Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
29
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
30
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
31
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
1
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
2
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
3
Opatření MŠMT
Oznámení přerušení provozu mateřské školy
4
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
5
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
6
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
7
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
8
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
9
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
10
Informace k provozu školy od 4. 1. 2021
11
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
12
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
13
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
14
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
15
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
16
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
17
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
18
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
19
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
20
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
21
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
Dodatečný zápis do mateřské školy
22
Informace k provozu školy od 11. ledna do 22. ledna 2021
Dodatečný zápis do mateřské školy
23 24
25 26 27 28 29 30 31

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 5. ročník

5. ročník

 

 

 

15.1.2021 pátek

MA G PS str. 12 - zkuste si to i doma postavit

ČJ PS str. 35/14,15 + str. 36/1

ČaJS VL uč. str. 36 a 37 - opakujeme a učíme se

14.1.2021 čtvrtek

MA PS str. 26/ celá - doufám, že to bude zajímavé

MA geometrie PS str. 11 / celá - zkusíme si přečíst zadání a rozumět zadání

ČJ PS str. 34/11,12 a str. 35/13

ČaJS PŘ uč. str. 27 - učit se vyprávět důležité informace 

13.1.2021 středa

AJ uč. str. 22 - opakujeme výslovnost a nová slovíčka, str. 23 - poslech a nácvik výslovnosti

ČJ PS str. 8,9 společně, dle potřeby zdůvodňujeme a vysvětlujeme, 

Dú: PS str. 34/10

MA PS str. 25 - opakujeme a připravíme si všechna cvičení, která zvládneme

Děkuji 

12.1.2021 úterý

V on - line výuce jsme udělali: 

MA PS 24/1 - vysvětlili jsme si aritmetický průměr, využili jsme uč. str. 35 (žluté okno). 2.cv. a 4.cv. nedělejte. 

Dú: MA PS str. 24/3, prosím poslat

ČJ seznámili jsme se s pravopisem mě/mně, uč. str. 42 (modré oko) + PS str, 33/6

ČJ čtení čít. str. 50,51 - prosím připravit si otázky ze str. 51, ústně

Dú: PS str. 36/6 vypracovat v pracovním sešitě, str. 36/7 diktát přepsat a zdůvodnit pravopis, prosím poslat PS str. 36/6 + diktát

 

ČJ PS str. 33/6 - učíme se pravopis mě /mně, str. 33/7 - diktát přečíst, zdůvodnit a napsat

ČJ čtení zapsáno v pondělí

MA PS 24/1,2,3,4 - vypracovat 

11.1.2021 pondělí

ČJ čtení čít. str. 50,51 + str. 165 úlohy ústně

Ma PS 23 - pošlete mi prosím nejméně 2 vypracovaná cvičení

ČJ PS str. 32/3 a 33/4,5 pošlete mi prosím obě stránky 

Ke kontrole mi doplň a pošli i pátek.  

Děkuji za vaši práci. 

 

Výuka začíná 9:50.

AJ poslech uč. str. 22 - poslech a odpovědět na otázky, str. 23 poslech a výslovnost

ČJ PS 32/3 - vyhledat a napsat, str, 33/4, 5 doplnit a napsat

MA PS str. 23/1,2,3

8.1.2021 pátek

MA geometrie PS str. 10/1,2 - budeme hledat střed úsečky pomocí kružítka (nápověda uč. str. 14)

ČJ PS str. 32/1,2 rozlišujeme slova, ve kterých začíná kořen na -j- (jet, jednat...), nápověda uč. str. 41

ČaJS PŘ PS str. 16/8 - doplňte a zopakujte si informace o Měsíci

uč. str. číst, učit se, vyprávět podle osnovy 

1) Otáčení Země kolem své osy

2) Časová jednotka - den

3) Popiš, co se děje během otáčení Země kolem své osy. 

4) Vysvětli význam pravidelného střídání dne a noci pro člověka. 

1) Vyjmenuj dva pohyby, které Země vykonává současně. 

2) Charakterizuj časové jednotky: rok, měsíc, den

3) Na základě čeho lidé sestavili kalendář a vyjmenuj nejvýznamnější kalendáře. 

Dú: ČaJS PS str. 16/10

Děkuji Vám za dnešní práci. 

7.1.2021 čtvrtek

Potřebuji vidět vaši práci každý den. Prosím zasílejte úkoly denně. Děkuji

ČJ PS str. 31/2, 3, 4 - vypracovat, cv.2,4 přepsat správně 

ČJ uč. str. 40 slohové učivo - přečíst základní informace, napsat popis předmětu (dárek nebo hračka)

MA PS str. 22/1 - budeme kontrolovat, str. 22/2, 3 - vypracovat

6.1.2021 středa

V 1. on-line hodině:

AJ PS str. 21/4 - čtení s porozuměním, slovní zásoba (Slovníček), uč. str. 22 snažili jsme se o poslech, ale z důvodu nepříznivého spojení nebyl možný, 

texty jsme četli a překládali s využitím Slovníčku (Slovníček všichni dostali na jaře, pokud by ho někdo neměl z jakéhokoliv důvodu, může si nají na internetu 

Poslech nebo slovníček: 

zadá www.oup.com/elt (napsáno na konci učebnice), na stránce Oxford označí vpravo Materiály ke stažení, označí audionahrávky nebo slovníček,

označí Chit chat 1,2, vyhledá Chit Chat 2 uč. + prac. sešit Track 29

Ve 2. on- line hodině: ČJ PS str. 30/4, 5 společná kontrola dle potřeby dětí, PS str. 31/1 - zdůvodnění dle potřeby dětí

MA  - učili jsme se část z celku, třetinu z 3, 6, 9 - praktická manipulace, znázornění, zápis

ČJ PS str. 31/1 - opakujeme předpony a učíme se předložky

MA PS str. 22/1 - vypočítáme jednu nebo více částí

AJ PS str. 21/4 přečti a doplň

 

5.1.2020 úterý

V 1. on-line výuce jsme stihli pouze jedno cvičení ČJ PS str. 30/3

Dú: PS str. 30/4

V 2. on-line výuce jsme se učili vypočítat jednu třetinu z  3, 6. Znázornili jsme si jednu třetinu prakticky na 3 předmětech a pak na 6 předmětech.

Určili jsme dvě třetiny (každá ruka držela jednu třetinu). 

Výpočet jedné třetiny z celku jsme si znázornili pomocí 3 domečků (každý domeček je jedna třetina - napsáno na střeše domečku)

Výpočet jedné třetiny jsme si zapsali písemně. 

Příště budeme pokračovat a učit se výpočet více stejných částí z celku.

ČJ PS str. 30/3, 4 - společná kontrola, dú: PS str. 30/5

MA PS str. 11/3,4 + uč. str. 21/2, 3 - ústně

4.1.2021 pondělí

Dobrý den, vítám Vás  a podle předcházejícího rozvrhu se sejdeme dnes 9:50 na on - line výuce

ČJ - můžete si připravit vyprávění o Vánocích - ústně nebo písemně

MA - opakujte si prosím násobilku, trénujte násobení a dělení

18.12. pátek

Rodičům a dětem přeji hodně zdraví a  klidné a veselé Vánoce.

ČJ PS str. 29/2 - opakovali jsme předložku s a z, str. 29/1 - rozlišovali jsme slova 

MA PS str. 9/1 - porovnávali jsme úsečky poocí kružítka, str. 9/1 grafický součet úseček - seznámení a praktická činnost

17.12.2020 čtvrtek

MA uč. str. 19I3 - příklady na násobení, samostatná práce po domácí přípravě

Geometrie PS str. 9 - Porovnávání úseček, grafický součet - společně na tabuli 

Dú: uč. str. 19/3 - příprava příkladu na dělení (rozklad na násobky) 

 

ČJ - psali jsme část diktátu PS str. 28/13 (po domácí přípravě)

uč. str. 38,39 - vyvodili jsme si pravidla psaní předložky s a z

Dú: PS str. 29/2a) - začátek společná práce ve škole + učíme se zpaměti slova uč. str. 35 (slova v ustálených případech a pamatuj si: slova s předponou s-, z-.

