Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
1
Navýšení ceny stravného od 1. 9. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021
2 3 4 5 6
7 8 9 10
Roušky ve škole
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 4. ročník

 4.ročník  

ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Prosím rodiče, aby každý den dohlédli na své děti při chystání aktovky. Není potřeba, aby děti nosily každý den všechny učebnice, pracovní sešity a sešity. Je toho hodně a je to zbytečně hodně těžké. Dětem se pak křiví záda. Zkontrolujte vždy aktovku, aby byla nachystaná podle rozvrhu na konkrétní den. Rozvrh hodin mají děti nalepený na zadní straně žákovské knížky. Děkuji Vykydalová

Prosím rodiče o podpis za domácím úkolem. 

18.9.

Aj - měsíce (umět je říct všechny, jak jdou za sebou - příští týden budu zkoušet). Poslech měsíce zde (rozkliknout v prvním sloupci page 10, exercise 1a): Months of the year

 

Ma: Začali jsme opakovat násobilku 2 a 3.  DÚ: sloupeček 1 a 2 na papíře

ČJ - v učebnici na str. 13 / cv. 6 napsat do sešitu a cv. 7 udělat ústně

ČaJS Přírodověda - Opakujeme učivo o rostlinách str. 8-10. V PS jsme společně doplňovali na str. 7 /cv. 3, 4 a na str. 8 / c, 5, 6, 7

17.9.

AJ - stáhněte si poslechy k pracovním sešitům - postup na vlepené kartě na přední straně PS. Uč. s. 7 - Months - opakovat. Dále můžete k procvičování využívat online stránky pro žáky: Explore Together 2 online procvičování

Poslech k učebnici str. 7 cv. 1 MONTHS: explore_together_2_class_audio_listening_014.mp3

Poslech k  učebnici str. 7 cv. 15, 16: explore_together_2_class_audio_listening_015.mp3        explore_together_2_class_audio_listening_016.mp3

ČJ - dnes jsme v PS na str. 10 / cv. 1 a) b) c) a cv. 2 procvičovali souhlásky, které jinak zní (jinak je slyšíme a vyslovujeme) a jinak se píší. Vždy je důležité si zdůvodnit pravopis. Např. dub - hodně dubů . Udělejte si taky v PS na str. 11 / cv. 3 a) b). Dú: PS str. 10/ cv. 1c) d) - namalovat obrázky. + V Učebnici str. 13 / cv.5 - pouze napsat odpověďi na otázky

ČaJS vlastivěda -učebnice str. 6 Státní svátky. Přečíst si vyprávění o státních svátcích.  V PS str. 5 vypracovat celou stranu - podle učebnice.  Dú: Naučit se modrý rámeček v učebnici na str. 6 dole. (Na příští čtvrtek.)

Ma: Procvičovali jsme písemné odčítání, domácí úkol nemáme. Odčítání si můžeš ještě procvičit kliknutím na odkaz http://rysava.websnadno.cz/matematika_3.roc/pis_odcit_trojc1.htm

16.9.

Ma: Zopakovali jsme zaokrouhlování čísel. Procvičovali jsme písemné sčítání. : na papíře cv. 1 - první řádek na písemné odčítání

ČJ - učebnice str. 12 / cv. 2 napsat do sešitu Čj - vzor: jeden sud - hodně sudů

ČaJS Přírodověda - prošli jsme si učivo o houbách v učebnici na str. 7. V PS str. 7 / cv. 1 - dokresli podle učebnice popis hub. V učebnici na str. 8 učivo o rostlinách - průběh fotosyntézy. V PS str. 7 / cv. 2 - doplnit podle obrázku v učebnici.

15.9.

MA Opakování písemného sčítání a odčítání PS str. 4 / 1, 2, 3 - slovní úloha  Dú: PS str. 4 / př. 4, 5

Čj Dú: PS str. 9 / cv. 7c) vypiš do sešitu Čj vlastní jména podle abecedy  +  v diktátovém sešitě napsat opravu diktátu

ČaJS Přírodověda - budeme mít zítra, ve středu 16.9. Přineste si prosím zítra učebnici a PS.

14.9.  

Čj : v PS str. 9 / cv. 5  a na str. 9 / 7 - zítra budeme psát na toto cvičení diktát

11.9.

Čj Podle učebnice na str. 10 si zopakujte psaní velkých písmen u vlastních jmen. Např. své křestní jméno a příjmení, jména zvířat, názvy obcí, názvy řek, pohoří a hor...Do sešitu Čj si napište cv. 2a) a cv. 3 které napíšete a podle zadání a nad jméno draka očíslujte podle pořadí v abecedě.

ČaJS Přírodověda Opakovali jsme učivo ze 3. ročníku - živá a neživá příroda, učebnice str. 4, 5, a 6. V PS jsme vypracovali str. 6. Dú: str. 5 / cv. 3 (úkol je na úterý, až budeme mít zase přírodovědu)

 

10.9.

ČJ čtení: : Do sešitu "český jazyk čtení" dokončit pohádku, jak asi mohla pohádka "Drak dvanáctihlavý" pokračovat... V čítance str. 4-7. Podle vlastní fantazie. Stačí několik málo vět, ale aby měl příběh smysl. Věta aby začínala vždy velkým písmenem a na konci byla tečka. Dú prosím podepsat od rodičů. Kdo chce, může nakreslit obrázek.

ČaJS Vlastivěda: Dnes jsme začali učivo: Naše vlast - Česká republika. Povyprávěli jsme si podle učebnice na str. 4 o poloze ČR, o hranicích se sousedními státy, o našich 4 sousedních státech - Německo, Polsko, Slovensko a Rakousko. Musím děti moc pochválit, byly bystré, doplňovaly mě v informacích.. Pamatují si učivo z minulého roku. Pak děti pracovali v PS na str. 4 / cv. 1, 2, 3. DÚ: V PS str. 4 / cv. 4 a) b) úkol je na příští čtvrtek, když budeme mít zase vlastivědu. Děkuji

9.9.

Čj: Opakujeme tvrdé a měkké souhlásky. Učebnice str. 9 / cv. 2 cvičení jsme psali do sešitu. PS str. 7 - doplnit celou stranu. Dnes děti nemají z čj žádný dú.

Čtení: čítanka str.4-7 Drak dvanáctihlavý - přečíst pohádku

Ma: Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 1 000, tvořili z kartiček trojciferná čísla a vypracovali jsme v PS cv. 4, na str. 3 a pracovní list PL.docx

      zůstal ve škole :)  a tak přikládám odkaz, kde si můžete procvičit různé příklady na + a -  do 1 000 :https://skolakov.eu/matematika-3-trida/scitani-a-odcitani-do-1000-zpameti-b

8.9.

Čj: Opakujeme učivo z nižších ročníků. Učebnice str. 7 / cv. 2 a) cvičení jsme psali do sešitu. PS str. 4, 5 a 6

DÚ: učebnice str. 8 / cv. 2 Opiš větu a odpověz na otázky.

Ma: Tvořili jsme a počítali jsme příklady "o více, o méně", zopakovali jsme si provádění zkoušky u sčítání a odčítání.

DÚ: vypočítat příklady nalepené v malém sešitě

7.9.

Aj - PS s. 3, cv. 3 vybarvit čísla v tabulce a odpovědět na otázky dole (What's the secret letter, what colour..)

Můžete si rovněž stáhnout poslechy ke cvičením v PS, postup je uveden na vlepeném štítku na přední straně PS (nutno odlepit černý štítek).

Ma: Společně jsme zopakovali různé typy příkladů na sčítání a odčítání zpaměti do 1 000. DÚ: PS str. 2, cv. 1,2,3,4  (dokončit nebo udělat opravu)

3.9.

Ma: V první hodině matematiky jsme si zopakovali počítání po desítkách do tisíce a zpět, vyznačovali jsme čísla na číselné ose, hledali číslo hned před, hned     za, čísla větší než a menší než, v PS jsme udělali na str. 1, cv. 1, 2 . Za si děti mají zkusit udělat cv. 3 na str. 1.

Vše si můžete ještě zopakovat v odkaze: http://www.matyskova-matematika.cz

 

Milí rodiče a žáci - letos už čtvrťáci, zdravím vás všechny po prázdninách!

Doufám, že jste všichni odpočatí a plni nadšení do další práce. :-)

Napíšu vám zatím pár informací k výuce a provozu. 

Přeji vám všem - rodičům i dětem úspěšný školní rok 2020/2021

Paní učitelka Sylvie Vykydalová

 

Máme v naší třídě nového spolužáka, jmenuje se Miloslav Sedláček a je ze Střeně. Budeme ho oslovovat "Milo." Děti ho mezi sebe moc pěkně přijaly. Znají se od vidění z plavání z Uničova.

Tento týden končí každý den výuka v 11:25.  (další týden již dle rozvrhu)

Děti dnes dostaly klíčky od skříněk v šatně.

Ve čtvrtek 3.9. a v pátek 4.9. se učíme již podle rozvrhu - mají ho děti nalepený na zadní straně ŽK.

Děti (Šimon, Sebík, Mirek, Filip a Milo) dnes dostaly přihlášky do školní jídelny.  Poprosím, vyplněné donést zpět co nejdříve.

Lukáš, Samirka a Gita na obědy do školní jídelny chodit nechtějí, jim jsem přihlášku nedávala.

Dnes děti dostaly žákovské knížky, prosím rodiče o vyplnění 1. strany a podpis rodičů na poslední straně ŽK pod školním řádem.

Prosím o zkontrolování údajů a popřípadě doplnění výpisu z karty žáka.

Děti si donesou úbor do tělocviku a potřeby na pracovní a výtvarnou výchovu. 

Prosím o každodenní kontrolu pouzdra - ostrouhané pastelky, tužky a nejméně dvě pera.

Neposílejte, prosím, do školy děti s rýmami, kašlem, teplotou, viditelně nemocné děti nemohou chodit do školy.

Děti ve škole roušky nosit nemusí, ale je potřeba, aby měly roušku v aktovce (pro všechny případy). 

Určitě jste si všimli, že se dělá nová fasáda školy. Do školy se chodí pouze předním vchodem, děti byly poučeny o bezpečném pohybu v okolí stavby. Nesmějí se zdržovat v areálu školy ani na dětském hřišti před školou.

 

Potřeby do tělesné výchovy:

tričko, kraťasy, teplákovou soupravu, obuv do tělocvičny.  V případě pěkného počasí budou děti chodit cvičit ven. Dejte jim nějaké botasky i na ven. 

Potřeby do pracovní a výtvarné výchovy:

vodové barvy, temperové barvy, lepidlo tuhé (kores apod.), nůžky, podložku nebo ubrus,  tři štětce ploché i kulaté, voskovky, pracovní oděv, kelímek na vodu.

Děkuji

 

 

 _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INFO: Kdo se zúčastnil soutěže Pangea, tak na stránkách www.pangeasoutez.cz máte k dispozici výsledky. Kdo ztratil přístupové heslo, tak mi napište na hojgrova@skolapnovice.cz a já vám ho pošlu mailem. MH

17.6.2020

Dopsané dny - učivo děti dělají ve škole, zapsání učiva slouží jako kontrola pro rodiče nebo pro děti, které ve škole nejsou a pracuji doma. 

16.6.2020 úterý

ČJ uč. str. 100/1 a), b), c) - časování sloves v přítomném čase, určování slovních druhů (opakování).  uč. str. 101/2 časování sloves (přítomný čas) 

PS str. 59/1 a), b), c), d) 

MA početníček str, 37/2  PS str. 66/1, 2, 3  + opakujeme malou násobilku

ČJ čtení - ČaJS VL str. 31 - 34 + PS str. 17/6, 7, Staré řecké báje a pověsti - čtení a poslech

15.6.2020 pondělí

Omlouvám se za zpoždění, dopsala jsem dodatečně 9.6. úterý, 11.6. čtvrtek, 12.6. pátek. Dle vašich časových možností, prosím, podívejte se na učivo. 

Děkuji za pochopení. M. Jelínková

ČJ uč. str. 98/2 a) opis se zdůvodněním pravopisu (vyjmenovaná slova po b, l)

b) - rozlišujeme slovesné tvary jednoduché a složené,   c) - vyhledáváme všechna příslovce a předložky 

MA početníček str. 36/1 práce se závorkami 

PS A 64/1, 2, 3, 4 určujeme zlomek z grafického vyznačení 

Dú: PS A str. 65/1, 2, 3 - čtení a zápis zlomku 

ČJ čtení + ČaJS PŘ uč. str. 82 - 85 opakování louka, léto, pole, učíme se Tekoucí vody - poznáváme podle obrázků 

Rostliny u tekoucích vod, Živočichové u tekoucích vod + PS str. 44/1, 45/2

 

12.6.2020 pátek 

ČJ PS 57/2 a) - opakujeme osobní zájmena, b) určujeme osobu, číslo a čas, c) vyhledáváme slovesa podle zadání, d)tvoříme větu 

uč. str. 98/1 a) - vyhledáváme slovesné tvary 

AJ PS 11/4, 5, 6 - poslech + věty (vypracování), str. 11/7, 8

MA početníček 33/1 rozcvička, odhad, písemné dělení se zbytkem, (násobilka - trénink, opakování) 

Geometrie - narýsovat na bílý papír K(S, r = 3cm) a čtverec ABCDm a = 4 cm, vybarvit - uvědomit si plochu (obsah S), vystřihnout, nalepit a popsat 

 

11.6.2020 čtvrtek

MA PS A 62/6 - společné opakovaní, pořadí výpočtů (Pokud se v příkladu neobjeví závorky, má násobení a dělení přednost před sčítáním a odčítáním). 

uč. str. 76/4 - vnímáme plochu (podlahu), počítáme čtverce pokrývající danou plochu 

uč. str. 76/5 a), b), c), načrtnout podlahu (půdorys) a spočítat čtverce pokrývající danou plochu (čtverečkovaný sešit)

ČJ PS str. 55/4 - opakujeme předložky (předložka se obvykle váže na podstatné jméno, souvisí s podstatným jménem) 

PS str. 56/2 - určujeme pády a rozlišujeme pravopis (páni - 1.pád, pány - 4. pád, oslovujeme, voláme -  páni! s pány - 7. pád) 

uč. str. 97/2 - diktát - následná sebekontrola podle učebnice, dle potřeby zdůvodnění

Dú: 57/2 a) uvědomujeme si u sloves osobní zájmeno (uč. str. 100 - Přehled časování sloves v přítomném čase - osoba, osobní zájmeno) 

ČaJS VL uč. str. 29 Za přemyslovských knížat - opakování do sešitu, uč. str. 30 - 31 Lucemburkové na českém trůnu + PS 18/1

Dú: PS str. 16/1, 

 

10.6.2020 středa

MA PS A 61 - 62 doplnit, PS B 26/1 - první řada, zápis zlomku

ČJ - diktát PS 55/4, opakování slovesa (osoba, číslo, čas) + PS str. 57/1 a), b), c), d)

AJ uč. str. 9, 13 komiks poslech + obrázek (Nakresli a popiš, kam by si ukryl korunu ty? Popiš místnosti, zařízení...)

