Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12
Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025
13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
4 5

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ


Novější 1 3 9 17 25

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 3. 5. 2024

 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání:  3. 5. 2024 v době od  13:00 – 16:00 hodin

Zákonný zástupce doloží v termínu zápisu tyto dokumenty:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

 

Dokumenty je možno doručit (od 2. května do 16. května):

  • odesláním do datové schránky školy ( pd8mykr),
  • poštou na adresu:   ZŠ a MŠ Pňovice, Pňovice 192, Litovel 784 01
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsams@skolapnovice.cz),
  • osobním podáním v MŠ dne 3. 5. 2024 v době od 13:00 – 16:00 hod., nebo po individuální telefonické domluvě.

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

  1. Přednostně se přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v MŠ od 1. 9.2024 povinné, s trvalým pobytem v obci Pňovice.
  2. Dále se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které před zahájením školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhnou nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mš.
  3. Následně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které dovrší k 31. 8. 2025 nejméně 3 let, podle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mš.
  4. Poté budou přijímány děti s trvalým pobytem mimo obec Pňovice podle věku - od nejstarších po nejmladší.

Mateřská škola se naplňuje do kapacity 63 dětí.

Počet přijatých dětí může být ovlivněn přijetím dítěte na základě ustanovení § 2 odst. 5 – 8 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let:

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv pouze péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče. Dítě přijaté               k přeškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem.

Dítě mladší tří let by při přijetí mělo být přes den bez plen, mělo by dokázat dojít si na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělým a sdělit jednoduché potřeby. Být zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte zvažte, zda je dítě připravené na vstup do mateřské školy a zda škola bude v jeho věku přínosem.

 

Registrační číslo:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním listě.

Rozhodnutí o přijetí dítěte nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy  a veřejně přístupném místě - vstupní dveře do mateřské školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude doručeno, v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Jako zákonný zástupce dítěte máte možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 20. 5. 2024 v době od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je MŠ. Zákonný zástupce je povinen, přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

https://www.msmt.cz/file/50179/

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Světlana Ruprechtová - ředitelka školy

                                                                         kontakt: 774 288 067

Renata Štěpánová, DiS. – zástupkyně ředitelky pro  MŠ

                                                                        kontakt:  774 289 067

na emailu: zsams@skolapnovice.cz .


Publikováno 17. 4. 2024 21:07

Uzavření provozu mš v době velikonočních prázdnin

Datum konání: 28. 3. 2024

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                     po projednání se zřizovatelem oznamuji, že mateřská škola bude

               ve čtvrtek 28. 3. 2024 z provozních důvodů uzavřena.

                                                                                             Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

 

 

 


Publikováno 19. 3. 2024 21:22

Oznámení o přerušení provozu mš

Datum konání: 7. 3. 2024 - 8. 3. 2024

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem Vás informuji o uzavření provozu mš ve čtvrtek 7. 3. a v pátek 8. 3. 2024 z provozních a ekonomických důvodů.

                                                                                                                                       Mgr. Světlana Ruprechtová


Publikováno 6. 3. 2024 20:20

Informace o uzavření provozu MŠ

Vážení rodiče, 

oznamuji Vám, že v mateřské škole bude přerušen provoz,

a to od středy 27.12.2023 do úterý 2.1.2024.

Provoz bude obnoven ve středu 3.1.2024.

Mgr. Světlana Ruprechtová

ředitelka školy

 

uzavření mš.pdf


Publikováno 29. 12. 2023 7:50

Upozornění na změnu vstupu do budovy mateřské školy

Datum konání: 4. 12. 2023

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na omezení přístupu k hlavnímu vchodu do budovy mateřské školy.

 

Od 4. 12. 2023 budou v blízkosti budovy probíhat stavební práce – bourání sousední budovy.

 

Vstup do budovy mateřské školy bude po dobu stavebních prací umožněn pouze vchodem z přední části budovy (naproti kostelu).

 

Prosíme rodiče, aby po dobu bourání a oprav dbali na bezpečnost a nevstupovali do prostoru stavby.  

 

Děkujeme za pochopení. 


Publikováno 30. 11. 2023 20:49

Přerušení provozu mš - 27. 9. 2023

Datum konání: 27. 9. 2023

 

Vážení rodiče, 

po projednání se zřizovatelem vám oznamuji, že z technických důvodů (odstávka elektrické energie) bude provoz mateřské školy                            ve středu 27. 9. 2023 přerušen.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                      Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy


Publikováno 18. 9. 2023 9:36

Schůzky rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na  schůzky rodičů MŠ a SRPŠ při MŠ Pňovice

v úterý  19. 9. 2023 v 16:30 hod

    Prosíme účast bez dětí, děkujeme.


Publikováno 14. 9. 2023 4:55

Informace ze školní jídelny

 Vážení rodiče,

vzhledem k cenám potravin dochází od 1. 9. 2023 k navýšení ceny přesnídávek a svačin MŠ  z 11,- Kč na 13,- Kč. Ceny obědů zůstávají beze změn.

Aktuální ceny stravného naleznete : https://www.skolapnovice.cz/stravne .

Přihlašování/odhlašování stravy můžete provádět:https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Číslo jídelny: 11172

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 774 287 067.


Publikováno 31. 8. 2023 20:49

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Datum konání: 2. 6. 2023

Vážení rodiče,

zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2023.

Hromadné zveřejnění rozhodnutí - 2023.pdf

 


Publikováno 2. 6. 2023 14:15

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin

 

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání bude v době letních prázdnin provoz mateřské školy uzavřen následovně:   

 

 

od 3. 7. do 7. 7. 2023           a         od  21. 8. do 1. 9. 2023.

 

 

Provoz bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

 

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pňovice v době přerušení provozu

Úplatu za předškolní vzdělávání v letním prázdninovém provozu 2023, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji takto:                                 

v měsíci červenci

    450,- Kč

v měsíci srpnu

    270,- Kč

 

                                                                                                                                                           Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

 oznámení přerušení provozu mš 2023.pdf                                                                                             


Publikováno 10. 5. 2023 9:54

Novější 1 3 9 17 25