Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29
Oznámení přerušení provozu mš v době letních prázdnin 2022
30
Oznámení přerušení provozu mš v době letních prázdnin 2022
31
Oznámení přerušení provozu mš v době letních prázdnin 2022
1
Zahájení školního roku 2022/2023
Logická olympiáda
2
Zahájení školního roku 2022/2023
Informace ze školní jídelny
Logická olympiáda
3
Zahájení školního roku 2022/2023
Logická olympiáda
4
Zahájení školního roku 2022/2023
Logická olympiáda
5
Zahájení školního roku 2022/2023
Logická olympiáda
6
Zahájení školního roku 2022/2023
Logická olympiáda
7
Logická olympiáda
8
Logická olympiáda
9
Logická olympiáda
10
Pozvání na akci s Chaloupkou na vodě
Logická olympiáda
11
Logická olympiáda
12
Logická olympiáda
13
Logická olympiáda
14
Logická olympiáda
15
Logická olympiáda
16
Logická olympiáda
17
Logická olympiáda
18
Logická olympiáda
19
Logická olympiáda
20
Logická olympiáda
21
Logická olympiáda
22
Logická olympiáda
23
Logická olympiáda
24
Logická olympiáda
25
Logická olympiáda
26
Logická olympiáda
27
Logická olympiáda
28
Logická olympiáda
29
Logická olympiáda
30
Logická olympiáda
1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > Organizace zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022

Organizace zápisu k základnímu vzdělávání pro školní rok 2021/2022Datum konání:
12.4.2021
Datum ukončení:
30.4.2021

 

Vážení rodiče,

s ohledem na aktuální vývoj pandemie a v souvislosti s vyhlášeným krizovým opatřením vydalo MŠMT metodické doporučení pro organizaci zápisů.

Zápis k povinné školní docházce proběhne i v letošním školním roce v souladu s platnými právními předpisy. Organizaci zápisu je třeba přizpůsobit tak, aby byla zaručena bezpečnost dětí i dospělých, respektovány individuální možnosti a omezení jednotlivých účastníků.

1. Zápis je určen pro:

 • děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 věku 6 let,
 • děti, jimž byla v minulém školním roce odložena povinná školní docházka,
 • děti narozené od září do prosince 2015 - jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení,
 • děti narozené od ledna do června 2016 - jejich zákonní zástupci doloží k žádosti o přijetí vyjádření školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře.

 

2. TERMÍN ZÁPISU ZŠ Pňovice: Podání přihlášky (příp. žádosti o odklad) bude možné od 12. 4. do 30. 4. 2021 jedním z následujících způsobů:

   A)  elektronicky - vyplněním formuláře: https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/skolapnovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=40478

        (Po vyplnění formuláře Vám přijde do e-mailové schránky přihláška (žádost), ve které doplníte další potřebné údaje, část již bude doplněna. )   

   B)  nebo vytištěním a vyplněním potřebných formulářů:    Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání 202122.pdf   

                                                                                                        Žádost o odklad školní docházky 202122.pdf

 

3. Vyplněnou přihlášku (žádost) je třeba doručit do školy do 30. 4. 2021:

 • poštou na adresu: ZŠ a MŠ Pňovice, Pňovice 192, 784 01 Litovel
 • do datové schránky školy: ID: pd8mykr
 • emailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce na zsams@skolapnovice.cz, do předmětu uveďte zápis
 • osobním podáním ve škole: od 12. 4. v době od 7:30 do 14:00 hodin, nebo po individuální tel. domluvě

K přihlášce (žádosti) zákonný zástupce přiloží kopii rodného listu dítěte, a to buď v digitální podobě (sken, fotografie) nebo v papírové podobě - prostá kopie.

4. Ve škole je nutné v dané době dodržovat platná protiepidemická opatření:

 • Při vstupu do školy provést dezinfekci rukou.
 • V budově školy nosit ochranu nosu a úst (respirátor).

5. Odklad povinné školní docházky:

Rodič, který žádá pro své dítě odklad povinné školní docházky, doručí ve výše uvedeném termínu spolu s žádostí o přijetí k základnímu vzdělávání i žádost o odklad s doporučením školského poradenského zařízení, a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží k žádosti o odklad příslušná doporučení, správní řízení o zápisu bude přerušeno. Současně bude stanovena doba, do které je nutné příslušná doporučení doložit, poté bude vydáno rozhodnutí o odkladu.

6. Kritéria pro přijetí:

 • dítě s trvalým pobytem v Pňovicích
 • dítě s trvalým pobytem mimo Pňovice
 • počet dětí pro přijetí: 25

7. Zveřejnění seznamu přijatých dětí:

Vašemu dítěti bude přiděleno registrační číslo, které Vám bude sděleno na kontakt uvedený v žádosti. V případě elektronického podání bude registrační číslo uvedeno na přihlášce. Seznam přijatých dětí bude zveřejněn pod registračními čísly na webových stránkách školy a u vstupu do budovy.

8. Pokud na konci školního roku bude z epidemiologického hlediska situace příznivá, bude možné uspořádat pro přijaté děti  a jejich rodiče společné setkání zaměřené na seznámení se s prostředím školy, vzdělávacím programem a učiteli.

Desatero pro rodiče.pdf

V případě dotazů a nejasností nás kontaktujte na tel.: 774 288 067.