Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ


Novější 1 3 9 18 26

Stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 1. 9. 2024

Informace ke stanovení výše úplaty za předškolní vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Podle § 123, odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) stanovuje   ke dni 1. 9. 2024 zřizovatel na základě usnesení zastupitelstva obce výši úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole na částku                                                                                                                          300 Kč měsíčně.                                                                                                                    Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku (tj. v případě povinného předškolního vzdělávání až do doby, než dítě zahájí povinnou školní docházku).


Publikováno 30. 6. 2024 19:42

Strava MŠ v době letních prázdnin

Vážení rodiče,

v době letních prázdnin, prosíme, o přihlašování a odhlašování stravy -  pouze  v MŠ.

Telefon: 734 807 689

Přihlašování a odhlašování stravy vyřizuje pouze MŠ, ne jídelna!!!

 • Přihlašování a odhlašování obědů se provádí den předem do 13 hodin.
 • Při onemocnění dítěte si lze vyzvednout jídlo pouze první den nemoci dítěte, na ostatní dny je nutno dítě ze stravování odhlásit – od druhého dne nepřítomnosti dítěte a v jejím průběhu nelze poskytovat oběd za sníženou cenu.
 • Odhlásit oběd na příští den, lze buď osobně do sešitku  v šatně MŠ, nebo telefonicky  do 13 :00 hodiny předchozího dne.
   
 • Na pokyn daný po tomto čase nelze již reagovat.
 • Vyzvedávání obědů v nepřítomnosti dítěte:

                             Výdejna v MŠ od 12:00 do 12:30 hod

 

Děkujeme za pochopení a respektování.

                                                Zaměstnanci MŠ

 


Publikováno 29. 6. 2024 13:30

Přerušení provozu mš v době letních prázdnin 2024

Datum konání: 5. 8. 2024 - 31. 8. 2024

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem (§ 3 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání) oznamuji přerušení provozu MŠ v období letních prázdnin.

Provoz MŠ bude přerušen od pondělí 5. srpna do pátku 30. srpna 2024.

V měsíci červenci bude provoz omezen na 1. třídu.

Školní rok 2024/2025 bude zahájen v pondělí 2. září 2024.

  

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pňovice v době omezení a přerušení provozu

Úplatu za předškolní vzdělávání v letním prázdninovém provozu 2024 stanovuji takto:    

Červenec (omezený provoz):

 • Děti, které nebudou přihlášeny k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy, jsou osvobozeny od úplaty.
 • Děti přihlášené k docházce v době letního omezení provozu mateřské školy platí plnou výši úplaty, tj. 450 Kč/měsíc (mimo děti vzdělávající se v posledním ročníku mateřské školy).

Srpen (přerušený provoz):  výše úplaty 0,- Kč                                                   

                                                                                                                                          Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

                                                                                                                                


Publikováno 2. 6. 2024 22:07

Oznámení rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Datum konání: 31. 5. 2024

 

Vážení rodiče, 

v příloze naleznete výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2024/2025. Uchazeči jsou uvedeni pod registračními čísly, která jste obdrželi u zápisu.

Hromadné zveřejnění rozhodnutí.pdf

Zároveň prosíme zákonné zástupce, jejichž dítě do naší MŠ od 1. 9. 2024 nenastoupí, aby tuto skutečnost oznámili na email: zsams@skolapnovice.cz

Děkujeme. 


Publikováno 31. 5. 2024 17:45

Plánované akce MŠ , květen červen 2024

Plánované akce MŠ

  29.5.  Společné focení  MŠ - 8:30 hod 

 1. 5. Tvoření s rodiči - od  16 hod      

   

   

   29.5. Den dětí v MŠ - dopoledne

  14.6.  Školní slavnost – pasování školáčků  - od 15 hod

 

 


Publikováno 17. 5. 2024 11:37

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Datum konání: 3. 5. 2024

 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání:  3. 5. 2024 v době od  13:00 – 16:00 hodin

Zákonný zástupce doloží v termínu zápisu tyto dokumenty:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

 

Dokumenty je možno doručit (od 2. května do 16. května):

 • odesláním do datové schránky školy ( pd8mykr),
 • poštou na adresu:   ZŠ a MŠ Pňovice, Pňovice 192, Litovel 784 01
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsams@skolapnovice.cz),
 • osobním podáním v MŠ dne 3. 5. 2024 v době od 13:00 – 16:00 hod., nebo po individuální telefonické domluvě.

