno 16. 11. 2020 20:44

Informace k provozu školy od 18. 11. 2020

Datum konání: 18. 11. 2020 - 22. 11. 2020

Informace k provozu školy od 18. listopadu 2020

Od středy 18. 11. nastupují do školy žáci 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle rozvrhu s menšími změnami. Prezenční výuka je povinná, nepřítomnost je třeba omlouvat dle podmínek školního řádu. Nadále je zakázán zpěv a tělesná výchova. Je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy. (Podle počasí budeme využívat i v rámci školní družiny).

 • Výuka v 1. ročníku bude probíhat od 7.50 hodin do 11. 20 hodin.
 • Výuka ve 2. ročníku bude probíhat od 8. 00 hodin do 11. 35 hodin.
 • Prosíme rodiče o dodržování času příchodu tak, aby nedocházelo ke kontaktu mezi žáky.

Pro ostatní žáky pokračuje povinné vzdělávání distančním způsobem dle dosavadních pravidel.

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy.

 • Provoz školní družiny bude od 6.15 hodin do 16.00 hodin.
 • V tomto týdnu (od 18.  - 20. 11.) bude v provozu ranní družina pouze pro žáky 1. ročníku.
 • V odpolední družině budou žáci rozděleni dle ročníků.

Pro provoz školy budou nadále platit zvýšená hygienická opatření:

 • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
 • Doporučujeme pro žáky 2 roušky na dopoledne a 2 roušky na odpoledne (pro žáky navštěvující šd), 2 sáčky na roušky.
 • Bude probíhat pravidelné větrání ve třídě - v délce alespoň 5 minut během přestávek a zároveň jednou uprostřed každé vyučovací hodiny. Prosíme rodiče, aby zvážili vhodné oblečení pro děti.

Školní stravování

 • Žáci 1. a 2. ročníku, kteří se stravují ve školní jídelně a nemají oběd odhlášený, mají ve středu 18. 11. zajištěný oběd.
 • V tento den si oběd můžete odebrat do jídlonosičů od 10.40 hod. do 11. 10 hod.,  nebo 13. 15 hod. - 13. 45 hod..
 • Pokud nebudete mít zájem o obědy v další dny, je třeba obědy odhlásit u paní Benešové.

V případě dotazů kontaktujte vedení školy na emailu: zsams@skolapnovice.cz nebo tel.: 774 288 067.

 

 


Publikováno 16. 11. 2020 20:06

Informace k přijímacímu řízení na SŠ - 9. ročník

V týdnu 23. - 27. 11. proběhne pro žáky 9. ročníku a jejich rodiče online třídní schůzka  s informacemi ohledně přijímacího řízení na střední školy. Termín a čas ještě upřesníme. 

Pokud někdo bude podávat přihlášku do oboru s talentovou zkouškou, tak kontaktujte výchovnou poradkyni Mgr. M. Hojgrovou (tel. 771 157 337). Termín pro podání přihlášek do těchto oboru je 30. 11. 2020.

https://www.atlasskolstvi.cz/


Publikováno 16. 11. 2020 13:17

Informace k organizaci výuky od 14. 10. 2020

Datum konání: 14. 10. 2020

 

V návaznosti na usnesení vlády č. 1 s účinností od 14. října 2020 do 1. listopadu 2020 (včetně) platí následující:

 • Pro mateřské školy se stávající režim nemění.
 • U 1. a 2. stupně základních škol se zakazuje osobní přítomnost žáků na základním vzdělávání v základní škole.
 •  U středisek volného času (dům dětí a mládeže a stanice zájmových činností) a školních družin a klubů se zakazuje osobní přítomnost dětí, žáků a studentů a jiných účastníků na zájmovém vzdělávání. Znamená to tedy, že se nově zakazuje pobyt ve školní družině.

Výuka bude probíhat distančním způsobem. Je pro žáky povinná. Vzdělávání distančním způsobem bude probíhat formou videokonferencí prostřednictvím Microsoft Teams a formou zadávání úkolů.

Zadávání úkolů:
 • pro žáky 1. ročníku formou emailu rodičům,
 • pro žáky 2. - 5. ročníku na webových stránkách školy - ve zprávách tříd,
 • pro žáky 2. stupně prostřednictvím Microsoft Teams. 

On-line výuka:

Informace k on-line výuce  a přístupové údaje pro žáky 1. stupně budou zaslány zákonným zástupcům na emaily ve středu 14. 10.. Zahájení výuky předpokládáme ve čtvrtek. Žáci 1. stupně budou mít maximálně 2 hodiny on-line výuky denně.

V případě problémů a dotazů kontaktujte třídní učitele nebo vedení školy.