ČaJS PŘ - živočichové v létě, časopis Naše příroda (o zajíci, o divočákovi, ještěrka) 

 

9.6.2020 úterý

ČJ uč. str. 97/2 a) slovesa - společně určujeme osobu a číslo, vnímáme sloveso ve větě a věty v souvětí 

PS str. 57/1 a) - vyhledáváme slovesa v textu, vždy označujeme sloveso ve větě vlnovkou

MA  PS A str. 58/1 - pořadí výpočtů, zápis celého příkladu, 2 - zápis (je potřeba zapsat všechny zadané  informace),

4 - co má přednost (násobení a dělení má přednost před sčítáním a odčítáním, zápis celého příkladu ( 6 + 7 . 8 - 4 = 6 + 56 - 4 = 62 - 4 = 58 )

Dú: dle potřeby oprava PS A str. 58   

ČJ čtení, čít. str. 146 Cestovatelská - určíme a poznáme báseň, rým, verš, úlohy str. 200 

ČaJS VL uč. str. 27 - 28 Český stát za přemyslovských králů - čtení + otázky a odpovědi na otázky

Staré pověsti české - "O Čechovi" - čtení a poslech                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

8.6.2020 pondělí

ČJ uč. str. 97 - opakování slovesa, uč. str. 97/1 a) ústně

MA PS A 57/4,5 zápis příkladu odhadu, písemné dělení, písemné dělení se zbytkem,

pořadí výpočtů - přednost závorky, násobení a dělení před sčítáním a odčítáním, zápis celého příkladu

AJ uč. str. 10 poslech, odpovědi na otázky (procvičování), uč. str. 11 poslech (vnímáme psanou podobu - učebnice) 

ČJ + ČaJS PŘ uč. str. 74, 75 léto (čtení, vyjádření základních informací, odpovědi na otázky + PS str. 39/9 (dokončit - dú). 

 

5.6.2020 pátek

ČJ Hra: Jméno, město, rostlina, zvíře ... určování vzorů

PS str. 52,53 - kontrola + zdůvodnění 

ČJ čtení Staré řecké báje a pověsti (E. Petiška) - O zlatém rounu, Daidalos a Ikaros + Pověsti o hradech...(E. Petiška) - Krok, Kazi, Teta, Libuše, Vyšehrad

MA Poč. str. 47/1, 2 - trojúhelník (měření, poznat druhy, vypočítání obvodu), str. 27/2  rozcvička - písemné odčítání s přechodem 

AJ Nakreslit a popsat pokoj (místnosti a zařízení), poslech CD 1

 

4.6.2020 čtvrtek

MA obvod čtverce - modelová situace, uč str.60 - rýsování čtverce, praktická činnost ( zvýraznění obvodu pomocí šňůrky - lepení ), výpočet obvodu čtverce uč. str. 75, kdo chce, může si zkusit narýsovat obdélník

ČJ PS str. 54 - 56 jsme si odůvodnili chyby a společně jsme je opravili a doplnili jsme chybějící cvičení

ČaJS VL četli jsme si zajímavosti a historii Pňovic, Strukova, Střeně a Litovle. Potom jsme si napsali pár vět o tom, co nás zaujalo a co jsme si zapamatovali.

 

 

3.6.2020 středa

MA obvod trojúhelníka - modelová situace, vytvoření trojúhelníka na koberci, zvýraznění obvodu

uč. str. 57 - praktická činnost(rýsování a stříhání, zvýraznění obvodu pomocí šňůrky - lepení) výraz obvod + označení obvodu O 

ČJ vyjmenovaná slova (malý sešit) - procvičování slovních spojení, 

AJ uč. str. 10 - čtení s překladem a porozuměním, slovníček str. 4

ČaJS PS str. 35 - opakování

 

2.6. 2020 úterý

ČJ uč. str. 91/8 - zdůvodnění, psaní cvičení podle diktátu, společná kontrola - zdůvodnění pravopisu (určování rodu)

MA uč. str. 80/4,5,6,7 - manipulace s názorným materiálem (zlomky),  vypracováno a zapsáno písemně (malý sešit)

ČJ čtení vlastivědy str. 16, 17 - procvičování, vnímání konkrétního textu

ČaJS VL uč. str. 16,17 - čtení s porozuměním, odpovědi na otázky, uč. str. 26 - opakování (malý sešit), společná kontrola a hodnocení 

 

1.6.2020 pondělí

ČJ PS str. 52/1 a 56/4 - výběr dle potřeby dětí, str. 52/4 a), b) doplněno paní učitelkou - společná práce a kontrola

MA uč. str. 78 jak určujeme zlomek z grafického zápisu? + manipulace s názorným materiálem 

uč. str. 79/1,2,3 - manipulace s názorným materiálem, společná práce na tabuli, jak čteme a zapisujeme zlomek - procvičováni (sešit). 

ČJ čtení Přírodověda - uč. str. 66 - 69 - čtení s porozuměním, zamýšlení se nad důsledky lidské činnosti 

AJ Sports time - doplnění slovníčku, diktát slovíček, společná kontrola na tabuli 

 

29.5.2020 pátek

ČJ - diktát s kontrolou a zdůvodněním PS str. 56/3

Čj - čtení Dvě hvězdy - pověst (E. Petiška, Čtení o hradech, zámcích a městech), dokončení obrázku

čítanka str. 155  - hledáme souvislosti, informace o filmu

MA početníček 27/1

Zlomky - názorná manipulace, pojmenování jednotlivých částí, čtení a psaní zlomků, kartičky -  obrázek, zapsaný zlomek a přiřazení 

AJ uč. str. 6 - poslech písničky, pantomima, str. 7 - poslech, čtení odpověď, porozumění - obrázek 

 

 

28.5.2020 čtvrtek

MA uč. str. 77 - dělíme celek na části, manipulace s názorným materiálem 

Početník str. 24/1 - společná práce a kontrola 

ČJ PL na vyjmenovaná a příbuzná slova - opakování (k opakování je vhodná i učebnice nebo PS )

Hra: Jméno, město...... určování rodu a vzorů, tvoření vět s těmito slovy, psaní vytvořených vět

ČaJS VL - vyprávění Co děti zaujalo a co si pamatují? Kníže Václav - vyjádření své představy, obrázek

 

27.5.2020 středa

MA opakovali jsme rovnice uč. str. 51

PS A str. 39/1 a 48/6 - společná práce a kontrola

Početník - pamětné dělení str. 18/1,2

ČJ uč. str. 96/ shrnutí - přehledně, 1, 2, 3, společná hra: jméno, město, zvíře, věc

AJ poslech písniček - Chit chat 2

AJ dú - dopsat slovníček str. 3 (sporty)

 

26.5.2020 úterý

ČJ - opakování vyjmenovaných a příbuzných slov (PL, uč. str. 37 - 47 nebo cvičení v PS - vše stačí ústně, dle vlastní potřeby

MA  společná práce a kontrola ve škole PS A str. 50/3,  52/2,  str. 54/3,  55/4,  58/4,  59/2, 65/6 , PS B 23/1

ČJ čtení - děti si vybíraly text na čtení dle vlastního zájmu (čítanka, učebnice přírodovědy) 

 

Milí rodiče, 

děkuji vám za vaši spolupráci, podporu a trpělivost při vzdělávání vašich dětí v domácím prostředí a chtěla bych vám napsat pár informací o průběhu prvního dne nebo týdne ve škole.

Po nástupu do školy budeme mít opět prostor společně trávit čas.Návratem do školy si začneme obnovovat a připomínat školní rytmus - budeme si sdělovat všechny informace, procvičovat a společně sdílet zážitky a zkušenosti, které děti mají. Od prvního dne zohledňujeme probíhající adaptaci, která může být provázená různými pocity. Společně si procvičíme, co se děti doma učily a poskytneme nehodnotící zpětné vazby. Děti se nemusí ze začátku obávat známkování. Dáme si prostor na "rozjezd", aby si všichni zvykli na novou situaci ve škole po netradičním pobytu doma. Uvědomíme si, co všechno je jinak a co zůstalo stejné. Na konci týdne se podíváme na naši práci a naplánujeme další postup (učivo, způsob hodnocení - známkování). Věřím, že všechno bude dobré a společně to zvládneme. Děkuji vám za vaši obětavou práci a přeji hodně zdraví a sil do dalších dnů. 

Mgr. Monika Jelínková, třídní učitelka

25.5.2020 pondělí

ČJ PS společná kontrola dle výběru dětí str. 53/1,2,3, str. 54/4, str. 55/2,3, 

MA PS A  společná kontrola dle výběru dětí str.  44/3,  str. 59/1, str. 63/2

MA PS B str. 20/1,  str. 23/2,  str. 26/1

 

Dobrý den, 

prosím přineste si na pondělí učebnice, PS  a malé sešity na ČJ, MA a AJ + čestné prohlášení

(vše uvedeno - Aktuality ZŠ)

Výuka bude končit každý den 12:20, oběd 12:20 - 12:40.

Děkuji M. Jelínková

22.5.2020

Děkuji vám za vaši týdenní práci.

Přeji vám hezký  víkend a v pondělí se uvidíme ve škole. Kdo nemůže do školy, bude dál pracovat doma.

ČJ PS str. 56/4 dokonči a podle kontroly napiš body

MA PS B str. 26/1 Zlomky - zamysli se, podle čeho má název zvýrazněná část celku

AJ uč. str. 16 poslech s opakováním vět + PS str. 16/5

 

21.5.2020 čtvrtek

MA uč. str. 77/2 opět můžete použít model pizzy (papírový kruh)

Pozorujeme dělení celku na části ve svém okolí - pojmenujte jednu část z celku, využijte uč. str. 77/žluté okno

PS str. 63/2,3 (4.cvičení - řešte dle vlastního uvážení)

ČJ uč. str. 94/3 - dle potřeby zdůvodněte pravopis 

PS str. 56/3 dle potřeby zdůvodněte pravopis

ČJ čtení str. 119 - přečti a vyprávěj, co nejpodrobněji, podívej se na úkoly str. 192 - ústně 

Přečti si další pověst (dle vlastních možností ). Co je pověst? 

ČaJS uč. str. 27 - čti a vyprávěj, co nejpodrobněji

PS str. 14 - opakuj si ústně, pokud nemáš vypracované úlohy - doplň písemně 

 

 

20.5.2020 středa

MA uč. str. 77/Hokej - text + 1.úloha (použij model pizzy - papírový kruh)

PS str. 63/1

ČJ uč. str. 94/2 dle potřeby si zdůvodni pravopis 

PS str. 56/2 - dle potřeby si zdůvodni pravopis a urči mluvnické kategori

AJ uč. str. 14 poslech + výslovnost, uč. str. 15 - poslech s opakováním vět (Slovníček - porozumění)

PS str. 14,15 - ústně si zopakuj jednotlivá cvičení, chybějící doplň

Poslech: www.oup.com/elt (adresa uvedená na konci učebnice)

              Materiály ke stažení 

             Chit Chat 2

             Audionahrávky

            Výběr podle čísla v učebnici (dnes Track 19,20)

ČaJS uč. str. 72,73 Živočichové na louce - k informaci přiřaď vhodně vybraný obrázek 

PS  podívej se na cvičení k danému tématu - zopakuj si je ústně nebo vypracuj písemně

 

19.5.2020 úterý 

ČJ uč. str. 94/1a),b) - zdůvodněte určování mluvnických kategorií (rod, číslo, pád, vzor)

PS str. 56/1 - při určování mluvnických kategorií, zdůvodněte

MA uč. str. 77 - začneme se věnovat dělení celku na částí, uč. str. 77/žluté okno - trénuj názvy částí, které vznikají při dělení celku

uč. str. 77/3 - pozoruj dělení celku na částí ve svém okolí (dělení čokolády (polovina, třetina, čtvrtina....) , dělení chleba (polovina)....

ČJ čtení čít. str.115 přečti a podívej se na úkoly, zkus splnit úkoly dle tvých možností

ČaJS VL uč. str. 26 - vyber správnou odpověď, využij učebnici na kontrolu

 

18.5.2020 pondělí

ČJ uč. str. 93/4 a) ústně - zdůvodnit pravopis neúplných slov, b) ústně - určit podstatná jména a jejich mluvnické kategorie

PS 55/4 b) c) d) - připomeňte si slovní druhy uč. str. 60 a zopakujte si je 

PS str. 36/1 a) b) + trénuj čtení, vyber si další slovní druh a vypracuj jedno cvičení (PS str. 36 - 40)

MA PS A str. 62/6,7,8 - napiš i výpočty, PS B - doplň si chybějící jedno nebo dvě cvičení

Početníček - vyber si cvičení a vypočítej 

ČJ čtení - přečti si oblíbenou část pohádky Císařové nové šaty

AJ - poslechni si písničku Be healthy - poslouchej nová slovíčka

PS str. 15/4 - nápověda nebo kontrola (uč. str. 15)

ČaJS uč. str. 73 - podle obrázku, řekni informace, které umíš a přidej další z učebnice

 

15.5.2020

Omlouvám se za zpoždění, byla jsem bohužel mimo počítač.

ČJ uč. str-93/3 - opakujte si jednotlivé pády a procvičujte 5.pád čísla jednotného 

PS str. 55/4 - napište si jednotlivé věty na lístečky a rozmístěte je v prostoru a pak si zkuste napsat diktát "chodící", sešit máš na místě a půjdeš se podívat na lísteček, zapamatuješ si větu, vrátíš se na místo a napíšeš 

MA uč str.75/Jak počítáme obvod čtverce a obdélníka? Obvod ( nápověda okraj čtverce a obdélníka)

Víko od krabice ve tvaru čtverce - okraj víka = obvod čtverce, můžeme si ho ukázat, pohladit. 

PS A str. 59/2 - zamysli se a zkus přiřadit

AJ str. 15 poslech číst věty s porozuměním

www.oup.com/elt (na konci učebnice).

kliknout: Oxford University Press: English Language Teaching Home,

Materiály ke stažení,

Audionahrávky, 

Chit Chat 2

Chit Chat 2 učebnice a pracovní sešit Unit 2 track 20

PS str. 15/3

14.5.2020 

MA uč. str. 75/1,2 - zamyslete se, co to je obvod

PS str. 59/1 - zamyslete se a zkuste vypočítat obvod (u půdorysu vám napoví výrazná čára)

ČJ - malý sešit ČJ2 - nalepte si další část vyjmenovaných slov a napište slovní spojení nebo věty

ČJ čtení čít. str. 110 - přečti a vyprávěj, 

Zvládl jsi přečíst celou pohádku? 

ČaJS VL uč. str. 25 - popiš románský stavební sloh, odpověz na otázky (Zopakujte si: )  + PS

 

13.5.2020 středa

MA uč. str. 74/5,6 zkuste sestavit příklad a vypočítat bez kontroly, uč. str. 74/7 zkuste říct úlohu a postup

PS A STR. 58/3, 4 - dodržujte postup (zápis, výpočet, odpověď), (tip a pak výpočet)

ČJ uč. str. 93/1 u každého doplněného slova si řekněte,, která podstatná jména se skloňují podle vzoru soudce

PS str. 55/2 dopiš, cv.3 a)doplň, b) zamysli se, c) urči vzor a zdůvodni 

AJ  uč. str. 13 zopakujte si komiks - poslech a výslovnost

uč. str. 14 - poslech, PS str. 12 - doplň chybějící cvičení dle vlastních možností

ČaJS PŘ uč. str. 72 - Živočichové na louce - čti a vyprávěj podle obrázku

 

 

12.5.2020 úterý

ČJ uč. str. 92/2,3 - zkuste ústně

PS str. 55/1 a) urči rod a vzor - zdůvodni, b)dopiš tajenku, c) zamysli se 

MA PS pokud nemáš probraná cvičení vyřešena - dopiš si chybějící příklady

Trénuj násobilku stovek - trénuj správnost, rychlost a pohotovost, nejdříve řadu (říkej si celé příklady) a pak různě

ČJ čtení čítanka str. 109 čti, jestli se ti básnička líbí, uč se básničku zpaměti + úlohy str. 109

Vnímáme spisovatele také jako ilustrátora (výtvarníka).

ČaJS VL uč. str. 24 uč se důležité informace Jak se žilo.... porovnej se současnosti  

PS str. 14 - opakuj ústně, pokud nemáš vypracuj, str. 15/5,6 - vypracuj a říkej důležité informace

11.5.2020 pondělí

ČJ uč. str. 92/1 - zkuste vyhledat podstatná jména, která se skloňují podle vzoru předseda

Co mají tato slova společné? 

PS str. 55/2  - dopiš slova, která se skloňují podle vzoru předseda

MA PS A str. 61 - trochu čtení a zkus vybrat správnou odpověď. Napiš všechny potřebné výpočty.

Opakuj násobilku desítek - říkej si řadu a pak v různém pořadí  - rychle a pohotově 

ČJ čtení čít. str. 107 - úkoly str. 189/1,3

AJ uč. str. 10,11 - zopakuj si písničky, str, 13 poslechni si komiks a trénuj výslovnost

My dictionary - dopiš si sloupeček slovíček 

ČaJS PŘ uč. str. 71 - vyprávěj o bylinách na louce. Viděl si o víkendu kvetoucí byliny? 

Co musíme vědět o jedovatých bylinách? 

 

 

7.5.2020 čtvrtek

MA PS A str. 57/4,5 - pokud by se ti to špatně sepisovalo, napiš si příklad do čtverečkovaného sešitu

Vyber si cvičení v početníčku a vypracuj.

ČJ PS str. 54/4 - urči pády podstatných jmen a vytvoř na některá slovní spojení věty  - ústně

str. 54/5 - při opravě a přepisu také zdůvodni

ČJ čtení čít. str. 128 - připomeň si Kelty a nalaď se na vlastivědu

ČaJS uč. str. uč. str. 23 - čti text, říkej si významné  informace a uvědom si zobrazení na časové ose

 

6.5.2020 středa

MA PS A 56/2,3, PS B 24/2 - barvy ti ulehčí orientaci, uvědomuj si postup

Opakuj si násobilku, měl by si ji umět rychle a správně. 

ČJ PS str. 54/3,4 - nápověda učebnice nebo jazyková příručka (internet)

Vyjmenuj vzory, řekni, která slova se podle nich skloňují. 

AJ uč. str. 10 - opakuj si písničku, str. 11 - poslouchej písničku a zkoušej ji opakovat (internet)

PS str. 11/4,5 - audionahrávky (internet)

My dictionary - str. 4 napiš 2.sloupeček

ČaJS PŘ uč. str. 70 čti a vyprávěj. Zaměř se na důležitá slova, využij je ve vyprávění. 

PS vypracuj cvičení dle vlastního výběru o rostlinách na louce. 

 

 

 

5.5.2020 úterý

Kontrola cvičení ČJ uč. str. 91/7,8 z pondělí 4.5.2020

blyštivé drahokamy (blyštivé - příbuzné slovo, drahokamy jako hrady),

vyprávět příběh o jelenovi (vyprávět - slovo s předponou vy,vý, o jelenovi jako o pánovi),

o význačném objeviteli ( význačném - slovo s předponou, objeviteli jako muži),

rozkvetlé duby a topoly (duby jako hrady, topoly jako hrady),

významné vynálezy (významné - slovo s přeponou, vynálezy - slovo s předponou, vynálezy jako hrady),

kosi vyzobávají různé plody (kosi jako páni, vyzobávají - slovo s předponou)

myši v pytli obilí (myši - tvar vyjmenovaného slova, pytli - tvar vyjmenovaného slova, obilí - není vyjmenované slovo)

sysli přebývají na poli (sysli - tvar vyjmenovaného slova, přebývají  - tvar příbuzného slova, na poli jako na moři)

datli vysedávají vysoko na stromech (datli jako páni, vysedávají - slovo s předponou, vysoko (příbuzné slovo)

 zajíci pobíhají v jeteli (pobíhají - není vyjmenované slovo, v jeteli jako ve stroji)

čert s řetězem (čert bez čerta jako pán bez pána - vzor pán, řetěz bez řetězu jako hrad bez hradu -vzor hrad)

čerti s řetězy -- čerti jako páni, s řetězy jako s hrady

jednat se stavitelem (stavitel bez stavitele jako muž bez muže - vzor muž), 

jednat se staviteli - staviteli jako muži

topit v kotli (kotel bez kotle jako stroj bez stroje - vzor stroj)

topit v kotlech  i topit v kotlích - v kotlích jako ve strojích

jestřáb se sokolem (jestřáb bez jestřába jako pán bez pána - vzor pán, sokol bez sokola jako pán bez pána)

jestřábi se sokoly - jestřábi jako páni, se sokoly jako s pány

jablko v pytli (jablko, koncovka -o - vzor město, pytel bez pytle jako stroj bez stroje)

 jablka v pytlích - v pytlích jako ve strojích

 

ČJ uč. str. 91/9 - čtěte diktát, zdůvodňujte a zkuste si ho napsat

PS str. 54/1 b) opakování c) zamyslete se nebo najděte si tuto informaci

PS str. 54/2 - zábavné hledání vetřelce

 

MA uč. str. 72/1 připomeneme si dělení, dělení už známe

a)zatrhneme zleva nejmenší číslo, které můžeme dělit dělitelem a dělíme 9:8=1, 1 zapíšeme do výsledku

b)vracíme se nazpátek, násobíme  (kontrola dělení), 1 . 8 = 8 a zbytek zapíšeme pod zatrhnuté číslo

c)sepíšeme další číslici a pokračujeme stejným způsobem

PS A str, 56/1 vypočítejte a vyluštěte název drahého kamene, který se dá najít pouze v Česku

 

Čj čtení uč. vlastivědy str. 22 - 23 čti s porozuměním, uvědom si význam slov tučně vytištěných a využij je v krátké větě.

Co je z textu důležité - zamysli se a vyhledej důležité informace

ČaJS  VL uč. str. 22 - učíme se vyprávět: Jak vznikl český stát? Jak se jmenoval pro nás důležitý slovanský kmen? Kde se usadil? Jak se jmenoval mocný rod, který získal území ostatních kmenů a začal jim vládnout? Kdy vznikl na našem území český stát? Vyprávěj o knížeti Bořivoji. Kdo byl kníže Václav? 

 

 

 

 

 

4.5.2020 pondělí

ČJ uč. str. 91/7,8 - ústně 

Opakování vyjmenovaných a příbuzných slov  po b - vytvoř věty a uvědomuj si pravopis - ústně

Nalep si do malého sešitu ČJ 2 - Pozor na rozdíly ( dvojice slov po b str. 18).

Dle potřeby si procvič pravopis těchto dvojic ústně i písemně,

Pět dvojic si vyber a napiš krátké věty nebo slovní spojení, které potvrdí význam a jsou vlastně kontrola psaní i,í/y,ý. 

 

MA  - vyber si na procvičení z početníku 2 cvičení (změř si čas tvoji práce u jednotlivých cvičení)

PS  B str. 23/2 tabulka - vypracuj písemně, procvičuj (zakryj si výsledky a rychle počítej příklady ústně, kontrolu máš napsanou).

Jak si dělení s nulami zjednodušíš? Pokud máš v dělenci i děliteli nuly, stejný počet nul dáš pryč např. 80 000 : 40 dělíš jako 8 000 : 4

(protože mám v děliteli jednu nulu můžu o jednu nulu zjednodušit i dělence).

DĚLENEC : DĚLITEL = PODÍL

 

ČJ čtení - vyprávěj zážitky z víkendu.  Zamysli se nad víkendem (události, průběh, posloupnost..... )

Napiš si do sešitu čtení pár důležitých vět o víkendu.

Vzpomeň si na knížku, kterou si četl o víkendu. Připomeň si předcházející čtení a přidej další čtení. Čti nahlas deset minut nebo dvě stránky. Je potřeba zvládnout plynule čtení nového textu. Důležité je přečtenému rozumět. Čteš s porozuměním? Po přečtení vyprávěj. 

AJ - opakování slovní zásoby podle potřeby na internetu nebo podle slovníčku

My dictionary - str. 4 - 1.sloupeček

Písnička uč. str. 10 - poslouchej a zpívej podle nahrávky

PS str. 10/3 - Podle čeho je vytvořená krátká odpověď? S čím souvisí krátká odpověď? Co se musí objevit v krátké odpovědi?

(Is there a big ghost downstairs?   Yes, there is.  nebo No, there isn't.   -jeden

Are there four big ghosts in the bedroom?   Yes, there are.   nebo v záporu   No, there aren't.    -více)

 

ČaJS PŘ zopakuj si, co jsme se učili.

Trénuj to, co ti dělá nějaké potíže - podle učebnice, pracovního sešitu nebo vlastního materiálu). 

 

30.4.2020 čtvrtek

MA PS B 23/2 - doplň tabulku

Početník  -vyber si cvičení, které odpovídá probíranému učivu 

MA uč. str. 71/5,6  - kontrola  (žluté okno), str. 71/7 nebo 8 - zkus vytvořit k příkladům slovní úlohu

ČJ uč str. 91/5,6 - zdůvodněte pravopis

Kontrola: Je tma jako v pytli (jako ve stroji - 6,pád).Brambory se prodávají v pytlích/ pytlech (6.pád). Na návsi stál vůz naložený pytli slámy (jako stroji - 7.pád). Nauč se hospodařit s penězi (7.pád - Pravidla českého pravopisu). Často mluví o penězích (6.pád). Zaplatit můžete hotovými penězi (7.pád). O penězích se říká, že kazí charakter (6.pád). 

Čmeláci poletují v jeteli. (jetel, bez jetele jako stroj, bez stroje - vzor stroj, v kom, čem? v jeteli jako ve stroji).

Nezapomeň koupit krmení pro naše psy. (pes, bez psa jako pán , bez pána - vzor pán, koho, co? psy jako pány)

V prosinci uhodili silné mrazy. (mráz, bez mrazu jako hrad, bez hradu - vzor hrad, kdo, co? mrazy jako hrady)

V sobotu jedeme na výlet s našimi přáteli. (přítel, bez přítele jako muž bez muže - vzor muž, s kým, čím? s přáteli jako s muži)

Brambory jsme koupili v pytli. (pytel, be pytle jako stroj, bez stroje - vzor stroj, v kom, čem, v pytli jako v stroji)

Blahopřáli jsme vítězům závodu. (vítěz, bez vítěze jako muž, bez muže - vzor muž, komu, čemu? vítězům jako mužům)

Lékař mi předepsal sirup proti kašli. (kašel, bez kašle jako stroj, bez stroje - vzor stroj, komu, čemu? kašli jako stroji)

ČJ - čtení VL uč. str. 21 - čti plynule, správně a s porozumění

ČaJS uč. str. 21 - opakuj, odpovědi si najdi v textu, správnou odpověď použij ve větě

 

29.4.2020 středa

MA PS A str. 55/3,4

PS B str. 23/ Pamětné dělení v oboru do 1 000 000 cvičení 1 - můžeme si to i představit

Kolikrát se vejde 2 do 120 000?

Kolikrát se podělí nebo vejde 20 000 do 120 000?

 

ĆJ uč. str. 90/3 - kontrola podle tabulky, uč. str. 88 Přehled skloňování - podstatná jména neživotná vzor stroj

PS str. 53/5a), b) - připravte si diktát - přečtěte si text a zdůvodněte si pravopis (např. motýly - Motýli)

Ps str. 54/1 a) zdůvodněte pravopis

 

AJ uč. str. 10 přes internet poslouchejte a opakujte písničku

PS str. 10/1,2 opakování slovní zásoby, čtení vět s porozuměním

ČaJS PŘ uč. str. 67 - opakování, uč. str. 71 - vyprávěj o bylinách na louce

uč. str. 69 - poznávej bylina na obrázku, o každé bylině si něco řekni

 

 

28.4.2020 úterý

ČJ uč. str. 90/1 nebo 2 - zkuste vybranou úlohu vyřešit ústně

Při určování vzoru si říkejte: Podle vzoru stroj se skloňují podstatná jména......, která jsou v 1. pádu jednotného čísla zakončena na ....... nebo ..... a v 2. pádu na ......... (definice žluté okno)

PS str. 53/4 - určete vzor a zdůvodněte pravopis doplňovaného slova - kontrola

jednatel - ten jednatel (mužský rod), ti jednatelé (životné) 

Podle vzoru muž se skloňují podstatná jména rodu mužského životného, která jsou v 1. pádu čísla jednotného zakončena na měkkou nebo obojetnou souhlásku - jednatel l je obojetná souhláska a v 2. pádu na koncovku -e

bez Koho, čeho? bez jednatele jako bez muže

Odevzdali jsme žádost jednateli firmy. Komu, čemu? jednateli jako muži

(máme před sebou Přehled skloňování měkkých vzorů pro rod mužský - tabulka uč. str. 88 a kontrolujeme pravopis).

MA uč. str. 70/1,2 - připomeneme si dělení

PS str. 55/1,2 - uvědomíme si základní údaje:

cestujících.... 25 000

počet linek....5

1linka ...........?

Co potřebujeme? Potřebujeme podělit počet linek mezi cestující. 

25 000 : 5 - umíme 25 : 5 = 5 a máme 25 tisíců, proto v konečném výsledku se musí objevit tisíce ( tisíce vyjádříme počtem nul)               25 000 : 5 = 5 000

 

25 000 : 50 = stejný počet nul z obou čísel můžeme dát pryč, nuly škrtneme (musí mít obě čísla nuly)

Příklad si zjednodušíme  

25 000 se změní na 2 500    a     50 se změní na 5          

2 500 : 5    umíme 25 : 5 = 5    máme 25 stovek, vyjádříme počtem nul - 25 : 5 =  5  (stovky mají 2 nuly)     = 500

2 500 : 5 = 500

25 000 : 50 = 500

 

25 000 : 500 = ? příklad si zjednodušíme,

dáme pryč z obou čísel dvě nuly, napíšeme si příklad do výpočtů v PS (pod tabulku) -  škrtneme nuly

250 : 5  umíme  25 : 5 = 5,   máme 25 desítek (desítka je jedna nula) a jedna nula se musí objevit ve výsledku 

250 : 5 = 50

25 000 : 500 = ´50

Hrajeme si s nulami, hlídáme nuly - může to být velká zábava. 