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

 1. Přednostně se přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v MŠ od 1. 9.2024 povinné, s trvalým pobytem v obci Pňovice.
 2. Dále se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které před zahájením školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhnou nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mš.
 3. Následně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které dovrší k 31. 8. 2025 nejméně 3 let, podle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mš.
 4. Poté budou přijímány děti s trvalým pobytem mimo obec Pňovice podle věku - od nejstarších po nejmladší.

Mateřská škola se naplňuje do kapacity 63 dětí.

Počet přijatých dětí může být ovlivněn přijetím dítěte na základě ustanovení § 2 odst. 5 – 8 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let:

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv pouze péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče. Dítě přijaté               k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem.

Dítě mladší tří let by při přijetí mělo být přes den bez plen, mělo by dokázat dojít si na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělým a sdělit jednoduché potřeby. Být zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte zvažte, zda je dítě připravené na vstup do mateřské školy a zda škola bude v jeho věku přínosem.

 

Registrační číslo:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním listě.

Rozhodnutí o přijetí dítěte nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy  a veřejně přístupném místě - vstupní dveře do mateřské školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude doručeno, v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Jako zákonný zástupce dítěte máte možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 20. 5. 2024 v době od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je MŠ. Zákonný zástupce je povinen, přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

https://www.msmt.cz/file/50179/

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Světlana Ruprechtová - ředitelka školy

                                                                         kontakt: 774 288 067

Renata Štěpánová, DiS. – zástupkyně ředitelky pro  MŠ

                                                                        kontakt:  774 289 067

na emailu: zsams@skolapnovice.cz .


Publikováno 17. 4. 2024 21:07

Uzavření provozu mš v době velikonočních prázdnin

Datum konání: 28. 3. 2024

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                                     po projednání se zřizovatelem oznamuji, že mateřská škola bude

               ve čtvrtek 28. 3. 2024 z provozních důvodů uzavřena.

                                                                                             Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

 

 

 


Publikováno 19. 3. 2024 21:22

Oznámení o přerušení provozu mš

Datum konání: 7. 3. 2024 - 8. 3. 2024

Vážení rodiče,

po dohodě se zřizovatelem Vás informuji o uzavření provozu mš ve čtvrtek 7. 3. a v pátek 8. 3. 2024 z provozních a ekonomických důvodů.

                                                                                                                                       Mgr. Světlana Ruprechtová


Publikováno 6. 3. 2024 20:20

Informace o uzavření provozu MŠ

Vážení rodiče, 

oznamuji Vám, že v mateřské škole bude přerušen provoz,

a to od středy 27.12.2023 do úterý 2.1.2024.

Provoz bude obnoven ve středu 3.1.2024.

Mgr. Světlana Ruprechtová

ředitelka školy

 

uzavření mš.pdf


Publikováno 29. 12. 2023 7:50

Upozornění na změnu vstupu do budovy mateřské školy

Datum konání: 4. 12. 2023

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás upozornit na omezení přístupu k hlavnímu vchodu do budovy mateřské školy.

 

Od 4. 12. 2023 budou v blízkosti budovy probíhat stavební práce – bourání sousední budovy.

 

Vstup do budovy mateřské školy bude po dobu stavebních prací umožněn pouze vchodem z přední části budovy (naproti kostelu).

 

Prosíme rodiče, aby po dobu bourání a oprav dbali na bezpečnost a nevstupovali do prostoru stavby.  

 

Děkujeme za pochopení. 


Publikováno 30. 11. 2023 20:49

Novější 1 3 9 18 26