Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3
Přerušení provozu mš
4
Přerušení provozu mš
5
Přerušení provozu mš
6
Přerušení provozu mš
7
Přerušení provozu mš
8 9
10 11 12 13 14 15 16
Dětský karneval
17 18 19 20 21 22 23
24
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
25
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
26
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
27
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
28
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
29 1

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 5. ročník

5. ročník

23.2.

V po 24. 2. test na WH words (who, when, how...) + veškerá slovní zásoba z části 1D (What day is it today), tvoření otázek

17. 2.

Ma: V malém sešitě udělat opravu příkladu na písemné dělení (úkol mají jen ti, co nedostali jedničku).

14. 2.

Ma: Početníček str. 20, cv. 2  - vypočítat jeden příklad na písemné dělení (dle vlastního výběru)

       dlouhý zápis:

       https://www.youtube.com/watch?v=kaaUeKgyVH 

       zkrácený zápis:

       https://www.youtube.com/watch?v=oLYEaE-UYU0

 

13.2.

ČaJS VL - učili jsme se sousední stát Slovensko, informace o Evropě - opakování (povrch, vodstvo, hospodářství - zemědělství, průmysl, zajím...

Dú: opakování Evropy, naučit se Slovensko

12.2. 

ČaJS PŘ uč. - doučit se informace o podnebných pásech (počasí, vyjmenovat typické volně rostoucí rostliny, zemědělské plodiny a živočichové

Dú: umět ke každému podnebnému pásu - počasí, 2 - 3 volně rostoucí rostliny, 2 - 3 zemědělsky pěstované rostliny a 3 živočichové

 

11.2.

Ma : Početníček str. 18, cv. 2 (třetí řádek)

10.2.

Aj - v pátek test na dny v týdnu, dopsat slovíčka 2D What day is it today včetně dnů v týdnu do slovníčku do pátku 14. 2.

       Ma: Ve škole jsme procvičovali písemné dělení dvouciferným dělitelem :https://thexvid.com/video/kaaUeKgyVHo/p-iacute-semn-eacute-dělen-iacute-dvojcifern-yacute-m-č-iacute-slem-2345-72-dlouh-yacute-z-aacute-pis-5-roč-1-d-iacute-l-str-43-cv-2-uacute-vod.html

       DÚ: Početníček str. 18, cv. 2   - písemné násobení

 

29. 1.

Ma: Ukázat rodičům pololetní opakování z matematiky a poprosit o podpis. Zítra uděláme ve škole opravu.

 

22.1.2020 středa

ČaJS PŘ - opakovali jsme rozmanitost přírody a podnebné pásy + PS 

Dú: uč. str. 33, 34 - číst a učit se vyprávět

 

21.1.2020 úterý

ČAJS VL - učili jsme se Povrch a pobřeží - ukazovat na mapě, číst mapu, uvědomit si povrch a  členitost pobřeží dle svého nákresu (Evropa) 

Dú: uč. učit se informace, číst mapu ( v učebnici, příruční) + PS str. 23 celá 

Ma: V samostatné práci jsme opakovali kružnice, začali jsme v Početníčku řešit nerovnice: https://www.youtube.com/watch?v=0ZyKmocfDPU

 

20.1.

ČJ: úterý: pololetní práce - učivo :-n-/-nn- kamenný/deník,   s-/z- (správa/zpráva), předložky s,se/z, ze, skupiny bje/bě, vje/vě, mně/mě,

stavba slova (předpona, kořen, přípona), slovo základové, slovotvorný základ (zahradní-základové -nejbližší slovo - zahrada, co mají tato dvě slova společné je slovotvorný základ -zahrad), slova příbuzná - stejný kořen- lesní, lesák, zálesák, les....pravopis - vyjmenovaná slova, určování slovních druhů( podst. jméno, příd.jméno….).

 Aj - do zítřka 21. 1. napsat slovíčka s. 81 2C pracovní sešit!! alive až yes, DU pro všechny: dopsat věty o Daně podle vzoru v učebnici str. 21, cv. 6b

ČaJS PŘ - opakovali jsme test z PS Vesmír + Vzdušný obal Země, Počasí a podnebí na známky a opravu známek, učili jsme se rozmanitost přírody a vyjmenovat podnebné pásy

Ma: Dokončili jsme 2. celek, procvičovali jsme polohu dvou kružnic a tvořili sloupcový graf, zkoušeli jsme přečíst údaje ze sloupcového grafu.

