Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
30 1 2 3 4 5 6
7
Otevření zájmových kroužků pro školní rok 2019/2020
8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 5. ročník

5. ročník

25.10. bude Halloween

14.10.

ČJ: PS-13/1,3 

ČaJS uč. str. 13 - přeměněné horniny - mramor + str.14,15 energetické suroviny - trénovali jsme schopnost,  říct 3 informace bez dívání +

PS str. 8/5 - opakovali jsme horniny

Dú: umět říct 3 - 5 informací uč. str. 14, 15 + o mramoru, PS str. 8/5

 

11.10.

Ma: Vysvětlili jsme si asociativnost sčítání, využíváme pro výhodné počítání. Procvičovali jsme v Početníku na str. 2.

        DÚ: malý červený sešit  - nalepené sloupečky  - počítej výhodně, doplň závorky.

10.10. čtvrtek

ČJ: dú-učebnice 16/3 do dom. sešitu

Ma: PS (B) str. 1/ cv. 1 (procvičujeme komutativnost sčítání)

ČaJS VL uč. str. 10, 11 - pracujeme s mapou, PS str. 9 - vyhledat si informace v učebnici a na mapě

Dú: uč. str. 10, 11 + PS str. 9 učit se informace říct, vyprávět, vyjmenovat

9. 10. středa

ČJ: DÚ-PS str.10/1 + oprava prověrek + podpis prověrek a dú

Ma: Včera jsme psali opakování opakovacího celku  (operace s čísly - sčítání, odčítání, násobení, dělení, zaokrouhlování čísel, obvod čtverce nebo 

      obdélníku, matematické pojmy početních operací, kružnice - rýsování a zápis, převody jednotek). Děti dostaly opravené práce domů, prosím o podpis

      rodičů.  DÚ: zkusit tužkou pravit chyby v jednotlivých cvičeních  

       Kdo bude chtít, může příští týden napsat opravu.

ČaJS PŘ uč. str. 12, 13 - pískovec, vápenec, učili jsme se říct základní informace (vlastnosti, místo těžby, využití...) 

Dú:  připrav si odpovědi na tyto otázky:

  1. Vyjmenuj minerály kovové. 
  2. Vyjmenuj minerály nekovové. 
  3. Vyjmenuj vyvřelé horniny. 
  4. Vyjmenuj usazenou horninu. 
  5. Vysvětli rozdíl mezi horninou a nerostem.
  6. Napiš vlastnosti jednoho kovového minerálu (dle vlastního výběru). 
  7. Napiš nekovový nerost, který se využívá v potravinářském průmyslu. 
  8. Napiš využití některé vyvřelé horniny. 
  9. Napiš informace o jednom minerálu - dle vlastního výběru
  10. Napiš informace o jedné hornině - dle vlastního výběru. 

 

8.10. 

ČaJS VL uč. str. 8, 9 a PS str. 8 - vyhledat informace v uč, přečíst informace namapě 

Dú: uč. str. 8, 9 + PS str. 8 - učit se informace říct, vyjmenovat, vyprávět 

7.10.

Ma: opakování převodu jednotek času, délky, hmotnosti, ......  DÚ: PS str. 20, cv. 6 dokončit (bez čtverečných m, cm, ...)

      Převody si můžeš procvičit:

    http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=5&subject=Matematika&search1=08.+P%C5%   

99evody+jednotek#selid

ČJ: Dú: oprava cvičení 24 na str. 9 v PS - do domácích sešitů,

ústní příprava na diktát str. 9/27 - shoda přísudku s podmětem 

ČaJS PŘ - uč. str. 12 - učili jsme se čedič  (vyvřelá hornina) a pískovec (usazená hornina) - s názornou ukázkou 

Dú: uč. str. 12 - uč se informace vyjmenovat a vyprávět

3.10.

ČJ:Dú-PS str.8,cvič.23a,b,c,d, opakujeme mluvnické kategorie sloves- osobu,číslo,způsob,čas

2. 10.

Ma: opakujeme a procvičujeme učivo geometrie: kružnice, kruh ( poloměr, průměr, body náležící kružnici, kruhu), geometrická tělesa (krychle, kvádr, kužel, jehlan, koule, válec)

Aj - procvičovat Classroom instruction (psaná forma) dle slovníčku v PS s. 80, v pátek zkoušení, slovíčka je nutné se pravidelně na hodinu doma učit!

ČaJS PŘ - uč. str. 11 - učili jsme se vyvřelé horniny - žulu a opakovali jsme kovové a nekovové min. formou otázek a odpovědí

Dú: učit se říct několik inf. (3 - 5) o jednotlivých nerostech 

 

1.10. 

ČaJS VL uč. str. 5 Vodstvo - ukázat na mapě řeky, uč. str. 6 Podnebí, Zemědělství - říct o každém několik informací, učit se 

Dú: naučit se říct několik informací (Vodstvo, Podnebí, Zemědělství) 

Informace k pěveckému vystoupení na hodech: sraz v neděli 29. 9. v parku u pódia v 14. 45 hod. Jakešová

Kroužek sborový zpěv: zdarma pro všechny děti, v říjnu a listopadu nacvičujeme program na rozsvěcování vánočního stromečku v Pňovicích (písně z pohádek, vánoční písně).

