Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
4 5
6 7 8 9 10
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Mateřská škola > Informace pro rodiče MŠ > Informace o provozu mateřské školy od 25. 5. 2020 - v omezeném režimu

Informace o provozu mateřské školy od 25. 5. 2020 - v omezeném režimuDatum konání:
25.5.2020

 

Informace o provozu mateřské školy od 25. 5. 2020 – v omezeném režimu

Rozhodnutím vedení školy po projednání se zřizovatelem bude od 25. 5. 2020 obnoven provoz mateřské školy v omezeném režimu.

Přednostně je v tomto období provoz určen pro děti, jejichž oba rodiče jsou pracující.

Z hygienických a provozních důvodů (využívání společných prostor se základní školou – chodba, jídelna, toalety) budeme otevírat pouze jedno oddělení, které je umístěno v oddělené části budovy školy,  abychom minimalizovali setkávání dětí a žáků různých skupin. Prosíme rodiče, aby zvážili nutnost docházky svého dítěte do mateřské školy a pečlivě se seznámili s hygienickými podmínkami provozu mateřské školy.

A) Podmínkou účasti dítěte v předškolním vzdělávání je odevzdání písemného „čestného prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění“ a seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví. čestné prohlášení.pdf  Tento dokument odevzdá zákonný zástupce první den nástupu dítěte do mateřské školy. Bez tohoto dokumentu nebude dítě vpuštěno do školy.

 

B) Provoz mateřské školy bude probíhat v souladu s hygienickými postupy stanovenými Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy:

  1. Pro všechny osoby nacházející se před školou a v areálu školy platí povinnost zakrytí úst a nosu  ochrannými prostředky, je třeba dodržovat odstupy 2 metry,

      platí zákaz shlukování.

  2. Rodiče se nesmí zdržovat v areálu školy, po dobu provozu školy platí zákaz využívání herních prvků  před školou.

  3. Osoba doprovázející dítě nebude vstupovat do budovy školy, dítě předá pedagogickému pracovníkovi u hlavního vchodu.

  4. Při předávání dítěte bude proveden tzv. ranní filtr (měření tělesné teploty bezkontaktním teploměrem, předávající osoba informuje pedagogického pracovníka o

      zdravotním stavu dítěte).

  5. Každé dítě bude mít s sebou na den minimálně dvě roušky a sáčky na jejich uložení.

  6. Po přezutí a převlečení si každé dítě důkladně umyje ruce teplou vodou a mýdlem, použije dezinfekční prostředek, pro osušení rukou použije jednorázové

       papírové ručníky.

  7. Děti a pedagogičtí pracovníci školy nemusí nosit v prostorách mateřské školy roušky.

  8. Při pohybu ve společných prostorách se základní školou děti, žáci i zaměstnanci používají roušky.

  9. Děti nesmí nosit do školy žádné hračky, plyšáky a vlastní jídlo.

10. Dítě s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-  19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak 

      akutní infekce dýchacích  cest), nesmí vstoupit do školy.

11. U dětí trpících alergií projevující se rýmou, kašlem, je třeba odevzdat potvrzení od lékaře, že dítě  je léčeno alergologem a projevy jeho onemocnění mohou být    

       zaměněny za příznaky respiračního onemocnění.

12. Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID -19, bude umístěno do samostatné místnosti a bude kontaktován zákonný zástupce s ohledem na okamžité 

       vyzvednutí dítěte.  O podezření informuje škola spádovou hygienickou stanici. Ostatní děti budou umístěny do jiné  místnosti s povinným nošením roušky, pokud není

      známý zdravotní stav idisponovaného dítěte.

 

C) Provozní doba a organizace vzdělávacích aktivit

Provoz školy je stanoven od 6. 15 do 16. 15 hodin.  (Provoz školy může být časově zkrácen po domluvě s rodiči přihlášených dětí.)

Vzdělávací aktivity budou probíhat tak, aby děti trávily větší než obvyklou část dne venku na školní zahradě a školním hřišti.  Je třeba, aby rodiče vybavili děti každé ráno vhodným a přiměřeným oblečením a obuví dle počasí.

 

Zákonní zástupci jsou povinni řádně omlouvat nepřítomnost dítěte a informovat mateřskou školu v případě náhlé změny zdravotního stavu dítěte.

Žádáme zákonné zástupce o písemné vyjádření, zda jejich dítě nastoupí /nenastoupí od 25. 5. 2020 do mateřské školy na emailové adrese ms.pnovice @seznam.cz

do středy 20. 5. 2020.

Mám/nemám zájem o (polodenní/celodenní) docházku syna/dcery (jméno) do mateřské školy od 25. 5. 2020. Dítě budeme vyzvedávat v ____________________ .

V případě zájmu o docházku převažující možnosti školy Vás budeme kontaktovat.

Organizace školního stravování:

 1. Pro děti je zajištěno stravování v běžném režimu při dodržování zvýšených hygienických pravidel.

2. Před stravováním si každé dítě umyje teplou vodou ruce, pro osušení použije papírové ručníky.

3. Pokrmy bude vydávat personál včetně příborů, děti si samy jídlo a pití nenabírají a neberou se ani příbory.

4. V případě nepřítomnosti ve škole je třeba si stravu odhlásit, neodhlášenou stravu nebude možno z hygienických důvodů odebírat (např. do jídlonosičů).