Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17
Úspěch v matematické soutěži Pangea 2021
18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
2
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
3
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin
4
Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ


Novější 1 3 8 14 21

Prázdninový provoz MŠ

Provoz MŠ v době letních prázdnin bude omezen 

- prosíme rodiče o nahlášení docházky v době letních prázdnin :  třídním učitelkám, SMS : 774289067, nebo email: stepanova@skolapnovice.cz

V době letních prázdnin bude provoz mateřské školy uzavřen následovně:

od 1. 7. do 9. 7. 2021 od 2. 8. do 6. 8. 2021.


Publikováno 10. 6. 2021 8:41

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od šk. roku 2021/2022

                    

                Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022

 

Základní škola a Mateřská škola Pňovice, okres Olomouc, jako věcně a místně příslušný správní orgán, rozhodla prostřednictvím své ředitelky ve smyslu ustanovení § 34 a § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, že

 

         vyhovuje žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání

                          u dětí s těmito registračními čísly:

            

uchazeč - registrační číslo výsledek řízení
01/2021 přijat/a
02/2021 přijat/a
04/2021 přijat/a
05/2021 přijat/a
06/2021 přijat/a
07/2021 přijat/a
09/2021 přijat/a
11/2021 přijat/a
12/2021 přijat/a
14/2021 přijat/a
16/2021 přijat/a
17/2021 přijat/a
18/2021 přijat/a
19/2021 přijat/a
20/2021 přijat/a
21/2021 přijat/a
   

                                                                                                                                                                           

                                                                                                   Mgr. Světlana Ruprechtová

                                                                                                             ředitelka školy

Datum zveřejnění rozhodnutí: 7. 6. 2021

Datum nabytí právní moci: 23. 6. 2021

 

Hromadné zveřejnění rozhodnutí.pdf


Publikováno 7. 6. 2021 11:32

Společné focení dětí MŠ

Společné focení dětí MŠ  - úterý 8. 6. 2021 v 11: 00 hod na fotbalovém hřišti.


Publikováno 1. 6. 2021 14:05

Plánované akce MŠ do konce školního roku

Plánované akce MŠ .     

  1. 6.   Den dětí - dopoledne v MŠ

   3. 6.  Dopravní hřiště Litovel  - ( odjezd 8:30 od MŠ - návrat 11:00 hod), bližší informace v MŠ

   15. 6. Barevné bubnování - dopoledne v MŠ

 

 1. 7.     Výlet SRPŠ při MŠ Pňovice  do Pradědova muzea v Bludově, bližší informace v MŠ 

 

 1. 8.   Pasování „školáčků“ v 15: 00 hod v obecním parku, bližší informace v MŠ

 

Prosíme rodiče o uložení telefonního čísla MŠ Pňovice k odhlašování dětí :   734 807 689

Prosíme rodiče o kontrolu platby příspěvků SRPŠ pro tento školní rok.

Nabídka - konzultační schůzky s rodiči - v době společného působení obou učitelek
- po předchozí dohodě ( tel.774 289 067, email:stepanova@skolapnovice.cz).


Publikováno 30. 5. 2021 10:39

Oznámení o uzavření provozu mš v době letních prázdnin

Datum konání: 1. 7. 2021 - 9. 7. 2021

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že po projednání se zřizovatelem a na základě vyhlášky č. 14/2005 o předškolním vzdělávání bude v době letních prázdnin provoz mateřské školy uzavřen následovně:

      od 1. 7. do 9. 7. 2021     

                     a    

      od 2. 8. do 6. 8. 2021.

 

   Mgr. Světlana Ruprechtová

 

                                  

                                                                                                                   


Publikováno 28. 5. 2021 13:51

Informace k provozu mateřské školy od 10.5. 2021

Návrat dětí do mateřské školy od pondělí 10. 5. 2021

Návrat do mateřské školy se týká všech dětí.

Od 10. 5. 2021 již testování dětí neprobíhá.

Strava dětí, je automaticky přihlášena všem dětem.

Prosíme rodiče dětí, které se neúčastní předškolního vzdělávání, aby tuto skutečnost oznámili paní učitelce Štěpánové na tel. 774289067 do pátku do 12:00 hodin.

 

Stále platí pro všechny povinnost nosit ochranný prostředek ve vnitřních prostorách MŠ, děti tuto povinnost nemají.

Žádáme zákonné zástupce, aby děti vodili zdravé bez jakýchkoliv příznaků nemoci.

Vstup třetích osob do prostor mateřské školy  je možný jen v nezbytně nutných případech – rychlé předání dítěte personálu (max. 2 osoby ). 

Vstup do tříd MŠ zákonným zástupcům zakázán.

Vzdělávání dětí probíhá od 10. 5. 2021 v běžném režimu, provoz MŠ od 6.15 do 16.15h. 

Pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny dětí jedné skupiny (povinné předškolní vzdělávání), přechází mateřská škola  na distanční vzdělávání.