 

ČaJS PŘ - opakovali jsme Měsíc, učili jsme se uč. str. 26 -- střídání dne a noci (názorná ukázka)

Dú: uč. str. 26 - číst, vyprávět a pamatovat si

 

16.12.2020 středa 

MA uč. str. 31 - poslechli jsme si video str. 31/1 c), d)

Výpočet částí z celku - umíme vypočítat jednu třetinu, jednu čtvrtinu...... učíme se vypočítat dvě třetiny, dvě čtvrtiny, tři čtvrtiny ......názorně

Dú: uč. str. 19/3,4 - připravte si násobení, trénujte , ústně nebo písemně podle vaší vlastní potřeby (zítra píšeme na známky)

ČJ PS str. 28/11 kontrola dú, str. 28/12 - samostatná práce - možnost kontroly v učebnici, ve Slovníku...

Dú: PS str. 13 - zdůvodnit, přečíst nebo napsat dle vlastních možností 

AJ PS str. 18, 19 kontrola dle potřeby dětí, uč. str. 20, 21 slovní zásoba 

ČaJS VL Moravskoslezský kraj - číst, vyprávět, učit se, pamatovat

15.12.2020 úterý

ČJ kontrola dú: PS str. 27/7 - opakovali jsme dvojice při psaní předpon 

uč. str. 35 - učili jsme se slova s předponou s- v ustálených případech zpaměti 

PS str. 27/8, 9  - společně jsme vypracovali a zdůvodnili předpony s-, z- v jednotlivých slovech, ale i ve dvojici slov 

Dú: PS str. 28/11

MA PS str. 11/2 - společně jsme vypracovali slovní úlohu, zapsali na tabuli (zápis, výpočet, odpověď)

PS str. 4 - opakovali jsme násobení a dělení 

Dú: uč. str. 19/5 - zapsat a vypočítat 

 

ČaJS PŘ - Měsíc - vesmírný soused Země - učili jsme se informace o měsíci (pohyby měsíce, měsíční fáze) 

Dú: uč. str. 24 - číst, vyprávět a pomatovat si

 

ČJ čtení PŘ uč. str. 24 - četli jsme si a vysvětlovali 

čít. str. 47 - 49 děti odpovídali na otázky (porozumění textu)

čít. str. 50 - poslech Rodný domek - František Nepil 

Dú: čít. str. 50 - 51 dočíst

 

 

 

14.12.2020 pondělí

ČJ - opakovali jsme předponu s-, z- v jednotlivých slovech a ve dvojici slov (uč. str. 36/4,6) 

PS str. 27/7 - opakovali jsme dvojice slov a zdůvodňovali

Dú: PS str. 27/7 cvičení napsat

MA PS str. 10/6 - učili jsme se výpočet částí z celku (uč. str. 21), PS str. 11/1 - společná práce

Dú: trénujte násobilku

AJ PS str. 18,19 - opakovali jsme, v případě potřeby vyhledali v učebnici nebo v pracovním sešitě

Dú: dokončit str. 19

ČJ čít. - vyprávěli jsme si, co děti četly o víkendu. O víkendu je potřeba číst. 

Dú: čít. str. 47 -49 číst a vyprávět 

 

 

7.12. pondělí

ČJ - učili jsme se předponu vz-, hledali jsme slova s předponou vz-, PS str. 25

Dú: PS str. 26/4 + PS str. 21samostatná práce, vybraná cvičení na známku 

MA uč. str. - učili jsme se vyjádření celku a seznámili jsme se s pojmem smíšené číslo - manipulace

Dú: PS str.  10/3

AJ - psali jsme slovní zásobu Be healthy, uč. str. 18, 19 - čtení s porozuměním, doplňovaní

Dú: opakuj si slovíčka - výslovnost, psanou podobu

ČJ čít. str. 41 - čtení

Dú: čít. str. 41 - 43 - opakování, str. 44 - 45 čtení a vyprávění

 

1.12.2020 úterý

ČJ PS - společná oprava v pracovním sešitě dle potřeby dětí. 

MA PS - společná oprava v pracovním sešitě dle potřeby dětí

ČaJS PŘ uč. str. 19, 20 (Hvězdy na noční obloze, Hvězda Slunce) - hledali jsme důležitá slova, vytvářeli slovní spojení a věty. 

Zamýšleli jsme se na nekonečností a konečností vesmíru. 

ČJ čtení opakování literárních pojmů (pověst, literatura věcná, umělecká, beletrie, literatura faktu). 

Četli jsme si  pro radost z čítanky dle výběru dětí.

 

30.11.2020 pondělí

ČJ PS str. 25 - opakovali jsme slova s předponou s-. 

Rozlišovali jsme slova s předponou s- a slova bez předpony s-, Tato slova bez předpony mají taky s na začátku (např. sova, salát...).

PS str. 24 - řešili jsme dle potřeby žáků slova se zdvojenou souhláskou a slova, ve kterých se souhláska nezdvojuje.

Potřebujeme určit kořen nejlépe pomocí dalšího příbuzného slova, Uvědomujeme si, na co končí kořen a na co začíná přípona. 

 

MA PS str, 10 - opakovali jsme porovnávání zlomků, sčítání zlomků. 

Dle potřeby dětí jsme doplňovali vybraná cvičení. 

 

ČJ čtení čítanka - opakování literárních pojmů(zosobnění, báseň, sloka, verš, rým, ...)

Dle vlastního výběru jsme četli texty, básně, příběhy z čítanky. 

 

27.11.2020 pátek

ČJ uč. str.35,36 - čteme, zdůvodňujeme a učíme se slova s předponou s-

PS str. 25/2 - spojíme slova s předponou s- do vhodných dvojic, str. 25/3 zdůvodníme slova s přeponou s-

PS str. 26/4 - napište pouze slova s předponou s- a slova bez předpony(plot nahoře).

MA geometrie PS str. 6/4,5 nebo str. 7/2,3 nebo str. 8/3

ČaJS PŘ uč. str. 21 - Sluneční soustava (číst, vyprávět a umět důležité informace). 

ČaJS VL uč. str. 28,29 - Jihomoravský kraj (číst, vyprávět a umět důležité informace). 

 
 

 

 

26.11.2020 čtvrtek -  začínáme 9:50

MA PS str. 10/1,2 Matýskova matematika(porovnávání zlomků - video)

ČJ uč. str. 35/1,2 - čteme a vyhledáváme slova s předponou s-, rozumíme jejich významu a zdůvodňujeme

PS str. 25/1  dopíšeme slova s předponou s-, str. 25/2 - spojíme slova s předponou s- do vhodných dvojic, str. 25/3 zdůvodníme slova s přeponou s-

 

25.11.2020 středa

Začínáme on-line 10:40

AJ uč. str. 17 poslech, porozumění, výslovnost, str. 14,15,16 - opakování, PS str. 17 čtení, porozumění, psaní

ČJ uč. str. 35 - budeme se učit psaní předpony s-. 

Přečtěte si pravidla, která platí pro psaní předpony s-. 

ČJ uč. str. 32 a) - přečtěte si slova s předponou s - . Vytvořte slovní spojení, věty, které si řekneme v on-line výuce. 

ČJ uč. str. 36/3 - vyberte slova s předponou s-  a spojte vhodné dvojice slov. 

