Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
4 5
6 7 8 9 10
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024

Zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2023/2024Datum konání:
14.4.2023

 

Vážení rodiče,                                                                                                                                                    zápis do 1. třídy pro školní rok 2023/2024 se uskuteční v pátek 14. dubna 2023 v době od 14 hodin do 18 hodin.

Zápis je určen pro:

  • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2023 věku 6 let,
  • děti, jimž byla v minulém školním roce odložena povinná školní docházka.

Průběh zápisu:

   1. formální část:  podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání  a doložení potřebných dokumentů

   2. motivační část:

Paní učitelka bude formou přátelského pohovoru sledovat  komunikační dovednosti, prostorovou  orientaci, rozeznávání barev,  početní představivost, kresbu, grafomotoriku, citovou a sociální zralost dítěte apod. (připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut); zároveň  bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem a poradit se, jak pomoci dítěti se vstupem do školy.

Součástí zápisu budou dobrovolné zábavné úkoly, kterými budoucí prvňáčky provedou spolužáci vyšších tříd.

Zákonní zástupci s sebou přinesou:

Registrace k zápisu:

Ve dnech od 24. 3. 2023 (8:00 hodin) do 10. 4. 2023(18:00 hodin) bude možné se registrovat k zápisu elektronicky (zákonný zástupce si může zvolit čas konání zápisu) :      https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/skolapnovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40478

Jestli se nebude moci zákonný zástupce dítěte dostavit k zápisu v termínu stanoveném školou, může tak učinit v náhradním termínu po domluvě s vedením školy.

Odklad povinné školní docházky dítěte:

V případě, že zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží:

  • žádost o odklad: žádost o odklad školní docházky.doc
  • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
  • doporučující vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

Pokud nemá zákonný zástupce požadované dokumenty k žádosti o odklad k dispozici v době konání zápisu, doloží potřebná vyjádření nejpozději do 31. 5. 2023.

Kritéria přijímání dětí:

  1. dítě s trvalým pobytem v Pňovicích
  2. dítě s trvalým pobytem mimo obec Pňovice

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude vyvěšen na webových stránkách školy nejpozději  12. 5. 2023.

                                                                                                                Děkujeme za zájem o naši školu a těšíme se na vás.

Do doby zahájení povinné školní docházky můžete pomoci svému dítěti v jeho dalším rozvoji posilováním oblastí, které jsou uvedeny přiložených materiálech: