Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
4 5
6 7 8 9 10
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > 26. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku

26. 4. 2019 Zápis do 1. ročníku 

Pozvánka k zápisu do 1. tř.pdf

 

Vážení rodiče,

zápis do naší základní školy na školní rok 2019/2020 se uskuteční v pátek 26. 4. 2019 v budově školy.

Organizace zápisu

Abyste se vyhnuli zbytečnému čekání, prosíme o spolupráci.  V mateřské škole je vyvěšen časový rozpis. Doporučujeme si zvolit čas, kdy se s dítětem k zápisu dostavíte.

 Zápis se skládá z části formální a motivační.

V průběhu formální části zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Odevzdá (vyplní) žádost o přijetí, zápisní lístek, předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápisní lístek2019.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání2019.pdf

 

 

Motivační část bude trvat cca 20 minut. V motivační části budou předškoláci plnit hravou formou různé činnosti, které jim budou zadávat starší spolužáci. Paní učitelka 1. stupně bude průvodcem a pomocníkem, orientačně posoudí školní připravenost budoucího školáka.

Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem?

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě mu naslouchejte.

  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.

  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.

  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.

  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, stavebnice, skládanky, dějové obrázky, práce s různým výtvarným materiálem, sami se do nich zapojte, vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.

  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy "nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za", výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.

  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.

  • Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.

  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla chování, vyřizovat jednoduché vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

  

       Ve školním roce 2019/2020 bude otevřena 1 třída.

Kritéria pro přijímání žáků škola nevydává, přepokládáme kladné vyřízení všech žádostí.

 

Zveřejnění seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání

O přijetí rozhodne ředitelka školy ve správním řízení. Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí u hlavního vchodu do školy a na webových stránkách školy. V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu.

 

Odklad školní docházky

Pokud zákonný zástupce žádá o odklad povinné školní docházky svého dítěte o jeden školní rok, doloží k žádosti o odklad v den zápisu doporučující posouzení školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Pokud zákonný zástupce nedoloží některý z těchto dokumentů v den zápisu, učiní tak nejpozději do úterý 30. 4. 2019.

Žádost o odklad školní docházky2019.doc

V případě podání žádosti o odklad školní docházky vydá ředitelka písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Zároveň ředitelka školy informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jeho plnění.

 

MŠMT vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf

 

Přejeme Vašemu školákovi hodně úspěchů a Vám rodičům hodně radosti z Vašeho dítěte.

Těšíme se na spolupráci                       

                                                                                             kolektiv pracovníků školy