        DÚ: PS str. 39, cv. 8, 9, 10 (kdo nestihl ve škole)

14.1.2020

Ma: počítali jsme 2 + 2 příklady na  písemné násobení a dělení, opakovali jsme vlastnosti úhlopříček: https://youtu.be/KALy2uqnf

       DÚ: Početníček str. 39 dokončit

13.1.2020

ČaJS PŘ - opakovali jsme vzdušný obal Země a učili jsme se pojmy počasí a podnebí

Dú: učit se říct informace o počasí a podnebí + PS

 

9.1.

AJ - v pátek 10. 1. test z aj na přivlastňovací zájmena (his, our..), členy rodiny, přivlastňování s  ' s (Dan´s book..), překlad z češtiny do angličtiny.

6. 1. 2020:

MA:  Přeji všem úspěšný nový rok. 

          Procvičovali jsme násobení, DÚ: Početníček str. 9, cv. 2 - dokončit 3 příklady na str. 9

18. 12.

Ma: V PS jsme dokončili úkoly na odčítání velkých čísel, zopakovali jsme si pravidla pro násobení čísel s nulami a počítali jsme příklady.

       Za DÚ ještě procvičujeme odčítání, všichni mají příklady z Početníčku (str. 11 - 12) , zadání je individuální, podle toho, jak se ve škole dařilo.

16.12.

Aj - do čtvrtka odevzdat family tree

Ma: procvičovali jsme sčítání a odčítání velkých čísel

       Můžeš si ještě procvičit :  http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/miliarda_pisemne_odcitani1.htm

13.12.

Aj - v pondělí test na sloveso to be, kladné i záporné tvary, dále na slovíčka členové rodiny, do čtvrtka 19. 12. odevzdat Family tree

12.12.2019

3. a 4. v vyučovací hodinu bude vzdělávací program Motani (Brazilie). Děti si mohou přinést peníze k nákupu upomínkových předmětů.

Akce je hrazena školou.

11.12.

ČaJS - opakovali jsme vesmír, učili jsme se napsat zápisky z učiva (důležité)

Dú: zapsat zápisky z učiva: Hvězdy na noční obloze, Hvězda Slunce

 

9.12. do pátku 13. 12. slovíčka 2B - my family

4.12.

ČJ: DÚ - PS: dokončení str.32, +str.33/4,5

3.12.

ČaJS VL učili jsme se Olomoucký kraj - poloha, povrch, četli jsme malou mapu v uč., v příruční mapě a na nástěnné mapě

Dú: VL uč. + PS učíme se informace, čteme mapu

 Ma: zopakovali jsme si pravidla pro zaokrouhlování  a znalosti jsme využívali při zaokrouhlování čísel větších než milion

       DÚ: PS(B) str. 4, cv. 1, 2 nahoře, cv. 2, 3 dole

2.12.

ČJ- DÚ - PS: str.31/2,3, příprava na diktát 31/4

Aj - zítra test na sloveso to be (být), naučit se krátké, dlouhé tvary i záporné tvary, názvy zemí (viz slovíčka), bude to překlad z češtiny do angličtiny (Já jsem ze Španělska atd....), přehled slovesa je v PS s. 72

ČaJS přírodověda uč. str. 24 - přirozené družice, Měsíc, pohyby Měsíce, první čtvrť, úplněk, poslední čtvrť, nov - vytvoř věty s těmito slovy, vysvětli

Dú: uč. str. 24 - učit se informace, str. 25 - číst a seznámit se s textem + PS vyber si cvičení a nauč se vybrané věty z něho vyprávět

Ma: DÚ: pracovní list, počítání po 1, 10, 100, ....... 

Vážení rodiče,

rozsvěcování stromečku v  Pňovicích se uskuteční 29. prosince 2019 od 17 hodin v parku. Kdo vystupuje na této akci, sraz na školní vystoupení je v 17. 15 před pódiem. Vystupujeme v 17. 30 hod. Taneční vystoupení proběhne až po divadelním programu a pěveckém vystoupení, cca 17. 50.