ČJ uč. str. 36/4 - čtěte slova s předponou s-. Všímejte si dvojic slov a tvořte věty s těmito slovy. 

PS str. 25/1,2,3 - řešíme pouze slova s předponou s-. 

MA PS str. 10/1,2 Matýskova matematika(porovnávání zlomků - video)

 
24.11.2020 úterý

ČJ PS str. 24 - opakuj a udělej celou stránku (zapište si čas - začátek a konec práce)

MA PS str. 9/3,4 + trénujte násobení a dělení 

ČaJS uč.str. 19,20 - číst, vyprávět a pamatovat si nejdůležitějsí informace + PS 

 

23.11. pondělí

ČJ PS str. 24 - opakuj a udělej celou stránku (zapište si čas - začátek a konec práce)

MA PS str. 9/3,4

AJ uč. str. 15 - opakujeme + str. 16 poslech a výběr vhodných vět 

 

20.11.2020 pÁTEK

VYSTŘIHNĚTE SI 4 KARTIČKY A NA NĚ SI NAPIŠTE PŘÍPONY: - SKÝ   -ŠTÍ    -CKÝ    -ČTÍ

ČJ PS str. 23 - celá, opakování

MA geometrie PS str. 6/3, str.7/1, str.8/2

ČaJS PŘ uč. str. 19  říkáme zajímavé informace a VL uč. str. 26,27 - vyhledáme zajímavé informace

PŘ PS máme vypracované úlohy po str. 11, PS str. 12 - čteme a doplníme

VL PS máme vypracované úlohy po str, 16, PS str. 17 - čteme a doplníme 

 

19.11.2020 čtvrtek

ČJ PS str. 23 - celá, opakování

MA geometrie PS str. 6/3, str.7/1, str.8/2

ČaJS PŘ uč. str. 19  říkáme zajímavé informace a VL uč. str. 26,27 - vyhledáme zajímavé informace

PŘ PS máme vypracované úlohy po str. 11, PS str. 12 - čteme a doplníme

VL PS máme vypracované úlohy po str, 16, PS str. 17 - čteme a doplníme 

 

18.11.2020 středa

AJ uč. str. 15 poslech, porozumění, výslovnost, čtení + PS str. 15

ČJ PS str. 21/9, 10 kontrola, čtení a zdůvodnění 

uč. str. 31,32 - číst a uvědomovat si příponu - ský, -ští, -cký, -čtí + PS str. 22/3,4

MA uč. str. 17/3, 4 + grafické znázornění a PS str. 9/1, 2

 

16.11.2020 pondělí

AJ uč. str. 11 Where's the red bug? It's on the sofa. Ptáme se a odpovídáme. 

uč. str. 14 Be healthy! - posloucháme a zpíváme.

ČJ uč. str. 30/7 - vyhledáváme dvojice

Kráčel jsem po kamenných schodech  x  Jeho dědeček je kameníkem. 

Hradní pán byl ke svým poddaným krutý    x   Neodmítl jsem podanou ruku. 

Která hvězda je nejjasnější?    x   Po jeho vysvětlení to bylo ještě nejasnější. 

uč. str. 30/8,9

ranní noviny    x     rané ovoce 

cenné známky   x    pročíst ceník zboží .....

MA uč. str. 17/3, 4 - písemně + zkouška + grafické znázornění

 

13.11.2020

MA PS geometrie str. 6/1, 2 a PS str. 8/1

ČJ PS str. 21/8, 9 a str. 22/1, 2 + uč. str. 31,32 zkus vytvářet přídavná jména ústně

ČaJS PŘ uč. str. 18 - opakování + PS str. 11 - opakování VL uč. str. 24,25 učíme se říct informace + PS 

 

12.11.2020 čtvrtek

MA uč. str. 17/1 - vnímáme zápis rovnice a grafické znázornění, které nám pomůže při řešení rovnice + cvičení 5 c)

PS str. 9/1 - řešili jsme rovnici m+602=1 402 s grafickým znázorněním

Uč. str. 16/5 a) vypracovat grafické znázornění, zapsat rovnici, řešit rovnici, udělat zkoušku

ČJ uč. str. 31 tvoření přídavných jmen v jednotném čísle příponou  - ský a v množném čísle pro rod mužský životný příponou - ští. 

 

11.11.2020 středa

MA uč. str. 16/5 - zápis rovnice, uč. str. 17/1, 3 - grafické znázornění rovnice

Při řešení rovnice by se znak = měl zapisovat pod sebe a neznámou se snažíme nechat nalevo od =. 

Rovnici můžeme upravovat přičtením (odečtením ) téhož čísla k oběma stranám rovnice. 

Zkoušku správnosti očítáme tak, že dosadíme vypočítané číslo do rovnice za neznámou a vpočítáme hodnotu obou stran. 

Pokud se výsledky obou stran rovnají, neznámé číslo je vypočítané správně. 

uč. str. 17/1 - vypočítáme do malého sešitu

 

ČJ uč. str. 31 - pravidla při psaní přídavných jmen

10.11.2020 úterý 

AJ My family tree 

Vyrobíme si rodokmen - naše rodina, vztahy mezi jednotlivými členy rodiny.

This is my mum, dad, sister, brother, cousin, uncle, auntie, gradma, grandpa

What rooms are there in your house? 

In my house there is a kitchen, a bedroom, a bathroom, a living room, a hall, a dining room. 

Discribe your bedroom. 

There is a clock, a table, a desk, a chair, a sofa, a cupboard, a drawer, a plant, a picture, a TV. 

 

ČJ čít. str. 195 zosobnění - personifikace + zkušenosti z vlastní četby 

ČJ uč. str. 30/vybrat cvičení a správně přečíst, zdůvodnit pravopis 

MA - opakujeme pojmy nerovnost, nerovnice, rovnost, rovnice - pravá a levá strana rovnice, neznámá

AJ - vyrobímena, vztahy mezi jednotlivými členy rodiny si rodokmen - naše rodi

 

9.11.2020 pondělí

AJ zapsaná v pátek 6.11, začínáme 9:50

ČaJS PŘ, VL - připravíme si pro spolužáky 2 - 3 zajímavé informace z přírodovědy a  vlastivědy (nejméně 2 z přírodovědy a 2 z vlastivědy)

ČJ uč. str. 30/ vybrané cvičení ústně

ČJ čít. str. 195 - zosobnění + informace z vlastní četby

 

6.11.2020 pátek 

Výuku začínáme 9:50 

AJ Příprava na pondělí 9.11.2020   

This is my family. 

This is my mum. My mum  has brown eyes. My mum has black hair. 

What's your mum's favourite colour?       What's  your mum's favourite number?

What's your mum's  favourite food?         What's your mum's favourite  sport? 

My mum's favourite colour is.....

My mum's favourite number is.....

My mum's favourite food is...

My mum's favourite sport is.....

 

What's your dad's favourite colour? 

What's your sister's favourite food? 

What's your brother's favourite sport? 

 

How old is your mum?   How old is she?      My mum is......     How old is your dad?    How old is he?    My dad is.....

How old is your sister?   How old is she?       My sister is.........   How old is your dad?     How old is he?     My dad is.....

How many brothers or sisters have you got?  I have got one brother and two sisters.

I haven't got a brother. I haven't got a sister. 

 

Hobbies: running, riding a bike, swimming, skateboarding, snowboarding, skiing, jumping, diving,

playing golf, playing rugby, playing table tennis, playing badminton, playing floorball, playing volleyball, playing beach volleyball

playing pool, playing snooker (kulečník), playing dodge ball (vybíjená).

 

MA geometrie - práce zapsaná 5.11.