ČJ čtení - čti si v učebnici nahlas. Vyber si, co tě zajímá. Čti nahlas 10 minut. Kolik řádků si přečetl? Přečetl jsi půl stránky nebo celou? Ještě jednou čtení nahlas zopakuj. Byl jsi úspěšnější? 

ČaJS uč. str. 19 zkus čtení nahlas (10 minut) a pak vyprávěj, co si se dozvěděl

(přibližně 5 minut nebo nejméně 4 - 5  informací)

uč. str. 20 - čti a vyprávěj stejným způsoben 

PS str. 11/1,2 - zopakuj si ústně, pokud nemáš vypracované - písemně.

 

 

 

 

27.4.2020

ČJ uč. str. 89/6 nebo 7 -  ústně

PS str. 53/2,3  - dle potřeby zdůvodněte

MA - zopakuj si mnohoúhelník - základní informace

MA PS B str. 23/3,4 - zopakuj si násobení

 

ČJ čtení - pokračuj ve čtení vlastní knížky a odpověz na otázky: 

Co se li líbí? Řekni název knihy, jméno autora, jméno ilustrátora. 

Jak se jmenuje hlavní postava a jaké má vlastnosti? 

Je to pohádka nebo pověst? Vytvoř si pár vlastních otázek. 

 

AJ uč. str. 10 poslouchejte a zpívejte písničku

www.oup.com/elt (na konci učebnice).

kliknout: Oxford University Press: English Language Teaching Home,

Materiály ke stažení,

Audionahrávky, 

Chit Chat 2

Chit Chat 2 učebnice a pracovní sešit Unit 2 track 13

My dictionary - trénujte další sloupeček slov

Vyluštěte další křížovku 

 

ČaJS - uč. str. 70  - čti text, využij důležitá slova ve větě, vyprávěj o louce

(porost louky, tráva jako krmivo pro hospodářská zvířata, sečení trávy,

louky a hospodářská zvířata, péče o louky, základ každé louky, stavba těla trávy).

 

 

24.4.2020 pátek

ČJ uč. str. 89/5a) ústně b) pokud získáte odpověď na hádanku - výborná práce

PS str. 53/1a) procvičíme čtení, b)třídíme podstatná jména podle vzoru, c)určíme vybraná povolání

O víkendu si zpříjemníme chvilku čtením knížky dle vlastního výběru  - nejlépe čtením nahlas. 

 

AJ My dictionary str. 3 prostřední sloupeček a zopakujte si věty I can... I can't.....

https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/ zkuste procvičování -procvičujte slovíčka 

Procvičujte slovní zásobu na kartičkách a doplňte křížovku 2.lekce - The TV show

 

MA uč. str. 59/1,2,3 - uvědomíme si a učíme se

Co je mnohoúhelník? Kolik stran a vrcholů má čtverec? Kolik stran a vrcholů má obdélník? 

a) Jaké pravidlo platí při označení stran čtverce a obdélníka? Proč jsou uvedeny jen dva rozměry stran? (1. a 2. úloha) 

b) Co platí o stranách čtverce? Co platí o stranách obdélníka? Rozumíš pojmům sousední strany a protější strany? 

Co platí o sousedních a o protějších stranách? (3.úloha)

Je dobré při práci mít učebnici před sebou, vnímat nové informace, dívat se na grafické vyjádření a uvědomovat si i slovní vyjádření.

Číst a říkat si věty o čtverci a obdélníku a o vlastnostech čtverce a obdélníku.  

Úlohy prosím načrtněte na papír a vložte do PS. Děkuji vám. 

 

23.4.2020 čtvrtek

MA uč. str.69/2, 3 b), c), d) - příklady si dle potřeby můžeš zapsat do malého sešitu

PS A str. 54/3 - uvědomuj si způsob řešení, jednotlivé řády

PS B str. 22/1,2 Písemné násobení v oboru do 1 000 000

ČJ uč. str. 89/4 - ústně, uvědomíme si vzor a pravopis slov učitel, ředitel, spisovatel. 

PS str. 52/3b) odpověz na otázky, využij předcházející věty, cv. 4 a) - zopakujte si rody a zapište vzory

cv. 4 b) využij dle potřeby učebnici přírodovědy

cv. 4 c) zdůvodni pravopis (na jedli jako na růži - musím napsat i) a urči pád (k určování pádu využij předložku)

ČJ čtení čít. str. 119 přečti a vyprávěj pověst Libuše a Přemysl

str. 192 vyber si 2 úlohy a odpověz na ně ústně,  základní informace o pověsti se uč. nazpaměť (text nahoře) 

 

ČaJS uč. str. 19 Čím si křesťanství lidi získalo? Kdo byl Konstantin a Metoděj? - čti, zamysli se. vyprávěj

PS str. 10 - zopakuj si začátek středověku Slované se stěhují a pokud nemáš vypracuj stranu 10

(Pokud máš vypracované úlohy, stačí si jednotlivé úlohy přečíst. Zaujalo tě něco? Jak jednotlivé události navazují? 

 

 

22.4.2020 středa

MA uč. str. 69/1,3 - zabývej se odhadem a zkus si vynásobit příklady (kontrola žluté okno).

Barevné označení jednotlivých řádů výrazně ulehčí orientaci v jednotlivých řádech. 

PS str. 54/1,2 - ze začátku využijte i barevné násobení

ĆJ uč. str. 89/3 - určování vzoru zdůvodněte (Podle vzoru muž se....rodu mužského životného...která jsou v 1. pádu čísla jednotného zakončena ......... a v 2. pádu jsou zakončena na ........ )

Daný tvar si potvrďte vzorem 1,pád č. množ. Kdo, co? myslivci jako muži, 6.pád č. množ. O kom, o čem? o myslivcích jako o mužích

7.pád č. množ. Kým, čím? myslivci jako muži  - Co jsme si uvědomili? Na co jsme přišli? 

AJ https://procvicovani-uciva.webnode.cz/anglicky-jazyk/a4-trida-chit-chat-2/ zkuste procvičování 

My dictionary  - str,2 - napište si poslední sloupeček, str. 3 napište si 1.sloupeček a zkuste si říct věty (Umím lyžovat.) I can ski. 

(Neumím lyžovat.) I can't ski. 

Rozstříhejte kartičky z 1. lekce a spojujte. Na závěr vás možná potěší křížovky 1.lekce Classroom bugs. 

 

ČaJS PŘ uč. str. 69 - nauč se pojmenovat rostliny a živočichy podle obrázku. 

Nauč se vyjmenovat: Rostliny na louce, trávy na louce, byliny na louce, Živočichové na louce, bezobratlí živočichové na louce, ptáci na louce, savci na louce. 

U rostliny nebo živočicha z obrázku, který tě zajímají najdi informace v textu, přečti si je a zkus říct základní informace nebo alespoň 3 - 4 informace. Vyber si alespoň 4 rostliny a 4 živočichy. Informace si můžeš říkat i s pomocí učebnice. 

 

21.4.2020 úterý

ČJ - do malého sešitu ČJ 2 nalepit vyjmenovaná slova po b a na každé slovo napsat větu. 

Ve dvojici slov - pozor na rozdíly, vytvoř slovní spojení, které ti zdůvodní pravopis - ústně. 

MA PS str. 53/3,4 - nápověda, způsob Jak násobíme pamětně v náročnějších příkladech v oboru do 1 000 000 uč. str. 67,68 žluté okno.

ČJ čtení čít. str. 105,106 - přečti si a vyber úlohu, která se ti líbí str. 189

ČaJS VL - uč. str. 17 - zkus si vzpomenout na důležitá slova a zopakuj si První sjednocení Slovanů 

Pro úplné připomenutí se podívej i do učebnice. Řekni věty s tučně vytištěnými slovy. 

uč. str. 18 - slyšel si někdy o Velké Moravě nebo o Velkomoravské říši - přečti si a zkus vytvořit otázky na základě textu.

Nalezneš v textu i odpovědi na svoje otázky ?

Zamysli se, proč se učíme o Velké Moravě. 

 

20.4.2020 pondělí

Děkuji paní asistentce za velkou pomoc a Vám všem za dobré zprávy a těším se na Vás. 

Omlouvám se, za dnešní zpoždění, nestihla jsem se vrátit z víkendu a bohužel jsem byla mimo počítač. Děkuji za pochopení. 

ČJ - zamysli se, kde a jak si o víkendu využíval češtinu. 

uč. str. 88/1, 2 - ústně, zkusíme najít rozdíl při skloňování tvrdých vzorů a měkkých vzorů (pán, muž)

ČJ čtení uč. str. 88/ Báseň o nule - Rozumíš všem slovům? Co tě v básni zaujalo? Proč je to báseň? 

MA - zamysli se a vzpomeň si, kde a jak si o víkendu využíval matematiku 

Vzpomeň si, co je trojúhelníková nerovnost a řekni pravidlo, které musí platit. 

uč. str. 68/7, 8 (napoví ti tabulka nebo některá slovní úloha) 

 

Aj - My dictionary 2 str. 2 Music time

Chit Chat  2 slovníček str. 1/ Úvodní lekce - zopakuj si slovíčka (výslovnost a porozumění).

Na závěr si udělej první křížovku a vybraná slova si můžeš vyhláskovat (spelling)

ČaJS PŘ - Potkal si o víkendu přírodu? Pozoroval si rostlinu nebo živočicha? Poznal si roslinu nebo živočicha. Zaujalo tě něco? Chtěl by si to znovu vidět? Proč tě to zaujalo? Je to v přírodě důležité? Máš o to někde obrázek? (kniha o přírodě, encyklopedie, časopis, učebnice..)

 

17.4.2020 pátek

Děkuji vám za týdenní práci a přeji hezký a klidný víkend.

ČJ uč. str. 87 - přečti si pohádku a vymysli pokračování.

Urči vzor slova telefon a mobil, vymysli věty s těmito slovy v různých pádech.

Zamysli se nad třetím úkolem. Zkus najít aspoň 2 - 3 výhody a nevýhody.

Zopakuj si pravidla telefonování a zkus si některý telefonát  nebo vybrané telefonáty v uvedených situacích. 

Ma uč. str. 58 - zamysli se, co znamená trojúhelníková nerovnost

(trojúhelník má 3 strany a tím pádem potřebujeme 3 ověření trojúhelníkové nerovnosti. Pokud platí ve všech případech trojúhelníková nerovnost, trojúhelník lze sestrojit. Trojúhelníková nerovnost musí platit ve všech případech. Je to trochu pátrací akce.

Hledáme a musíme si trojúhelníkovou nerovnost ověřit ve všech 3 případech a musí platit ve všech 3 případech. (nápověda žluté okno - Jak zjišťujeme, zda je možné trojúhelník sestrojit? )

PS A str. 44/3

AJ uč. na vybrané stránce vyhledej známá slovíčka, ověř si výslovnost, porozumění a psanou podobu

Dle potřeby využij na procvičení slovíčka přes internet. 

 

16.4.2020 čtvrtek

ČJ uč. str. 86/3 - ověřte si životnost (ty výstřely...), zdůvodněte si vzor a pravopis

PS str. 52/3 - ověřte si životnost (ty zápasy), určete vzor(slovo výstřel je v 1. pádu je zakončené na obojetnou souhlásku a v 2. pádu na koncovku -u,  Kdo, co? výstřel, bez  Koho, čeho? bez výstřelu jako bez hradu

Pravopis - Z lesa se ozývaly Kdo, co? výstřely z pušky. Kdo, co? výstřely jako Kdo, co? hrady musíme napsat -y.

Kontrola uč. str. 83

 

MA uč. str. 67/3 - úloha pro naši školu

PS A  str. 53/2, PS Bstr. 22 Pamětné násobení v oboru do 1 000 000/cvičení 1,2

Opakuj si násobilku(řadu násobku, řadu s vynechaným násobkem, k násobkům přiřadit příklad, trénuj rychlost a pohotovost).

 

ČJ čtení - čít. str 118 přečti si a zamysli se nad úkoly na str. 192

Kontrola rýmů str. 188 Poezie  - druhy rýmů. Najdi v knížce z domácí knihovničky nějaký rým. 

 

ČaJS VL - Co víš o pračlověku? Jak žil, co jedl, kde spal a jak se dorozumíval? 

uč. str. 17 První sjednocení Slovanů - čtěte, vyprávějte, hledejte důležitá slova a zamýšlejte se proč? 

 

 

15.4.2020 středa

Ma uč. str. 67/1,2 - zkuste si řešení  nebo využijte řešení v uč. (nápověda žluté okno)

Učíme se násobení pamětně v oboru so 1 000 000 

3 . 60 000 - umíme 3 . 6 = 18 a protože násobíme  3 . 6 desetitisíců, desetitisíce se nesmí ztratit, musí se desetitisíce objevit i ve výsledku. 

To můžeme zapsat pomocí počtu nul, desetitisíc má 5 nul a ve výsledku musí těch 5 nul zůstat. 

30.800 umíme 3.8=24, ale pozor, uvědomíme si, že násobíme 3 desítky (desítka má vždy 1 nulu) a 8 stovek( stovka má vždy 2 nuly). 

Tento počet nul se musí objevit a zapsat i ve výsledku.

PS str. 53/1

 

ČJ uč. str. 86/2 - ústně, zdůvodněte si neživotnost, uřčení vzoru (str. 86 - žluté okno) a pravopis (uč. str. 83/tabulka 

Přehled skloňování tvrdých vzorů - rod mužský neživotný

PS str. 52/2 - určete vzor a zdůvodněte pravopis psaní i,í 

 

AJ - zkuste si zopakovat slovíčka dle vlastního výběru (My dictionary) 

Zkuste si nejdřív vzpomenout, pak si připomeňte jedno a zkuste si vzpomenout další, pokud potřebujete podívejte se na další a snažte se vzpomenout na zbývající.....

Můžete využít procvičování slovíček přes internet: Chit, chat 2, Procvičování pro 1.stupeň .....

 

ČaJS  zkuste si vzpomenout na něco z přírodovědy. Vyprávějte nebo si na pomoc můžete vzít učebnici. 

Vyberte si stránku a zakryjte text. Postupným odkrýváním a čtením po řádcích si připomeňte známé učivo.

Kolik řádků bylo potřeba přečíst, aby jste si vzpomněli? 

 

 

14.4.2020

Vítám vás opět v naší škole a po pěkných prázdninách a svátcích si malinko něco připomeneme. 

ČJ uč. 86/1 - ústně zkuste vyhledat podstatná jména rodu mužského neživotného a rozhodněte se, zda se skloňují podle vzoru hrad (nápověda je žluté okno). 

PS str. 52/1

Pokud by jste potřebovali něco zkontrolovat, dobře poslouží i jazyková příručka na internetu. 

MA v početníčku si vyberte, co si chcete procvičit a procvičujte. Dle vlastních možností vypočítejte jedno nebo dvě cvičení. 

ČJ čtení - vyprávějte o prázdninách a o svátcích. Formulujte věty, které na sebe pěkně navazují. 

čít. str. 116 Mravenečník v početnici - zamyslete se a zkuste si říct, co asi zažil malý mravenečník...

 

ČaJS  zkuste si vzpomenout na něco z vlastivědy. Vyprávějte nebo si na pomoc můžete vzít učebnici. 

Vyberte si stránku a zakryjte text. Postupným odkrýváním a čtením po řádcích si připomeňte známé učivo.

Kolik řádků bylo potřeba přečíst, aby jste si vzpomněli? 

 

8.4.2020 středa

Dětem přeji hezké prázdniny, užijte si Velikonoce a rodičům děkuji za práci, trpělivost a přeji všem hlavně hodně zdraví. 

ČJ - vyhledej v učebnici básničky, které nějak souvisí s aktuální situací (str.62 - 98)

např. str. 76 - v básničce si  přečti podstatná jména a urči rod, pád, vzor - zdůvodni pravopis

(podstatná jména si vyber dle vlastního uvážení). 

 

MA uč. str. 73 - zopakujte si Jak počítáme se závorkami a zkuste vyřešit vybranou úlohu

PS A str. 58/1,2

 

ČaJS -  zopakujte si Jaro uč. str. 49 - 51

Mají některé informace souvislost s nadcházejícími Velikonocemi? ( zamysli se, vysvětli, zdůvodni)

 

AJ - přelož si podle slovníku slova: Easter, Happy Easter, chocolate, egg, eggs, Easter egg, Easter card

Zopakuj si slovní zásobu - What's in the house? (vazbu There's.... There are..... uč. str. 12)

 

7.4.2020 úterý

ČJ uč. str. 85/6 - dle svých možností udělejte všechno podle zadání

uč. .str. 85/7 ústně a zdůvodněte si pravopis (kontrola přehled skloňování vzor pán uč. str. 83

 

MA PS sr, 52/4 - samostatná práce

Zkus si vzpomenout, co je menšenec, menšitel, rozdíl? 

 

ČJ - čtení, čít. str. 101 - po přečtení příběhu vyprávěj

Zamysli se na nad úkoly čít. str. 187

 

ČaJS VL uč. str. 16 - čti, vyprávěj a důležitá slova využij ve větě.

Umíš se na něco z textu zeptat? Zkus vytvořit otázku a říct odpověď.

 

6.4.2020

ČJ  - zopakujte si vzory pro střední a ženský rod podstatných jmen

Řekněte si alespoň jedno podstatné jméno ke každému vzoru - pokud to  zvládnete - výborná práce

(dle potřeby využijte učebnici nebo pracovní sešit)

uč. str. 85 - vyberte si cvičení a splňte ho ústně

PS str, 51/6 - přečtěte si diktát, zdůvodněte si pravopis dle vlastní potřeby zkuste si diktát napsat

( kromě psaní podle diktátu je vhodný i přepis textu dle vašich možností)

b) vyznačte slovesa a vyjmenujte slovní druhy podle pořadí

 

Čtení - povídejte si o přečtené knížce, která se ti líbí. 

Pokud si o víkendu nečetl, vezmi si knížku z domácí knihovničky a přečti si něco dle vlastního výběru. 

Líbilo se ti něco? Pokud se ti vybraná knížka líbila, zkus si říct název knihy, jméno autora a podívej se v knize na ilustrace. 

 

MA PS A str. 52/3 - zamysli se nad pravdivosti a nepravdivosti tvrzení.

Zkus říct, čeho je v tvém nejbližším okolí více nebo méně. Zjisti rozdíl.  O kolik je něčeho více nebo méně?

 

AJ - zopakuj si slovíčka  a zkus rozhodnout o pravdě a nepravdě uč. str. 12/ 6 vět

There's.......There are........ vazbu známe z lekce   My favourite things

There's an aeroplane. There's a guitar.         There are four computers. ...

 

ĆaJS PŘ - zopakujte si informace o parku (zpaměti, podle obrázků, podle učebnice, podle textu...)

uč. str. 69 - dívej se na obrázky  a uč. se je pojmenovat

Máš doma knihu, která nás informuje o daném tématu - louce? Máš doma knihu o rostlinách nebo zvířatech? 

 

 

3.4.2020

ČJ uč. str. 85/3 - určíme vzor 1. pád čísla jednotného, slovo je zakončeno na obojetnou souhlásku

2.pád - bez Koho čeho?   bez páva jako bez pána   podstatné jméno se skloňuje podle vzoru pán

1.pád číslo množné   Kdo, co? pávi jako páni

4.pád číslo množné     vidím   Koho, co? vidím pávy jako pány

5.pád číslo množné     oslovujeme, voláme       pávi jako páni

7.pád číslo množné     Kým, čím?                       pávy jako pány

Nejlépe si uvědomíme pád ve větě. Věta nám pomůže naučit se pravopis. 

MA uč. str. 66 - vyberte si další úlohu a zkuste ji vyřešit

PS str. 52/2 

AJ uč. str. 12 krátký text - porozumění textu 

Nová slovíčka - překlad (slovníček v PS), výslovnost (seznam - slovník - poslech slovíčka)

místnosti v domě + house, upstairs, downstairs, cooker, sofa, plant

Děkuji vám za vaši práci a přeji hezký víkend.

 

2.4.2020

ČJ PS str. 51/4,5 - zdůvodněte všechno, co umíte

ĆJ čtení PS str. 51/4,5,6  - umíme perfektně číst + Ma uč. str. 66 + VL uč. str.14,15

 

MA uč. str. 66 - vyberte si úlohu, kterou si vypočítáte

PS str. 52/1

 

ČaJS  - Naše země v pravěku - opakujeme  (představujeme si, poznáváme podle obrázku,

vyprávíme, vyjmenujeme, vysvětlujeme pomocí textu nebo vlastních informací)

uč. str. 14,15

 

 1.4.2020 středa

MA PS B str. 21/Pamětné odčítání v oboru do 1 000 000 cv.2,3

můžeš procvičovat  další příklady stejného typu - ústně i písemně (Početníček)

 

ČJ uč. str. 51/2,3 - kontrola v učebnici, vzor pán

AJ - uč. str. 10 zkuste najít v textu slova, která označují místnosti v domě.

Nová slovíčka si najděte ve slovníčku v PS (na konci). 

Udělejte si obrázkový slovníček - napište slovíčko a nakreslete obrázek

 

ČaJS PŘ uč. str. 64 - 66 zopakujte si rostliny v parku

Živočichové v parku - vyjmenujte a o každém živočichovi se snažte něco říct.

Spojujte své informace s představou - dívám se na obrázek.

V domácí knihovničce zkusím vyhledat  informace o parku (knihy o přírodě, encyklopedie)

 

31.3.2020 úterý

ČJ uč.str. 84/2 - ústně vlk - bez koho čeho? bez vlka jako pán bez pána,  

Kdo, co? vlci jako páni      vidím Koho, co? vlky jako pány (pro Koho, co? pro vlky jako pro pány)

Pokud můžete slova si napište a uvědomte si i/í - y/ý

PS str. 51/1

 

MA uč. str. 65/7 ústně

PS str. 21/Pamětné odčítání v oboru do 1 000 000 cvičení 1

 

ČJ čtení čít. str. 93 - přečtěte si příběh, vyberte si 2 úlohy str. 185 a odpovězte ústně

ČaJS uč. str. 14 - zkuste si odpovědět na otázky a pokud ti vychází čas vyhledej si podle otázky informaci v textu

 

 

30.3.2020 pondělí

ČJ uč. str. 84/1 a jsou tady naše známá podstatná jména

a) přečtěte text a zkuste vyhledat podstatná jména rodu mužského životného,

zkuste je říct v 1. a 2. pádu jednotného čísla a uvědomit si vzor.

Průběžně si čtěte a opakujte, co nejpřesněji definici vzoru pán (žluté okno). Učte se ji i zpaměti. 

b) Napadlo vás, které zvíře měl strýc na mysli? 

c) Zajímavá otázka: Zažili jste v poslední době nějaké příjemné překvapení? - vyprávějte rodičům

 

MA PS  B 20/1,2 - dokončit cvičení, doplnit tabulku (rozcvička)

uč. str. 65/4, 5, 6 - zkuste si vypočítat jednotlivé úlohy a pak zkontrolovat (žluté okno) 

 

ČJ čtení - zkuste si připomenout, co si četl o víkendu. Pokud to nevyšlo se čtením, vezmi si knížku z domácí knihovničky a přečti si vybraný text. Po přečtení si zkus uvědomit něco o přečteném textu (autor, ilustrátor, poezie - verš, rýmy, hlavní postava.....)

 

AJ uč. str. 8 - zkuste přečíst text o sportovcích a odpovědět na otázky

Zopakuj si slovní zásobu - výslovnost i psanou podobu

 

ČaJS uč. str. 64 přečti si zvýrazněná slova, vysvětli je.

Při vyprávění využij důležitá slova a představuj si váš park.

PS - podívej se na vhodné cvičení v PS - ústně nebo písemně 

 

26.3.2020 pátek

Děkuji Vám za celotýdenní práci a přeji hezký víkend. 

ČJ - uč. str. 83 - přehled skloňování vám poradí

PS str. 50/3,4

 

MA PS A str. 44/1,2 - můžete si je vyznačit barevně. Zkuste narýsovat trojúhelníky pomocí kružítka

( úsečka má dva body a třetí najdeme pomocí kružítka)

str.44/2 - půdorys (obraz při pohledu shora - půdorys bytu)

 

AJ - uč. str. 6 - zopakuj si větu I can..... , I can't....... , str. 7 vytvoření otázky Can you ....? a krátké odpovědi

PS str. 7/4 zjisti informace o členech rodiny a doplň do tabulky podle vzoru (do tabulky - fajfka, křížek)

Cqn you swim?             No, I can't

Name     swim     play basketball     play tennis     skate     play football     dive   ski

K procvičování slovní zásoby jsem našla na internetu - zadejte

Chit chat 2 

odkaz: 4. třída Chit chat Procvičování pro 1. stupeň

Sports

Procvičování slovíček

Can you..v okně můžete bohatě a různým způsobem procvičovat slovní zásobu 

Přeji příjemnou zábavu

 

 

25.3.2020 čtvrtek

Ma PS A str. 51/2,3

PS B 20/Písemné sčítání v oboru do 1 000 000 - procvič se v písemném sčítání.

My máme čáru, která nám odděluje sčítance od konečného výsledku natištěnou, ale je potřeba si ji uvědomit a napsat perem. 

ČJ PS str 50/2 - opakujeme a zdůvodňujeme pravopis vyjmenovaných slov

b)uvědomujeme si životnost a určujeme životnost

c)určujeme pád, využíváme pádovou otázku a uvědomíme si vzor 

 

ČJ čtení - přečteme si včerejší hádanky a pokud cítíme nejistotu ve čtení - natrénujeme

ČaJS VL - zopakujeme si Kdo byli Keltové 

Kdo byli Keltové? Kterou část Evropy obývali? 

Co to znamená "první historicky doložení obyvatelé naší země"?

Podle čeho dostala naše země latinský název Bohemia? 

Co uměli Keltové? Co se stalo střediskem řemesel a obchodu? Popiš hradiště. 

Co se nám zachovalo z keltských tradic? 

Přicházejí Germáni - Co uměli Germáni? 

uč. str 13 - zkus si odpovědět na otázky 

 

 

24.3.2020 středa

 MA uč. str. 64/1,2,3 (nápověda Jak odčítáme pamětně bez přechodu v oboru do 1 000 000)

Zkus bez nápovědy a pak kontrola žluté okno.

PS A str. 51/1 - přeji vám pěknou barevnou práci

 

ČJ PS str. 50/1 - přečti si hádanky napiš řešení

b) zamysli se nad potravou čápa a kosa (uč. str. 63 - obrázek +str.65 - pár informací)

Podobně si najdi v přírodovědě obrázek čápa a informace o něm (kontrola).

c) zopakuj si podstatná jména a vyhledej je (uč. str. 49 Co jsou podstatná jména? Jak na ně můžeme ukázat? 

d)zopakuj si rod podstatných jmen (uč. str. 62 - řekni si pravidla pomocí učebnice i bez  dívání, zpaměti)

e) zopakujte si Pád podstatných jmen uč. str. 64 - pravidlo si řekni zpaměti a zkus si skloňovat podstatné jméno dle vlastního výběru. Pokud si určíš jeho vzor, můžeš využít tabulku vzorů v učebnici (str. 69,76,83,88,92)

Pokud se ti podařilo splnit v 1. cvičení a)b)c)d)e), děkuji, byla to velká práce.

 

Čj - čtení- přečti si ještě několikrát hádanky v pracovním sešitě a dle vlastní potřeby opakuj čtení, aby bylo plynulé, pohotové a všechna slova správně přečtená. 

Pokud máš v domácí knihovničce hádanky  udělej si radost a přečti si další hádanky. 

 

AJ uč. str. zopakuj si věty I can.... I can't

uč. str. 5 Who can play the violin? str. 5/8

1 Tig can play the piano. Who can play the piano? Tig.

Najdi broučkům nástroje Zig ........violin,  Fig........guitar,  Mig.......trumpet

uč. str. 7 - zkus si přečíst všechny věty (výslovnost jednotlivých slovíček najdeš v pracovním sešitě)

Umíme přečíst a rozumíme větě Can you play tennis? Can you play football? .......

 

ČaJS uč. str. 64 - zkuste si vysvětlit slovo park a vyjmenovat rostliny v parku. 

Zkuste se dívat na obrázek a přečíst název stromu nebo keře a říct o něm něco zajímavé. Můžeš využít text v učebnici nebo jiný text.  

Představte si park ve vaší obci. Co v parku roste? 

Znáte, co žije v parku? Bezobratlí živočichové, ptáci, savci. 

Zkuste se koukat na obrázek, přečíst název živočicha a říct o něm něco zajímavého. Můžeš využít text v učebnici nebo jiný text dle vlastních možností. 

V čem je tvůj text stejný nebo jiný?  

Představte si park ve vaší obci. Co v parku žije. 

 

24.3.2020 úterý

ČJ uč. str. 81 - vyber si cvičení a ústně si opakuj

uč. str. 82/1 - podle čeho si rozdělil slova - stačí ústně, u slov zakončených na souhlásku si zkus říct 2.pád

Proč potřebujeme 2.pád?

uč. str.83/3 - ústně

PS str. 50/2 

 

Ma PS A 50/2 zamysli se a na základě tabulky udělej výpočty

uč. str. 63 - Jak sčítáme písemně v oboru do 1 000 000 (pomůcka - žluté okno)

PS A 50/3 - pro zábavu a chytré hlavičky

 

ČJ čtení - čít. str. 92 báseň Tělo - přečti si a zkus splnit úkoly na str. 185 ústně

V domácí knihovničce zkus najít báseň/básně a dle vlastního výběru si je přečti

Mají básně něco společného? Co mají společného? Zkus vyjádřit krátce slovy obsah básně. Co se ti v básni líbí? 

