Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Preventivní antigenní testování a pravidla trasování ve školách od ledna 2022

Preventivní antigenní testování a pravidla trasování ve školách od ledna 2022Datum konání:
3.1.2022

Milí žáci, vážení rodiče,                                                                                                                                                                                                      na základě Mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví k testování dětí a žáků ve školách bude testování od 3. 1. 2022 probíhat následovně:

  • V období od 3. ledna 2022 do 16. ledna 2022 proběhne testování žáků 2x v týdnu, a to vždy v pondělí a ve čtvrtek (nebo první den přítomnosti žáka ve škole).
  • Dále pak od 17. ledna 2022 proběhne testování žáků každé pondělí (nebo první den přítomnosti žáka ve škole).
  • Nově se testují i žáci, kteří mají dokončené očkování nebo jsou v ochranné lhůtě po prodělání nemoci.
  • V případě, že se dítě nebo žák testu nepodrobí, platí stejná režimová pravidla jako doposud (nošení ochranného prostředku i při výuce apod.)

 

Postup při pozitivním antigenním testu, který byl proveden ve škole (primárně po čtvrtečním testování), jsou následující:

1) V případě, že žák má pozitivní výsledek preventivního antigenního testu, škola umožní po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARSCoV-2 tohoto žáka osobní přítomnost na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb žákům, kteří byli v průběhu 2 dnů před provedením tohoto testu v jedné třídě, oddělení nebo skupině s tímto žákem, pouze v ten vyučovací den v tomto období, ve kterém podstoupili preventivní antigenní test a prokáží se jeho negativním výsledkem,  jedná se o tzv. režim „test to stay“, který jinými slovy znamená, že spolužáci pozitivně testovaného žáka neodchází po pozitivním výsledku antigenního testu spolužáka domů, ale pokračují v prezenčním vzdělávání ve škole       s tím, že se budou následující dny každý den před zahájením vyučování testovat, a to až do doby zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu pozitivně testovaného spolužáka.

2) Spolužáci pozitivně testovaného žáka dodržují při osobní přítomnosti na vzdělávání nebo při poskytování školských služeb po dobu do zjištění výsledku konfirmačního RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2 žáka s pozitivním výsledkem preventivního antigenního testu režimová opatření spočívající v

  • používání ochranných prostředků dýchacích cest po celou dobu vzdělávání,
  • vykonávání aktivit odděleně od ostatních dětí nebo žáků (od ostatních tříd, oddělení atd.), tedy zachování principu homogenity dané skupiny,
  • používání hygienického zařízení určeného školou nebo školským zařízením pouze pro tyto žáky, je-li organizačně možné ve škole nebo školském zařízení zajistit pro tyto žáky zvláštní hygienické zařízení,
  • dodržování odstupu od ostatních osob při konzumaci potravin a pokrmů včetně nápojů 1,5 metru (žáci z dané třídy tedy mohou sedět společně u stolu, ale musí sedět s odstupem žáků z jiných tříd)
  • a dalších režimových opatřeních, která se uplatňují na žáky, kteří se nepodrobili plošnému testování.

3) Pokud je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka pozitivní, nastupuje standardní proces, který se uplatní po každém zjištění RT-PCR pozitivity žáka školy. V případě, že je výsledek konfirmačního RT-PCR testu spolužáka negativní (a v mezidobí v dané třídě nedojde k dalšímu pozitivnímu výsledku Ag testu), třída se vrací ke standardnímu režimu výuky.

Další informace naleznete: 1221_testování_leták_pro_rodiče_A4.pdf

Vážení rodiče,                                                                                                                                                    děkujeme za dosavadní spolupráci a do nového roku 2022 Vám přejeme hodně štěstí, radosti,  trpělivosti, osobní i rodinnou pohodu a především pevné zdraví !

                                                                                                 vedení školy