Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30
Logická olympiáda 2020
1 2 3 4
5 6 7
Tréninky florbalového kroužku
8 9
Kroužek Sportovky
10
Kroužek Sportovky
11
Kroužek Sportovky
12
Kroužek Sportovky
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
13
Kroužek Sportovky
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
14
Informace k organizaci výuky od 14. 10. 2020
Kroužek Sportovky
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
15
Kroužek Sportovky
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
16
Kroužek Sportovky
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
17
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
18
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
19
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
20
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
21
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
22
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
23
Organizace výuky od 12. října do 23. října 2020
24 25
26
Opatření MŠMT - dny volna
27
Opatření MŠMT - dny volna
28
Opatření MŠMT - dny volna
29
Opatření MŠMT - dny volna
30
Opatření MŠMT - dny volna
31 1

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 5. ročník

5. ročník

 

19.10.2020 pondělí

V pondělí od 11:30 se těším na společné setkání. Děkuji Vám za práci a přeji hezké pondělí. 

ČJ PS str. 16/4,5,6 a) nebo za b) - uvědomujeme si základové slovo

Dú: PS str. 16/6 dokončit za a) nebo za b)

MA PS str. 7/1 (nápověda uč. str. 14 - 16), str. 8/3

Dú: Uč. str. 14/1  prosím napsat do sešitu a vypočítat, násobíme pomocí rozkladu (110 000 . 7 =100 000 . 7 + 10 000 . 7 = 700 000 + 70 000 = 770 000)

15.10.2020 čtvrtek

AJ uč. str. 11 - slovní zásoba (vyhledej si slova ve Slovníčku nebo v PS - na konci) PS str. 10/ vypracuj, čemu rozumíš

ČJ čtení čít. str. 38 - 39, přečti, vyprávěj, zkus odpovědět na úkoly str. 162 a charakterizuj  zosobnění (personifikaci) - Slovníček literárních pojmů. 

Dú: zapiš si do úkolníčku čtení o víkendu (název knihy, autor, přečtené stránky, podpis rodiče)

 

Práce domluvena a zadaná na pátek 16.10.2020

MA Geometrie - umíme přečíst a rozumíme zápisu o přímkách a bodech, zkusíme si udělat nákres a narýsovat

ČJ PS str. 15/1 - uvědomujeme si základové slovo a odvozené slovo, str. 15/2 - zkuste napsat, co nejvíce slov

ČaJS VL podle mapy poznáváme další kraj + PS

 

MA Geometrie PS str. 4 - na stránce vypracujeme nejlépe všechno,

k vypracování nám poslouží v případě potřeby informace z učebnice 

uč. str. 6/ přečtěte si informace o přímkách (rovnoběžné, různoběžné, kolmé)

Pro názornost se podívejte na postup při rýsování kolmice /uč. str. 6).

ČJ PS str. 15/, 1,2,3 rozlišujeme slovo základové  LES a odvozené LESÍK

Nový pojem - slovotvorný základ - je to společná část základového a odvozeného slova po oddělení koncovky 

Slovotvorný základ je část slova, kterou využijeme k vytvoření odvozeného slova. Někdy je stejný jako kořen, někdy ne. 

V pracovním sešitě se podívejte a vypracujte to, co je vám jasné. Děkuji

ČaJS - zopakujte si prosím  Energetické suroviny podle shrnutí na stránce 15 v učebnici a podle PS str. 10/9, 10, 11

Seznámíme se s další části neživé přírody "Půda" Ke každému nadpisu říkej 4 - 5 informací (čti, vyprávěj). 

Děkuji Vám za vaši práci

 

Milí rodiče, 

doplňuji napsanou informaci ze středy. Údaje ke komunikační platformě dostaly děti v úterý v papírově podobě

(Zapsáno v úkolníčku jako důležité sdělení.)

Zitra proběhne zkouška spojení v 12:15

Scházet se budeme v pondělí od 11:30, ve středu od 12:30, v pátek od 11:30 - pouze jednu vyučovací hodinu. 

Na stránkách školy v aktualitách je manuál k přihlášení. V případě, že by se vám přihlášení nezdařilo sledujte stránky naší školy. Společnou práci budu zapisovat na webové stránky školy. 

Děkuji všem za pochopení této výjimečné situace Jelínková

 

Práce zadaná na 14.10.2020 (středa)

Milí rodiče, během středy dostanete údaje ke komunikační platformě Microsoft Teams. Výuka on-line hodiny začne ve čtvrtek

Děkujeme Jelínková

MA 

ČJ PS str. 14/4a) - pravopis, zdůvodnění (ústně), oprava chyb, b) - příbuzné slovo (ústně). Cvičení máte vypracované. 

PS str. 14/6 -  vypracujte a zdůvodněte (rozdíl mezi předponou a předložkou)

PS str. 14/7 -  napsat diktát ( zdůvodni pravopis dle vlastní potřeby) 

 

MA uč. str. 10/2 - trénujeme dělení, písemně 

PS str. 6/7 (nápověda uč. str. 13)

 

13.10.2020 úterý

ČJ PS str. 12/3 kontrola dú, PS str. 13ú1, 2 samostatná práce

Dú: PS str. 14/5

MA uč. str. 10/2 - vypracované písemně, PS str. 5/3 - dělení jednociferným dělitelem, společná práce

Dú: PS str. 5/3 (vypočítat 3 příklady)

 

12.10.2020

ČJ - opakujeme příbuzná slova PS str. 12/1, 2, 3 - + rozbor stavby slova

Dú: PS str. 12/3 - dopsat další příbuzná slova 

 

MA uč. str. 10 - násobení a dělení, PS str. 4/5, 5 - učili jsme se násobit a dělit větší čísla (musíme umět násobilku) 

Dú: PS str. 8/1

 

AJ PS str. 6, 7, 8 kontrola, slovní zásoba (výslovnost, psaná podoba, čtení)

Dú: PS str. 8/6

 

ČJ čít. str. 35 - vyjádření vlastních názorů a postojů, str. 36, 37 - společné čtení ve škole

Dú: čít. str. 36, 37 číst a vyprávět 

 

9.10.2020 pátek

ČJ PS str. 14/4a) - kontrola dú, děti se mohly zeptat na pravopis slov dle vlastní potřeby. Cvičení jsem známkovala. 

uč. str. 15/1, 2 - prakticky jsme prováděli rozbor stavby slov - společná práce na tabuli, 2 - 3 slova samostatně v sešitě 

 

MA nebyla, v této době se uskutečnila akce "Dravci"

Děti dostaly dvě známky z PL - PL samostatná práce (dva dny) 

Jedna známka byla z vybraných cvičení z PS str. 1 - 4 (zaokrouhlování, zapiš číslici v jednotlivých řádech, , sčítání, odčítání, matematické výrazy - sčítanec...)

Druhá známka byla z PS str. 4 (násobení a dělení)

Cvičení 5, 6 na straně 4 jsem nepočítala do klasifikace - někteří to zvládli podle vypočítaného vzoru (budeme je dělat v pondělí). 

 

AJ uč. str. What's in the house? - poslech, výslovnost, procvičování výslovnosti, porozumění, uč. str. 11 - opakování slovní zásoby

ČaJS VL - opakovali jsme si informace z přírodovědy "Dravci"  (VL si mohli nechat v lavici.)

