Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31 1 2 3
4
Zahájení školního roku 2023/2024
5
Organizace 1. školního týdne od 5.-8. 9. 2023
6
Organizace 1. školního týdne od 5.-8. 9. 2023
7
Organizace 1. školního týdne od 5.-8. 9. 2023
8
Organizace 1. školního týdne od 5.-8. 9. 2023
9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
20
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
21
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
22
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
23
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
24
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
25
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
26
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
27
Den volna pro žáky - 27. 9. 2023
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
Přerušení provozu mš - 27. 9. 2023
28
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
29
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
30
Logická olympiáda 2023 - registrace do 30.9.2023
1

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ

Informace pro rodiče MŠ


Novější 1 3 9 17 25

Přerušení provozu mš - 27. 9. 2023

Datum konání: 27. 9. 2023

 

Vážení rodiče, 

po projednání se zřizovatelem vám oznamuji, že z technických důvodů (odstávka elektrické energie) bude provoz mateřské školy                            ve středu 27. 9. 2023 přerušen.

Děkuji za pochopení.

                                                                                                      Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy


Publikováno 18. 9. 2023 9:36

Schůzky rodičů

Vážení rodiče,

zveme Vás na  schůzky rodičů MŠ a SRPŠ při MŠ Pňovice

v úterý  19. 9. 2023 v 16:30 hod

    Prosíme účast bez dětí, děkujeme.


Publikováno 14. 9. 2023 4:55

Informace ze školní jídelny

 Vážení rodiče,

vzhledem k cenám potravin dochází od 1. 9. 2023 k navýšení ceny přesnídávek a svačin MŠ  z 11,- Kč na 13,- Kč. Ceny obědů zůstávají beze změn.

Aktuální ceny stravného naleznete : https://www.skolapnovice.cz/stravne .

Přihlašování/odhlašování stravy můžete provádět:https://www.strava.cz/strava/Stravnik/Prihlaseni

Číslo jídelny: 11172

V případě dotazů nás kontaktujte na tel. 774 287 067.


Publikováno 31. 8. 2023 20:49

Oznámení o rozhodnutí přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

Datum konání: 2. 6. 2023

Vážení rodiče,

zveřejňujeme výsledek řízení o přijetí dětí, které zákonní zástupci přihlásili k předškolnímu vzdělávání od 1. září 2023.

Hromadné zveřejnění rozhodnutí - 2023.pdf

 


Publikováno 2. 6. 2023 14:15

Přerušení provozu MŠ v době letních prázdnin

 

Oznámení o přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin

 

 

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že po předchozím projednání se zřizovatelem a na základě vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání bude v době letních prázdnin provoz mateřské školy uzavřen následovně:   

 

 

od 3. 7. do 7. 7. 2023           a         od  21. 8. do 1. 9. 2023.

 

 

Provoz bude zahájen v pondělí 4. 9. 2023.

 

Úplata za předškolní vzdělávání v Mateřské škole Pňovice v době přerušení provozu

Úplatu za předškolní vzdělávání v letním prázdninovém provozu 2023, v souladu s ustanovením § 6 vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, stanovuji takto:                                 

v měsíci červenci

    450,- Kč

v měsíci srpnu

    270,- Kč

 

                                                                                                                                                           Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy

 oznámení přerušení provozu mš 2023.pdf                                                                                             


Publikováno 10. 5. 2023 9:54

Plánované akce MŠ - květen

 PLÁNOVANÉ AKCE MŠ  -  KVĚTEN 2023

4. 5. Beseda v ZŠ  - AMAZONIE – jen „školáčci“                          

                                                                              

5. 5.  Divadlo v MŠ – BROUČCI- všechny děti                      

                                                                            

12. 5. Zápis do MŠ    

 

Konzultační schůzky s rodiči -        zájem nahlásit u učitelek

Rychlá odpověď


Publikováno 3. 5. 2023 18:57

„V každé chvíli jsme jim vzorem"

Základní škola a Mateřská škola Pňovice,

Vás  srdečně zvou na setkání s uznávaným  odborníkem na výchovu a vzdělávání dětí:

Mgr. Jiřím Haldou

ve středu  26. 4. 2023  v  16 hod v budově mateřské školy.

„ V každé chvíli jsme jim vzorem“

Být vzorem pro naše ratolesti znamená být zodpovědný za svá slova a činy. V každé chvíli jsme důležitým příkladem, a to víc, než si myslíme. Jako rodiče jsme pro své děti v první řadě zdrojem bezpečí a opory, ale vystupujeme i jako vzory, které jim pomáhají formovat jejich osobnost a chování. Které zásady výchovy dodržovat a jakým podstatným chybám se vyvarovat? Jak si osvojit roli vzoru ve výchově?

Jak naše osobní návyky formují osobnost dítěte?

Seznámíte se s tím, jak optimálně vychovávat a pracovat s Vašimi dětmi, aby byly všestranně rozvíjeny.

Na setkání je nutné se předem přihlásit v MŠ. Děkujeme

                           


Publikováno 18. 4. 2023 18:55

Zápis dětí do MŠ pro školní rok 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024

proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy.

 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání:  12. 5.  2023 v době od  13:00 – 16:00 hodin

 

Zákonný zástupce doloží v termínu zápisu tyto dokumenty:  

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

Dokumenty je možno doručit:

  • odesláním do datové schránky školy ( pd8mykr),
  • poštou na adresu:   ZŠ a MŠ Pňovice, Pňovice 192, Litovel 78401
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsams@skolapnovice.cz),
  • osobním podáním v MŠ,  dne 12. 5. 2023 v době od 13:00 do 16:00 hodin, nebo po individuální tel. domluvě.

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2023/2024:

  1. Přednostně se přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v MŠ od 1. 9. 2023 povinné.
  2. Dále se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které před zahájením školního roku (do 31. 8. 2023) dosáhnou nejméně čtvrtého roku věku.
  3. Následně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice podle věku od nejstarších po nejmladší.
  4. Poté budou přijímány děti s trvalým pobytem mimo obec Pňovice podle věku - od nejstarších po nejmladší.

Registrační číslo:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním listě. Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádostem o přijetí k předškolnímu vzdělávání, se oznamují zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy  a veřejně přístupném místě - vstupní dveře do mateřské školy.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je MŠ. Zákonný zástupce je povinen, přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

https://www.msmt.cz/file/50179/

 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Světlana Ruprechtová - ředitelka školy

                                                                         kontakt: 774 288 067

Renata Štěpánová, DiS. – zástupkyně ředitelky pro  MŠ

                                                                        kontakt:  774 289 067

na emailu: zsams@skolapnovice.cz .

 


Publikováno 9. 4. 2023 4:21

Plánované akce MŠ - únor

Plánované akce MŠ

9. 2.    Divadlo v MŠ – VEVERKA A SÁNĚ, O NESPOKOJENÉM KOŤÁTKU, JŮLINČIN NOVÝ KAMARÁD

17. 2. Karneval v MŠ – masky pohádkových bytostí (české pohádky)

 

Publikováno 7. 2. 2023 18:08

Oznámení uzavření provozu mš

Datum konání: 3. 2. 2023

Vážení rodiče,

oznamuji vám, že z provozně organizačních důvodů a po zjišťování potřebnosti ze strany zákonných zástupců

                     bude provoz mateřské školy dne 3. února 2023 uzavřen. 

                                                                                           Mgr. Světlana Ruprechtová, ředitelka školy                                


Publikováno 30. 1. 2023 20:34

Novější 1 3 9 17 25