Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
29
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
30
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
31
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
1
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
2
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
3
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
4
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
5
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
6
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
7
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
8
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
9
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
10
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
11
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
12
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
13
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
14
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
15
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
16
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
17
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
18
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
19
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
20
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
21
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
Dodatečný zápis do mateřské školy
22
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
Dodatečný zápis do mateřské školy
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > 26. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku

26. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku 

Pozvánka k zápisu do 1. tř.pdf

 

Vážení rodiče,

zápis do naší základní školy na školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. 4. 2019 v budově školy.

Organizace zápisu

Abyste se vyhnuli zbytečnému čekání, prosíme o spolupráci.  V mateřské škole je vyvěšen časový rozpis. Doporučujeme si zvolit čas, kdy se s dítětem k zápisu dostavíte.

 Zápis se skládá z části formální a motivační.

V průběhu formální části zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Odevzdá (vyplní) žádost o přijetí, zápisní lístek, předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápisní lístek2019.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání2019.pdf

 

 

Motivační část bude trvat cca 20 minut. V motivační části budou předškoláci plnit hravou formou různé činnosti, které jim budou zadávat starší spolužáci. Paní učitelka 1. stupně bude průvodcem a pomocníkem, orientačně posoudí školní připravenost budoucího školáka.

Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem?

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě mu naslouchejte.

  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, stavebnice, skládanky, dějové obrázky, práce s různým výtvarným materiálem, sami se do nich zapojte, vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy "nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za", výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.

  • Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla chování, vyřizovat jednoduché vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

  

       Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena 1 třída.

Kritéria pro přijímání žáků škola nevydává, přepokládáme kladné vyřízení všech žádostí.

 

Zveřejnění seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy. V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu.

 

Odklad školní docházky

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží k žádosti o odklad v den zápisu doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do úterý 30. 4. 2019.

Žádost o odklad školní docházky2019.doc

V případě podání žádosti o odklad školní docházky vydá ředitelka písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Zároveň ředitelka školy informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jeho plnění.

 

MŠMT vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf

 

Přejeme Vašemu školákovi hodně úspěchů a Vám rodičům hodně radosti z Vašeho dítěte.

Těšíme se na spolupráci                       

                                                                                             kolektiv pracovníků školy