 

8.10.2020

MA PS str. 8/6  - kontrola dú, PS Geometrie str. 3 - opakovali jsme ústně pojmy, úsečka, shodné úsečky, měření úseček

Vysvětlili jsme si převody jednotek délky (m, dm, cm) 

PS str. 3/2, 3....  pokračovali v samostatné práci

Dú: PS str. 3/ individuálně domluveno 

ČJ PS str. 11/3 - opakovali jsme části slova, 11/4 - doplňovali jsme i,í/y,ý (pravopis podle vzorů podstatných jmen)

Uč. str. 15 definice,  PS str. 11/4 - prakticky jsme procvičovali vyhledávání koncovky 

Dú: PS str. 14/4a) 

ČaJS PS  - kontrola dú, PŘ uč. str. 11 - 13 opakování hornin, učili jsme se energetické suroviny (uhlí, ropa)

Dú: uč. str. 14, 15 - informace o uhlí a ropě

 

7.10.2020 středa

MA PS str. 5/3 - opakovali jsme a procvičovali dělení jednociferným dělitelem

PL - opakování z PS 

Dú: PS str. 8/6

AJ - opakovali jsme Sports time, uč. str. 9 The Dragon Crown (poslech, výslovnost, dramatizace) + PS str. 4, 5 doplňovali 

Dú: PS str. 5/8

ČJ Kontrola Dú PS str. 11/1, 2 - vysvětlili jsme si části slova a určovali v jednotlivých slovech

ČaJS VL uč. str. str. 18, 19 - učili jsme se a vyhledávali na mapě  + PS str. 13 společně jsme vyhledávali informace v učebnici

Dú: uč. str. 18, 19 - číst, vyprávět, učit se + PS str. 13 dokončit (dopsat názvy měst a řek) 

 

6.10.2020 úterý

ČJ PS str. 10/3 kontrola dú, psaní předpon a předložek - zdůvodnění 

Dú: PS str. 11/1 - napsat slova, 11/2 a) doplniti,í/y,ý

MA PS str. 5/2 kontrola dú, uč. str. 11 - procvičování písemného násobení (fólie), PL - opakování z PS 

Dú: str. 8/2

ČaJS opakovali jsme nerosty, učili jsme se horniny (uč. str. 11, 13 - z čeho se skládá, vlastnosti, využití)

PS str. 8/3, 5 - ústně, str. 9/6 - ústně 

Dú: učíme se inf. o horninách uč. str. 11, 13 + PS str. 8, 9/vyber si jedno cvičení a vypracuj (nabídka cvičení 3, 5, 6)

ČJ čít. str. Malý princ na cestách - rozhovor o chování, Přijel strýček - čtení, V nové třídě v cizí zemi - zamyšlení

Dú: ČaJS PŘ uč. str. 11, 13 číst (Potřebujeme číst každý den)

 

1.10.2020 čtvrtek

MA PS str. 6/2 kontrola dú, společná práce na tabuli

Geometrie PS 2/2 - opakování polopřímka, zápis, bod leží (neleží) na polopřímce

Dú: Geometrie PS str. 2/2 dokončit 

ČJ PS 7//20 kontrola dú, diktát - pravopis zdůvodnění, 

PS str. 8/8 kontrola pravopisu, zdůvodnění, cv. 22 určování gramatických kategorii (slovesa - přehled) 

  • učili jsme se určovat osobu, číslo, čas, způsob ( u způsobu oznamovacího čas)
  • zapsáno formou přehledu (malý sešit) 

ČaJS PŘ uč. str. 8, 9 opakování

uč. str. 10 - učili jsme se nekovové nerosty, PS str. 7/2 ústně

Dú: uč. str. 10 učit se a vyprávět + PS str. 7/2 písemně

 

30.9.2020 středa

MA PS str. 6/ kontrola dú. Děti vypracovaly 1. cvičení a 5. cvičení. 

1.cvičení - společná kontrola na tabuli (Způsob násobení a dělení je vysvětlen v učebnici str. 13)

Většinou využili pomoc rodičů, málo děti využilo učebnici, ve které se na to mohly podívat. 

Násobení a dělení čísel s nulami jsme procvičili a snažili jsme se postup zdůvodnit.

326 . 100 (výsledek bude větší číslo, násobíme stem, stovka má dvě nuly, proto se dvě nuly musí objevit i ve výsledku)

6 300 : 10 ( výsledek bude menší číslo, dělíme deseti, desítka má jednu nulu, která kryje jednu nulu v prvním čísle a co zbyde je výsledek) 

Dú: PS str. 6/2  vypracovat celé nebo půl

 

ČJ PS kontrola opravy - společně se zdůvodněním

Dú: PS str. 7/20 přepsat diktát 

 

ČaJS VL - hledání na mapě světa - nerosty, naleziště nerostů, Plzeňský kraj - ukazovat na mapě a učit se informace

Dú: VL PS str. 11 celou vypracovat a učit se informace s mapou i bez mapy (5 informací)

 

29.9.2020 úterý

Společná fotografie - 25 Kč

ČJ PS str. 7/18 - kontrola dú, dle potřeby zdůvodnění pravopisu

PS str. 7/19, str. 8/21 - opakování slovních druhů, podstatných jmen (rod, číslo, pád a vzor) a

sloves (osoba, číslo, způsob, u oznamovacího způsobu čas)  určujeme gramatické kategorie 

Dú: PS oprava a zdůvodnění

MA PS str. 5/1, 2 společně na tabuli, opakování písemného násobení 

Dú: PS str. 6/ vyber si cvičení a vypočítej nebo sloupeček nebo nejméně 5 příkladů (nebo na str.. 12)

ČaJS PŘ učili jsme se uč. str. 8,9 - vyprávět 5 informací

 

25.9.2020 pátek

ČJ PS str. 7/17 - skloňování podstatných jmen, zdůvodnění

Dú: PS str. 7/18

MA G PS str. 1/4 kontrola dú, PS str. 4/1 a) společné řešení na tabuli - opakování polohy přímek 

AJ Chit Chat 2 uč. str. 2 - 6 poslech, výslovnost, PS str. 2, 3 - dopsali jsme chybějící cvičení

ČaJS opakování na známky (PS str. 9), uč. str. 12 -- 13 vyhledávání na mapě

Dú: Jihočeský kraj - učit se číst z mapy, umět 5 informací i bez mapy

 

24.9.2020 úterý

MA PS str. 4/7 - samostatná práce

Geometrie - PS str. 1/3 - opakovali jsme přímku, polopřímku,, úsečku (uč. str. 3 - charakteristika)

PS  G str. 1/4

ČJ - zkoušeli jsme na známky řady vyjmenovaných slov, je potřeba doučit se všechny řady (PL - mají u sebe)

PS str. 7/16 - zdůvodnění, opakování vzorů podstatných jmen

Dú: PS str. 7/16 napsat a umět zdůvodnit (PL - Přehled zařazování a skloňování, mají u sebe)

ČaJS PŘ opakování pojmů uč. str. 6, 7, PS str. 6/1 kontrola dú - umět vyprávět, PS str. 6/2 doplnit (podmínky života - známka)

uč. str. 8 - učili jsme se informace o minerálech

Dú: uč. str. 8 - umět říct 4 důležité informace 

 

 23.9.2020 pondělí

 ČJ kontrola dú: PS str. 6/14, samostatná práce str. 6/15 (zdůvodnění, vyhledání...)

Dú: PS str. 7/16 dokončit

MA PS str. 4/4 - opakovali jsme násobení, malou násobilku, násobení desítek

Dú: napsat řady násobků do malého sešitu (2 - 9)

AJ - dopisovali jsme slovní zásobu, opakovali jsme dny a učili jsme se měsíce

ČaJS VL uč. str. 10 - 11, vyhledávali jsme na mapě, PS str. 9 - společná kontrola

Dú: PS str. 8 + učíme se uč. str. 10 - 11

22.9.2020 úterý

ČJ PL kontrola dú, četli jsme slova a zdůvodňovali pravopis, uč. str. 19 - hledali jsme slova příbuzná

Dú: PS str. 6/14 + opakujeme řady vyjmenovaných slov

MA PS str. 3/4 kontrola dú, opakování písemného sčítání a odčítání

PS str. 3/7a) společně na tabuli, str. 4/1 opakovali jsme matematické výrazy

Dú: PS str. 4/3

ČJ čtení čít. str. 29, 30 - četli jsme a vyprávěli + přidali jsme čtení ve vlastivědě (kontinenty) 

ČaJS PŘ psali jsme test (uč. str. 4,5 + třídění rostlin a živočichů)

Uč. str. 6, 7 vyprávěli jsme "Člověk a jeho vliv na přírodu" 

Dú: PS str. 5/6, str. 6/1

 

21.9.2020 pondělí

ČJ PS str. 6/13 kontrola opravy, pravopis vyjmenovaných slov a příbuzných, PL - opakov. vyjmenovaných slov

Dú: PL napsat nejméně 10 příbuzných slov + opakovat řady

MA - opakovali jsme pojmy z geometrie, PS str. 3/4, 5 - společná práce na tabuli

Dú: PS str. 3/5 dokončit, str. 3/6

ČJ čtení čítanka- seznámili jsme se s dalším tématem "Máme tolik společného"

čít. str. 20, 21 - četli jsme a charakterizovali hádanku jako krátkou literární formu....Slovníček str. 191

čít. str. 22 - 24 četli,  zamýšleli jsme se a vyprávěli své postřehy - Hádanka chudé Romky, Víly 

Dú: čít. str. 29, 30 číst a vyprávět

 

18.9.2020 pátek

ČJ PS PS str. 6/12 - kontrola dú, str. 6/13 - samostatná práce (kontrola Pravidla a Slovník)

Dú: PS st. 6/13 oprava

MA geometrie PS str. 1/1 - pojmenovali jsme 6 rovinných útvarů, PS str. 1/2  dokončovali jsme (uč. str. 2/ Prostor a prostorové útvary) 

uč. str. 3 (znaky pro přímku, polopřímku a úsečku) + PS str. 1/3

AJ - opakovali jsme abecedu, dny v týdnu poslech - spelling, výslovnost

ČaJS VL PS str. 4 - společná kontrola, vyhledávání v učebnici (Pravčická brána, Karlštejn...)

