Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
28
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
29
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
30
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
31
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
1
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
2
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
3
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
4
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
5
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
6
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
7
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
8
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
9
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
10
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
11
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
12
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
13
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
14
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
15
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
16
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
17
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
18
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
19
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
20
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
21
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
22
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
23
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
24
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
25
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
26
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
27
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
28
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
29
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
30
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
31
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
1 2 3 4 5 6

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ


Novější 1 3 7 12 18

Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin

Datum konání: 1. 7. 2020 - 31. 8. 2020

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že v souladu s ustanovením § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, a po projednání se zřizovatelem, jsem z provozních důvodů (pravděpodobné rekonstrukce otopné soustavy v budově školy) rozhodla o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin, a to od 1. 7. 2020 do 31. 8. 2020.

                                               Děkuji za pochopení a toleranci.

                                                                  

                                                                        Mgr. Světlana Ruprechtová

                                                                                   ředitelka školy


Publikováno 15. 6. 2020 20:12

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021

Datum konání: 12. 6. 2020

 

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání.PDF


Publikováno 12. 6. 2020 14:21

Informace o provozu mateřské školy od 25. 5. 2020 - v omezeném režimu

Datum konání: 25. 5. 2020

 

Informace o provozu mateřské školy od 25. 5. 2020 – v omezeném režimu

Rozhodnutím vedení školy po projednání se zřizovatelem bude od 25. 5. 2020 obnoven provoz mateřské školy v omezeném režimu.

Přednostně je v tomto období provoz určen pro děti, jejichž oba rodiče jsou pracující.

Z hygienických a provozních důvodů (využívání společných prostor se základní školou – chodba, jídelna, toalety) budeme otevírat pouze jedno oddělení, které je umístěno v oddělené části budovy školy,  abychom minimalizovali setkávání dětí a žáků různých skupin. Prosíme rodiče, aby zvážili nutnost docházky svého dítěte do mateřské školy a pečlivě se seznámili s hygienickými podmínkami provozu mateřské školy.

A) Podmínkou účasti dítěte v předškolním vzdělávání je odevzdání písemného „čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. čestné prohlášení.pdf  Tento dokument odevzdá zákonný zástupce první den nástupu dítěte do mateřské školy. Bez tohoto dokumentu nebude dítě vpuštěno do školy.

 

B) Provoz mateřské školy bude probíhat v souladu s hygienickými postupy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

  1. Pro všechny osoby nacházející se před školou a v areálu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu  ochrannými prostředky, je třeba dodržovat odstupy 2 metry,

      platí zákaz shlukování.

  2. Rodiče se nesmí zdržovat v areálu školy, po dobu provozu školy platí zákaz využívání herních prvků  před školou.

  3. Osoba doprovázející dítě nebude vstupovat do budovy školy, dítě předá pedagogickému pracovníkovi u hlavního vchodu.

  4. Při předávání dítěte bude proveden tzv. ranní filtr (měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem, předávající osoba informuje pedagogického pracovníka o

      zdravotním stavu dítěte).

  5. Každé dítě bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáčky na jejich uložení.

  6. Po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, použije dezinfekční prostředek, pro osušení rukou použije jednorázové

       papírové ručníky.

  7. Děti a pedagogičtí pracovníci školy nemusí nosit v prostorách mateřské školy roušky.

  8. Při pohybu ve společných prostorách se základní školou děti, žáci i zaměstnanci používají roušky.

  9. Děti nesmí nosit do školy žádné hračky, plyšáky a vlastní jídlo.

10. Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-  19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

      akutní infekce dýchacích  cest), nesmí vstoupit do školy.

11. U dětí trpících alergií projevující se rýmou, kašlem, je třeba odevzdat potvrzení od lékaře, že dítě  je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být    

       zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

12. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité 

       vyzvednutí dítěte.  O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou umístěny do jiné  místnosti s povinným nošením roušky, pokud není

      známý zdravotní stav idisponovaného dítěte.

