Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Logická olympiáda
27
Logická olympiáda
28
Logická olympiáda
29
Logická olympiáda
30
Logická olympiáda
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ


Novější 1 3 8 16 23

Poděkování MŠ Pňovice

 Pohádka v kině jako odměna pro všechny školky, které nám a naši akci namalovaly obrázky, vyrobily dárečky pro nemocné dětičky potěšily nápadem. Veliké díky všem dětem a velká poklona paní učitelkám. ❤ Odměny vystoupení Šaška Vikiho, vstup do Amazonie Olomouc pro třídu, Poukaz na pizzy od PiZZA Medvěd, Zmrzlina Štěpánov, Divadlo od společnosti BUUK předány školkám.
Zároveň jsme předali peníze Nadačnímu fondu ve výši 43. 096,-Kč které jsme díky akce vybraly pro onkologické dětí. A předali Olomoucký Nadaci obraz, který bude zdobit a pomáhat na oddělení s onkologickými dětmi ❤ Eliška Kolomazníková

 
Děkujeme! MŠ Pňovice
 

Publikováno 20. 9. 2022 6:08

Kroužky MŠ

Kroužky MŠ 2022/2023

 

Tvořivé ručičky    15:30 – 16:30    (pravidelně -pondělí , v MŠ)

Sportovky            16:00 – 17:00    (pravidelně- úterý – tělocvična v ZŠ, začínáme 4.10.2022)

Keramika             15:00 – 16:30   (čtvrtek- pouze lichý týden, začínáme 13.10.2022 – v MŠ)

Florbal                   15:30 - 16:30  ( pondělí - tělocvična ZŠ, začínáme 3.10)

 

Zájem, prosíme, nahlásit v MŠ, děkujeme.


Publikováno 20. 9. 2022 5:59

Schůzky rodičů 29.9.2022

Vážení rodiče,

zveme Vás na  schůzky rodičů MŠ a SRPŠ při MŠ Pňovice

ve čtvrtek 29. 9. 2022 v 16:15

Prosíme účast bez dětí, děkujeme.


Publikováno 20. 9. 2022 5:52

Schůzky rodičů - 23. 8. 2022

 

Informační schůzka rodičů nově přijatých dětí do MŠ Pňovice se koná v úterý 23.8.2022 v 16:00 hod v budově MŠ Pňovice.

Provoz MŠ:
https://www.skolapnovice.cz/materska-skola

Školní vzdělávací program MŠ:
https://www.skolapnovice.cz/skolni-vzdelavaci-program
 - celý dokument k nahlédnutí v MŠ


Co potřebuje dítě do MŠ:

CO POTŘEBUJE DÍTĚ DO ŠKOLKY.pdf

Nástup dítěte do MŠ:

NÁSTUP DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY.pdf

S pozdravem a přáním krásných dnů

Renata Štěpánová

 


Publikováno 7. 8. 2022 16:23

Plánované akce MŠ

27. 6. - Výlet MŠ

28.6.  - Dopravní policie v MŠ

26.8. -  "Pasování školáčků" - loučení s MŠ


Publikováno 13. 6. 2022 16:01

Výlet MŠ

Výlet – Sluňákov 

https://slunakov.cz/

Název programu:       

  • Pestrá louka – pro děti do 5-ti let
  • Kdo žije pod hladinou – pro děti od 5-ti let

 

Cena na dítě:    100 Kč

Den konání: pondělí 27. 6. 2022 – odjezd 8:00 hod, předpokládaný návrat 12:15 hod

Program probíhá celý venku.

Děti budou potřebovat: batůžek = pití, pláštěnku a vhodné oblečení a vhodnou obuv na ven.


Publikováno 13. 6. 2022 15:55

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023

Datum konání: 27. 6. 2022

Oznámení o konání zvláštního zápisu do předškolního vzdělávání ve školním roce 2022/2023 podle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. (Lex Ukrajina školství)

Повідомлення про спеціальний запис до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023 згідно з § 2 Закону № 67/2022 Зб. («лекс Україна» - освіта)

Ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка            Základní školy a Mateřské školy Pňovice, okres Olomouc

oznamuje místo a dobu konání zvláštního zápisu dle § 2 zákona č. 67/2022 Sb. do předškolního vzdělávání pro školní rok 2022/23:

повідомляє про місце та час проведення спеціального запису відповідно до § 2 Закону № 67/2022 Зб. до дошкільного навчального закладу на навчальний рік 2022/2023:

 

Tento zvláštní zápis je určen pouze dětem,

Цей спеціальний запис стосується тільки дітей,

 

o   kterým byla poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině. Prokazuje se vízovým štítkem nebo záznamem o udělení dočasné ochrany.

які отримали тимчасовий захист у зв’язку з війною в Україні. Підтвердженням є візова наклейка або запис про надання тимчасового захисту.

o   kterým bylo uděleno vízum k pobytu nad 90 dnů za účelem strpění pobytu na území ČR, který se automaticky ze zákona považuje za vízum pro cizince s dočasnou ochranou. Prokazuje se uděleným vízovým štítkem nebo razítkem v cestovním pasu.

які отримали візу на перебування понад 90 днів з метою толерованого перебування у Чеській Республіці, яка за законом автоматично вважається візою для іноземців з тимчасовим захистом. Підтвердженням є візова наклейка або штамп у закордонному паспорті.

 

Nevztahuje se na ostatní cizince, byť by měli ukrajinské občanství.

Це не стосується інших іноземців, навіть якщо вони громадяни України.