 

ČaJS uč. str.  - řekni si pár vět o době železné

uč. str. 12 - přečti si text, vyber si zajímavé věty -

Proč jsou některá slova ve větě důležitá? Zkus je vysvětlit jinými slovy.

Zkus říct k obrázku 2 - 3 vhodné věty.

Která slova používáme i v dnešní době?

Která slova v současnosti již nepoužíváme? Vysvětli je. 

Najděte informace o Keltech v PS na str. 6 a 7, nalezené informace v daných cvičeních zpracujte, samozřejmě dle vlastního výběru můžete vypracovat i cvičení s nalezenými slovy.

 

 

Dnes jsem se nemohla připojit na internet, proto jsou úkoly napsané později, omlouvám se.

23.3.2020

ČJ uč. str.81- vyber si cvičení, které se ti líbí a zkus si ho říct ústně

Zítra začneme podstatná jména rodu mužského životného a tady potřebujeme rozlišovat další mluvnickou kategorii životnost (žluté okno)

uč. str. 62 zopakujeme si pomoc při určení životnosti (žluté okno), uč. str. 62/2 a) b)

Říkej si podstatná jména rodu mužského a určuj životnost. Využívej ukazovací zájmena ti, ty (biologická a mluvnická životnost se někdy neshoduje).

 

MA uč. str. 63 Jak sčítáme písemně v oboru do 1 000 000 - odhad (zaokrouhlením), výpočet (postup), zkouška (záměnou sčítanců).

PS A str. 50/1 - sčítáme stejným způsobem jako u menších čísel 

 

ČJ čtení uč. str. 82 - je potřeba natrénovat čtení, aby jsme stránku zítra uměli číst správně a mohli se zabývat pouze vzory

Pokud najdete neznáme slovo, zkuste si ho vysvětlit jinými slovy nebo nakreslit. 

Jazykolamy dle vlastních možností říkejte několikrát rychle za sebou. 

Vyprávějte rodičům, co se vám líbilo o víkendu a proč. Zeptejte se taky rodičů, co se jim líbilo. 

 

AJ -  opakujeme jednotlivá slovíčka sport,

věty I can ski. ....can vyslovujeme široké e (pusu otevřeme na a a vyslovíme e)

věty záporné I can't ski vyslovujeme á

I can skate. I can dive. I can swim. I can't ski. I can swim. (PS str, 6/1) - napiš si věty a nakresli k nim obrázky. 

Stejným způsobem si můžeš zopakovat hudební nástroje: piano, trumpet, guitar, violin, drum

 PS str.4/7 otázku: 1 Is it a drum? No, it isn't. 

2 Is it a trumpet?   3 Is it a violin?   4 Is it a guitar?   5 Is it a piano? Doplň  na základě obrázku Yes, it is. nebo No, it isn't.

(2 - nakreslená trubka, 3 - nakreslené housle, 4 - nakreslená kytara, 5  - nakreslený buben)

Můžeš si to procvičit v PS - ústně nebo si to zkusit napsat. 

 

ČaJS PŘ - uč. str. 63 - čti si názvy stromů, keřů, rostlin a živočichů,

spojuj si obrázek s názvem, 

zkus si říct název bez nápovědy, uč se vyjmenovat stromy, keře, rostliny a živočichy podle obrázků. 

Zamysli se, co mají tato slova společné. 

Co si představuješ pod pojmem park. 

Zkus si park nakreslit. Obrázek si schovej (ve škole nás potěší). 

Stejným způsobem si připomeň lidská sídla (venkov) uč. str. 53

 

 

 Děkuji dětem a rodičům za týdenní práci a přeji všem hezký víkend. 

20.3.2020 pátek

ČJ uč. str. 80/4 - napiš si cvičení jako diktát.

Dle tvé potřeby se můžeš na cvičení podívat

- zdůvodnit jednotlivé pravopisné jevy nebo jenom věty, které potřebuješ (které se ti líbí).

Můžeš taky zkusit napsat cvičení bez předcházející přípravy. Přeji hodně úspěchů.

Po napsání si zkontroluj napsaný diktát (chyby jsou normální, proto si je doma vysvětlíme - zdůvodníme). 

 

MA uč. str. 55 - zopakujte si trojúhelník

Co víme o trojúhelníku? Jakými písmeny označujeme vrcholy a strany. Jaké pravidlo platí pro označení stran?

Jaké rozlišujeme druhy trojúhelníků? 

uč. str. 56 Jak vypočítáme obvod trojúhelníka? 

Navrhl jsem si vlastní trojúhelníkový záhon. Jeho rozměry jsem vyznačil do náčrtu. Okraj záhonu lemuje živý plot.

Náčrt - zběžná kresba, nákres, skica, náčrt terénu - slovní spojení (Slovník spisovné češtiny...)

PS str. 43/6

Grafické sečtení úseček je přenesení úseček PR, RS, PS na přímku.

Nezapomeneme, že značka je 10 krát větší než na obrázku. Co musíme udělat? 

PS str. 43/7 - pro zábavu a pro budoucí objevitelé 

 

AJ

uč. str. 7 - učíme se otázku 

Can you play football? Can you ski? ......a krátké odpovědi

Yes, I can.     No, I can't

PS str. 7/3

 

 

 

19.3.2020 čtvrtek

MA uč. str. 62/7,8 - procvičujeme pamětné sčítání s přechodem v oboru do 1 000 000

Pokud si příklad vypočítal pamětně, udělej si kontrolu písemným sčítáním. 

Jak sčítáme pamětně s přechodem v oboru do 1 000 000 - žluté okno

Přechod znamená, že se dostanu z desetitisíců do statisíců.

Druhý sčítanec si rozdělím na dvě části. 

První část nám dopočítá do celého statisícu. 

Druhá část přidá, co je nad statisícem. 

Je to náš známý rozklad(např. 7+6), který známe od první třídy, ale s velkými čísly. 

PS A str. 49/3

PS B str. 20/pamětné sčítání v oboru do 1 000 000/ cv.3 - doplň tabulku

Dle tvých možností vypočítej si pamětně další příklady na procvičení:

40 000 + 90 000 =____________        20 000 + 80 000 = __________ 

50 000 + 60 000 =____________         30 000 + 90 000 =__________ 

70 000 + 50 000 =____________         40 000 + 70 000 =__________ 

50 000 + 60 000 =____________         80 000 + 60 000 =__________

60 000 + 80 000 =____________         90 000 + 40 000 =__________

-trénuj rychlost a pohotovost

 

ČJ uč. str. 80/3a)b) - ústně, str. 80/4 - ústně

PS str. 49/4 - doplň a zdůvodni

voda v konvi

1.pád konev - slovo je zakončené na souhlásku, 

2.pád bez Koho, čeho? bez konve jako píseň, bez písně - slovo konev skloňujeme podle vzoru píseň

voda v Kom, čem? v konvi - 6.pád

voda v kom, čem? v konvi jako v písni - musíme ve slově konvi napsat měkké i (tabulka uč. str. 76)

 

ČaJS VL uč. str. 11

ČaJS VL - zopakuj si dobu bronzovou:

Co bylo velkým pokrokem v době bronzové? 

Co lidé těžili? Jak zpracovali vytěžené kovy? Co se stalo novým a mnohem vhodnějším kovem? 

Vyjmenuj vlastnosti bronzu. Co bylo potřeba k výrobě bronzu? Jaká byla výroba bronzu?

Vysvětli slova: pracná a nákladná. 

uč. str. 2 - přečti si text a zkus charakterizovat slovo "železo" a využít toto slovo ve slovním spojení

železo - všestranně použitelný nejběžnější tvárný kov, kovový prvek, značka Fe

surové, čisté, technické, meteorické železo

kujné železo, 

slitiny železa 

hutnictví železa a oceli (průmysl - vlastivěda)

tavit železo

 

člověk (jako) ze železa - odolný, zdravý,   neoblomný,   pevného charakteru

mohl by železo lámat - je zdravý, silný

kout železo, dokud je žhavé (pořekadlo) - využívat příznivých okolností (např. k jednání) 

železné zboží, železné nástroje - výrobky ze železa (popř. z oceli)

vrata pobitá železem

sklad železa - staré železo odložené, bezcenné kovové věci

sběr starého železa

 

nepatřit do starého železa - (ne)být příliš starý, neschopný, k nepotřebě

mít peněz jako želez - mnoho (expresivní výraz)

 

železná pouta, okovy

železná past na zvěř, nalíčit železa na škodnou, lapit lišku do želez

 

železný beton (přídavné jméno) obsahující železnou ocelovou výztuž, železobeton

Slovník spisovné češtiny pro školu a veřejnost nám nabízí tyto možnosti. 

Které slovní spojení můžeme využít k vyprávění? 

uč. str. 12 - po přečtení, zkus vyprávět, vyprávění pořád doplňuj o další podrobnosti s pomocí uč. 

 

ČJ - čtení, čítanka str. 89 - přečíst a zamyslet se

Jaká základní pravidla platí pro boj s mikroby? 

 

 

18.3.2020 středa

MA uč. str. 62/5,6 - zkus udělat i odhad (Odhad uděláš zaokrouhlením - žluté okno.)

PS B str. 20/ část 1(Pamětné sčítání v oboru do 1 000 000) cv.1,2

Pokud by si tyto příklady měl vypracované, zakryj si výsledky a procvič je ještě jednou ústně

(výsledky mohou posloužit jako kontrola)

Pokud si dovedeš vymyslet příklady tohoto typu, můžeš si je říkat ústně a vypočítat pamětně

(kontrola mohou být rodiče nebo kalkulačka).

Jde také o zapamatování příkladu, který si musím říct stejně při výpočtu pamětně i při výpočtu na kalkulačce.

Je to dobrý trénink. Trénuj nejprve příklady bez přechodu (statisíců - například cv.1/1.sloupeček).

V případě rychlé práce zkus stejným způsobem cv.1/2.sloupeček- uvědomuj si řád statisíců i desetitisíců.

 

ČJ uč. str. 80/2 ústně

1.krok - slovo Kdo, co? bolest (řekneme si 1.pád)

2.krok - bez Koho,čeho? bez bolesti - slovo bolest skloňujeme podle vzoru kost,

můžete si vzor zdůvodnit i  zkráceně slovo bolest - vzor kost (pokud se umíme vyjádřit

přesně, pohotově a správně při hledání vzoru u nejméně 10 slov)

Trpěl velkými Kým,čím? Bolestmi jako kostmi - uvědomíme si koncovku. (určíme 7.pád slova a přidáme 7.pád vzoru)

Přidání stejného tvaru (vzor ve stejném pádě) je velmi důležité.

Správný tvar si ověříme v uč. v tabulce na str. 76.

Pokud se učíme vzor je potřeba všechno poctivě zdůvodňovat,

aby jsme si uvědomili a zapamatovali vzory a slova skloňována podle vzoru.

Později zdůvodňování zkrátíme (až se budeme učit podstatná jména rodu mužského).

Tento postup je důležitý pro každé další jednotlivé slovo,

které je jiné a potřebujeme si ho zařadit přesně a naučit se ho správně

PS str, 49/3 - něco pro zábavu, pokud můžeš zkus si vyhledat názvy obcí na mapě (příruční mapa, internet)

 

AJ uč. str. 4 - zopakuj si otázku a odpověď

uč.str. 6  - učíme se říct: I can ski. (skate, run, dive, swim).

Slovíčka: can, ski, skate, run, dive, swim - máte v PS str. 66 - 68 přepis výslovnosti i psanou podobu

Slovíčka si můžeš pustit na počítači (seznam - slovník), poslechneš si výslovnost a procvičíš psanou podobu).

 

ČaJS PŘ uč. str. 59 - zkus si říct, co si pamatuješ z tématu:

Živočichové volně žijící v okolí lidských sídel (trénink paměti - dej tomu trochu času).

Pokud si si vzpomněl na zástupce bezobratlých živočichů, obojživelníků, ptáků, savců

a řekl k nim nějakou informaci, zvládl si to na výbornou a ve škole by si dostal ............?

Chybějící informace si doplň z učebnice.

Stejným způsobem si zkus říct rostliny v okolí lidských sídel - opakování. 

Na internetu můžeš vyhledat  dle možností zajímavost k rostlinám nebo živočichům. 

Na závěr...a ve škole by si dostal jedničku. 

 

 

 

17.3.2020

ČJ PS - opakování, vypracuj dle zadání a zdůvodni opravu

uč. str. 80/1 - urči rod číslo a pád, použij pádovou otázku ve větě. 

Kontrola: 

Kdo,co? si velmi dobře pamatují chuť různých jídel? Lidské Kdo, co? si velmi.... Bytosti.

Lidské bytosti si velmi dobře pamatují Koho,co? Chuť různých....

Lidské bytosti si pamatují chuť různých Koho, čeho? Jídel.

Bez Koho, čeho? bychom se v pokrmech těžko vyznali? Bez paměti

Nemít chuťovou paměť, jídlo  by pro nás ztratilo Koho,co? Svou přitažlivost.

U každého podstatného jména, které se skloňuje podle vzoru kost si přečti definici (žluté okno).

Uvědomujeme si význam 2.pádu k určení vzoru kost.

2.pádu musí předcházet 1.pád, který nám určí souhlásku na konci slova. 

 

MA uč. str. 61/3, 4 - ústně

PS A 49/2,3 - vypracuj dle zadání

Zopakuj si časové jednotky - časové převody. 

Kolik má minut 1 hod. (2 hod, 3 hod,.....10,11, 12....20,21,22....atd...)

 

ČJ čtení čít. str. 84 - přečti a zamysli se nad úkoly na str. 183. Zkus odpovědět. 

ČaJS VL - zopakuj si dobu bronzovou:

Co bylo velkým pokrokem v době bronzové? 

Co lidé těžili? Jak zpracovali vytěžené kovy? Co se stalo novým a mnohem vhodnějším kovem? 

Vyjmenuj vlastnosti bronzu. Co bylo potřeba k výrobě bronzu? Jaká byla výroba bronzu?

Vysvětli slova: pracná a nákladná. 

 

 

16.3.2020 pondělí

Děkuji za vypracování úkolů a omlouvám se za dnešní zpoždění se zapsáním úkolů. Bohužel jsem byla mimo počítač. Děkuji za pochopení a přeji pěkný zbytek dne. M. Jelínková

ČJ uč. str. 79/5 - ústně pravopis, zdůvodnit pravopis, určit pád a vzor a dané cvičení přepsat do sešitu

PS str. 49/4 

ČJ - čtení, čít. str. 81 - přečíst a trénovat výslovnost jmen v hranatých závorkách

čít. str. 182/1,3,4 - odpověz ústně na zadané úkoly, zopakuj si charakteristiku hlavní a vedlejší postavy

MA uč. str. 61 - sčítáme pamětně bez přechodu v oboru do 1 000 000

uč. str. 61/1, 2 - ústně - vytvoř příklad a vypočítej

PS A str. 49/1

AJ uč. str. 4 - učíme se otázku Is it a guitar? a krátké odpovědi: Yes, it is. No, it isn't. 