ČJ - práce zapsaná 5.11. + učebnice str. 30/ vyberte si cvičení -  čtěte a procvičujte ústně, zdůvodněte 

ČaJS PŘ a VL - zkuste si říct zajímavou informaci ( s nápovědou i bez nápovědy) 

 

5.11.2020 čtvrtek

MA uč. str.7

Zkoumejte z učebnice varianty, které mohou nastat, když na jedné přímce leží dvě polopřímky

  1. Polopřímky nemají žádný společný bod, můžeme zjednodušit - ani se vzájemně nedotknou.
  2. Polopřímky mají více společných bodů, můžeme říci, že se částečně překrývají.
  3. Polopřímky mají společný pouze jeden bod, kterému se říká počátek polopřímek a zde se jedná o polopřímky opačné

Zkoumejte z uč. varianty, které mohou nastat, když dvě polopřímky neleží na jedné přímce

  1. Polopřímky nemají žádný společný bod, můžeme zjednodušit - ani se vzájemně nedotknou. 
  2. Polopřímky mají jeden společný bod, který není počátek obou polopřímek, můžeme říci, že se vzájemně protnou v bodě, přičemž společný bod nemusí být přímo znázorněn.
  3. Polopřímky mají jeden společný bod, počátek obou polopřímek (protože neleží na jedné přímce, nejedná se o polopřímky opačné). 

PS str. 5/2 - zkuste si nejdříve udělat náčrt (nákres rukou) a pak narýsovat požadované přímky dle zápisu

PS str. 5/2 - body, které náleží úhlu, vymezí část roviny, která také náleží úhlu

Praktická činnost - narýsujte a vystřihněte kruh. použijete kruh jako část roviny.

Rozstříhejte kruh přes střed tak, aby jste dostali dva úhly pravé a jeden přímý.

Dále jeden úhel pravý rozstřihněte na tři úhly ostré.

Pak složte z libovolných vzniklých úhlů úhel tupý. 

 

ČJ PS str. 19/3, 4 + str.20/5, 6 (nápověda uč. str. 29)

ČaJS uč. 14, 15 - opakujeme Energetické suroviny, str. 16, 17 Půda, str. 18 Opakování + PS str. 10, 11

 

4.11.2020 středa

AJ výuka on-line začíná 10:40. 

Další hodina výuky on-line začíná 12:25  MA + ČJ (zadání práce v úterý 3.11. - opakujeme, doplňujeme).

 

3.11.2020 úterý

AJ Do you live in the Czech Republic? Where do you live? 

What's your favourite colour? What's your favourite animal? What's your favourite meal? What's your favourite pet?

Have you got a pet?

How old are you? 

What's your job? 

Do you speak Czech? 

Do you like ice-cream?

Do you play computer games? Do you play Fortnite? 

Can you play basketball? Can you play ice hockey? 

Výuku on-line v úterý 3.11.2020 začínáme 9:50. Budeme se učit 3. a 4. vyučovací hodinu s malou přestávkou. 

ČJ uč. str. 26/7,27/11 - čteme a vnímáme výslovnost, uvědomujeme si psanou podobu + str.29 čteme, str. 30/5 + PS str. 19/1,2

MA uč. str.15/2,5 - vybraná slovní úloha, 15/6 kontrola výsledků, uč. str. 17/5 ústně - uvědomujeme si využití rovnic 

Rozvrh on-line výuky na celý týden: 

Pondělí:   3. vyučovací hodinu  AJ   ( od 9:50 do 10:35)  a  5 vyučovací hodinu  ČJ + MA             (od 11:35 do 12:20)

Úterý:      3. vyučovací hodinu  ČJ   (od 9:50 do 10:35)  a   4. vyučovací hodinu   MA                    (od 10:40 do 11:25)

Středa:    4. vyučovací hodina  AJ   (od 10:40 do 11:25) a   6. vyučovací hodinu  ČJ + MA            (od 12:25 do 13:10)

Čtvrtek:   3. vyučovací hodinu  MA  (od 9:50 do 10:35) a    4. vyučovací hodinu   ČJ + ČaJS PŘ   (od 10:40 do 11:25)

Pátek:     3. vyučovací hodinu  MA   (od 9:50 do 10:35) a    4. vyučovací hodinu    ČJ + ČaJS VL  (od 10:40 do 11:25)

 

2.11.2020 pondělí

ČJ uč. str. 26/7 - čti a uvědomuj si výslovnost souhláskových skupin na styku kořene a přípony 

uč.str. 27/9, 11 přečti si a vyhledej slova s příponami -ství, -ný, -ost, -ní, -ek, -in. 

PS str. 18/8, 9 doplň, přečti a uvědomuj si psanou podobu a výslovnost slov

MA uč. str. 15/2,5 - vyberte si jednu úlohu a vypočítejte do sešitu

uč. str. 15/6 - napište si do sešitu příklad a . b + 10,   doplňte    a = 600,    b = 50  a vypočítejte 

totéž udělejte s příkladem                        a + b . 10,     neznámé a,  b   doplňte podle tabulky

                                                                 c : d - 10       neznámé c,  d   doplňte podle tabulky

                                                                 c - d : 10

ČJ čtení čít. str. 40 báseň Kohouti - umět číst nebo si připravit báseň ze své knížky 

Připomeneme si také spisovatele Aloise Mikulku - O poštovním koni

 

30.10.2020 

Dobrý den, 

z důvodů opatření pokračujeme v on-line výuce a

v pondělí máme od 9:50 do 10:35 hodinu angličtiny, jinak bude všechno probíhat, jak jsme zvyklí. 

Schůzka je zapsaná v kalendáři Teams. 

Na hodině přivítáme našeho milého hosta a doufám, že si hodinu užijeme. 

Od příštího týdne budeme mít rozšířený rozvrh, budeme mít 2 hodiny on-line výuky denně. 

Po angličtině se v pondělí spojíme v náš obvyklý čas 11:30 a domluvíme se ohledně dalších společných hodin. 

Pokud by jste nemohli být na on-line výuce z důvodu jednoho počítače v rodině, paní ředitelka má možnost zapůjčit počítač ze školy. Stačí se v pondělí od 9:00 hod zastavit za paní ředitelkou. 

Vaši práci také musím kontrolovat a z tohoto důvodu posílejte prosím práci elektronicky nebo na jiném způsobu (dle vašich možností např. osobní vyzvednutí) se můžeme domluvit  v pondělí. 

Přeji Vám hezký víkend a těším se na příští setkání. 

 

 

Dobrý den, přeji všem hezké a klidné prázdniny. 

26.10. a 27.10. budu připojena, kdyby jste něco potřebovali. Děkuji všem za Vaši práci a přeji hezký týden. 

O dalším vývoji budeme informovat. 

23.10.2020 pátek

Zítra (v pátek) se sejdeme 11:30 hod. Děkuji

MA Geometrie PS str. 5/2 vyberte si a narýsujte aspoň ve dvou případech požadované polopřímky (dobrovolné)

Společně jsme vypracovali PS geometrie str. 5/1

PS str. 5/3 popište úhel na obrázku pomocí znaku, 

                                                                       bodu, který leží na jednom rameni úhlu, 

                                                                       vrcholu úhlu ( v zápisu se uvádí uprostřed), 

                                                                      a bodu, který leží na druhem rameni úhlu. 