25.9.2019 

Dopravní hřiště Uničov -  zítra se neučíme podle rozvrhu. 

 

24.9.2019 úterý

ČaJS Vlastivěda - povrch ČR - pohoří, nížiny a řeky, učit se, ukazovat na mapě a číst na mapě

 

Přichází zákon - fyzikálně - přírodopisně - preventivní program

O zákonech lidských a zákonech přírodních

O vzniku vesmíru, o přeměnách atomů

O vzniku života a vývoji druhů

O procese proměn, potravním řetězci

O lidských proporcích

O výjimečnosti člověka jako druhu

O právech a svobodě ja a ti druzí

Jak si zvýšit zdravé sebevědomí

23.9. pondělí

ČaJS PŘ uč. str. 8,9

Z čeho jsou složeny horniny? Jak se nazývají minerály, které lze využít pro potřeby lidí? 

Vyjmenuj minerály kovové a nekovové. Jak se nazývají minerály, které obsahují železo? 

Jak se získává železo? Co je to ocel? 

Podobně řekni 4 - 5 informací o zlatě a stříbře. 

PS str. 6/1

Dú: uč se a vyprávěj inf. (kovové minerály - železné rudy, zlato, stříbro) 

 

20. 9.

ČJ:Někteří žáci ještě nedonesli prověrkové sešity s opravenými diktáty.

Procvičovali jsme slovní zásobu a opravovali pracovní sešit

 

Ma: Opakovali jsme násobky 7, 8.  Děti samostatně počítaly cvičení na násobení a dělení čísel s nulami. Procvičovali jsme písemné dělení.

       DÚ: pracovní list  letecká akrobacie - dokončit

       V pondělí začneme opakovat geometrii, budeme potřebovat ořezanou tužku, pravítko s ryskou a časem kružítko.

19. 9.

Ma: procvičujeme násobení a dělení - zpaměti i písemně, DÚ: udělat opravy v malém sešitě A i B

        Násobilku procvičuj:  http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/nasadel_2.htm

ČJ:procvičujeme vyjmenovaná slova, vzory podst. jmen, slovní druhy

Dú: oprava diktátu (na tento pátek)

Prosím, aby si děti nosily průhledné pevné folie

18. 9.

Ma:  opakovali jsme násobení a dělení čísel s nulami, DÚ: pracovní list - 2 sloupečky na násobení, 2 sloupečky na dělení

17. 9.

Ma: opakujeme písemné násobení a dělení, DÚ: malý sešit - 4 příklady na písemné dělení(32 435 : 5, 123 400 : 8, 98 765 : 4, 34 567 : 7)

         Odkazy na procvičení:  http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_nasobeni1.htm

                                                 http://rysava.websnadno.cz/matematika_5.roc/pisemne_deleni1.htm

 

12. 9.

ČJ: DÚ: zopakovat a umět vyjmenovaná slova (na pondělí),

       Někteří nemají ještě obalené sešity!!!

 Ma: DÚ: PS str. 6, cv. 6 (někteří neměli DÚ na dnešek + PS str. 6, cv. 4 -dokončit tabulku)

       Procvičovali jsme písemné odčítání a zopakovali názvy členů početních operací.

       Učivo si procvičíš, když klikneš na odkaz níže a potom na zelené Procvičit.

http://onlinecviceni.cz/exc/pub_list_exc.php?action=show&search_mode=chapter&class=5&subject=Matematika&search1=03.+Matematick%C3%A9+pojmy#selid

9. 9.

Aj - na zítra napsat zadaná slovíčka z PS do sešitu Vocabulary, pořídit si popisovací fólii

čj -dú : PS str.5/10

 

5.9.

ČJ: DÚ: PS - str. 4, cv. 7

Ma: Opakovali jsme zápis čísla do miliónu, řády. DÚ: pracovní list - tabulka

         Učivo si můžeš procvičit :  http://rysava.websnadno.cz/matematika_4.roc/m4_milion1.htm

 

3.9.

SEZNAM POMŮCEK DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY:

pastelky, 2 tužky měkké, lepidlo (tuhé např. kores), 2 černé fixy, vodovky, tempery, hadřík, kelímek na vodu, štětce (2 kulatý, 2x plochý - větší)

Děkuji

4.9.

ČJ DÚ: dokončení str. 3 v pracovním sešitě (cv. 1-4)

PROSÍM RODIČE O PRAVIDELNÉ PODEPISOVÁNÍ ÚKOLŮ DO ČESKÉHO JAZYKA.

děkuji Hrycíková

6.9.

čj - sloh : DÚ -dokončit obrázkovou osnovu do slohového sešitu. Umět vyprávět zážitek dle osnovy - na pátek