17.9.2020 čtvrtek 

MA PS str. 3/3 kontrola dú, opakování písemného sčítání a odčítání

Geometrie uč. str. 2 rovina, rovinné útvary, prostor, prostorové útvary, PS str. 1/1

Dú: PS G str. 1/1 dokončit

ČJ uč.str. 29 zdvojené souhlásky - učili jsme se psát slova, ve kterých kořen končí na n a přípona začíná na n

PS str. 19/1 - hledali jsme slovní spojení se zdvojenou souhláskou

ČaJS PŘ - opakovali jsme PS str. 4/2, 3, 4 

Dú: PŘ PS str. 5/5

 

16.9.2020 středa

MA kontrola dú PS str. 2/6 - žáci si vybrali příklad, který jim dělal potíže a společně jsme ho řešili na tabuli

PS str. 3/2  - počítejte s výhodou, 3/3 písemné sčítání a odčítání

Dú: MA PS str. 3/3

ČJ PS str. 5/11 kontrola dú, str. 5/9 - skládali jsme větu ze slov - správný slovosled, určovali jsme slovní druhy

Dú: PS str. 5/9 napsat věty, určení druhů - dobrovolné(budeme ještě opakovat ve škole)

ČaJS VL uč. str. 4 - 7 na základě nadpisů (obyvatelstvo, správní členění, povrch....) děti psaly  informace k danému nadpisu

druhé psaní - doplnění podle učebnice, umět se vyjádřit (doprava - nestačí napsat auto, potřebujeme napsat "silniční doprava"). 

PS 5 - dívali jsme se na mapy

Dú: doplnit informace v malém sešitě a trénovat vyjádření

 

15.9.2020 úterý

ČJ PS 5/10 opakujeme podstatná jména a vzory 

Dú: PS str. 5/11

MA  učili jsme se matematické pojmy sčítanec, sčítanec, součet (uč. str. 6)

Dú: PS str. 2/6

ČaJS PS opakování str. 4/1, 2

Dú: PS str. 4/2, 3 dokončit

 

14.9.2020 pondělí

ČJ PS str. 4/7,8 - společná kontrola, str. 5/9 a) - vysvětlili jsme si význam slovního spojení " ve správném slovosledu"

Dú: PS str. 5/ na stránce si děti vybraly cvičení 10 

MA PS str. 2/2 - opakovali jsme zaokrouhlování a sčítání, PS str. 2/5 - vysvětlili jsme si n (neznámou), učili jsme se číst tabulku

znázorňovali jsme si odčítání 300 000 - 100 (v bance musíme jeden 100 000 rozměnit na deset 10 000, jeden 10 000 na deset 1 000 a jeden 1 000 na deset 100 -

odečteme jednu stovku a sečteme zbývající stovky, tisíce, desetitisíce a .... )

Dú: PS str. 2/5 dokončit 

AJ - opakovali jsme slovní zásobu zvířata a frázi There is......   There are....... 

ČJ čtení - čít. str. 5 - 14 - hledali jsme v textu skutečné historické místo, osobu nebo událost (pověst)

čít. str. 15 - četli jsme Jak byli vyhubeni draci v Čechách

Dú: čít. str. 16, 17 - dočíst

 

11.9.2020 pátek 

ČJ PS str. 4/6 - přepis do malého sešitu, PS str. 4/7, 8

Dú: PS str. 4 dokončit + přepis PS str. 4/6

 

MA geometrie - uč. str. 10 - prostorová geometrie (pohled zepředu, pohled shora), uč. str. 50 síť krychle, povrch krychle

 

AJ - opakovali jsme What do you like? Do you like pizza? What do you like for breakfast? + slovní zásoba

 

ČaJS VL uč. str. 6, 7 - opakovali jsme (podnebí, zemědělství, těžba nerostných surovin, průmysl, služby a doprava)

PS str. 4 - doplňovali jsme a využívali mapu   

 

10.9.2020 čtvrtek

Zítra se fotíme (za loňský rok). 

MA PS str. 2/4 kontrola dú, společně jsme na tabuli vypočítali vybrané příklady,

opakovali jsme sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku

Dú: PS str. 2/3 nebo 4 dopočítat 

Geometrie  - učebnice + pracovní sešit - seznámení přečíst obsah a nadpisy 

ČJ PS str. 4/6 - oprava chyb a zdůvodnění, společná kontrola

ČaJS PŘ uč. str. 4, 5 vybrat správnou odpověď a zdůvodnit, PS str. 4/1 - zařazení (houby, byliny, dřeviny - zdůvodnění) 

 

9.9.2020 středa

Focení bude 11.9.2020 (za loňský školní rok).

 

MA procvičovali jsme dú ( čtyřciferná nebo pěticiferná čísla jsme zvětšovali +10 nebo +100 nebo +1 000 nebo + 10 000 - 486 251, 486 351, 486 451...)

PS str. 2/1 - opakovali jsme zaokrouhlování (uč. str. 4) 

Dú: PS str. PS str. 2/4

 

ČJ PS str. 3/3 - vysvětlili jsme si psaní velkých a malých písmen + uč. str. 5/4 ústně

Dú: PS str. 4/6 - stačí opravit, přepisovat budeme ve škole

 

AJ opakovali jsme slovní zásobu - furniture: clock, table....., pet: dog, cat....., poslech písničky The crazy clothes shop

Waxworks museum - přivlastňování pirate´s hat, cowboy´s hat.....

 

ČaJS VL uč.s tr. 4,5 - opakovali jsme základní informace o ČR -

Dú: uč. str. 4, 5 učít se, číst, vyprávět, vyhledat na mapě

 

8.9.2020 úterý

Prosím o přinesení velké nebo malé folie. Děkuji

ČJ - PS str. 3/4 kontrola dú - opakovali jsme slovo a jeho význam (slova citově zabarvená a neutrální), PS str.3/3 - velká a malá písmena

Dú: PS str. 4/5

MA PS str. 1/3 - opakovali jsme jednotlivé řády, str. 1/2, trénovali jsme rozvinutý zápis čísla PS str. 1/2 ( uč. str. 2/2)

Dú: zvětšujeme čtyřciferné (pěticiferné) číslo po desítkách, stovkách....... (např. číslo 457 620 - po stovkách 457 620, 457 720, ....)

 Ča JS PŘ uč. str. 4 - vybíráme správnou odpověď a zdůvodňujeme

ČJ čtení - čít. str. opakovali jsme báseň, sloka, verš (Slovníček literárních pojmů str. 191) 

čtení v čítance str. 5 - 9 

Prosím o každodenní čtení nahlas z důvodu zlepšení čtení s porozuměním. 

 

7.9.2020 pondělí

ČJ - opakovali jsme slovo a jeho význam (slova souznačná, mnohoznačná, souřadná, spisovná, nespisovná, slova citově zabarvená....)

uč. str. 5/2,3, PS str. 3/2

Dú: PS str. 3/4

 

MA PS str. 1/3

Kolik desetitisíců má číslo 238 104 v řádu desetitisíců? ....

PS str. 1/4 Určovali jsme jednociferná,......největší a nejmenší jednociferná....... největší a nejmenší, sudá a lichá jednociferná,.....