 

28.11.

Aj - Dú z učebnice str.17, cv. 5b - napsat pět vět s použitím slovesa být (to be) z tabulky cv. 5a, použít jak dlouhé tvary, tak krátké. Naučit se zpaměti časovat sloveso být - viz sešit, případně podle přehledu mluvnice vzadu v PS, s. 72 tabulka 2.1, 2.2

27.11.2019 

ČaJS - učili jsme se o Měsíci + PS

Dú: umět říct o Měsíci několik informací + cvičení v  PS

Ma: procvičovali jsme řády, zápis čísel větších než milion, učili jsme se zapsat čísla pomocí rozvinutého zápisu

       Podívej se na video: http://www.matyskova-matematika.cz/5-rocnik-2-dil/video/str-3/

     

 

26.11.2019

Ma: nové učivo - zápis čísel větších než milion, DÚ: pracovní list

      pro nemocné: https://www.youtube.com/watch?v=IZ2UpqdmEWY&feature=emb_title

ČJ- PŘÍPRAVA NA DIKTÁT -PS str.27/10 a 28/13 (ústně nebo písemně)

oprava cvičení v sešitě mluvnice

kdo nestihl - dokončit cv.28/11,12 v PS

 

ČaJS VL opakovali jsme kraj Vysočina,  uč. str. 28, 29 - učit se vyprávět + PS a č četli jsme z mapy 

Dú: uč. str. 28, 29 - vyprávět a informace číst z mapy

25.11.2019 

ČaJS PŘ opakovali jsme planety - písemně, učili jsme se "Živá planeta Země" + PS str. 15/5

Dú: uč. str. 23 učit se informace Jaký má tvar planeta Země? vyjmenuj příznivé podmínky pro vznik života na Zemi. Popiš, co tvoří zemský povrch. Vytvoř věty a využij pojmy - školní glóbus, severní a jižní pól, zemská osa, rovník, severní a jižní polokoule.

 

21.11.2019

ČaJS VL uč. str. 26, 27 - učili jsme se informace podle osnovy (poloha, povrch, vodstvo, města, průmysl, zemědělství, zajímavost)

Dú: učit se inf. o kraji + PS a malý sešit (zápis podle osnovy)

 

18. 11.

Ma: opakovali jsme násobky 60, procvičovali převody jednotek času , DÚ: PS(B) str. 3, cv. 1 (dole)

       Převody si můžeš také procvičit :

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&class=4&subject=Matematika&search1=26.+P%C5%99evody+jednotek+%E2%80%93+jednotky+%C4%8Dasu#selid

ČaJS PŘ opakovali jsme vesmír a neživou přírodu,  uč. str. 22 -učili jsme se o jednotlivých planetách sluneční soustavy

Dú: opakování shrnutí uč. str. 7, 15, 17, PS cvičení k jednotlivým planetám 

14. 11.

Ma: opakovali jsme učivo o úhlech, rozdělovali jsme mnohoúhelníky na pravidelné a nepravidelné

       DÚ: PS(A) str. 25, cv. 1

       https://www.youtube.com/watch?v=uICRG_WTmOs

13.11.

ČaJS Přírodověda -  písemné opakování Vesmír - Hvězdy na noční obloze, Hvězda - Slunce, Sluneční soustava 

Dú: opakujeme vesmír a neživou přírodu,uč. str. 17 - souhrnné opakování o půdě, str. 15 - souhrnné opakování o horninách a nerostech

 

12. 11. 

Ma: procvičujeme učivo o úhlech, pojmenováváme úhly podle velikosti, zapisujeme úhly

       DÚ: sešit geometrie - nalepený pracovní list (úhly podle velikosti, zápis úhlů)

       Učivo si můžeš zopakovat na videu.

       https://www.youtube.com/watch?v=rBUNCcSQhIE&feature=emb_title

       https://www.youtube.com/watch?v=Mf0XQevnU2M&feature=emb_title

       https://www.youtube.com/watch?v=aYaitHJQrD8&list=PLlQgBpv1udkJGk4B56zZa9tFEV2Xsjfoa&index=26&t=0s

         

  11.11.

