Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 1 2 3 4
5
Mikulášská laťka
6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 6. ročník

6. ročník


školní rok 2022 / 2023

 


 
21.9.
dnešní učivo:  M - PS str. 12/ 4,5,6,7,8 a 13/12
                        ČJ - vypisování tiskopisu + DÚ napsat do sešitu vzkaz, který obsahuje tato slova: referát, sraz, neděle, encyklopedie, počítač
                        D - zápis do sešitu: PRAVĚK + si dopsat z učebnice str. 11, kdy byla doba kamenná, bronzová, železná
 
 22.9.
dnešní učivo:   M- PS str. 15 - zápis: Čtverec a obdélník  - obvod a obsah
                        ČJ - písemka na slovní druhy 1-5
                         Př- PS str.8
                         F - zápis do sešitu: Látky kapalné, plynné
23.9.
 Dnešní učivo:  AJ- Uč. str.8/ 1,2 a 9/3a  ústně + zápis do sešitu - 3 os.č.j.
                          Naučit se na písemku: slovíčka B,C, a frekvence, jak často: always, often.........
                        M - PS str.16/2,3
                         ČJ - do sešitu: Uč. str. 8/9  DÚ- Uč. str. 8/10 do sešitu
26.9.  dnešní učivo:  ČJ - Uč. str 9/ 4  napsat do sešitu první řádek    DÚ- str.10/8
                                 M - PS str. 17/4,5  a  16/1
                                 F - bude písemka: těleso, látka, skupenství, druhy skupenství, tekutiny, plyny, kapaliny + příklady u všech
                                 AJ- Uč. str. 9/3b, 4a,b ústně, zopakovat si na písemku slovíčka, jak často: always, often....
                                               zapsat si do sešitu: near = blízko       x      far away = dál + příklady
 29.9.   ČJ- Uč. str.11 - přečíst si první odstavec + do sešitu 11/2 a 12/3
            M - PS str.35/ 1,2,3,6,7
            PŘ- naučit se na písemku opakování na str.8 v PS + učebnice
                    DO sešitu- myšlenková mapa na téma ŽIVOT + doplnit si k tomu konkrétní 1 organismus( žába, bříza) a přiřadit k jednotlivým projevům                                            
                                         konkrétní projevy
           F - zápis do sešitu: Stavba atomu
30.9.  AJ- Uč. str.10/ cv. 1 - do sešitu, cv.2 a 3 a,b ústně + 11/4a ústně
          M- PS str. 36/8,9
          ČJ - uč. str.4 - ústně, PS str.9/1,2
          Z - PS str.6,7,8,

   V pondělí 3.10. nebude M, místo toho bude Z!

3.10.   ČJ - zápis do sešitu: Podstatná jména konkrétní a abstraktní
                   Uč. str. 13/ 2 - ústně + poslední dva řádky do sešitu ( nepsat věty, jen určit, zda je konkrétní nebo abstraktní)  DÚ - 12/6 do sešitu
           F - zápis do sešitu: Molekula
           AJ - Uč. 11/4 b,c  5,6,7,8  str.12 - Families - ústně,                    zapsat si do sešitu slovíčka: grandchildren, grandson. granddaughter + WOCABEE
4.10.  M - PS str. 18/9,10  a  19/11,12,13             do příští hodiny si donést rýsovací potřeby
          ČJ - literatura PS str. 4,5        DÚ - str.6     naučit se ze sešitu 5 stránek ( okopírovaná teorie literatury)
          D - zápis do zadní části sešitu: Dělení historie světa
               zápis do přední části sešitu: Paleolit        DÚ - PS str.4

          AJ - UČ. str. 12/1,2 ,3 - ústně      PS str.4/1

5.10.  Z - naučit se na test: Sluneční soustava, Měsíc, testy v PS str. 8+11, uprostřed PS 1-5
                         UČ str.18 + PS str.9-11                                                                                                            Na pátek se naučit slovíčka AJ - FAMILIES, bude test!
          M - PS str. 20/16,17   a  24/1
           Sloh- do sešitu napsat inzerát na cokoliv

           D - zápis do sešitu: Mezolit , Neolit       PS str.5

6.10.  M - PS str. 24/1,2,3
           ČJ - PS str. 3/8 e,f + str. 4 a 5 celá
           PŘ - zápis do sešitu: Podmínky života + PS str. 9 a 10
       F - zápis do sešitu: Prvek, Sloučenina, Směs   DÚ PS str.6/1
12.10.    Z- zeměpisná síť
              M - PS str.22/3  23/4,5,6      13/13
              Sloh - Přihláška -  DÚ vytvořit přihlášku na soutěž
              D - zápis do sešitu: doba bronzová, PS str. 6 celá, naučit se na písemku Uč. str. 6-10
18.10. M - PS str.28/1,2,3,4
           Lit- bude písemka na literární pojmy - nakopírované v sešitě    + DÚ - PS str.10-11
           D - zítra písemka - Uč. str. 6-10
             Př- zápis do sešitu: Zkoumání přírody + PS str.13/1,2,3