Zvětšovali jsme číslo po jednotkách, desítkách, stovkách.....

Např.: číslo 526 480 po desítkách 526 490, 526 500, 526 510...

 

AJ - opakovali jsme slovní zásobu barvy, čísla ústně i psanou podobu

 

ČJ čtení čít. str. 4/Prázdniny u babičky - rozlišovali jsme verš a sloku 

Dú: čít. str. 195 - umět vyjádřit slovy (sloka je básnická jednotka tvořená alespoň dvěma verši, ....verš je základní rytmická......

 

 Milí rodiče a žáci, 

vítám Vás v novém školním roce 2020/2021.

3.9.2020 čtvrtek

MA - seznámili jsme se s učebnicí, PS str. 1/všechna cvičení jsme si vysvětlili, vypracovali jedno cvičení dle vlastního výběru

Dú: MA PS str. 1 - vypracuj jedno vybrané cvičení - dobrovolné

ČJ - uč.str. 3 - četli jsme text dle vlastního výběru a vyprávěli 

Dú: ČJ uč. str. 3 - umět číst a vyprávět - dobrovolné 

ČaJS PŘ - opakovali jsme informace ze 4. třídy. Ze slov, které jsme se učili,  jsme vytvářeli dvojice a vysvětlili souvislosti uč. str. 4 - opakovali jsme podle otázek 

Dú: PŘ uč. str. 4 - přečíst a vybrat správnou odpověď - dobrovolné

Dú: obalit sešity a učebnice - důležité. Děkuji

 

2.9.2020 úterý

Dnes jsme se seznámili se školním řádem (poslední stránka žákovské knížky). Prosím Vás také o přečtení školního řádu a podepsání. 

Připomněli jsme si hygienická a bezpečnostní opatření. Dbáme na umývání rukou a používání dezinfekce. 

Z důvodu zdravotních opatření výuka probíhá pouze v kmenové třídě. Omezujeme kontakt žáků z jiných tříd. 

Doporučujeme mít ve škole v tašce v igelitovém sáčku roušku, kterou může žák v případě potřeby použít. 

Prosíme o pečlivé hlídání příznaků covid 19 (rýma, nachlazení, teplota, kašel). V případě projevených příznaků kontaktujeme telefonicky rodiče

a dítě čeká v izolační místnosti. 

Děti dostaly učebnice a pracovní sešity (ČJ, M, ČaJS - PŘ, VL). 

Výpis z karty  - prosím o přečtení, doplnění a kontrolu údajů, děkuji. 

Zítra máme TV - v případě vhodného počasí bude hodina TV probíhat venku, prosíme o vhodné oblečení a obutí. 

Ve čtvrtek a pátek se učíme podle rozvrhu a konec vyučování je v 11:25 hod. 

Děkuji Monika Jelínková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO: Kdo se zúčastnil soutěže Pangea, tak na stránkách www.pangeasoutez.cz máte k dispozici výsledky. Kdo ztratil přístupové heslo, tak mi napište na hojgrova@skolapnovice.cz a já vám ho pošlu mailem. MH

Zdravíme všechny páťáky, kteří pokračují v domácí přípravě. Upozorňujeme, že od pondělí 25. 5. 2020 vám budeme zadávat učivo pravidelně každý den. Na stránkách najdete popis učiva z jednotlivých předmětů a zadání úkolů, které je potřeba vypracovat.  Přejeme vám hodně úspěchů při domácím studiu.

19.6. 

ANGLICKÝ JAZYK - shrnutí: žáci mají mít k 19. 6. splněné tyto úkoly v PS, ke splnění poslechových úkolů je třeba využít vložené poslechové CD v PS.

  • str. 22, cv. 1,2, 3
  • str. 23, cv. 4, 5, 6, 7
  • str. 24, cv. 1, 2, 3, 4
  • str. 25, cv. 5, 6, 7
  • str. 26, cv. 1-křížovka, cv. 2
  • + nadále pracovat ve Wocabee (nově vloženy balíky animals i s obrázky), online verze project (odkazy jsou níže)

Český jazyk - od 15.6. - do 19.6. -Opakujeme zájmena a jejich druhy, vypracovat cvičení v prac. sešitě po str.39

                  Číslovky a skloňování číslovek základních - PS str. 40-41/1,2,3

                  Základní větné členy - podmět a přísudek -44/3, podmět vyjádřený a nevyjádřený, 45/1a.podmět rozvitý a několikanásobný -46/2,3

                  Rozdíl mezi větou jednoduchou a souvětím -50/1a,b

Ostatní cvičení dle vlastního výběru.

Anglický jazyk od 15.6. - PS str. 26/cv. 1,2 (názvy zvířat si vyhledejte v učebnici ve 3. lekci s. 32), PS str. 28, cv. 1 - School subject - také dělat podle učebnice s. 34 nebo podle Wocabee - názvy předmětů máte v jednom z balíků. Do Wocabee jsem přidala i jeden nový balík NA CELKOVÉ OPAKOVÁNÍ - VOCABULARY REVISION - splnit od pátku 19. 6.!!! Zvířata procvičit zde: http://english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/plants-and-animals-ipl/138-where-do-they-live-kde-ziji/

http://english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/plants-and-animals-ipl/142-animal-noises-zvireci-zvuky/

http://english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/plants-and-animals-ipl/143-how-many-are-there-kolik-jich-je/

School subjects (=předměty) Interaktivní list: http://english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-classroom-ipl/111-at-school-ve-skole/

Matematika Vystřihli jsme si síť kvádru, vysvětlili výpočet povrchu kvádru. Koukni na video: https://www.youtube.com/watch?v=VrMSFFn15Oo

                      nebo: https://www.youtube.com/watch?v=M8ENGXkuqBo

                      Výpočet povrchu kvádru si můžeš procvičit:  https://www.youtube.com/watch?v=76AgJ5ftwZU ,

                                                                                              https://www.youtube.com/watch?v=3QDYr-FcRYY

                   Tento týden jsme ještě zvládli v Početníčku zopakovat převody obsahu str. 50, cv. 2, výpočet povrchu kvádru str. 47, cv. 2.

                   Procvičovali jsme výpočet povrchu na praktických úlohách :), přikládám pracovní listy:  povrch kvádru.PDF, povrch kvádru 1.PDF, povrch k+k.PDF

Anglický jazyk od 8. 6. -  odkazy na procvičování aj v hodinách i doma, ve Wocabee najdete zadané 3 nové balíky na slovíčka (school subjects, questions s have got, picture story about Mut).

1.https://www.wocabee.app/app/

2. Project pro registrované (pod Are you registered dát emai,heslo), procvičte zejména 3. lekci, dále lekce 1,2: https://proj.ouponlinepractice.com/auth/index

3. Project pro neregistrované -volně přístupné (lekce 1 až 3): https://elt.oup.com/student/project/level1/?cc=cz&selLanguage=cs

4. interaktivní pracovní listy z angličtiny i se zvukem, výslovností-FUN: http://english-time.eu/english-now/interaktivni-pracovni-listy/in-the-classroom-ipl/

Pracovních listů (interaktivních) je tam mnoho, vyberte téma - např. v odkazu je in the classroom a déle vyberte další podtémata, např. Colour the objects atd.Vlevo na liště jsou další interaktivní listy s různou tématikou (In the town, Plants and animals), můžete si libovolně vybírat.

 

8.6.2020 pondělí

ČJ uč. str. 100 - zájmena neurčitá a záporná - seznámení, rozlišování  +

PS str. 35/1 - zájmena přivlastňovací (procvičení), str. 35/3 - zájmena ukazovací (procvičení), str. 36/1 zájmena tázací (procvičení),

str. 36/3 zájmene vztažná (procvičení), str. 37/1 zájmena neurčitá (procvičení), str. 37/3  zájmena záporná (procvičení). 

