Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
4 5
6 7 8 9 10
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ > Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025Datum konání:
3.5.2024

 

Termín zápisu k předškolnímu vzdělávání:  3. 5. 2024 v době od  13:00 – 16:00 hodin

Zákonný zástupce doloží v termínu zápisu tyto dokumenty:

Podmínkou přijetí dítěte do mateřské školy je podle § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví, splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

Zákonný zástupce tuto povinnost dokládá potvrzením praktického dětského lékaře.

 

Dokumenty je možno doručit (od 2. května do 16. května):

  • odesláním do datové schránky školy ( pd8mykr),
  • poštou na adresu:   ZŠ a MŠ Pňovice, Pňovice 192, Litovel 784 01
  • emailem s uznávaným elektronickým podpisem (zsams@skolapnovice.cz),
  • osobním podáním v MŠ dne 3. 5. 2024 v době od 13:00 – 16:00 hod., nebo po individuální telefonické domluvě.

 

Kritéria přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025:

  1. Přednostně se přijímají všechny děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky, pro které je vzdělávání v MŠ od 1. 9.2024 povinné, s trvalým pobytem v obci Pňovice.
  2. Dále se přednostně přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které před zahájením školního roku (do 31. 8. 2024) dosáhnou nejméně třetího roku věku, podle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mš.
  3. Následně se přijímají děti s trvalým pobytem v obci Pňovice, které dovrší k 31. 8. 2025 nejméně 3 let, podle data narození od nejstarších po nejmladší do naplnění kapacity mš.
  4. Poté budou přijímány děti s trvalým pobytem mimo obec Pňovice podle věku - od nejstarších po nejmladší.

Mateřská škola se naplňuje do kapacity 63 dětí.

Počet přijatých dětí může být ovlivněn přijetím dítěte na základě ustanovení § 2 odst. 5 – 8 vyhlášky č. 14/2005 Sb. o předškolním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů.

 

Podmínky přijetí dítěte mladšího tří let:

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv pouze péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče. Dítě přijaté               k přeškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem.

Dítě mladší tří let by při přijetí mělo být přes den bez plen, mělo by dokázat dojít si na toaletu (nebo si o to alespoň říci). Umět samo pít z hrnečku, jíst lžící. Schopno komunikovat s dospělým a sdělit jednoduché potřeby. Být zvyklé na chůzi (doba vycházek s ostatními dětmi). V zájmu vlastního dítěte zvažte, zda je dítě připravené na vstup do mateřské školy a zda škola bude v jeho věku přínosem.

 

Registrační číslo:

Každé žádosti bude přiděleno registrační číslo, pod kterým bude žádost vedena ve správním řízení. Toto registrační číslo vám bude sděleno na vámi uvedené kontaktní údaje v zápisním listě.

Rozhodnutí o přijetí dítěte nebude doručováno v písemném vyhotovení, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí pod přiděleným registračním číslem. Seznam bude zveřejněn na webových stránkách školy  a veřejně přístupném místě - vstupní dveře do mateřské školy.

Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí o přijetí za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání bude doručeno, v souladu s § 20 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, zákonnému zástupci poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Jako zákonný zástupce dítěte máte možnost nahlédnout do spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to 20. 5. 2024 v době od 13.00 do 15.00 hodin v kanceláři školy.

 

Individuální vzdělávání:

Zákonný zástupce může místo povinného předškolního vzdělávání v MŠ zvolit individuální vzdělávání. Dítě pak vzdělává doma sám, vzdělávat ho může i jiná osoba, nebo navštěvuje jiné zařízení, než je MŠ. Zákonný zástupce je povinen, přihlásit dítě k zápisu k předškolnímu vzdělávání. Oznámení o individuálním vzdělávání dítěte předá řediteli školy zároveň s žádostí k zápisu nebo nejpozději 3 měsíce před počátkem školního roku.

https://www.msmt.cz/file/50179/

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat:

Mgr. Světlana Ruprechtová - ředitelka školy

                                                                         kontakt: 774 288 067

Renata Štěpánová, DiS. – zástupkyně ředitelky pro  MŠ

                                                                        kontakt:  774 289 067

na emailu: zsams@skolapnovice.cz .