          Aj- Uč. str. 15/4a do sešitu  zápis: jaký je? Jak vypadá? PS str. 6/3a, 4a

24.10. ČJ- PS str.10/1 a,b
            M - zápis do PS str.39 - ZLOMKY  + str.40/1,2,3
            F - DÚ: 3 pokusy na difúzi nebo osmózu (vyfotit, natočit- možno poslat p. uč., jinak až ve škole)
            AJ - Uč. str.17/3a - do sešitu + b,c    PS str.74 - PRESENT CONTINUOS - přepsat si pod to YOUR NOTES
25.10. M - PS str. 40 - celá
           Lit- kontrola DÚ PS str. 10-11 
         D- zápis do sešitu: Keltové, dokument na You tube: Dějiny udatného českého národa- Keltové
         Př - práce s mikroskopem
       Aj- Uč. str.17/3c ,d +  4a                             PS str.74 a str.8/2
31.10.  ČJ- PS str. 13/4 a,b           DÚ- PS str.13/5 + UČ str. 23/2 - do sešitu
            M - PS str.42/14,19 + 44/29,30
            AJ - Uč. str.17/4,5              PS str.8/3           
1.11.  M - zápis do PS str.45: DESETINNÁ ĆÍSLA   +  str.46/2
          Lit- teorie literatury - žánry, autoři, verše     DÚ - čítanka str. 17-19   napsat jaké je ponaučení z textu   
          D - naučit se na písemku 8.11. - Uč. str.11-25 pravěk, doba kamenná, bronzová, železná  + zápis do sešitu: Keltové, Germáni, Slované         
          PŘ- laboratorní práce
          AJ- PS str.8/4                              UČ str.18/1,2,3,4,5                 
2.11. Z- dokument Střídání dne a noci, PS str.21/8
         M - PS str.45 - doplnění zápisu, str.46/1,5,6
         Sloh - DÚ - napsat do sešitu nějakou zprávu               
         D - zápis do sešitu: Slované      
3.11. ČJ- PS str.14/8     DÚ- PS str.15/13
       Založit si s rodiči email na Seznamu. Budeme ho používat v hodinách informatiky. Do žákovské knížky si napište adresu a heslo ( pro případ, že si to nepamatujete).
        PŘ - dokument z You tube: garden nature - buňka, prvoci      PS str. 14-15   UČ str.20-23
        F - opakování na písemku 7.11. - ATOM, Molekula, prvek, sloučenina, složení atomu, proton, neutron, elektron, protonové číslo, vyhledávání v periodické soustavě prvků, vlastnosti částic, pohyb                    částic, difúze, osmóza, Brownův pohyb, 
               Zápis do sešitu: Brownův pohyb  + UČ str. 17 - přepsat si do sešitu modrou tabulku                       video z Youtube: Brownův pohyb
                                          VZNIK IONTů - obrázky, zápis  Uč. str.75
 4.11. AJ -  příprava na písemku + DÚ procvičovat Wocabee                     Uč. str.18/6 + PS str.10/5 a 11/6,7,8
        M - matematické kvízy
        ČJ - PS str. 15/12    DÚ PS str.16/18
        Př - zápis do sešitu: Země v pohybu,   PS str.18-19
 7.11.  M - PS str. 46/3,4      47/8,9,10
         F - zápis do sešitu: kladný a záporný iont
         AJ- PS str. 12/1,2
8.11. Literatura - napsat do sešitu přísloví ( co nejvíce)    +  přečíst v čítance str. 21  a vypracovat 7 otázek 
         D - DÚ - PS str.8
         Př - Uč. str.24-25  + PS str.16

       Aj - UČ. str. 22/1,2,

 9.11. Z - PS str. 20-22
        M - PS str. 49 - zápis: zaokrouhlování +  PS str.50/1,2,3,4
        Sloh - DÚ - napsat zprávu
        D - zápis do sešitu: Starověk
 24.11.  M - PS str.68 - zápis + 69/1,2
          Př - video: Hrátky se Simonkou a Rebekou - Sinice a řasy, + zápis do sešitu: Sinice + zelený rámeček z uč. str.33 + PS str.21
          F - zápis do sešitu: Zelektrizování těles + Uč. str.70-71 + PS str.19/1
 28.11.  ČJ - DÚ Uč. str.34/ 2,3 do sešitu
           M - PS str.70 - celá
           F - zápis do sešitu: Elektrické vodiče a nevodiče
           AJ - PS str. 16/3   PS str.75- want/want to       Uč. str.27/5 ,6- do sešitu, 7  DÚ- Uč. str. 27/8
 29.11. M - PS str.64/1,2,3
          Lit.- čítanka str.31-33 Jak se stal Artuš králem + DÚ čít. str. 34-35 přečíst + otázky
          D - zápis do sešitu, obrázky v uč. str.42-43
          Př -  zápis do sešitu: HOUBY , dokument Mykorhiza - co spojuje houby a rostliny
         AJ - PS str.17/5 ,6      Uč. str.28/1
   1.12. M - PS str.63- jednotky obsahu ,   PS str. 65/6,7
            ČJ - Uč. str.35/4,5 do sešitu
            F - Uč. str.73 - obrázky měřidel Van de Graaffův generátor str.81