5.6.2020 pátek

ČJ Druhy zájmen - opakování uč. str. 98/7 (ústně), zájmena tázací a vztažná - seznámení, 

Rozlišení  naší x naši (zájmena přivlastňovací) uč. str. 97/6 - procvičování a opakování + PS str. 32/1,2 - společná kontrola

Matematika Procvičovali jsme převody jednotek obsahu: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%99evody+jednotek&topic=13.+Jednotky+obsahu+-+p%C5%99evody+na+cm%C2%B2#selid

                          Zopakovali jsme učivo o zlomcích: http://www.onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=5&subject=Matematika&search1=09.+Zlomky&topic=01.+Z%C3%A1pis#selid

4.6.2020 čtvrtek

AJ - poslech a čtení obrázkového příběhu: uč. str. 30/cv. 1a - odpovědi na otázky k příběhu. Nová slovní zásoba (a bone, a blanket, a present, a cricket bat, a jumper…), části těla - pracovní list, hra: Simon says - Touch your…, School subjects uč. str. 34 cv. 1a - výslovnost. Poslech: uč. str. 39/cv. 1 My favourite day - doplňování názvů předmětů podle nápovědy.

ČJ Druhy zájmen - opakovali jsme osobní, přivlastňovací a ukazovací zájmena.

uč. str. 97/6 - určovali jsme pády zájmen a rozlišovali správný tvar (ústně) + PS str. 34 (společně jsme vypracovali celou stránku)

Matematika - Procvičovali jsme převody  jednotek obsahu.  PLpřevody jednotek obsahu.pdf

                    https://www.youtube.com/watch?v=DrqqiSzNNes#utm_content=organic&utm_term=matýskova matematika převody plošných jednotek&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Plo%C5%A1n%C3%A9%20jednotky%20(z%C3%A1kladn%C3%AD%20informace)%20Mat%C3%BDskova%20matematika%204.

3.6.2020 středa

Aj - uč. str. 31\cv. 3a - přídavná jména (colours and others), uč. str. 33/cv. 2a - poslech, čtení + odpovědi na otázku 2a. Tvoření otázky s have got (tabulka v PS str. 74, 3.3), speaking - rozhovor v učebnici s. 33/cv. 8 Have you got a..? Yes, I have, No, I haven't  

ČJ - časování sloves (být, mít, létat - opakování),

Druhy zájmen ( rozeznáváme podle významu: osobní, přivlastňovací, ukazovací - poznat, rozlišit, vyjmenovat uč. str. 96 - 98) 

Matematika - Od pondělí do středy jsme si zopakovali učivo o zlomcích, počítali jsme zlomek z čísla, procvičovali jsme výpočet povrchu krychle (PL krychle.pdf) a společně jsme si vytvořili  metr čtverečný. (Pro zopakování výpočtu povrchu krychle mrkni na video ze čtvrtku 28.5.)

ČaJS uč. str. 62 - smysly (opakování), str. 64 - řídící centra lidského těla (základní informace,

str. 65 rozmnožovací soustava str. 66 (přehledně) Jak se člověk vyvíjí (pojmenovat jednotlivá období). 

2.6. 2020 úterý

ČJ -  opakování  sloves, uč. str. 93 + PS str. 31 (celá) -  vypracování a společná kontrola, 

Anglický jazyk -  PS str. 23, cv. 5, 7. Procvičování have got - zápor, popis obrázků (have got/has got), výslovnost uč. str. 79/cv. 3 - A rhyme - nácvik výslovnosti, přízvuk, slovní zásoba: Pets ( a budgie, a  parrot - a bírd), Listening - 1b - What kind of animal is it?

 

 1.6.2020 pondělí

ČJ: uč. str. 81 - 91 přehledně jsme si zopakovali informace o slovesech (modrá okna). Je potřeba umět se vyjádřit - pojmenovat, vysvětlit...

uč. str. 92 - učili jsme se tvary rozkazovacího způsobu, PS str. 30 (celá stránka) - společná práce s kontrolou

Prosím, přineste si zítra malé sešity pro paní učitelku Hrycíkovou  z důvodu předběžného hodnocení. 

ČaJS PŘ uč. str. Chráníme si své zdraví - předcházíme nemocem a úrazů, osobní bezpečí (aktuální situace) - vyprávění, doplnění informací

 

29.5.2020 pátek

Časování sloves - určování mluvnických kategorií(osoba, číslo, čas, způsob oznamovací - čas přítomný, budoucí a minulý) 

PS str. 28/4 - jsem, jsi (vyjadřuje osobu), sem (vyjádři místo), si (zvratné zájmeno). 

PS str. 29/5, 6, 7 - společná kontrola str. 29/8 - připravit si diktát 

 

28. 5. čtvrtek

Anglický jazyk - Writing: Is or has? PS str. 23, cv. 6 (měníme short forms na full forms - stažené tvary na dlouhé).Mluvnice: záporné tvary slovesa have got  - uč. str. 29/cv. 4a - tabulka. Listening: uč. str. 29/cv. 6a (Zakroužkuj věci, které má Ravi ve cv. 1 str. 28. Podle vzoru řekni, co má a co nemá (He's got, he hasn't got a...…. Uč. str. 29/cv. 5 - tvoření pravdivých vět o obrázcích. Speaking: uč. str. 29/cv 5 - a game. Procvičit kladné a záporné tvary na Wocabee + využít stránku online k procvičení have got a k poslechu v sekci AUDIO  https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/grammar/?cc=cz&selLanguage=cs

Matematika - Zopakovali jsme výpočet zlomku. výpočet.PDF Nově jsme se naučili vypočítat povrch krychle. Ze čtverečkové sítě jsme si vystřihli síť krychle a vyvodili společně vzoreček pro výpočet povrchu. Pomůže ti video:

https://www.youtube.com/watch?v=DMXncTcg8Pw#utm_content=organic&utm_term=povrch krychle&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Povrch%20krychle%2C%20Geometrie%20pro%204.ro%C4%8Dn%C3%ADk%2C%20str.%2058%2C%20%C3%BAvod%20B%26hellip%3B

https://www.youtube.com/watch?v=bH5PNwLswJU

https://www.youtube.com/watch?v=B977El9Y1tM

https://www.youtube.com/watch?v=V_9EM0pyjgo

https://www.youtube.com/watch?v=I7yqc8J3voA

Na papír zkus vypočítat povrch krychle s hranou  1) a = 38 mm,    2) a = 7 m

ČJ časování sloves -- tvary oznamovacího způsobu, čas přítomný, čas budoucí, čas minulý (slovesa dle vlastního výběru nebo uč. PS)

PS str. 28/3 - zdůvodnění pravopisu, zítra si zkusíme diktát napsat, str. 28/4 - rozlišujeme ve výslovnosti i v psané podobě

27.5.2020 středa

 Aj - opakování Possessions - PS str. 1, 2, 3 Listening. Procvičování slovesa have got - full forms and short forms (v kladných větách).  Uč. str. 29/cv. 3a, 3b, 3c - tvoření kladných vět se  slovesem have got. PS str. 23/cv. 4 (doplňování krátkých tvarů - 's or 've. Du - projít Wocabee balík 2-3lekce, have got - full forms, have got - short forms.

ČJ - opakujeme o slovesech, časujeme - tvary oznamovacího způsobu v čase přítomném, v čase budoucím, v čase minulém

(časovali jsme slovesa - psát, číst, hrát, sedět, jezdit, skákat, kouzlit - využívali jsme tabulku a Pravidla českého pravopisu)

PS str. 28/1,2 - společná kontrola 

Ma - opakovali jsme učivo o zlomcích, vypracovali v PS(A) opakování 4. celku na str. 60, 61 (bez cv. 6) + na str. 59 jsme udělali cv. 1 - kruhový graf

        Opakování 4. celku, prosím, zaslat na ruprechtova@skolapnovice.cz .

ČaJS PŘ Školní hygienické desatero pro žáky - doplňující informace 

 

26.5. 2020 úterý

ČJ - opakovali jsme přehled slovesa, časovali jsme slovesa v čase přítomném, budoucím a minulém

(uč. str. 84, 86, 88 - podle tabulky, učíme se jednotlivé tvary - zpaměti)

PS str. 27/2, 3 - společná práce a kontrola, určování mluvnických kategorií, zdůvodnění pravopisu, 

Anglický jazyk - uč. str. 28/ cv. 1a, 1b - poslech slovíček a nácvik výslovnosti ODKAZ NA POSLECH: https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs,

UČ STR. 28/CV. 2 - READING - POSLECH - umět odpovědět na otázky, kdo co má (vlastní). We wocabee do středy splnit balík slovíčka 2.-3. lekce. Časování slovesa have got - úvod, přehled (kladné dlouhé tvary, krátké tvary, záporné tvary. Kdo potřebuje, může se každý den dopoledne zastavit ve škole, nebo se domluvit telefonicky ( i na předání vypracovaných úkolů :).