Rozhodněte, o jaký úhel se jedná. (nápověda uč. str. 8)

ČJ PS str. 18/5 - uvědomujeme a opakujeme si slovo základové

PS str. 18/6 - doplněna souhláska je součástí předpony nebo kořene

PS str. 18/7 - je potřeba najít různých 46 chyb a přepsat do sešitu. Děkuji

AJ uč. str. 12 číst a rozumět textu, PS str. 12/7, 8

ČaJS VL uč. str. 22- 23 čti a vyprávěj podle osnovy nebo obrázků a vypracuj úkoly v PS str. 15

Povrch, vodstvo, města ukazujte prosím i na mapě. Děkuji

V pátek se budu ptát i na čtení čítanka str. 38 - 39, prosím přečtěte (kdo nečetl) a podívejte se na úlohy str. 162

Děkuji a přeji hezké dopoledne. 

 

22.10.2020 čtvrtek

MA PS str. 7/4, 5 - máme vypracovanou slovní úlohu a vypočítané příklady se závorkou, 

nabídka doplňující práce uč. str. 15/1 - vypočítáme příklady se závorkou, str. 15/3 doplňujeme matematická znaménka - detektivní práce

MA Geometrie - uč. str. 8 úhel - seznámíme se s částí roviny, která je ohraničena dvěma polopřímkami se společným počátečním bodem

PS str. 5/3 - na každém obrázku si pouze ukaž úhel a dvě polopřímky daného úhlu a společný počáteční bod daných polopřímek

Uvědomujeme si úhel, poznáme ho na obrázku a vnímáme dvě polopřímky a společný počáteční bod. 

Jak se nám úhel mění podle velikosti, si uvědomíme na příkladu "vějíře". Pokud máte doma vějíř, zkuste si ukázat jednotlivé úhly. 

O jednotlivých úhlech si přečtěte v učebnici a najděte znak, pomocí kterého zapisujeme úhel. 

PS geometrie - vypracujte str. 5/1 uvědomte si polopřímky, vyznačte si je barevně a zkoumejte. zda mají více společných bodů, jeden společný bod nebo nemají žádný společný bod. 

 

ČJ PS str.17/ 3, 4 - procvičujeme předpony

 

ČaJS PŘ uč. str. 7, 15, 17 - zopakujte si podle stručného shrnutí a a zkuste vybrat správnou odpověď na str. 18 + PS str. 11

 

21.10.2020

ČJ PS str. 17/1,2 - procvičujeme předpony a přípony

MA PS str. 7/4,5 ve slovní úloze stačí výpočet a odpověď

AJ opakujeme si slovní zásobu (na seznamu si zadáte slovník, napíšete slovíčko a pustíte si výslovnost)

ČaJS VL uč. str. 20 21 + PS čti, vyprávěj podle osnovy (poloha, povrch, vodstvo, nerostné suroviny, průmysl, zemědělství, zajímavá místa)

vyprávěj i podle obrázků v učebnici

Děkuji 

 

20.10.2020

Dle vašich možností můžete mi práci vyfotit na mobilu a poslat na školní e-mail. Je to pěkně čitelné a dá se na to podívat. Děkuji. 

ČJ ČJ PS str. 16 - dokončíme, případné dotazy si vysvětlíme ve středu.

Pokud máte můžete si upevnit vědomosti v uč. str. 20/4 a str. 21/8 - ústně nebo písemně (dle vaší vlastní potřeby)

MA PS 7/2 - ve slovní úloze jde o porozumění, písemně stačí výpočet a odpověď

MA PS 7/3 - podobně jako násobení, děláme rozklad, dělíme pomocí rozkladu

720 000 : 6 = protože dělíme šesti, zajímá nás násobek 600 000, který je lehce dělitelný 6

600 000 : 6 + 120 000 : 6 = 100 000 (jako 6:6=1 a dělíme 6 statisíců, proto se musí ve výsledku objevit 5 nul)

600 000 : 6 + 120 000 : 6 = 100 000 + 20 000 = 120 000

ČJ čtení zůstává  - zapsáno v pondělí 19.10.

ČJ čtení čít. str. 38 - 39, přečti, vyprávěj, zkus odpovědět na úkoly str. 162 a charakterizuj  zosobnění (personifikaci) - Slovníček literárních pojmů. 

ČaJS uč.str. 16, 17 - čti a vyprávěj, vyjmenuj a popiš + PS str. 11/14, 15, 16, 17 vypracuj 

19.10.2020 pondělí

V pondělí od 11:30 se těším na společné setkání. Děkuji Vám za práci a přeji hezké pondělí. 

ČJ PS str. 16/4,5,6 a) nebo za b) - uvědomujeme si základové slovo

Dú: PS str. 16/6 dokončit za a) nebo za b)

MA PS str. 7/1 (nápověda uč. str. 14 - 16), str. 8/3

Dú: Uč. str. 14/1  prosím napsat do sešitu a vypočítat, násobíme pomocí rozkladu (110 000 . 7 =100 000 . 7 + 10 000 . 7 = 700 000 + 70 000 = 770 000)

15.10.2020 čtvrtek

AJ uč. str. 11 - slovní zásoba (vyhledej si slova ve Slovníčku nebo v PS - na konci) PS str. 10/ vypracuj, čemu rozumíš

ČJ čtení čít. str. 38 - 39, přečti, vyprávěj, zkus odpovědět na úkoly str. 162 a charakterizuj  zosobnění (personifikaci) - Slovníček literárních pojmů. 

Dú: zapiš si do úkolníčku čtení o víkendu (název knihy, autor, přečtené stránky, podpis rodiče)

 

Práce domluvena a zadaná na pátek 16.10.2020

MA Geometrie - umíme přečíst a rozumíme zápisu o přímkách a bodech, zkusíme si udělat nákres a narýsovat

ČJ PS str. 15/1 - uvědomujeme si základové slovo a odvozené slovo, str. 15/2 - zkuste napsat, co nejvíce slov

ČaJS VL podle mapy poznáváme další kraj + PS

 

MA Geometrie PS str. 4 - na stránce vypracujeme nejlépe všechno,

k vypracování nám poslouží v případě potřeby informace z učebnice 

uč. str. 6/ přečtěte si informace o přímkách (rovnoběžné, různoběžné, kolmé)

Pro názornost se podívejte na postup při rýsování kolmice /uč. str. 6).

ČJ PS str. 15/, 1,2,3 rozlišujeme slovo základové  LES a odvozené LESÍK

Nový pojem - slovotvorný základ - je to společná část základového a odvozeného slova po oddělení koncovky 

Slovotvorný základ je část slova, kterou využijeme k vytvoření odvozeného slova. Někdy je stejný jako kořen, někdy ne. 

V pracovním sešitě se podívejte a vypracujte to, co je vám jasné. Děkuji

ČaJS - zopakujte si prosím  Energetické suroviny podle shrnutí na stránce 15 v učebnici a podle PS str. 10/9, 10, 11

Seznámíme se s další části neživé přírody "Půda" Ke každému nadpisu říkej 4 - 5 informací (čti, vyprávěj). 

Děkuji Vám za vaši práci

 

Milí rodiče, 

doplňuji napsanou informaci ze středy. Údaje ke komunikační platformě dostaly děti v úterý v papírově podobě

(Zapsáno v úkolníčku jako důležité sdělení.)

Zitra proběhne zkouška spojení v 12:15

Scházet se budeme v pondělí od 11:30, ve středu od 12:30, v pátek od 11:30 - pouze jednu vyučovací hodinu. 

Na stránkách školy v aktualitách je manuál k přihlášení. V případě, že by se vám přihlášení nezdařilo sledujte stránky naší školy. Společnou práci budu zapisovat na webové stránky školy. 

Děkuji všem za pochopení této výjimečné situace Jelínková

 

Práce zadaná na 14.10.2020 (středa)

Milí rodiče, během středy dostanete údaje ke komunikační platformě Microsoft Teams. Výuka on-line hodiny začne ve čtvrtek

Děkujeme Jelínková

MA 

ČJ PS str. 14/4a) - pravopis, zdůvodnění (ústně), oprava chyb, b) - příbuzné slovo (ústně). Cvičení máte vypracované. 