Rozvrh on-line výuky pro 6. ročník : 6online - oprava.pdf Zítra od 8.00 hodin on-line třídnická hodina. Výuka dle rozvrhu od čtvrtku.
Rozvrh on-line výuky pro 7. ročník : 7online.pdf  
Rozvrh on-line výuky pro 8. ročník : 8online.pdf Zítra od 8.00 hodin on-line třídnická hodin. Výuka dle rozvrhu od čtvrtku.
Rozvrh on-line výuky pro 9. ročník : 9online.pdf  

 

Žáci, kteří se povinně vzdělávají distančně, mají nárok na odběr obědů v rámci školního stravování. Obědy budou vydávány do jídlonosičů od 11:30 hodin do 12:30 hodin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Publikováno 13. 10. 2020 19:00

Návod pro přihlášení do Office 365 pro 2. stupeň

Jak se přihlásit do žákovského účtu Office 365?

 1. 1. Otevřete si webovou stránku office.com
 2. 2. Klikněte na Přihlásit se
 3. 3. Zadejte e-mail (uživatelské jméno): všichni žáci mají e-mail vytvořený formou Vašeho příjmení ve tvaru: prijmeni@skolapnovice.cz (Vaše příjmení se píše bez háčků a čárek)
 4. 4. Klikněte na Další
 5. 5. Zadejte heslo: všichni žáci, kteří se už přihlašovali do Office 365 ve škole, mají své hesla 
 6. Žáci, kteří nebyli přítomní ve výuce: žáci mají při prvním přihlášení vygenerováno jednorázové heslo, které je potřeba po prvním přihlášení změnit a zapamatovat. 
  1. video- návod 
 1. Na obrazovce se Vám pak ukáží jednotlivé aplikace Office 365
 2. Dále klikněte na aplikaci Teams a dejte instalovat

A jste připraveni na komunikaci s vyučujícími.

V případě jakýkoliv dotazů se obracejte na vedení školy.

 


Publikováno 11. 10. 2020 13:05

Opatření MŠMT - dny volna

Datum konání: 26. 10. 2020 - 30. 10. 2020

 

MŠMT rozhodlo dny 26. října a 27. října 2020 stanovit pro žáky základních škol jako volné dny.

Po státním svátku 28. října 2020 následují dva dny podzimních prázdnin 29. října a 30. října 2020.

priloha_829712507_5_Opatření MŠMT.pdf


Publikováno 9. 10. 2020 20:40

Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020

Datum konání: 12. 10. 2020 - 23. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče.

V návaznosti na usnesení vlády bude výuka od 12. října 2020 do 23. října 2020 probíhat následovně:

U 1. stupně základních škol se stávající režim nemění (v rámci vzdělávání se nadále zakazuje zpěv - výuka hudební výchovy dále pokračuje bez zpěvu, režim pro sportovní činnosti se nemění).

U 2. stupně základních škol se zavádí střídavá výuka, viz informace k organizaci střídavé výuky níže. Nadále platí zákaz zpěvu při vzdělávání ve školách (výuka hudební výchovy může pokračovat, ale bez zpěvu :) a platí zákaz sportovních činností (hodinu tělesné výchovy lze naplnit jiným relevantním obsahem :).

Informace ke střídavé výuce (6. - 9. ročník):

v týdnu od 12. 10.  do 16. 10. 2020 v týdnu od 19. 10. do 23. 10. 2020

        v 6. a 8. ročníku   -  prezenční výuka

          v 6. a 8. ročníku - distanční výuka

        v 7. a 9. ročníku   -  distanční výuka

          v 7. a 9. ročníku - prezenční výuka

 

Distanční výuka je  změnou školského zákona povinná. Společným komunikačním kanálem  pro učitele a žáky bude Microsoft Teams. Část výuky bude vedena formou on-line hodin, část učiva bude zadávána formou úkolů. Žáci, kterým se nebude dařit zapojit do distanční výuky, jsou povinni se spojit s třídním učitelem nebo vedením školy a domluvit se na dalším postupu.

Rozvrh on-line výuky v týdnu od 12. 10. do 16. 10. pro 7. ročník: 7online.pdf

Rozvrh on-line výuky v týdnu od 12. 10. do 16. 10. pro 9. ročník: 9online.pdf

Po dobu distanční výuky mají žáci možnost odebírat obědy ve školní výdejně. Obědy se budou vydávat do jídlonosičů v době od 13.25 do 13.45 hodin.V případě zájmu o obědy je nutno se telefonicky nahlásit u paní Benešové ( tel.: 774 287 067) v pondělí do 13.00 hodin.

                                                                                                                                                               Mgr. Světlana Ruprechtová


Publikováno 9. 10. 2020 20:18

Kroužek Sportovky

Datum konání: 9. 10. 2020 - 16. 10. 2020

Milí žáci, vážení rodiče,

páteční kroužek Sportovky pořádaný DDM v  tělocvičně naší školy proběhne s menšími organizačními změnami. Děti budou rozděleny do dvou skupin, aby počet účastníků nebyl vyšší než 10.

V pátek 9. 10. přijdou do kroužku Sportovky pouze přihlášení žáci z 1. a 2. ročníku, v pátek 16. 10. bude kroužek Sportovky pouze pro přihlášené žáky ze 3., 4. a 5. ročníku.

V případě dalších změn vás budeme informovat.


Publikováno 8. 10. 2020 15:02

Novější 1 3 8 14 21