Matematika - zopakovali jsme si učivo o zlomcích, porovnávali jsme zlomky pomocí zlomkových tyčí (1/3 = 2/6= 3/9,...), ukázali jsme si výpočet zlomku z čísla : dělili jsme určitý počet kostiček do dvou misek - na poloviny, do tří misek - na třetiny, do čtyř misek - na čtvrtiny, .... ), vypracovali jsme pracovní list výpočet zlomku z čísla.PDF , v horní části máš návod, jak počítat.

 

Aj - na úterý 26. 5. donést učebnici, PS, školní sešit English, slovníček - Vocabulary (malý sešit).

25.5.2020 pondělí

Zdravíme všechny páťáky, kteří pokračují v domácí přípravě. Upozorňujeme, že od dnešního dne (pondělí 25. 5. 2020) vám budeme zadávat učivo pravidelně každý den. Na stránkách najdete popis učiva z jednotlivých předmětů a zadání úkolů, které je potřeba vypracovat.  Přejeme vám hodně úspěchů při domácím studiu.

ČJ - slovesa - učte se vyprávět, děláme si přehled       str. 81 Co vyjadřují slovesa? Slovesa jsou slova ohebná.

Mohou vyjadřovat osobu číslo, čas. Slovesná osoba je... Slovesné číslo je.... Slovesný čas je....,

82 Rozlišujeme tvary jednoduché a složené. 83 Slovesné tvary vyjadřují trojí způsob - vyjmenovat. 

uč. str. 93/2 ústně, str. 93/ modré okno - četli jsme si zápis v sešitě (kdo nemá, dopsat do konce týdne)

PS str. 27/1a)  společná kontrola ústně 

Matematika

Milí páťáci, dnes jsme si ve škole společně zopakovali učivo o zlomcích. Využili jsme pexeso, četli jsme zlomky, přiřazovali zobrazení zapsaných zlomků a naopak. pexeso.PDF  Pro žáky, kteří pokračují v domácí přípravě, přikládám  pracovní list, ve kterém jsme si učivo procvičili : zlomky, výpočet zlomku.PDF. Vypracovaný list pošlete na ruprechtova@skolapnovice.cz    nebo doneste do školy. Kdo potřebuje PL vytisknout, může se každý den dopoledne zastavit ve škole, nebo se domluvit telefonicky ( i na předání vypracovaných úkolů :).

Milí rodiče, 

děkuji vám za vaši spolupráci, podporu a trpělivost při vzdělávání vašich dětí v domácím prostředí a chtěla bych vám napsat pár informací o průběhu prvního dne nebo týdne ve škole.

Po nástupu do školy budeme mít opět prostor společně trávit čas. Návratem do školy si začneme obnovovat a připomínat školní rytmus - budeme si sdělovat všechny informace, procvičovat a společně sdílet zážitky a zkušenosti, které děti mají. Od prvního dne zohledňujeme probíhající adaptaci, která může být provázená různými pocity. Společně si procvičíme, co se děti doma učily a poskytneme nehodnotící zpětné vazby. Děti se nemusí ze začátku obávat známkování. Dáme si prostor na "rozjezd", aby si všichni zvykli na novou situaci ve škole po netradičním pobytu doma. Uvědomíme si, co všechno je jinak a co zůstalo stejné. Na konci týdne se podíváme na naši práci a naplánujeme další postup (učivo, způsob hodnocení - známkování). Věřím, že všechno bude dobré a společně to zvládneme. Děkuji vám za vaši obětavou práci a přeji hodně zdraví a sil do dalších dnů. 

Mgr. Monika Jelínková, třídní učitelka

 

 

Na úterý si přineste ČJ, MA a AJ. Děkujeme

 

Dobrý den, 

prosím přineste si na pondělí učebnice, PS  a malé sešity na ČJ, MA + čestné prohlášení

(vše uvedeno - Aktuality ZŠ)

Výuka bude končit každý den 12:45, oběd 12:45 - 13:05.

Děkuji     Monika Jelínková

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA OD 18. 5. - 24. 5.

Děkuji vám za vaši práci.

Přeji vám hezký  víkend a v pondělí se uvidíme ve škole. Kdo nemůže do školy, bude dál pracovat doma.

Monika Jelínková

21.5.2020 ČaJS VL uč. str. 24 - čti a vyprávěj, porovnej s dnešní dobou + PS str. 20

ČaJS PŘ uč. str. 67/Opakování - člověk ( k vybrané odpovědi najdi vhodný text v učebnici) 

PS - opakuj si ústně nebo si doplň chybějící cvičení dle vlastního výběru

ČESKÝ JAZYK- 

učebnice str. 93 - tvary podmiňovacího způsobu - 1.Udělej zápis do sešitu ( modrá tabulka -4 řádky)

                                                                                2. Vypracuj tabulku tvarů sloves podle přehledu 

                                                                                3. Do sešitu vypracuj cv.93/2

PS- str.31/1,2,3   32/1,2,3

19.5.2020 ČaJS VL uč. str. 23 pokračujte ve čtení a vyprávění, uvědomujte si příčiny vzniku války a vývoj + PS str. 19/2,3

ANGLICKÝ JAZYK - TOPIC: ANIMALS - PETS, your homework for this week is here: 18 . - 24 5. Domácí příprava 5. ročníik.pdf

18.5.2020 ČaJS PŘ uč. str. 65 - přečti si informace o lidském těle, str. 66 zamysli se nad vývojem člověka

MATEMATIKA

Milí páťáci, minulý týden jme si odpočinuli od matematiky, ale věřím, že jste volný čas využili k opakování učiva.  :)

Tento týden se podíváme na učivo z geometrie.  V Početníčku str. 42, 43  a PS (A) str. 58 - řezy těles. V PS(B) si zopakujeme sčítání a odčítání zlomků

na str. 19 , cv. 1,2,3 + str.  20 cv. 1 pohledy na tělesa, str. 21. cv. 1,2 jednoduché řezy tělesy

 

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA OD 11. 5. - 17. 5.

14.5.2020 ČaJS VL uč. str. 22 - čti, zamysli se a vyprávěj + PS 19/1

13.5.2020 ČaJS PŘ uč. str. 64 - čti a vyprávěj, zamysli se a vyprávěj, nauč se shrnutí 

12.5.2020 ČaJS VL  Děkuji za zaslání dú. PS str. 13 -opakování, pokud nemáš vypracuj, uč. str. 21 vyprávěj a uč se + otázky 

ANGLICKÝ JAZYK - Domácí příprava 11. -17. 5.  5. ročník.docxSprávné řešení uč. str. 31 cv. 4 b.PNG

11.5.2020 ČaJS uč. str. 63 - vyprávěj a soustřeď se na důležité informace. Opakuj si lidské tělo. 

DOMÁCÍ  PŘÍPRAVA OD 4. 5. - 7. 5.

7.5.2020 ČaJS VL uč. str. 20 čti a uč se říct, popsat a vyjádřit + PS str. 13 ústně, pokud nemáš vypracuj písemně

6.5.2020 ČaJS PŘ uč. str. 62 - opakuj, str. 63 - čti a vyprávěj, využij důležité informace, uvědomuj si to na telě

5.5.2020 ČaJS VL uč. str. 19 Co žádali Češi? Co vypuklo v Praze a proč? Co udělal panovník po porážce povstání? 

PS str. 16/1,2 - vypracuj + opakování PS str, 11,12 - ústně, pokud ti něco chybí cvičení vypracuj

ANGLICKÝ JAZYK - domácí úkoly na další týden najdete zde, procvičujte na Wocabee!!!: Domácí příprava 4. 5. - 10. 5. 5 ročník.docx

ČESKÝ JAZYK- vypracuj cvičení 4 na straně 91 v učebnici. 