PS str. 14/6 -  vypracujte a zdůvodněte (rozdíl mezi předponou a předložkou)

PS str. 14/7 -  napsat diktát ( zdůvodni pravopis dle vlastní potřeby) 

 

MA uč. str. 10/2 - trénujeme dělení, písemně 

PS str. 6/7 (nápověda uč. str. 13)

 

13.10.2020 úterý

ČJ PS str. 12/3 kontrola dú, PS str. 13ú1, 2 samostatná práce

Dú: PS str. 14/5

MA uč. str. 10/2 - vypracované písemně, PS str. 5/3 - dělení jednociferným dělitelem, společná práce

Dú: PS str. 5/3 (vypočítat 3 příklady)

 

12.10.2020

ČJ - opakujeme příbuzná slova PS str. 12/1, 2, 3 - + rozbor stavby slova

Dú: PS str. 12/3 - dopsat další příbuzná slova 

 

MA uč. str. 10 - násobení a dělení, PS str. 4/5, 5 - učili jsme se násobit a dělit větší čísla (musíme umět násobilku) 

Dú: PS str. 8/1

 

AJ PS str. 6, 7, 8 kontrola, slovní zásoba (výslovnost, psaná podoba, čtení)

Dú: PS str. 8/6

 

ČJ čít. str. 35 - vyjádření vlastních názorů a postojů, str. 36, 37 - společné čtení ve škole

Dú: čít. str. 36, 37 číst a vyprávět 

 

9.10.2020 pátek

ČJ PS str. 14/4a) - kontrola dú, děti se mohly zeptat na pravopis slov dle vlastní potřeby. Cvičení jsem známkovala. 

uč. str. 15/1, 2 - prakticky jsme prováděli rozbor stavby slov - společná práce na tabuli, 2 - 3 slova samostatně v sešitě 

 

MA nebyla, v této době se uskutečnila akce "Dravci"

Děti dostaly dvě známky z PL - PL samostatná práce (dva dny) 

Jedna známka byla z vybraných cvičení z PS str. 1 - 4 (zaokrouhlování, zapiš číslici v jednotlivých řádech, , sčítání, odčítání, matematické výrazy - sčítanec...)

Druhá známka byla z PS str. 4 (násobení a dělení)

Cvičení 5, 6 na straně 4 jsem nepočítala do klasifikace - někteří to zvládli podle vypočítaného vzoru (budeme je dělat v pondělí). 

 

AJ uč. str. What's in the house? - poslech, výslovnost, procvičování výslovnosti, porozumění, uč. str. 11 - opakování slovní zásoby

ČaJS VL - opakovali jsme si informace z přírodovědy "Dravci"  (VL si mohli nechat v lavici.)

 

8.10.2020

MA PS str. 8/6  - kontrola dú, PS Geometrie str. 3 - opakovali jsme ústně pojmy, úsečka, shodné úsečky, měření úseček

Vysvětlili jsme si převody jednotek délky (m, dm, cm) 

PS str. 3/2, 3....  pokračovali v samostatné práci

Dú: PS str. 3/ individuálně domluveno 

ČJ PS str. 11/3 - opakovali jsme části slova, 11/4 - doplňovali jsme i,í/y,ý (pravopis podle vzorů podstatných jmen)

Uč. str. 15 definice,  PS str. 11/4 - prakticky jsme procvičovali vyhledávání koncovky 

Dú: PS str. 14/4a) 

ČaJS PS  - kontrola dú, PŘ uč. str. 11 - 13 opakování hornin, učili jsme se energetické suroviny (uhlí, ropa)

Dú: uč. str. 14, 15 - informace o uhlí a ropě

 

7.10.2020 středa

MA PS str. 5/3 - opakovali jsme a procvičovali dělení jednociferným dělitelem

PL - opakování z PS 

Dú: PS str. 8/6

AJ - opakovali jsme Sports time, uč. str. 9 The Dragon Crown (poslech, výslovnost, dramatizace) + PS str. 4, 5 doplňovali 

Dú: PS str. 5/8

ČJ Kontrola Dú PS str. 11/1, 2 - vysvětlili jsme si části slova a určovali v jednotlivých slovech

ČaJS VL uč. str. str. 18, 19 - učili jsme se a vyhledávali na mapě  + PS str. 13 společně jsme vyhledávali informace v učebnici

Dú: uč. str. 18, 19 - číst, vyprávět, učit se + PS str. 13 dokončit (dopsat názvy měst a řek) 

 

6.10.2020 úterý

ČJ PS str. 10/3 kontrola dú, psaní předpon a předložek - zdůvodnění 

Dú: PS str. 11/1 - napsat slova, 11/2 a) doplniti,í/y,ý

MA PS str. 5/2 kontrola dú, uč. str. 11 - procvičování písemného násobení (fólie), PL - opakování z PS 

Dú: str. 8/2

ČaJS opakovali jsme nerosty, učili jsme se horniny (uč. str. 11, 13 - z čeho se skládá, vlastnosti, využití)

PS str. 8/3, 5 - ústně, str. 9/6 - ústně 

Dú: učíme se inf. o horninách uč. str. 11, 13 + PS str. 8, 9/vyber si jedno cvičení a vypracuj (nabídka cvičení 3, 5, 6)

ČJ čít. str. Malý princ na cestách - rozhovor o chování, Přijel strýček - čtení, V nové třídě v cizí zemi - zamyšlení

Dú: ČaJS PŘ uč. str. 11, 13 číst (Potřebujeme číst každý den)

 

1.10.2020 čtvrtek

MA PS str. 6/2 kontrola dú, společná práce na tabuli

Geometrie PS 2/2 - opakování polopřímka, zápis, bod leží (neleží) na polopřímce

Dú: Geometrie PS str. 2/2 dokončit 

ČJ PS 7//20 kontrola dú, diktát - pravopis zdůvodnění, 

PS str. 8/8 kontrola pravopisu, zdůvodnění, cv. 22 určování gramatických kategorii (slovesa - přehled) 

  • učili jsme se určovat osobu, číslo, čas, způsob ( u způsobu oznamovacího čas)
  • zapsáno formou přehledu (malý sešit) 

ČaJS PŘ uč. str. 8, 9 opakování

uč. str. 10 - učili jsme se nekovové nerosty, PS str. 7/2 ústně

Dú: uč. str. 10 učit se a vyprávět + PS str. 7/2 písemně

 

30.9.2020 středa

MA PS str. 6/ kontrola dú. Děti vypracovaly 1. cvičení a 5. cvičení. 

1.cvičení - společná kontrola na tabuli (Způsob násobení a dělení je vysvětlen v učebnici str. 13)

Většinou využili pomoc rodičů, málo děti využilo učebnici, ve které se na to mohly podívat. 

Násobení a dělení čísel s nulami jsme procvičili a snažili jsme se postup zdůvodnit.