ČaJS uč.str. 21 - učili jsme se Sluneční soustava, opakovali jsme Hvězdy na noční obloze a Hvězda Slunce a neživou přírodu

Dú: učit se SLUNEČNÍ SOUSTAVU, opakovat str. 19, 20 a shrnutí str. 17, 15, 7

Ma: Seznamujeme se s úhly. DÚ: Početníček str. 35, cv. 1,2

 

7.11.

Aj - tento týden test na 1. lekci (út, pátek), opravit chyby v pracovním sešitě, opakovat there is, there are, množné číslo, čísla, spelling, pozdravy

Ma: DÚ: opravit příklady na písemné dělení v malém sešitě + označené příklady v pracovním listě

ČJ : DÚ-PS 19/2,3,4

 

 

5. 11.

ČJ: DÚ: PS str.27/11a)

Ma: procvičujeme písemné dělení jednociferným dělitelem

31. 10.

ČJ-DÚ PS: str.18/7

učivo str.22-23-změny při odvozování, str.25-26-souhl. skupiny

čtení: Harry Potter, 2.kapitola

čtenářský deník odevzdat nejpozději příští pátek (zápis o knize Moucha roku)

 Ma: opakovali  jsme vlastnosti sčítání a odčítání, násobení a dělení, hráli jsme hry na procvičování násobení a dělení

25. 10.

Aj - v pátek bude test na množné číslo (slovíčka watches, woman-women atd.), naučit ze slovíček

25.10. bude Halloween

24.10.2019

ČaJS VL uč. str. 18, 19 - vyhledat, přečíst, zkusit říct a vyprávět 4 - 5 informací + PS str. 13

Dú: učit se vyprávět informace z uč. + PS dle potřeby dopsat

 

23. 10.

ČJ:DÚ-Dokončení cvičení na str.16

Probíráme tvoření slov odvozováním příponami a předponami -učebnice str. 19-21

Ma:  Zjišťovali jsme vlastnosti odčítání, počítali jsme příklady typu:  247 - 32 - 8, 247 - (32 - 8), 999 - 90 - 9 , 999 - (90 - 9),

         Můžeme libovolně sdružovat čísla při odčítání?   DÚ: Početníček str. 5, cv. 3 

ČaJS PŘ uč.str. 19/ Hvězdy na noční obloze - vyprávět + PS 12 opakování č. 1 - Neživá příroda

22. 10.

Ma: Procvičovali jsme násobení, zkoušeli jsme, zda platí asociativní zákon i pro násobení. DÚ: příklady na lístečku

ČaJS  Vl - uč. str. 16, 17   učili jsme vyhledat a říct důležité informace a opakovali str. 14, 15 + PS str. 12

Dú: učit se říct důležité informace z uč.  a dokončit PS str. 12

21. 10.

Ma:  dnes někteří žáci psali opravu písemné práce, DÚ: projít malé červené sešity a udělat opravy

ČaJS PŘ uč. str. 18 - opakovali jsme ústně Člověk a příroda, neživá příroda +

PS str. 11/14 - vybírali jsme odpověď, v případě neplatného tvrzení jsme říkali správnou odpověď (Co tvoří povrch Země? - hledali jsme odpověď) 

Dú: opakujeme neživou přírodu a PS od str. 7 po str. 12 - dokončit cvičení 

17. 10.

Ma: procvičovali jsme násobení - komutativnost násobení využíváme při zkoušce, DÚ:  PS(B) str.1, cv. 2 - písemné násobení

14.10.

ČJ: PS-13/1,3 

ČaJS uč. str. 13 - přeměněné horniny - mramor + str.14,15 energetické suroviny - trénovali jsme schopnost,  říct 3 informace bez dívání +

PS str. 8/5 - opakovali jsme horniny

Dú: umět říct 3 - 5 informací uč. str. 14, 15 + o mramoru, PS str. 8/5

 

11.10.

Ma: Vysvětlili jsme si asociativnost sčítání, využíváme pro výhodné počítání. Procvičovali jsme v Početníku na str. 2.

        DÚ: malý červený sešit  - nalepené sloupečky  - počítej výhodně, doplň závorky.