Ukážeme na předměty a ptáme se Is it a pen? (využíváme známou slovní zásobu) 

PS str. 4/7

ČaJS uč. str. 59 přečti si : Živočichové volně žijící v okolí lidských sídel - vyber si dalšího zástupce a vyprávěj o něm několik informací (zopakuj si naučeného zástupce z minulého týdne) 

 

 

 

13,3,2020

ČJ uč. str. 79/3 doplňte koncovky - zdůvodněte pravopis a  přiřaďte ke vzoru, ústně

uč. str. 79/4 - přiřaďte vzor, tvořte věty a ve větě určete pád. 

PS str. 49/3

 

MA uč. str. 54 - zopakujte si čísla, která zapisujeme kombinaci římských číslic (žluté okno), 

uč. str. 55 opakování : Co víme o trojúhelníku, Jak rozlišujeme druhy trojúhelníků? (můžeme využít i zdůvodnění na konci učebnice, na poslední stránce). 

uč. str. 55/3 - praktická činnost (pracovní činnosti) 

PS B dle výběru procvič písemné násobení a písemné dělení, označ datem 

Zajímavý úkol: PS str. 41/3

 

AJ - uč. str. 4 - trénuj otázku a odpověď, nová slovíčka si můžeš poslechnout na seznamu (slovník, zapíšeš slovíčko, klikneš na ikonku mikrofon) 

PS str. 4/6 + spelling

12.3.2020 čtvrtek

Děkuji Vám za splnění zadaných úkolů a přeji mnoho sil k plnění dnešních úkolů

ČJ uč.str.79/1- odpovědi na hádanky přiřaďte ke vzoru.

U každého řešení si zopakujte, která podstatná jména se skloňují podle vzoru píseň (definice - žluté okno) 

Definici se učíme zpaměti (u každého slova říkáme jednou, ze začátku a dle potřeby se díváme a pak se snažíme říkat definici bez dívání) 

uč. str 79/2 - slova doplněna podle obrázku přiřaďte ke vzoru.

U každého slova si zopakujte, která podstatná jména se skloňují podle vzoru píseň, co nejpřesněji. 

PS str. 49/2 doplňte koncovky podstatných jmen, připište tvar příslušného vzoru

PS str 49/1 u slov, která se skloňují podle vzoru píseň si zopakujte definici podle učebnice 

ČJ čtení je zapsáné 11.3. 2020

MA 

Opakujeme římské číslice - zápis  a čtení čísel zapsaných římskými číslicemi

PS str. 41/2

PS B  - vyberte si cvičení (zbývalo nám hodně písemné násobení a písemné dělení) a prosím zapište ke cvičení datum

ČaJS VL uč. str. 11 - opakujeme podle textu dobu bronzovou.

Snažíme se zeptat a odpovědět na vlastní vytvořenou otázku.

Důležité a dle vlastního výběru zajímavé informace vyprávíme zpaměti (díváme se na obrázek)

Uč.str.12 - číst s porozuměním, na vlastní vytvořenou otázku umět správně odpovědět (nejméně 4 informace). 

  

 

 

 

 

 

 

 

11.3.2020 středa

ČJ uč. str. 78/1 - v básničce vyhledej všechna podstatná jména rodu ženského, ústně

učíme se skloňovat vzor růže - ústně, s díváním, zpaměti,

skloňujeme vzor růže ve všech pádech, v čísle jednotném i množném, ústně a dle možností i písemně

uč. str. 78/2 - zdůvodněte pravopis, ústně a 4 věty  dle vlastního výběru si napište do sešitu

Pero mi spadlo pod židli.  1,pád Kdo,co? židle - koncovka e, vzor růže, pod Koho, co? - pod židli jako pod růži - 4, pád, musím napsat i. 

PS str. 48/4 - doplnění a kontrola pravopisu, zdůvodnění

PS str. 49/1 - trénujeme vzory píseň a kost 

Čtení - čít.str. 81 - přečti a vyprávěj a odpověz na úkoly str. 182/1, 3,4

 

AJ - uč. str. 2, 3 - čti a dle  vlastního výběru trénuj spelling vybraných slov

PS str. 3/4

 

MA uč. st. 54 - učili jsme se používat římské číslice, uvědomili jsme si, jak se vytvoří zápis 4, 9, 14, 19, 40, 90 

Zkus zapsat další čísla římskými číslicemi: 24, 29, 34, 39....

Zapiš různá čísla, která znáš a umíš zapsat římskými číslicemi - dle vlastního výběru

Zkus zapsat větší čísla, využij i písmeno D (500) M (1 000) 

PS B str. 16/1, 2 - procvičuj 

Dú: zkus zapsat svůj věk římskými číslicemi, dle tvých možností můžeš přidat i věk rodičů

 

ČaJS PŘ - uč. str. 56 - 58 zopakuj si v hlavních bodech Hospodářská zvířata a zvířata chovaná pro radost

Hospodářská zvířata - zvířecí rodina, užitek, potrava.  Zvířata chovaná pro radost - pravidla péče o zvířata, místo, pes a kočka - základní inf.

Přečti si živočichy volně žijící v okolí lidských sídel - vyjmenuj hmyz, obojživelníky, ptáky a savce

Z každé skupiny si vyber zástupce a vyprávěj o něm několik informací ( s učebnicí i  bez učebnice) 

 

 

9.3.2020 pondělí

ČJ - procvičování pádů podle kartiček, opakování podstatná jména středního rodu

Kartičky - učili jsme se podstatná jména ženského rodu, určovali pád a vzor 

Dú: PS 48/cv.4 nebo cv.5dle vlastního výběru 

 

ČJ - čtení - opakovali jsme divadlo a film, vzpomněli jsme si na příběh Pět minut před večeří - chování k postiženým lidem

čít. str. 78, 79 - četli jsme O kmotře, která počítala, kolikrát kdo kýchl

Dú: vyhledej 10 slov, která jsou neobvyklá, méně běžná 

 

MA - opakovali jsme klíčová slova: rovnice, rovnost, nerovnice. nerovnost, neznámá

uč. str. 53 -učili jsme se základní převody a využívali jsme vztahů mezi jednotkami (např. 1min. = 60 s.)

Na tabuli jsme převáděly jednotky dle zadání a dle vlastního zadání 

Dú: uč. str. 53 - opakuj si základní vztahy mezi jednotkami a trénuj převody jednotek času - ústně

 

ČaJS uč.str.56, 57 - opakujeme a učíme se domácí zvířata

Dú: uč. str. 56, 57 - umět vyprávět o hospodářských zvířatech

 

 

6.3. pátek 

ČJ PS str. 48/1 - kontrola dů, 48/2,3 - ústně společná práce, přečíst, doplnit, zdůvodnit

MA -  PS A 39/3 kontrola dú:

PS str. 42 Zahrady a geometrie - opakování ( trojúhelník, vrcholy, strany, druhy )

PS str. 42/2, 3     str. 43/4 - seznámili jsme se s pojmem náčrt 

 

5.3. čtvrtek

uč.str. 77, 78 - cvičení dle vlastního výběru - ústně (77/3, 2   78/3,4 - ústně, jednotlivé i společně jsme určovali pády a zdůvodňovali vzory

Opakování: podstatná jména středního rodu, pravopis, určení pádu i vzoru, na známky, příští týden další opakování a známkování

 

MA PS  Barevný svět str. 39/2, 3 cvičení + opakovali jsme trojúhelník - vrcholy, strany, označení, popsání 

Dú: PS A 39/3 

 

4.3. středa 

ČJ - propojení se čtením a zkušenostmi - film, divadlo (informace z čítanky - číst, učit se, vyprávět )

Dú: umět vyjádřit informace o filmu, o divadle, vyprávět film

 

MA PS - kontrola opakování, vypočítali a vysvětlili (dle potřeby)  jsme jednotlivé příklady na tabuli 

PS A str. 39/1, 2 - učili jsme se zápis, výpočet - rovnici a odpověď 

Dú: dle vlastní potřeby procvičit příklady z opakování 

 

3.3.2020 úterý

ČJ PS str. 43/1 - společná kontrola ( správný tvar podstatného jména, určování čísla a pádu,

43/2 - vyhledali jsme podstatná jména, určovali pád i vzor

Dú: PS str. 43/3

 

MA - psali jsme příklady na známky (písemné sčítání, odčítání, pamětné násobení, písemné násobení, dělení 

Dú: procvičuj dle potřeby

 

ČJ - čít. str. 202 - opakovali jsme film (důležité pojmy, nové pojmy) 

Dú: čít. str. Mozkomorův polibek - trénuj čtení 

 

 

 

2.3. pondělí

ČJ učili jsme se skloňování podstatných jmen rodu ženského a určování vzorů - uč. str. 76 přehled skloňování

PS str. 47/1 - společné jsme zdůvodnili vzory podstatných jmen + společná kontrola 

PS str. 47/2, 4 - určení a zdůvodnění

Dú: PS str. 43 a) b) c) d)

 

MA uč. str. 51 Barevný svět - učili jsme se poznat rovnost, rovnici, zápis rovnice, rovnost mezi pravou a levou stranou rovnice, řešení rovnic

uč. str. 51- přečetli jsme si všechny údaje v tabulce, 51/1 - sestavovali jsme rovnice

Dú: MA PS B vybrat a vypracovat cvičení

 

AJ uč. str. 63 - učili jsme se výslovnost a poslouchali jsme - dny v týdnu a měsíce

PS - dle vlastní potřeby  doplňujeme a dokončujeme cvičení 

 

Čít. - str. 202 - učili jsme informace o filmu

Dú:  čít. str. 202 - číst, učit se a vyprávět o filmu, vyprávět film dle vlastního výběru 

 

ČaJS uč. str. opakovali jsme Les - živočichové v lese, učili jsme se vyjmenovat zástupce (bezobratlí, plazi, ptáci, savci) + PS

Dú: uč. str. 39  - 41  učit se informace a vyprávět 

 

25.2.2020 úterý

ČJ - vybrali si na kartičkách podstatná jména středního rodu a určovali rod, číslo, pád a vzor

kontrola dú: uč. str. 66/1 - přečíst, určit, zdůvodnit

Dú: PS str. 47/3 a)

 

MA PS B kontrola dú, PS A 38/2, 3 - přečtení slovní úlohy, zápis,

výpočet - zápis nerovnice, řešení nerovnice, hledání řešení nerovnice na číselné ose, odpověď.

Dú: PS B ozn. 

 

ČaJS - časová osa - znázornění událostí na časové ose

Dú: vybrat si letopočet nebo událost nejstarších dějin a znázornit údaj na časové ose 

 

24.2.2020 pondělí

ČJ - zdůvodnění a určování gramatických kategorii (rod, číslo, pád a vzor) u podstatných jmen středního rodu

uč. str. 66 - opakování Co víme o podstatných jménech

Dú: uč. str. 66/1a), b) do sešitu 

 

MA PS B - děti si vybraly cvičení a pokračovaly v samostatné práci, 

Časová osa - číselná osa - propojení s ČaJS Nejstarší dětské dějiny - vyznačení, uvědomění si století, tisíciletí 

Dú: MA PS B označené cvičení

 

Čít. str. 93 - čti a vyprávěj

Dú: str. 96 - čtení a přednes básně

 

ČaJS PŘ uč. str. Živočichové v lese - vyprávění

Dú: učit se všechno o lese

 

13.2.2020 čtvrtek

ČJ uč. str.68 - tabulka, kontrola dú: PS str. 44/5 - určovali jsme rod, vzor, zdůvodnění

Dú: PS str. 45/1 a), b) - ústně

 

MA PS str.36/4 -  kontrola dú: učili jsme se zapsat jednu jednotku 1, jednu desítku 10, jednu stovku 100, jeden tisíc 1 000 atd...

Zápis čísla - oddělit základní rodinu a rodinu tisíců mezerou 

Geometrie PS str. 32/5, 6, 7 - určíme kružnici (čára), kruh (plocha), střed S, poloměr

Dú: PS str. 32/5, 6, 7 dokončit 

 

ČaJS - opakovali jsme si společně informace z vlastivědy dle vlastního výběru

Dú: ČaJS VL opakovat 

 

12.2.2020 středa

ČJ PS str. 44/3 - vyhledávání slov v osmisměrce a zdůvodnění vzoru, 44/4 - trénujeme jednotné a množné číslo, tvary podstatných jmen

Dú: PS str. 44/5

 

MA PS str. 36/3 - hledáme čísla na číselné ose, učíme se číst číselnou osu

Dú: uč. str. 47 - číst čísla

 

ČaJS PŘ opakovali jsme les - lesní patra, význam lesa, rostliny a živočichové v lese

Dú: učit se jednotlivé informace z učebnice 

 

 

27.1.2020 pondělí

ČJ PS uč. opakování podstatných jmen- rod, životnost, číslo, pád

PS str. 78 - doplnění diktátů (1. a 2. čtvrtletí) - vysvětlení pravopisu dle potřeby 

Předpony ob, v  a psaní skupin bě, pě, vě v daných slovech, hledání skupiny příbuzných slov (objevují...)

 

MA poč. dopočítali příklady a vybrali si na procvičení (těžké příklady a úlohy) 

AJ - uč. str. 55 - poslech, opakování a hra,  uč. str. 56, 57 - poslech s porozuměním 

 

24.1.2020 pátek

ČJ - kontrola PS str. 76 ústně oprava a zdůvodnění,   uč. str. 65 - opakovali jsme určování pádů pomocí pádových otázek ve větě cv.3,4

MA PS 31 - připomněli jsme si pojem rozeta a společně jsme dělali cv. 1, 2, 3 (kruh, střed kruhu,

označení středu kruhu značkou a popsání VELKÝM TISKACÍM PÍSMENEM, poloměr, průměr, odhad, měření, milimetry 

AJ uč. str. 58 poslech písně, uč. str. 54 - čtení, poslech , čtení otázek, odpovědět na otázky, My friend....poslech 11

 

23.1. čtvrtek

ČJ PS str. 76 - dle potřeby se mohly děti na začátku zeptat, pak následovala samostatná práce. 

Práci jsme dokončovali ve čtení. 

Dú: učíme se  pády a básničku, opakujeme dle vlastní potřeby

 

ČJ - čít. str. 61 - děti si vzájemně dávaly otázky a odpovídaly

 MA početníček str. 8/4 (čísla zapsaná rozvojem v desítkové soustavě), 9/3 (zaokrouhlování),

str. 10/2, 12/3 (pamětné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem v oboru do 10 000) 

 

Ča JS VL - opakovali kraje ČR, Olomoucký kraj - písemně, probíral další kraje uč. str. 48 + PS

 

 22.1.2020 středa

ČJ - opakovali jsme na samostatnou práci - význam slova, příbuzná slova, dvojice slov stejně znějících - pravopis

  • určování předložky a předpony 

Psali jsme diktát PS str. 78 - 1. čtvrtletí 

Dú: učíme se pády a básničku, opakujeme pravopis dle vlastní potřeby

MA početníček  str.4/1opakovali jsme písemné sčítání a odčítání se zkouškou, , 5/1,2 (násobení a dělení), 

6/1,2 (pamětné násobení mimo obor násobilek), str. 7 (pamětné dělení se zbytkem) 

ČaJS PŘ - opakovali zimu, rostliny a živočichové v zimě - ústně i písemně, 

Učili se o lese - druhy lesa, lesní patra uč. str. 30

 AJ - uč. str. 54 - čtení textu, porozumění textu a spojení textu s obrázkem

 

21.1.2020 úterý

ČJ uč. 65/3, 4, 5 ústně, učili jsme se ptát ve větě pádovou otázkou

To je moje Kdo, co? Kolo.

