Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Aktuality ZŠ > 21. 4. 2017 Zápis do 1. třídy

21. 4. 2017 Zápis do 1. třídyInformace k organizaci a průběhu zápisu

Zápis do 1. třídy.pdf

Zápis do 1. třídy proběhne v budově školy v pátek 21. 4. 2017.

Zápis bude mít dvě části: formální a motivační.

V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky. Vyplní žádost o přijetí, zápisní lístek, předloží rodný list dítěte a svůj občanský průkaz.

Zápisní lístek.pdf

Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.pdf

Motivační část bude trvat cca 20 minut. V motivační části povede paní učitelka 1. stupně s předškolákem rozhovor, hravou formou prostřednictvím různých činností orientačně posoudí jeho školní připravenost.

Jak můžete pomoci svému dítěti stát se spokojeným školákem ?

  • Věnujte dítěti soustředěnou pozornost, při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě mu naslouchejte.
  • Vyprávějte dítěti a čtěte mu, televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt.
  • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi, pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
  • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí, zvířat i rostlin, vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu.
  • Vybírejte vhodné hry a činnosti, stavebnice, skládanky, dějové obrázky, práce s různým výtvarným materiálem, sami se do nich zapojte, vaše účast posiluje citovou zralost dítěte.
  • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy "nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za", výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání.
  • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování.
  • Trénujte změny denního režimu souvisejícího se školní docházkou - ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, připravujte dítě na to, co ho čeká nového v době školní docházky.
  • Vytvářejte sociální situace, kdy se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla chování, vyřizovat jednoduché vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena 1 třída.

Kritéria pro přijímání žáků škola nevydává, přepokládáme kladné vyřízení všech žádostí.

 

Zveřejnění seznamu žáků přijatých k základnímu vzdělávání

Rozhodnutí o přijetí nebude zasíláno v písemné podobě, ale bude oznámeno zveřejněním seznamu přijatých dětí na hlavních vchodových dveřích a na webových stránkách školy. V seznamu bude uvedeno pouze registrační číslo dítěte, které zákonný zástupce obdrží při zápisu. Seznam bude zveřejněn od 25. 4. 2017.

 

Odklad školní docházky

V případě podání žádosti o odklad školní docházky vydá ředitelka písemné rozhodnutí, které bude prokazatelným způsobem doručeno zákonnému zástupci.

Kladně bude žádost vyřízena pouze na základě doporučujícího posouzení příslušného školského poradenského zařízení a doporučujícího posouzení odborného lékaře (dětského lékaře) nebo klinického psychologa.

Zároveň ředitelka školy informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání a způsobech jeho plnění.

 

MŠMT vytvořilo doporučující materiál Desatero pro rodiče dětí předškolního věku.pdf

Je určen rodičům dětí, kteří vítají přehled základních dovedností, které má mít dítě před vstupem do základní školy.