Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
4 5
6 7 8 9 10
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2024/2025Datum konání:
12.4.2024

 

Vážení rodiče,

zápis dětí do 1. třídy pro školní rok 2024/2025 proběhne na naší škole v pátek 12. dubna 2024  od 14 – 18 hodin za přítomnosti dítěte a zákonného zástupce.

Zápis je určen pro:

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2024 věku 6 let, tzn. děti narozené od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018,
 • děti, kterým byl v minulém školním roce povolen odklad školní docházky o jeden rok.

Předčasný nástup k plnění školní docházky:

Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.

 • Dítě narozené v rozmezí 1. 9. 2018 až 31. 12. 2018 potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení.
 • Dítě narozené v rozmezí 1. 1. 2019 až 30. 6. 2019 potřebuje doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře.

Tato doporučení přiloží zákonný zástupce k žádosti o přijetí.

Registrace zápisu:

Ve dnech od 27. 3. (8:00 hodin) do 10. 4. 2024 (20:00 hodin) bude zpřístupněn rezervační systém, v němž bude možné si zarezervovat konkrétní čas zápisu:              https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/skolapnovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40478#

Průběh zápisu:

 1. Formální část – podání žádosti o přijetí k základnímu vzdělávání a doložení potřebných dokumentů (rodný list dítěte za účelem kontroly údajů v žádosti), případně sdělení dalších informací (speciální vzdělávací potřeby, zdravotní omezení, … )
 2. Motivační část – rozhovor s paní učitelkou, orientační posouzení školní připravenosti dítěte (komunikační dovednosti, schopnost soustředit se, znalost barev a geometrických tvarů, početní představivost, kresba, grafomotorika, prostorová orientace, citová a sociální zralost). Připravené aktivity zaberou přibližně 20 minut. Na závěr bude mít zákonný zástupce možnost pohovořit s pedagogem a poradit se, jak pomoci dítěti se vstupem do školy.

Pro děti budou navíc připravené dobrovolné zábavné úkoly, kterými je provedou spolužáci vyšších tříd.

 Dokumenty potřebné k přijetí do 1. ročníku

Dokumenty budou připraveny k vyplnění i na místě.

Odklad povinné školní docházky

Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé, lze odložit začátek povinné školní docházky o jeden školní rok.

V tomto případě zákonný zástupce doloží v době zápisu:

 • písemnou žádost o odklad (nejpozději do 30. dubna):  zadost o odklad skolni dochazky.pdf
 • doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
 • doporučující posouzení odborného lékaře, pediatra nebo klinického psychologa

Žádost o odklad spolu s doporučujícími vyjádřeními může zákonný zástupce doručit do školy poštou, osobně nebo datovou schránkou.              Nemusí absolvovat zápis s dítětem.

Pokud nemá zákonný zástupce požadované dokumenty k žádosti o odklad k dispozici v době konání zápisu, doloží potřebná vyjádření          nejpozději do 31. 5. 2024.

Kritéria přijímání dětí:

 1. dítě s trvalým pobytem v Pňovicích
 2. dítě s trvalým pobytem mimo obec Pňovice

O přijetí či nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka školy podle zveřejněných kritétií. Na základě zákona 500/2004 Sb. Správní řád mají účastníci správního řízení obecné právo vyjádřit se před vydáním rozhodnutí ve věci k podkladům rozhodnutí.

Seznámit se s obsahem spisu a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v pondělí 29. 4. 2024 od 14.00 hodin do 16. 00 hodin v kanceláři školy.

Seznam přijatých dětí (pod registračními čísly) bude vyvěšen u hlavního vchodu do budovy školy a sdělen na webových stránkách školy nejpozději 10. května 2024.

Rozhodnutí o přijetí se nezasílá, stejnopis bude předán na informativní schůzce, která se uskuteční v měsíci červnu.  

Rozhodnutí o přijetí s odkladem povinné školní docházky bude ode dne zveřejnění výsledků zápisu připravené k vyzvednutí v kanceláři školy.

V případě jakýchkoli dotazů či nejasností nás neváhejte kontaktovat na elektronické adrese   zsams@ skolapnovice.cz nebo na telefonním čísle 774 288 067.

Zápis dítěte do 1. třídy je významným okamžikem v životě předškoláka. V přiložených materiálech naleznete rady a informace, jak Vašemu dítěti pomoci s přípravou na vstup do školy:

                                                                                                         Děkujeme za zájem o naši školu a těšíme se na Vás.