10.10. čtvrtek

ČJ: dú-učebnice 16/3 do dom. sešitu

Ma: PS (B) str. 1/ cv. 1 (procvičujeme komutativnost sčítání)

ČaJS VL uč. str. 10, 11 - pracujeme s mapou, PS str. 9 - vyhledat si informace v učebnici a na mapě

Dú: uč. str. 10, 11 + PS str. 9 učit se informace říct, vyprávět, vyjmenovat

9. 10. středa

ČJ: DÚ-PS str.10/1 + oprava prověrek + podpis prověrek a dú

Ma: Včera jsme psali opakování opakovacího celku  (operace s čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování čísel, obvod čtverce nebo 

      obdélníku, matematické pojmy početních operací, kružnice - rýsování a zápis, převody jednotek). Děti dostaly opravené práce domů, prosím o podpis

      rodičů.  DÚ: zkusit tužkou pravit chyby v jednotlivých cvičeních  

       Kdo bude chtít, může příští týden napsat opravu.

ČaJS PŘ uč. str. 12, 13 - pískovec, vápenec, učili jsme se říct základní informace (vlastnosti, místo těžby, využití...) 

Dú:  připrav si odpovědi na tyto otázky:

  1. Vyjmenuj minerály kovové. 
  2. Vyjmenuj minerály nekovové. 
  3. Vyjmenuj vyvřelé horniny. 
  4. Vyjmenuj usazenou horninu. 
  5. Vysvětli rozdíl mezi horninou a nerostem.
  6. Napiš vlastnosti jednoho kovového minerálu (dle vlastního výběru). 
  7. Napiš nekovový nerost, který se využívá v potravinářském průmyslu. 
  8. Napiš využití některé vyvřelé horniny. 
  9. Napiš informace o jednom minerálu - dle vlastního výběru
  10. Napiš informace o jedné hornině - dle vlastního výběru. 

 

8.10. 

ČaJS VL uč. str. 8, 9 a PS str. 8 - vyhledat informace v uč, přečíst informace namapě 

Dú: uč. str. 8, 9 + PS str. 8 - učit se informace říct, vyjmenovat, vyprávět 

7.10.

Ma: opakování převodu jednotek času, délky, hmotnosti, ......  DÚ: PS str. 20, cv. 6 dokončit (bez čtverečných m, cm, ...)

      Převody si můžeš procvičit:

    http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%   

99evody+jednotek#selid

ČJ: Dú: oprava cvičení 24 na str. 9 v PS - do domácích sešitů,

ústní příprava na diktát str. 9/27 - shoda přísudku s podmětem 

ČaJS PŘ - uč. str. 12 - učili jsme se čedič  (vyvřelá hornina) a pískovec (usazená hornina) - s názornou ukázkou 

Dú: uč. str. 12 - uč se informace vyjmenovat a vyprávět

3.10.

ČJ:Dú-PS str.8,cvič.23a,b,c,d, opakujeme mluvnické kategorie sloves- osobu,číslo,způsob,čas

2. 10.

Ma: opakujeme a procvičujeme učivo geometrie: kružnice, kruh ( poloměr, průměr, body náležící kružnici, kruhu), geometrická tělesa (krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule, válec)

Aj - procvičovat Classroom instruction (psaná forma) dle slovníčku v PS s. 80, v pátek zkoušení, slovíčka je nutné se pravidelně na hodinu doma učit!

ČaJS PŘ - uč. str. 11 - učili jsme se vyvřelé horniny - žulu a opakovali jsme kovové a nekovové min. formou otázek a odpovědí

Dú: učit se říct několik inf. (3 - 5) o jednotlivých nerostech 

 

1.10. 

ČaJS VL uč. str. 5 Vodstvo - ukázat na mapě řeky, uč. str. 6 Podnebí, Zemědělství - říct o každém několik informací, učit se 

Dú: naučit se říct několik informací (Vodstvo, Podnebí, Zemědělství) 

Informace k pěveckému vystoupení na hodech: sraz v neděli 29. 9. v parku u pódia v 14. 45 hod. Jakešová

Kroužek sborový zpěv: zdarma pro všechny děti, v říjnu a listopadu nacvičujeme program na rozsvěcování vánočního stromečku v Pňovicích (písně z pohádek, vánoční písně).

25.9.2019 

Dopravní hřiště Uničov -  zítra se neučíme podle rozvrhu. 