 

C) Provozní doba a organizace vzdělávacích aktivit

Provoz školy je stanoven od 6. 15 do 16. 15 hodin.  (Provoz školy může být časově zkrácen po domluvě s rodiči přihlášených dětí.)

Vzdělávací aktivity budou probíhat tak, aby děti trávily větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě a školním hřišti.  Je třeba, aby rodiče vybavili děti každé ráno vhodným a přiměřeným oblečením a obuví dle počasí.

 

Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat nepřítomnost dítěte a informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte.

Žádáme zákonné zástupce o písemné vyjádření, zda jejich dítě nastoupí /nenastoupí od 25. 5. 2020 do mateřské školy na emailové adrese ms.pnovice @seznam.cz

do středy 20. 5. 2020.

Mám/nemám zájem o (polodenní/celodenní) docházku syna/dcery (jméno) do mateřské školy od 25. 5. 2020. Dítě budeme vyzvedávat v ____________________ .

V případě zájmu o docházku převažující možnosti školy Vás budeme kontaktovat.

Organizace školního stravování:

 1. Pro děti je zajištěno stravování v běžném režimu při dodržování zvýšených hygienických pravidel.

2. Před stravováním si každé dítě umyje teplou vodou ruce, pro osušení použije papírové ručníky.

3. Pokrmy bude vydávat personál včetně příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou se ani příbory.

4. V případě nepřítomnosti ve škole je třeba si stravu odhlásit, neodhlášenou stravu nebude možno z hygienických důvodů odebírat (např. do jídlonosičů).

 


Publikováno 15. 5. 2020 10:45

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021

Datum konání: 2. 5. 2020 - 16. 5. 2020

Vážení rodiče,

vzhledem k mimořádným opatřením vlády k ochraně zdraví obyvatelstva a v souvislosti s opatřením MŠMT k organizaci zápisu k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2020/2021 se zápisy uskuteční bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců ve škole.

Zápis v naší mateřské škole proběhne v době od 2. 5. do 16. 5. 2020.

Zákonný zástupce v tomto termínu doloží k zápisu tyto dokumenty:

 • žádost k přijetí (ke stažení zde).pdf
 • zápisní list (ke stažení zde).pdf
 • čestné prohlášení k očkování (ke stažení zde).pdf   Zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do MŠ nemusí dokládat potvrzení lékaře. V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. 

 Dokumenty je možno doručit:

 • odesláním do datové schránky školy (pd8mykr),
 • emailem s uznaným elektronickým podpisem (zsams @skolapnovice.cz),
 • poštou,
 • osobním podáním v MŠ dne 7. 5. v době od 13.00 do 15.00 hodin nebo 14. 5. v době od 9.00 do 11. 30 hodin.

Kritéria pro přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021:

 1. Přednostně se přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v MŠ od 1. 9. 2020 povinné.

 2. Dále se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které před zahájením školního roku (do 31. 8. 2020) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.

 3. Následně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice podle věku od nejstarších po nejmladší.

 4. Poté budou přijímány děti s trvalým pobytem mimo obec Pňovice podle věku od nejstarších po nejmladší.

Registrační číslo:   

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním listě. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy a veřejně přístupném místě - vývěska na budově školy.

Individuální vzdělávání:   

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává   doma  sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je MŠ. Zákonný zástupce musí nicméně i tak přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

http://www.msmt.cz/file/50179/

 

V případě dotazů nás prosím kontaktujte na tel: 774 289 067 ( Renata Štěpánová, zástupkyně ředitelky pro MŠ), 774 288 067 (Světlana Ruprechtová, ředitelka školy), emailu: zsams@skolapnovice.cz. 

                                                                                                                             Těšíme na vás!

 

 


Publikováno 16. 4. 2020 13:26

Rozhodnutí o přerušení provozu mš od 16. 3.