 

Úplata za předškolní vzdělávání:

Březen: 0,-Kč

Duben: 0,-Kč (děti docházející do MŠ 300,-Kč celodenní, 200,-Kč polodenní provoz)

Květen: 300,-Kč celodenní, 200,-Kč polodenní provoz

 

Děti si do mateřské školy přinesou:

 • podepsanou plastovou láhev – pitný režim
 • pyžamo
 • vhodné oblečení a obuv na pobyt venku (budeme trávit více času venku)
 • papírové kapesníky
 • nedávejte dětem hračky ani jiné věci z domova
 • do skříňky, prosíme v igelitovém sáčku roušky– 2 ks (pro případ, že by během dne dítě projevovalo známky akutního infekčního onemocnění a bylo umístěno v izolaci do příchodu zákonného zástupce).

 

Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření.
 

Děkujeme za pochopení a respektování

                                                                        Zaměstnanci MŠ


Publikováno 6. 5. 2021 9:43

Zápis k předškolnímu vzdělávání 2021/2022

    Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální vývoj pandemie a v souvislosti s vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů.

 Zápis k předškolnímu vzdělávání proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy. Organizaci zápisu je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání:  2. 5.  –  16. 5.  2021

Zákonný zástupce doloží v termínu zápisu tyto dokumenty:

Dokumenty je možno doručit:

 • odesláním do datové schránky školy ( pd8mykr),
 • poštou na adresu:   ZŠ a MŠ Pňovice, Pňovice 192, Litovel 78401
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsams@skolapnovice.cz),
 • osobním podáním v MŠ,  dne 6 . 5. 2021 v době od 7:30 do 14:00 hodin, nebo po individuální tel. domluvě

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022:

 1. Přednostně se přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v MŠ od 1. 9.2021 povinné.
 2. Dále se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které před zahájením školního roku (do 31. 8. 2021) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
 3. Následně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice podle věku od nejstarších po nejmladší.
 4. Poté budou přijímány děti s trvalým pobytem mimo obec Pňovice podle věku - od nejstarších po nejmladší.

Registrační číslo:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním listě. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy  a veřejně přístupném místě - vstupní dveře do mateřské školy.

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

                                                                        na tel.: 774 289 067 Renata Štěpánová,  zástupkyně  ředitelky pro MŠ,

                                                                                    774 288 067    Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

                                                                         na emailu: zsams@skolapnovice.cz .


Publikováno 20. 4. 2021 13:29

Mateřská škola Pňovice

https://www.asetstudio.cz/projekt/materska-skola-pnovice-91

 


Publikováno 20. 4. 2021 8:06

Informace k provozu školy od 12. 4. 2021 do odvolání

Datum konání: 12. 4. 2021

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 je nově povolena od 12. 4. 2021 osobní přítomnost na vzdělávání :

 • v mateřských školách – dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání ve skupině maximální 15 dětí, bez roušek, pravidelné testování 2x týdně (pondělí, čtvrtek)

 

TESTOVÁNÍ                                                                                                                                                                                                                            

Testování dětí bude probíhat při příchodu do školy. Testování bude provádět zákonný zástupce za přítomnosti pedagogického pracovníka.

Pokud se dítě nebude moci zúčastnit testování v určený den nebo čas, je nutné jej otestovat bezprostředně po jeho příchodu.

K testování se může dostavit dítě pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění.

Děti, které prodělaly onemocnění Covid-19 a od prvního PCR testu s pozitivním výsledkem neuplynulo více než 90 dnů, nemusí být po předložení dokladu o této skutečnosti testováni. Pokud doklad škole nedoloží, tak se účastní testování dle harmonogramu školy.

Více informací k testování naleznete na stránkách:     https://testovani.edu.cz/pro-rodice

Instruktážní video:    https://www.youtube.com/watch?v=BmDnd140UH4&t=1s

Pokud se dítě neúčastní předškolního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci nemá škola povinnost zajistit dítěti distanční způsob vzdělávání dle zákona.

Prosíme rodiče dětí, které se nezúčastní předškolního vzdělávání, aby tuto skutečnost oznámili paní uč. Štěpánové na tel.: 774 289 067 do pátku do 12.00 hodin. 

Dotazy k chodu školy a školní jídelny na tel.: 774 289 067, na emailu: zsams@skolapnovice.cz

 


Publikováno 8. 4. 2021 18:54

Školní jídelna od 8. 3. v provozu

Datum konání: 8. 3. 2021

 

Školní jídelna oznamuje, že od pondělí 8. 3. 2021 bude opět vydávat obědy. Dle vyjádření MŠMT bylo rozhodnuto, že nárok na dotovaný oběd (bez svačin) mohou mít všechny děti zapsané do mateřské školy.

 • Obědy pro děti mš i žáky zš budou vydávány pouze do jídlonosičů v době od 11:00 do 13:00 hodin v budově základní školy.
 • V prostorách školní jídelny se oběd konzumovat nesmí.       
 • Po vstupu do prostor školy je nutné mít respirátor.

V případě zájmu o obědy od pondělí 8. 3. kontaktujte paní Benešovou na tel.: 774 287 067 do pátku 5. 3. do 12:00 hodin.


Publikováno 4. 3. 2021 16:08

Novější 1 3 8 14 21