2) Přečti si tabulku na str 92 -tvary rozk. způsobu - Zapiš do sešitu:

Tvary rozk. způsobu jsou 3 : a) 2.os. j.č.  - PIŠ

                                             b) 1.os.č.mn.- PIŠME

                                             c) 2.os.č.mn.- PIŠTE

                                             -nevyjadřují ČAS

3) PS 30/1.2.3

 

 

 

OPAKOVÁNÍ - Opakujeme slovesa, oznamovací způsob, čas přítomný,budoucí, minulý: Napiš do sešitu tvary sloves způsobu oznamovacího:

spát -1.os.,čj.čas přít.-

         2.os.č.mn.čas minulý

          3.os. č.j.přít.

vědět -1.os.č.mn.čas min.

           2.os.čj. čas bud.

           3.os.č.mn. -přít.

psát - 1.os. č.mn.přít.

          2.os.čj.čas minulý

          1.os. č.j. čas bud.        

NOVÉ UČIVO -str. 90 - 91-vypracujte zápis  do sešitu :Shoda přísudku s podmětem + modré tabulky  

                          str.90/1,2 -cvičení vypracuj do sešitu

                          PS: 29/5,6,7                                                               :                

                                                                                                                                     

                                                                                                                                  

   4.5.2020 ĆaJS PŘ - opakuj si lidské tělo. Umíš vyprávět o svém těle?

Vyprávěj zpaměti nebo s pomocí učebncie, pracovního sešitu nebo jiného materiálů. 

MATEMATIKA

Milí páťáci, tento týden se podíváme na sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem.

1. Opět nejprve video  :)

https://www.youtube.com/watch?v=AFZ6qRYPymY#utm_content=organic&utm_term=sčítání a odčítání zlomků se stejným jmenovatelem&utm_medium=hint&utm_source=search.seznam.cz&title=Zlomky%20(s%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20a%20od%C4%8D%C3%ADt%C3%A1n%C3%AD%20zlomk%C5%AF%20se%20stejn%C3%BDm%20jmenovatelem)%2C%204%26hellip%3B

 2. Nyní zkuste v Početníčku str. 25, 26, 27, 28 ( Kde najdeš kontrolu, víš.)

3. Určitě vám sčítání i odčítání šlo, tak zkus pokračovat v PS (A) str. 55.

Pokud budeš potřebovat něco vysvětlit, s něčím pomoci, budu tento týden ve škole v úterý 5. 5.  od 9.00 hodin do 11.00 hodin a ve čtvrtek 7. 5. od 13.00 hodin do 15. 00 hodin.                                                                     Těším se na vás.  Sv. Ruprechtová

Vzkaz pro Jardu !!! Ve škole čeká už delší dobu na vyzvednutí pracovní sešit do Přírodopisu.  :)

 

 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA  OD 27. 4. - 3. 5.

30.4.2020 ČaJS VL uč. str. 18 - čti, vyprávěj a odpověz na otázky. 

29.4.2020 ČaJS PŘ uč. str. 61 vyprávěj, uvědom si to na vlastním těle, nauč se přehled - zpaměti

PS str. 34/10, opakování str.33/5,6,7 ústně, pokud nemáš vypracované vypracuj

MATEMATIKA

Děkuji všem, kteří mi poslali vypracované pracovní listy do MA. :) Zopakujeme si, co umíme o zlomcích v pracovním sešitě (B) str.17, cv. 1,2 (na stránce dole), str. 18 - celá (připomínám 1/10 z 1 000 vypočítám 1 000 : 10 = 100), str. 19, cv. 1  (připomínám  4/5 z 65  vypočítám  65 :5 = 13, 4.13 = 52)

Vypracovaná cvičení můžete posílat na ruprechtova@skolapnovice.cz.

Zlomky si můžete procvičovat s výukovým programem Zlomky na www. didakta.cz. (Na těchto stránkách můžeš procvičovat učivo i z jiných předmětů. :).

Kdyby byl třeba něco vysvětlit, s něčím poradit,  budu ve škole ve čtvrtek 30. 4. od 9:00 hod. do 11:30 hod.  Sv. Ruprechtová

ČESKÝ JAZYK

OPAKOVÁNÍ - Opakujeme slovesa, oznamovací způsob, čas přítomný - učebnice, str. 86/6 - napiš do sešitu (příklad: Dítě dělá (teď)rodičům radost.Děti dělají rodičům radost ).

NOVÉ UČIVO

 -učebnice str.86, přečíst tabulku - čas budoucí a přehled časování v čase budoucím + str.88, přečíst tabulku - čas minulý a přehled časování v čase minulém

- doplňte zápis do sešitu z minulého týdne ( od b):

1.tvary oznamovacího  způsobu a) v přítomném čase

                                                    b)v budoucím čase : složené  - budu mluvit, budeš mluvit.....

                                                                                     jednoduché - promluvím, promluvíš.....   

                                                     c) v minulém čase : složené    - psal jsem, psal jsi.....

                                                     Pamatuj! Tvary koupil, koupila, koupilo, koupili.... = příčestí činné

                                                                                                                                     

   PROCVIČOVÁNÍ - písemně do sešitu: uč. str.86/1

                                                                        str.88/2 (př.Kam jsi odnesl ty věci? Přišli jsme......

______________________________________________________________________________________________

VL uč. str. 16 zkus čtení nahlas (10 minut) a pak vyprávěj, co si se dozvěděl

(přibližně 8 minut nebo nejméně 8 - 10  informací)

uč. str. 17 - čti a vyprávěj stejným způsobem 

PS str. 10 - zopakuj si ústně, pokud nemáš vypracované vypracuj písemně. 

Zamyslete se a pošlete mi prosím do příštího týdne na školní email domácí úlohu.

Napište, co vás zaujalo z tématu Habsburkové českými králi a jak to souvisí s dalším tématem Jak se žilo na začátku novověku - nejméně 15 - 20 vět  napsané v nějaké logické souvislosti a návaznosti. Učíme se teď delší dobu samostatně, tak ať mám vaši práci a můžu se potěšit. Děkuji

ANGLIČTINA

  1. Nejprve splnit Wocabee – ANIMALS – PARTS OF THE BODY + + ostatní (opakování, months atd.) do 1.května.! V balíku Animals – parts of the body se vám představí slovíčka, která budete potřebovat v úkolech na tento týden, proto je splňte před samotným plněním písemných úkolů!
  1. V následujícím poslechovém cvičení uslyšíš části těla zvířat. Do sešitu si udělej dva sloupce. První sloupec si nadepiš MIAOW (=CAT) A DO DRUHÉHO SLOUPCE NAPIŠ „TWEET TWEET (=A BIRD). Pokud uslyšíš část těla patřící kočce, napíšeš ji do sloupce MIAOW. Pokud část těla patří ptáčkovi, napíšeš tuto část pod sloupec TWEET TWEET.  Cvičení také pošli ke kontrole.

Poslech PAGE 37/Exercise 2b

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

TABULKA V SEŠITĚ:

MIAOW = A CAT

Fur (srst)

TWEET TWEET –A BIRD

Správné řešení úkolu 3 najdeš zde:uč. str. 37 cv. 2b Správné řešení.PNG

 

27.4.2020 ČaJS PŘ uč. str. 59 - popiš na svém těle trávicí soustavu

uč. str. 60 - čti s porozuměním, vyprávěj (příjem a výdej energie, hlavní živiny, zásady zdravé výživy, podmínky uchovávání potravin, chladnička, spíž, sklep, zásady uchovávání potravin). 

Najdi souvislost Zásady zdravé výživy, Správné uchovávání potravin a Neživá příroda. (zopakuj si všechno o půdě)

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA    20.4. - 26.4.

23.4.2020 ČaJS VL uč. str. 17 vysvětli slova: továrny, stroje, vynálezci....

PS str. 9 - zopakuj si, přečti si, řekni důležité informace, pokud nemáš vypracované úlohy písemně - napiš

PS str. 12/1 - vypracuj, ke slovům vytvoř věty, k obrázkům vytvoř věty (stačí ústně, trénuj vhodné vyjádření - využij i učebnici)

22.4.2020 ČaJS PŘ uč. str. 59 - zopakuj si informace o trávicí soustavě (Zkus využít tučně vytištěná slova ve větě. )

Zkus získané informace říct o svém vlastním těle. Umíš říct důležité informace o své trávicí soustavě? 

 

21.4.2020 ČaJS VL uč. str. 15 - vzpomeň si, co se změnilo za Josefa II. a vyprávěj

uč. str. 16 čti a vyprávěj, zamysli se a vysvětli si cizí slova, v čem byla stejná a v čem se lišila doba vynálezu a současnost.