326 . 100 (výsledek bude větší číslo, násobíme stem, stovka má dvě nuly, proto se dvě nuly musí objevit i ve výsledku)

6 300 : 10 ( výsledek bude menší číslo, dělíme deseti, desítka má jednu nulu, která kryje jednu nulu v prvním čísle a co zbyde je výsledek) 

Dú: PS str. 6/2  vypracovat celé nebo půl

 

ČJ PS kontrola opravy - společně se zdůvodněním

Dú: PS str. 7/20 přepsat diktát 

 

ČaJS VL - hledání na mapě světa - nerosty, naleziště nerostů, Plzeňský kraj - ukazovat na mapě a učit se informace

Dú: VL PS str. 11 celou vypracovat a učit se informace s mapou i bez mapy (5 informací)

 

29.9.2020 úterý

Společná fotografie - 25 Kč

ČJ PS str. 7/18 - kontrola dú, dle potřeby zdůvodnění pravopisu

PS str. 7/19, str. 8/21 - opakování slovních druhů, podstatných jmen (rod, číslo, pád a vzor) a

sloves (osoba, číslo, způsob, u oznamovacího způsobu čas)  určujeme gramatické kategorie 

Dú: PS oprava a zdůvodnění

MA PS str. 5/1, 2 společně na tabuli, opakování písemného násobení 

Dú: PS str. 6/ vyber si cvičení a vypočítej nebo sloupeček nebo nejméně 5 příkladů (nebo na str.. 12)

ČaJS PŘ učili jsme se uč. str. 8,9 - vyprávět 5 informací

 

25.9.2020 pátek

ČJ PS str. 7/17 - skloňování podstatných jmen, zdůvodnění

Dú: PS str. 7/18

MA G PS str. 1/4 kontrola dú, PS str. 4/1 a) společné řešení na tabuli - opakování polohy přímek 

AJ Chit Chat 2 uč. str. 2 - 6 poslech, výslovnost, PS str. 2, 3 - dopsali jsme chybějící cvičení

ČaJS opakování na známky (PS str. 9), uč. str. 12 -- 13 vyhledávání na mapě

Dú: Jihočeský kraj - učit se číst z mapy, umět 5 informací i bez mapy

 

24.9.2020 úterý

MA PS str. 4/7 - samostatná práce

Geometrie - PS str. 1/3 - opakovali jsme přímku, polopřímku,, úsečku (uč. str. 3 - charakteristika)

PS  G str. 1/4

ČJ - zkoušeli jsme na známky řady vyjmenovaných slov, je potřeba doučit se všechny řady (PL - mají u sebe)

PS str. 7/16 - zdůvodnění, opakování vzorů podstatných jmen

Dú: PS str. 7/16 napsat a umět zdůvodnit (PL - Přehled zařazování a skloňování, mají u sebe)

ČaJS PŘ opakování pojmů uč. str. 6, 7, PS str. 6/1 kontrola dú - umět vyprávět, PS str. 6/2 doplnit (podmínky života - známka)

uč. str. 8 - učili jsme se informace o minerálech

Dú: uč. str. 8 - umět říct 4 důležité informace 

 

 23.9.2020 pondělí

 ČJ kontrola dú: PS str. 6/14, samostatná práce str. 6/15 (zdůvodnění, vyhledání...)

Dú: PS str. 7/16 dokončit

MA PS str. 4/4 - opakovali jsme násobení, malou násobilku, násobení desítek

Dú: napsat řady násobků do malého sešitu (2 - 9)

AJ - dopisovali jsme slovní zásobu, opakovali jsme dny a učili jsme se měsíce

ČaJS VL uč. str. 10 - 11, vyhledávali jsme na mapě, PS str. 9 - společná kontrola

Dú: PS str. 8 + učíme se uč. str. 10 - 11

22.9.2020 úterý

ČJ PL kontrola dú, četli jsme slova a zdůvodňovali pravopis, uč. str. 19 - hledali jsme slova příbuzná

Dú: PS str. 6/14 + opakujeme řady vyjmenovaných slov

MA PS str. 3/4 kontrola dú, opakování písemného sčítání a odčítání

PS str. 3/7a) společně na tabuli, str. 4/1 opakovali jsme matematické výrazy

Dú: PS str. 4/3

ČJ čtení čít. str. 29, 30 - četli jsme a vyprávěli + přidali jsme čtení ve vlastivědě (kontinenty) 

ČaJS PŘ psali jsme test (uč. str. 4,5 + třídění rostlin a živočichů)

Uč. str. 6, 7 vyprávěli jsme "Člověk a jeho vliv na přírodu" 

Dú: PS str. 5/6, str. 6/1

 

21.9.2020 pondělí

ČJ PS str. 6/13 kontrola opravy, pravopis vyjmenovaných slov a příbuzných, PL - opakov. vyjmenovaných slov

Dú: PL napsat nejméně 10 příbuzných slov + opakovat řady

MA - opakovali jsme pojmy z geometrie, PS str. 3/4, 5 - společná práce na tabuli

Dú: PS str. 3/5 dokončit, str. 3/6

ČJ čtení čítanka- seznámili jsme se s dalším tématem "Máme tolik společného"

čít. str. 20, 21 - četli jsme a charakterizovali hádanku jako krátkou literární formu....Slovníček str. 191

čít. str. 22 - 24 četli,  zamýšleli jsme se a vyprávěli své postřehy - Hádanka chudé Romky, Víly 

Dú: čít. str. 29, 30 číst a vyprávět

 

18.9.2020 pátek

ČJ PS PS str. 6/12 - kontrola dú, str. 6/13 - samostatná práce (kontrola Pravidla a Slovník)

Dú: PS st. 6/13 oprava

MA geometrie PS str. 1/1 - pojmenovali jsme 6 rovinných útvarů, PS str. 1/2  dokončovali jsme (uč. str. 2/ Prostor a prostorové útvary) 

uč. str. 3 (znaky pro přímku, polopřímku a úsečku) + PS str. 1/3

AJ - opakovali jsme abecedu, dny v týdnu poslech - spelling, výslovnost

ČaJS VL PS str. 4 - společná kontrola, vyhledávání v učebnici (Pravčická brána, Karlštejn...)

17.9.2020 čtvrtek 

MA PS str. 3/3 kontrola dú, opakování písemného sčítání a odčítání

Geometrie uč. str. 2 rovina, rovinné útvary, prostor, prostorové útvary, PS str. 1/1

Dú: PS G str. 1/1 dokončit

ČJ uč.str. 29 zdvojené souhlásky - učili jsme se psát slova, ve kterých kořen končí na n a přípona začíná na n

PS str. 19/1 - hledali jsme slovní spojení se zdvojenou souhláskou

ČaJS PŘ - opakovali jsme PS str. 4/2, 3, 4 

Dú: PŘ PS str. 5/5

 

16.9.2020 středa

MA kontrola dú PS str. 2/6 - žáci si vybrali příklad, který jim dělal potíže a společně jsme ho řešili na tabuli

PS str. 3/2  - počítejte s výhodou, 3/3 písemné sčítání a odčítání

Dú: MA PS str. 3/3

ČJ PS str. 5/11 kontrola dú, str. 5/9 - skládali jsme větu ze slov - správný slovosled, určovali jsme slovní druhy

Dú: PS str. 5/9 napsat věty, určení druhů - dobrovolné(budeme ještě opakovat ve škole)

ČaJS VL uč. str. 4 - 7 na základě nadpisů (obyvatelstvo, správní členění, povrch....) děti psaly  informace k danému nadpisu

druhé psaní - doplnění podle učebnice, umět se vyjádřit (doprava - nestačí napsat auto, potřebujeme napsat "silniční doprava"). 

PS 5 - dívali jsme se na mapy

Dú: doplnit informace v malém sešitě a trénovat vyjádření

 

15.9.2020 úterý

ČJ PS 5/10 opakujeme podstatná jména a vzory 

Dú: PS str. 5/11

MA  učili jsme se matematické pojmy sčítanec, sčítanec, součet (uč. str. 6)

Dú: PS str. 2/6

ČaJS PS opakování str. 4/1, 2

Dú: PS str. 4/2, 3 dokončit

 

14.9.2020 pondělí

ČJ PS str. 4/7,8 - společná kontrola, str. 5/9 a) - vysvětlili jsme si význam slovního spojení " ve správném slovosledu"

Dú: PS str. 5/ na stránce si děti vybraly cvičení 10 

MA PS str. 2/2 - opakovali jsme zaokrouhlování a sčítání, PS str. 2/5 - vysvětlili jsme si n (neznámou), učili jsme se číst tabulku

znázorňovali jsme si odčítání 300 000 - 100 (v bance musíme jeden 100 000 rozměnit na deset 10 000, jeden 10 000 na deset 1 000 a jeden 1 000 na deset 100 -

odečteme jednu stovku a sečteme zbývající stovky, tisíce, desetitisíce a .... )

Dú: PS str. 2/5 dokončit 

AJ - opakovali jsme slovní zásobu zvířata a frázi There is......   There are....... 