 

Termín zápisu / Дата та час запису: 27. 6. 2022, 14.00 – 16. 00 hodin

Místo zápisu / Місце запису: Mateřská škola Pňovice, Pňovice 10

Předpokládaný počet přijímaných / Орієнтовна кількість дітей: 1

 

Organizace zápisu / Порядок запису:

 

1.   O přijetí žádá zákonný zástupce podle ukrajinského práva nebo zákonný zástupce podle českého práva.

Заяву про зарахування дитини подає законний представник за законодавством України або законний представник за законодавством Чеської Республіки.

 

2.   Zákonný zástupce je povinen k předškolnímu vzdělávání ve školním roce 2022/23 přihlásit dítě, které pobývá déle než 3 měsíce na území ČR a dovršilo k 31.8.2022 věku 5 let.

      У 2022/23 навчальному році законний представник зобов’язаний записати до дошкільного навчального закладу дитину, яка перебуває в Чехії більше 3 місяців і яка на 31.08.2022 року досягла 5-річного віку.

 

3.  Zákonní zástupci jsou povinni předložit tyto dokumenty:

      Законні представники зобов’язані подати такі документи:

a) žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání (vzor lze vyzvednout osobně ve spádové mateřské škole)

      заяву про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу (зразок у чесько-українській версії можна забрати особисто у відповідному дитячому садку)

b)  vízový doklad dítěte (při jiném než osobním podání se předloží kopie dokladu, která se založí do spisu);

      документ дитини, в якому є віза (якщо документи не подаються особисто, треба надати копію документа, яку буде поміщено у папку);

c) doklad, ze kterého vyplývá oprávnění dítě zastupovat;

      документ, що дає право представляти дитину;

d) potvrzení dětského lékaře z ČR o očkování dítěte (neplatí pro děti plnící povinné předškolní vzdělávání (tj. děti, které dovršily k 31.8.2022 5 let))

      довідка від чеського педіатра про щеплення дитини (не стосується дітей, які зобов’язані відвідувати дошкільний навчальний заклад, тобто дітей, які на 31.08.2022 р. досягли 5 років)

 

4.  O přijetí k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy dle stanovených kritérií.

Рішення про зарахування дитини до дошкільного навчального закладу приймає директор навчального закладу за встановленими критеріями.

 

 

V /м. Pňovicích dne/дата 7. 6. 2022                                                      

 

 

                                                                    Mgr. Světlana Ruprechtová

                                                                                                      ředitel mateřské školy / Директор дитячого садка

 

 

 


Publikováno 8. 6. 2022 14:25

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

Datum konání: 30. 5. 2022 - 15. 6. 2022

                      

                                                     Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2022/2023

 

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla prostřednictvím své ředitelky ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpis                           

 

                                                                                              vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání  

u dětí s těmito registračními čísly:

uchazeč – reg. číslo

výsledek řízení

        01/2022

přijat/a

        02/2022

přijat/a

        03/2022

přijat/a

        04/2022

přijat/a

        06/2022

přijat/a

        07/2022

přijat/a

        08/2022

přijat/a

        10/2022

přijat/a

        12/2022

přijat/a

        13/2022

přijat/a

        15/2022

přijat/a

        17/2022

přijat/a

        18/2022

přijat/a

        19/2022 

přijat/a

        20/2022

přijat/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proti tomuto rozhodnutí lze podat odvolání ve lhůtě 15 dnů od jeho zveřejnění, a to prostřednictvím ředitelky školy ke Krajskému úřadu Olomouckého kraje.

                                                                                              

                                                                                                   

Datum zveřejnění rozhodnutí: 30. 5. 2022

Datum nabytí právní moci:      15. 6. 2022                                                                         Mgr. Světlana Ruprechtová

                                                                                                                                            ředitelka školy

 

Hromadné zveřejnění rozhodnutí 202223.pdf

 


Publikováno 30. 5. 2022 10:38

Oznámení přerušení provozu mš v době letních prázdnin 2022

Datum konání: 1. 7. 2022 - 31. 8. 2022

                   

 

 Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání (§ 3 odst.1) bude v době letních prázdnin provoz mateřské školy uzavřen následovně:   

 

od 1. 7. do 8. 7. 2022           a         od  1. 8. do 12. 8. 2022.

 

 

Prázdninový provoz bude omezen na jednu třídu.

 

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pňovice v době přerušení provozu

Úplatu za předškolní vzdělávání v letním prázdninovém provozu 2022, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji takto:                                 

v měsíci červenci

    450,- Kč

v měsíci srpnu

    250,- Kč

                      

                                                                                           Mgr. Světlana Ruprechtová

                                                                                                     ředitelka školy

 

 

                                                       


Publikováno 24. 5. 2022 8:46

„Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat“

Zveme Vás na setkání – besedu s odborníkem:

v pondělí  30. 5.  2022 v 16 hodin v MŠ Pňovice

„Maličkosti, na které byste při výchově dětí neměli zapomínat“

                                                                                                           Mgr. Jiří Halda

  • speciální pedagog a rodinný terapeut. Orientuje se na poruchy chování a učení a rodinné vztahy. To, že poruchy vychází z chybných rodinných vzorů je dávno známo. Proto je problém dítěte vždy problém celé rodiny. Orientuji se tedy na  rodinu jako organismus, kde má být všem dobře a všichni si mají být jisti svým místem.

 

Na setkání je nutné se předem přihlásit v MŠ. Děkujeme


Publikováno 17. 5. 2022 21:30

Novější 1 3 8 16 23