MATEMATIKA  Pro zopakování učiva o zlomcích zkus vypracovat v PS (A) str. 51 - můžeš nafotit a poslat na email ruprechtova@skolapnovice.cz

                         ( Víš, jakou máš krevní skupinu ???)

    Tento týden se podíváme na výpočet zlomku z určitého čísla. Opět  budeme potřebovat násobení a dělení :).

     Podívej se na úvodní video:   Výpočet zlomku z čísla                                                                                

   1. Nejprve budeme počítat příklady, kdy čitatel se bude rovnat 1. (Budeme dělit.) Můžeš se ještě podívat na Matýskova videa:  Výpočet jedné části z celku

       Zkus počítat v Početníčku na str. 22 (kontrola na str. 59).

   2. Nyní si přidáme výpočet zlomku z určitého čísla, kdy  čitatel bude větší než 1. (Budeme dělit a násobit). Matýskovo video: Výpočet více částí z celku

       Nyní můžeš pokračovat v Početníčku str. 23, 24.

      Všechno, co sis vyzkoušel/a, nyní použiješ při výpočtu slovních úloh v PS(A) na str. 53 a 54.

       Pokud budete potřebovat s něčím pomoci, budu ve škole ve čtvrtek 23. 4. od 13 hodin do 15 hodin.  :)

      

ČESKÝ JAZYK - OPAKOVÁNÍ - Opakujeme, co víme o slovesech: vyjadřují děj, časují se, tj. vyjadřují osobu, číslo,čas, tvary jsou určité, neurčité a složené, jednoduché (viz učebnice str. 81-82)

NOVÉ UČIVO - zápis do sešitu: Slovesný způsob -1.oznamovací (ležím, píšeš)

                                                                                    2. rozkazovací ( lež, piš )

                                                                                    3.podmiňovací (ležel bych, psali bychom)

1.tvary oznamovacího  způsobu a) v přítomném čase: (já) dělám, (ty)  děláš, (on) dělá, (my) děláme, (vy) děláte, (oni) dělají

 V koncovkách přítomného času se píše vždy -i/-í

          !!!! pod zápis vytvořte tabulku - uč. str.85/3                                                                                                   

PROCVIČOVÁNÍ - PS str.28/1,2,4

ANGLICKÝ JAZYK - PŘIPOMÍNÁM WOCABEE – STÁLE SE 8 ŽÁKŮ NEPŘIHLÁSILO A JE TO ŠKODA – MAJÍ MOŽNOST ZÍSKAT 2 JEDINIČKY – JEDNU PO SPLNĚNÍ 1000 BODŮ A DRUHOU PO SPLNĚNÍ 3500 BODŮ :) NEUPLATNĚNÉ KÓDY 30.4. PROPADNOU!!! Posílala jsem kod v příloze mailu už dříve, pokud ho již nemůžete najít, napište mi na mail a zašlu Vám jej znovu:-)  Splňte postupně všechny balíky slovíček, které jsem tam vložila. Naposledy parts of the body - snažte se splnit co nejdříve. Kdo se neumíte přihlásit, napište mi, můžu vás přihlásit i já, můj mail: jakesova@skolapnovice.cz

PARTS of THE BODY – části těla

uč. str. 37 cv. 1a – poslechni si v odkazu části těla (rozklikni PAGE 37 EXERCISE 1a) a spoj tato slova s čísly na obrázku. Slova máš napsaná vlevo od obrázku.

     např. 1 – head (napiš do sešitu a pošli ke kontrole)

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

⃝  poslechni si cv. 1b (PAGE 37, EXERCISE 1b) , ukazuj na části těla, která v poslechu slyšíš

https://elt.oup.com/student/project/level1/unit03/audio?cc=cz&selLanguage=cs

⃝ do slovníčku si přepiš z pracovního sešitu slovíčka str. 82 vpravo dole část parts of the body. Pošli napsaná slovíčka ke kontrole.

Nadpis: Parts of the body, od slovíčka arm (paže) až po wing (křídlo).

⃝ Zahrej si hry na části těla:

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-1

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/word-games/parts-the-body-head

20.4.2020

ČaJS PŘ - Potkal si o víkendu přírodu? Popiš, co si viděl? Řekni o tom několik informací? Co tě zaujalo a proč? 

Umíš o přírodě vyprávět 3 - 5 minut? 

DOMÁCÍ PŘÍPRAVA 14. - 19. 4. 

Děkujeme rodičům i dětem za celotýdenní práci a přejeme hezký a klidný víkend. 

16.4.2020

ČaJS VL uč. str. 15 - čti, zamysli se, vyprávěj a hledej důležitá slova. 

Co bylo v této době důležité a proč? 

15.4.2020

ČaJS  zkuste si vzpomenout na něco z přírodovědy. Vyprávějte nebo si na pomoc můžete vzít učebnici. 

Vyberte si stránku a zakryjte text. Postupným odkrýváním a čtením po řádcích si připomeňte známé učivo.

Kolik řádků bylo potřeba přečíst, aby jste si vzpomněli? 

14.4.2020 Vítám vás ve škole po prázdninách a svátcích.

ČaJS  zkuste si vzpomenout na něco z vlastivědy. Vyprávějte nebo si na pomoc můžete vzít učebnici. 

Vyberte si stránku a zakryjte text. Postupným odkrýváním a čtením po řádcích si připomeňte známé učivo.

Kolik řádků bylo potřeba přečíst, aby jste si vzpomněli? 

MATEMATIKA

Minulý týden jste si od matematiky trošičku odpočinuli, ale nyní už se pustíme s radosti :) opět do práce. Jak jsem slíbila, čekají nás zlomky.

Pro některé z vás to bude opakování, pro ostatní malinko neznámá. Ale našla jsem vám několik videí, ve kterých se nejprve seznámíme (si nejprve zopakujeme), co to zlomek je.

https://www.youtube.com/watch?v=npX1nbKD9fo

 https://www.youtube.com/watch?v=4s9tIyhUYIA

https://www.youtube.com/watch?v=NAthqunyZv4

a trošku zábavnější video :   https://www.youtube.com/watch?v=F7rRJDg-SFc

Až mrknete na videa, zkuste vyplnit následující pracovní listy : poznáváme zlomky.PDF, zlomek.PDF,vybarvi.PDF 

V Početníčku určitě zvládnete str. 21  (kontrola na str. 59)

Z odměnu si můžete vytisknout pexeso a zahrát si s někým doma :pexeso.PDF

Kdo má možnost nafotit vypracované pracovní listy, může mi je poslat na:  ruprechtova@skolapnovice.cz.

Kdo potřebuje pracovní listy vytisknout, může se ve  škole zastavit  ve čtvrtek 16. 4 . Budu v ředitelně od 9.00 do 11. 30 hodin. :) 

 

ANGLICKÝ JAZYK  - přípravu na další týden  jsem vám vložila kvůli obrázkům do wordu, téma jsou měsíce /MONTHS/ úkoly splňte a pošlete nafocené na můj mail.Months - měsíce 13.4-19.4..docx

Pokračujte dále v procvičování na Wocabee - slovíčka - přidala jsem tam měsíce.

ČESKÝ JAZYK - 

1)Opakování - příd. jména- PS str.23/2a, 3a  24/8,  25/9,10,11  

2)Zapiš do mluvnického sešitu:

SLOVESA

-slovesa vyjadřují děj

-slovesa se časují - vyjadřují osobu(1.,2.,3.), číslo (jednotné, množné), čas(přítomný, minulý, budoucí)

-ifinitiv = tvar neurčitý (spát, mluvit)

-sloveso ( mluvte) =tvar jednoduchý

-sloveso (napsala jsem) = tvar složený

3)pracovní sešit: str.27/1a,b, 2,3

____________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

8.4.2020 ČaJS PŘ - zkuste si zopakovat informace: jaro, příroda, Velikonoce, tradice.....

Doplníte dané téma dalšími informacemi? (knihy z domácí knihovničky, internet....)

7.4.2020 ČaJS VL uč. str. 14 - čti, vyprávěj a zamysli se

Jak se žilo za vlády Marie Terezie - porovnej se současností.