ČJ čtení - čít. str. 5 - 14 - hledali jsme v textu skutečné historické místo, osobu nebo událost (pověst)

čít. str. 15 - četli jsme Jak byli vyhubeni draci v Čechách

Dú: čít. str. 16, 17 - dočíst

 

11.9.2020 pátek 

ČJ PS str. 4/6 - přepis do malého sešitu, PS str. 4/7, 8

Dú: PS str. 4 dokončit + přepis PS str. 4/6

 

MA geometrie - uč. str. 10 - prostorová geometrie (pohled zepředu, pohled shora), uč. str. 50 síť krychle, povrch krychle

 

AJ - opakovali jsme What do you like? Do you like pizza? What do you like for breakfast? + slovní zásoba

 

ČaJS VL uč. str. 6, 7 - opakovali jsme (podnebí, zemědělství, těžba nerostných surovin, průmysl, služby a doprava)

PS str. 4 - doplňovali jsme a využívali mapu   

 

10.9.2020 čtvrtek

Zítra se fotíme (za loňský rok). 

MA PS str. 2/4 kontrola dú, společně jsme na tabuli vypočítali vybrané příklady,

opakovali jsme sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem přes desítku

Dú: PS str. 2/3 nebo 4 dopočítat 

Geometrie  - učebnice + pracovní sešit - seznámení přečíst obsah a nadpisy 

ČJ PS str. 4/6 - oprava chyb a zdůvodnění, společná kontrola

ČaJS PŘ uč. str. 4, 5 vybrat správnou odpověď a zdůvodnit, PS str. 4/1 - zařazení (houby, byliny, dřeviny - zdůvodnění) 

 

9.9.2020 středa

Focení bude 11.9.2020 (za loňský školní rok).

 

MA procvičovali jsme dú ( čtyřciferná nebo pěticiferná čísla jsme zvětšovali +10 nebo +100 nebo +1 000 nebo + 10 000 - 486 251, 486 351, 486 451...)

PS str. 2/1 - opakovali jsme zaokrouhlování (uč. str. 4) 

Dú: PS str. PS str. 2/4

 

ČJ PS str. 3/3 - vysvětlili jsme si psaní velkých a malých písmen + uč. str. 5/4 ústně

Dú: PS str. 4/6 - stačí opravit, přepisovat budeme ve škole

 

AJ opakovali jsme slovní zásobu - furniture: clock, table....., pet: dog, cat....., poslech písničky The crazy clothes shop

Waxworks museum - přivlastňování pirate´s hat, cowboy´s hat.....

 

ČaJS VL uč.s tr. 4,5 - opakovali jsme základní informace o ČR -

Dú: uč. str. 4, 5 učít se, číst, vyprávět, vyhledat na mapě

 

8.9.2020 úterý

Prosím o přinesení velké nebo malé folie. Děkuji

ČJ - PS str. 3/4 kontrola dú - opakovali jsme slovo a jeho význam (slova citově zabarvená a neutrální), PS str.3/3 - velká a malá písmena

Dú: PS str. 4/5

MA PS str. 1/3 - opakovali jsme jednotlivé řády, str. 1/2, trénovali jsme rozvinutý zápis čísla PS str. 1/2 ( uč. str. 2/2)

Dú: zvětšujeme čtyřciferné (pěticiferné) číslo po desítkách, stovkách....... (např. číslo 457 620 - po stovkách 457 620, 457 720, ....)

 Ča JS PŘ uč. str. 4 - vybíráme správnou odpověď a zdůvodňujeme

ČJ čtení - čít. str. opakovali jsme báseň, sloka, verš (Slovníček literárních pojmů str. 191) 

čtení v čítance str. 5 - 9 

Prosím o každodenní čtení nahlas z důvodu zlepšení čtení s porozuměním. 

 

7.9.2020 pondělí

ČJ - opakovali jsme slovo a jeho význam (slova souznačná, mnohoznačná, souřadná, spisovná, nespisovná, slova citově zabarvená....)

uč. str. 5/2,3, PS str. 3/2

Dú: PS str. 3/4

 

MA PS str. 1/3

Kolik desetitisíců má číslo 238 104 v řádu desetitisíců? ....

PS str. 1/4 Určovali jsme jednociferná,......největší a nejmenší jednociferná....... největší a nejmenší, sudá a lichá jednociferná,.....

Zvětšovali jsme číslo po jednotkách, desítkách, stovkách.....

Např.: číslo 526 480 po desítkách 526 490, 526 500, 526 510...

 

AJ - opakovali jsme slovní zásobu barvy, čísla ústně i psanou podobu

 

ČJ čtení čít. str. 4/Prázdniny u babičky - rozlišovali jsme verš a sloku 

Dú: čít. str. 195 - umět vyjádřit slovy (sloka je básnická jednotka tvořená alespoň dvěma verši, ....verš je základní rytmická......

 

 Milí rodiče a žáci, 

vítám Vás v novém školním roce 2020/2021.

3.9.2020 čtvrtek

MA - seznámili jsme se s učebnicí, PS str. 1/všechna cvičení jsme si vysvětlili, vypracovali jedno cvičení dle vlastního výběru

Dú: MA PS str. 1 - vypracuj jedno vybrané cvičení - dobrovolné

ČJ - uč.str. 3 - četli jsme text dle vlastního výběru a vyprávěli 

Dú: ČJ uč. str. 3 - umět číst a vyprávět - dobrovolné 

ČaJS PŘ - opakovali jsme informace ze 4. třídy. Ze slov, které jsme se učili,  jsme vytvářeli dvojice a vysvětlili souvislosti uč. str. 4 - opakovali jsme podle otázek 

Dú: PŘ uč. str. 4 - přečíst a vybrat správnou odpověď - dobrovolné

Dú: obalit sešity a učebnice - důležité. Děkuji

 

2.9.2020 úterý

Dnes jsme se seznámili se školním řádem (poslední stránka žákovské knížky). Prosím Vás také o přečtení školního řádu a podepsání. 

Připomněli jsme si hygienická a bezpečnostní opatření. Dbáme na umývání rukou a používání dezinfekce. 

Z důvodu zdravotních opatření výuka probíhá pouze v kmenové třídě. Omezujeme kontakt žáků z jiných tříd. 

Doporučujeme mít ve škole v tašce v igelitovém sáčku roušku, kterou může žák v případě potřeby použít. 

Prosíme o pečlivé hlídání příznaků covid 19 (rýma, nachlazení, teplota, kašel). V případě projevených příznaků kontaktujeme telefonicky rodiče

a dítě čeká v izolační místnosti. 

Děti dostaly učebnice a pracovní sešity (ČJ, M, ČaJS - PŘ, VL). 

Výpis z karty  - prosím o přečtení, doplnění a kontrolu údajů, děkuji. 

Zítra máme TV - v případě vhodného počasí bude hodina TV probíhat venku, prosíme o vhodné oblečení a obutí. 

Ve čtvrtek a pátek se učíme podle rozvrhu a konec vyučování je v 11:25 hod. 

Děkuji Monika Jelínková 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                :