Datum konání: 16. 3. 2020

          Oznámení o přerušení provozu mateřské školy                    

                                  

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že s ohledem na závažný epidemiologický stav a v souvislosti s provozní situací jsem po projednání

se zřizovatelem rozhodla v souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů,

o přerušení provozu mateřské školy s účinností od pondělí 16. 3. 2020 do odvolání.

 

 

Prosíme o sledování webových stránek, o dalším vývoji vás budeme včas informovat.

 

 

Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského dětského zařízení si můžete osobně vyzvednout 

v ředitelně v úterý 17. 3. a ve čtvrtek 19. 3. od 8.30 hod. do 11.30 hod.,  nebo zažádat prostřednictvím  emailu na adresu  zsams@skolapnovice.cz

 

Do zprávy uveďte jméno dítěte, rodné číslo a datum, od kterého budete ošetřovné čerpat. Obdržený tiskopis rodič vytiskne, doplní část B a předá svému zaměstnavateli.

 

 

https://www.cssz.cz/documents/20143/157311/89_628_5.pdf/192f29d1-6677-9d93-59a7-60f8bb4b6e4b

 

https://www.cssz.cz/web/cz/-/doporuceny-postup-pro-podani-zadosti-o-osetrovne-pri-peci-o-dite-do-10-let-z-duvodu-uzavreni-skolskeho-detskeho-zarizeni-skoly-

 

 Děkujeme za pochopení.

Mgr. Světlana Ruprechtová, řed. školy

Uzavření provozu mš.pdf

 


Publikováno 13. 3. 2020 11:37

Přerušení provozu mš

Datum konání: 3. 2. 2020 - 7. 2. 2020

 

   Č.j.: ZSMSPN/13/2020

                                                                                                                   V Pňovicích dne 28. 1. 2020

 

                         

            Oznámení o přerušení provozu mateřské školy

                                        

                                  

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že v týdnu od 3. 2. do 7. 2. 2020 bude

z provozních důvodů mateřská škola uzavřena.

 

                                                       

                                                       Mgr. Světlana Ruprechtová, řed. školy

 

 

Přerušení provozu bylo projednáno se zřizovatelem.


Publikováno 29. 1. 2020 12:37

Výlet Sluňákov

Název programu: S panem Kaprem pod vodu

Cena na dítě: 65 Kč + doprava

Délka trvání (včetně přestávky): kapr 150 min.

Den konání: pondělí 13. ledna 2020

 Odjezd: 8:00 hod - návrat cca 12:15 hod + oběd

Část programu S panem Kaprem pod vodu probíhá vevnitř a část venku, snažíme se chodit ven za každého počasí.

Děti budou potřebovat přezůvky, pláštěnku a vhodné oblečení a obuv na ven.

https://slunakov.cz/

https://slunakov.cz/wp-content/uploads/2019/11/Nabídka-denních-EVP-2019-2020.pdf

 


Publikováno 10. 1. 2020 11:23

Vánoční prázdniny - MŠ uzavřena

MŠ uzavřena od 23.12. 2019 - 3.1. 2020


Publikováno 25. 12. 2019 10:48

Prosinec v MŠ - akce

9.12. výlet s rodiči - Svíčkárna Rodas Olomouc ( odjezd 15:00 hod od MŠ)

            http://rodas-olomouc.cz/  

17. 12. Vánoční tvoření s rodiči - 16:15 hod - Ježíšek v MŠ (dopoledne)

20.12. Ježíšek v lese - dopoledne

23.12. - 5.1. 2020 MŠ uzavřena - Vánoční prázdniny 


Publikováno 7. 12. 2019 15:40

3. zajímavé odkazy

https://www.youtube.com/watch?v=UpcZYcqAWFw

https://www.youtube.com/watch?v=5rp4OApx2Os&fbclid=IwAR3oFkTqvzDIAPYtxZ0nlsMUu02vq8fqrgR15kYtFSPpK-dSHYtaF3otxUo


Publikováno 21. 11. 2019 17:59

Novější 1 3 7 12 18