 

24.9.2019 úterý

ČaJS Vlastivěda - povrch ČR - pohoří, nížiny a řeky, učit se, ukazovat na mapě a číst na mapě

 

Přichází zákon - fyzikálně - přírodopisně - preventivní program

O zákonech lidských a zákonech přírodních

O vzniku vesmíru, o přeměnách atomů

O vzniku života a vývoji druhů

O procese proměn, potravním řetězci

O lidských proporcích

O výjimečnosti člověka jako druhu

O právech a svobodě ja a ti druzí

Jak si zvýšit zdravé sebevědomí

23.9. pondělí

ČaJS PŘ uč. str. 8,9

Z čeho jsou složeny horniny? Jak se nazývají minerály, které lze využít pro potřeby lidí? 

Vyjmenuj minerály kovové a nekovové. Jak se nazývají minerály, které obsahují železo? 

Jak se získává železo? Co je to ocel? 

Podobně řekni 4 - 5 informací o zlatě a stříbře. 

PS str. 6/1

Dú: uč se a vyprávěj inf. (kovové minerály - železné rudy, zlato, stříbro) 

 

20. 9.

ČJ:Někteří žáci ještě nedonesli prověrkové sešity s opravenými diktáty.

Procvičovali jsme slovní zásobu a opravovali pracovní sešit

 

Ma: Opakovali jsme násobky 7, 8.  Děti samostatně počítaly cvičení na násobení a dělení čísel s nulami. Procvičovali jsme písemné dělení.

       DÚ: pracovní list  letecká akrobacie - dokončit

       V pondělí začneme opakovat geometrii, budeme potřebovat ořezanou tužku, pravítko s ryskou a časem kružítko.

19. 9.

Ma: procvičujeme násobení a dělení - zpaměti i písemně, DÚ: udělat opravy v malém sešitě A i B

        Násobilku procvičuj:  http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_2.htm

ČJ:procvičujeme vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen, slovní druhy

Dú: oprava diktátu (na tento pátek)

Prosím, aby si děti nosily průhledné pevné folie

18. 9.

Ma:  opakovali jsme násobení a dělení čísel s nulami, DÚ: pracovní list - 2 sloupečky na násobení, 2 sloupečky na dělení

17. 9.

Ma: opakujeme písemné násobení a dělení, DÚ: malý sešit - 4 příklady na písemné dělení(32 435 : 5, 123 400 : 8, 98 765 : 4, 34 567 : 7)

         Odkazy na procvičení:  http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_nasobeni1.htm

                                                 http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni1.htm

 

12. 9.

ČJ: DÚ: zopakovat a umět vyjmenovaná slova (na pondělí),

       Někteří nemají ještě obalené sešity!!!

 Ma: DÚ: PS str. 6, cv. 6 (někteří neměli DÚ na dnešek + PS str. 6, cv. 4 -dokončit tabulku)

       Procvičovali jsme písemné odčítání a zopakovali názvy členů početních operací.

       Učivo si procvičíš, když klikneš na odkaz níže a potom na zelené Procvičit.

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=5&subject=Matematika&search1=03.+Matematick%C3%A9+pojmy#selid

9. 9.

Aj - na zítra napsat zadaná slovíčka z PS do sešitu Vocabulary, pořídit si popisovací fólii

čj -dú : PS str.5/10

 

5.9.

ČJ: DÚ: PS - str. 4, cv. 7

Ma: Opakovali jsme zápis čísla do miliónu, řády. DÚ: pracovní list - tabulka

         Učivo si můžeš procvičit :  http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm

 

3.9.

SEZNAM POMŮCEK DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY:

pastelky, 2 tužky měkké, lepidlo (tuhé např. kores), 2 černé fixy, vodovky, tempery, hadřík, kelímek na vodu, štětce (2 kulatý, 2x plochý - větší)

Děkuji

4.9.

ČJ DÚ: dokončení str. 3 v pracovním sešitě (cv. 1-4)

PROSÍM RODIČE O PRAVIDELNÉ PODEPISOVÁNÍ ÚKOLŮ DO ČESKÉHO JAZYKA.

děkuji Hrycíková

6.9.

čj - sloh : DÚ -dokončit obrázkovou osnovu do slohového sešitu. Umět vyprávět zážitek dle osnovy - na pátek