K šestým narozeninám jsem dostal Koho, co? Kolo atd...... 

PS str. 35/2 a), b), c), d), 35/3 a), b) ústně 

Dú: PS str. 35/3 a) písemně 

 

MA PS A opakování 3. celku - samostatná práce ve škole, po přípravě (dle potřeby dostaly děti přidaný čas v další hodině na vypracování) 

Dú: MA násobilka - pohotovost, rychlost, správnost (PS Večeřa - pošlu zítra po bratrovi, děkuji) 

ČJ - čít. str. 61 Babka jako čert - umět se zeptat z textu a odpovědět

Dú: čít. str. 61 - 63 - připravit si otázky 

 

ČaJS - VL pokračovali jsme informace o krajích ČR

Dú: učit se informace o probraných krajích ČR, umět říct 3 - 4 informace, vyprávět 

 

 

20.1.2020 pondělí

ČJ uč. str. 64 -učíme se pádové otázky, opakovali jsme rod, životnost, číslo, 

Dú: PS str. 35/2a) - dokončit

 

Čít. str. 65 - četli jsme ve škole, vyprávění Co se mi líbilo? Co se mi nelíbilo? 

Dú: čít. str. 61 - přečíst, umět odpovědět na otázky

 

MA PS B str. 10/2, někdo 3 - jednotlivě jsme opakovali dělení jednociferným dělitelem

Učili jsme se v prostoru poznat poloměr kruhu a kružnice. 

Dú: procvičit násobilku, dokončit dle individuální dohody 

 

AJ PS str. 37/7 - psali jsme, četli jsme, hráli jsme, cv. 8 - popsali jsme svoji příšeru a zkoušeli jsme se zeptat podle cv.7

uč. str. 50 - poslech, str. 51 - poslech a hra 

 

PŘ - opakovali jsme zimu, probírali jsme úvod pokusy a měření uč. str. 46

 

16.1.2020 čtvrtek

MA PS B str. 9/3 kontrola dú dle potřeby dětí jsme počítali vybrané příklady, str. 9/4 - učili jsme se dělit větší čísla a využívat násobilku

Dú: PS B str. 9/4 dokončit 

 

ČJ uč. str. 49 - učili jsme se poznat podstatná jména, str. 62 - uvědomovali jsme si rod, číslo a životnost podstatných jmen

PS str. 35/1 a)b)c) - dle potřeby společně i samostatně 

Dú: PS str. 42/1 - děti mají vypracovat všechno, co umí 

 

ČaJS - Olomoucký kraj - říct informace, zajímavosti

Dú: Olomoucký kraj - říct informace, vyprávět 

 

 

15.1.2020 středa

MA PS9/1,2 - opakovali jsme násobilku a dělili jsme 2 desítky, 2 stovky...a sledovali jsme, jak se výsledek mění 

Dú: PS B 9/3 tabulku

ČJ - učili jsme se příbuzná slova po z a dvojice slov stejně znějících PS str. 33 - celou

Dú: PS str. 34/22, ze strany 33 je možná oprava 

 

14.1.2020

ČJ - uč. str. 45 - vybrané cvičení, řešili jsme  pravopis -dvojice stejně znějících slov  např. vysela - visela

Dú: trénuj příbuzná a dvojice ú 

MA PS B str. 7 - odhad, pamětné násobení - násobíme desítky, přidáme + násobíme jednotky 

Dú: PS B označené 

13.1.

ČJ - opakovali jsme příbuzná slova po v (vy, vysoký, výt, zvykat) a učili jsme se další 

umíme význam probíraných příbuzných slov, vysvětlit, říct slovní spojení, vytvořit větu a určit slovní druh

Dú: umět význam příbuzných slov (vyjmenovaná slova po v), uč. str. 45/vybrat cvičení - ústně

 

MA PS A 34, 35 - procvičili jsme jednotlivé úlohy ústně, PS B 7 - 11 - děti si vybraly cvičení, která potřebují procvičit

Dú: PS B mají jednotlivé označené 

 

ČJ čít. - říkali jsme básničky, které se děti naučily zpaměti, trénovali jsme rychlost (Říkadlo)

Dú: čít. 57 - přečíst a umět odpovědět na otázky 

 

ČaJS PŘ uč. str. 44 - 45 - na základě vlastních zkušeností  děti vyprávěly: Živočichové v zimě, Pomoc živočichům v zimním období. 

Dú: uč. - učit se vyprávět informace, říct zpaměti + PS 

 

 

 

17.12.

ČJ - učili jsme se příbuzná slova po p a trénovali jsme pravopis - dvojice slov stejně nebo podobně znějících

Dú: uč. str. 43/ vyber si cvičení  - ústně

 

MA PL - učili jsme se dělit čísla větší než je malá násobilka - beze zbytku 72 : 6  = (60 : 6) + (12 : 6) = 10 + 2 = 12

  • trénovali jsme násobení (velká násobilka) 

Dú: PL 2.sloupeček 

ČJ - čtení čít. str. 52 - Jak jsem to zchytal - četli jsme ve škole

Dú: čít. str. 52 - dočíst doma

 

ČaJS VL uč. str. 43 - učili jsme se poznat podle mapy chráněnou krajinnou oblast a národní park. 

Proč byly vyhlášené chráněné krajinné oblasti? Proč byly postupně vyhlášeny národní parky s přísnou ochranou krajiny. 

Proč je omezena činnost člověka v  CHKO, NP? Vyjmenuj národní parky. 

Vyhledej CHKO, NP v části učebnice - Cestujeme po České republice

 

16.12.2019

ČJ - uč. str. 42 - učili jsme se rozlišovat dvojice slov (pýcha - píchá, na pysku - na písku.....)

Dú: na slova tvořit věty 

 

MA PS A str. 27 - učili jsme se dělit větší čísla v oboru násobilek 450:3=(300:3)+(150:3)=100+50=150, říkali jsme si: 3 stovky :3 je 1 stovka, musíme zapsat 100, 15 desítek : 3 je 5 desítek, musíme zapsat 50

Dú: PS A str. 27/3

 

ČaJS PŘ - podle obsahu jsme se zamýšleli nad základními typy ekosystémů ( les, lidská sídla, venkov, park, louka, pole, tekoucí a stojaté vody) 

učili jsme se informace o podzimu 

Dú: vyprávěj informace o podzimu 

Kdy začíná podzim? Proč je významný den podzimní rovnodennosti? Co se děje na podzim v přírodě? (stromy, počasí, dozrávání plodů, sklizeň plodů ...

Dú: učíme se říkat a dle potřeby vyssvětlit informace o podzimu

 

AJ - učili jsme se vazbu There is....... There are.......

12.12.

1. a 2. vyučovací hodinu bude vzdělávací program Motani (Brazilie). Děti si mohou přinést peníze k nákupu upomínkových předmětů.Akce je hrazena školou. 

 

11.10.2019

ČJ PS - kontrola dú, i když děti neměly napsané úkoly v deníčku, mohly si udělat cvičení ústně, písemně.....

PS str. 31 - dvojice slov stejně znějících (p) a vytvářeli jsme věty

Dú: PS str. 31/11 - doplnit i,í, y,ý a vybarvit celý obrázek nebo část

 

MA - učili jsme se výrazy: činitel, činitel, součin, opakovali jsme výrazy sčítanec, sčítanec, součet, 

menšenec, menšitel, rozdíl a dělenec, dělitel, podíl

 - PS str. 26/2 - samostatná práce, důležité je čtení s porozuměním, opakovali jsme zápis, výpočet a odpověď, 

trénovali jsme písemné násobení, sepisuj jednotky pod jednotky, desítky pod desítky.....

Dú: trénuj čtení s porozuměním 

Dú: MA PS A 27/1(16:8 umíme, 160:8 - dělíme 16 desítek : 8, umíme 16:8 =2, ale pozor je to 16 desítek...... proto 20, 

1600:8 - dělíme 16 stovek : 8, umíme 16:8 = 2, ale pozor je to 16 stovek....... proto 200.

ČaJS - Ekosystém uč. str. 23 - opakovali jsme formou otázek a odpovědí 

Dú: učit se Ekosystém str. 23

 

 

5.12.2019

ČJ - uč. str. 40/10, 11 - procvičovali jsme dů,  dvojice slova a poznávali jsme příbuzná slova a jejich tvary

MA - opakovali jsme písemné násobení, oprava příkladů PS a str. 25/4 +

geometrie učili jsme se různoběžné přímky, zvláštní případ - přímky kolmé PS B str. 5/2

ČJ čtení - čít. Kapitola třináctá - rozhovor o kamarádství.....

 

4.2.12019

ČJ - procvičovali jsme  pravopis i, í, y, ý - dvojice slov stejně znějících,opakovali jsme řadu vyjmenovaných slov po m

Dú: uč. str. 40/10,11 ústně

ČJ - číst z učebnice ČJ básničku str. 40/9

 

MA PS B str. 7/2 - kontrola a vysvětlení tabulky, dle potřeby žáků PS A str. 25/4 - opakovali jsme písemné násobení

Dú: MA PS A 25/4 - udělat opravu příkladů v malém sešitě 

 

ČaJS VL - opakovali jsme služby a doprava, učili jsme se Olomoucký kraj

 

3.12.2019

ČJ - učili jsme se slova, ve kterých po l píšeme i, í, řadili jsme je podle abecedy, opakovali jsme abecedu

Dú: uč. str. 40/10 - připravit si příbuzná slova po m

 

MA PS B str. 7/1 - co jste zjistili? PS A 25/2, 3 - učili jsme se písemné násobení, zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď

Dú: PS B 7/2

 

ČJ - čtení Mikeš, psaní slov a vytváření vět 

Dú: ČJ uč. str. 40/9  - číst básničku

 

ČaJS uč.str. 40 - opakovaní ústně i písemně 

Dú: ČaJS VL uč. str. 41 - číst a učit se informace Doprava v ČR

 

2.12.2019 pondělí

ČJ - opakovali jsme slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po l, procvičovali jsme dvojice stejně znějících slov,

vytvářeli jsme na daná slova věty - porozumění

Dú: vytvoř věty na  zapsaná slova  ústně nebo písemně dle vlastní volby 

ČJ - čtení uč. přírodovědy str. 23 - ekosystémy

 

MA uč. str. 35 - písemné násobení (barevně) + PS  A str. 25/1, 2 začátek , učili jsme se písemně násobit

Dú: PS B str. 7/1

 

AJ - opakovali jsme komiks, otázku a odpověď What do you like for breakfast? I like..... + dopisovali jsme PS

Dú: trénuj otázku a odpověď What do you......?  I like.....

 

ČaJS uč. str. 22 - zajímavosti o půdě (vznik půdy, zvětrávání, humus, ornice, .....- řekni věty o půdě s těmito slovy, vysvětli...

Dú: ČaJS - uč. str. 22 - učit se říct a vysvětlit informace o půdě 

 

 

Vážení rodiče,

rozsvěcování stromečku v  Pňovicích se uskuteční 29. prosince 2019 od 17 hodin v parku. Kdo vystupuje na této akci, sraz na školní vystoupení je v 17. 15 před pódiem. Vystupujeme v 17. 30 hod. Taneční vystoupení proběhne až po divadelním programu a pěveckém vystoupení, cca 17. 50.

Informace pro ty, kteří vystupují na pátečním rozsvěcování stromečku: zkouška v tělocvičně proběhne zítra 6. vyučovací hodinu, sraz 12. 20 před sborovnou. Básničky již umět zpaměti.

 

28.11.2019

ČJ - učíme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, rozlišujeme dvojici slov stejně znějících

MA - rýsovali jsme rovnoběžné přímky a různoběžné přímky - kolmé přímky

ČJ - děti trénovaly divadelní program

 

27.11.2019 středa

ČJ učili jsme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, uč. str. 39 - rozlišovali jsme dvojice slov

Dú: uč. str. 39 - trénuj věty na příbuzná slova a rozlišuj psaní i,í - y,ý v dvojici slov stejně znějících

 

MA uč. st. 22 - opravovali jsme opakování 1. celku - dle potřeby dětí jsme si vysvětlily dané úkoly

dú: trénuj násobilku, a násobení příkladů typu: 12 . 3,  13 . 4 ......

 

AJ - uč. str. 45 - poslech a trénovali jsme výslovnost, opakovali jsme písničky, psali slovíčka (jídlo)

dú: trénuj psanou podobu slov

 

ČaJS PŘ uč. str. 22 - říkali jsme informace o půdě a o Slunci + PS

Dú: trénuj uč. str. 22 čti a vyprávěj

 

26.11.2019

ČJ  - učili jsme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, tvořili jsme věty, zapsali jsme je a dle vlastního výběru nakreslili malý obrázek

Dú: vytvářet věty na příbuzná slova (l)

 

MA - PL samostatná práce násobení

Dú: opakujeme násobilku

 

ČJ - čtení - četli jsme na známky Šest tet a začátek dalšího příběhu Kapitola třináctá uč. str. 43

Dú: čít. str. 43 - přečíst a rozumět 

 

AJ uč. str. 44 - čtení textu, otázka a odpověď What do you like for breakfast? I like........ for breakfast. 

PS str. 44 - ve dvojici, uč. str. 45 - poslech 

 

ČaJS VL uč. str. 38 - opakovali jsme průmyslové odvětví a příklady výrobků,

učili jsme se poznat jednotlivá průmyslová odvětví podle výrobků, učili jsme se  závěrečné shrnutí 

Dú: uč. str. 36 - 38 - umět vyprávět 

 

25.11.2019 pondělí

ČJ - opakovali jsme příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b a rozlišovali -procvičovali jsme dvojice slov (být x bít, nabít x nabýt ....)

 - učili jsme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l

Dú: učit se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l - umět vytvořit větu ústně

 

MA Poč. str. 2, 3 - rozcvičili jsme se na číselné ose a pokračovali porovnáváním, zaokrouhlováním - samostatná práce

  Dú: poč. str. 2, 3 dokončit

 

ČJ - čtení, četli jsme text z vlastivědy " Průmysl" na známky, čít. str. 42 

Dú: čít. str. 42 - číst báseň + str. 43 číst nový text 

 

ČaJS PŘ uč. str. 19 - 21 - učili jsme se základní pojmy (horniny, nerosty, místo výskytu, zemská kůra, minerál - nerost, hornina, rozdíl mezi nerostem a minerálem, vyjmenovat nerosty a horniny + PS str. 12, 13

Dú: uč. str. 19 - 20 vyprávět o horninách a nerostech 

Co jsou horniny? Kde nejlépe můžeme pozorovat horniny a proč? Jak vznikala Země? Čím je tvořena zemská kůra? Jaký je rozdíl mezi nerostem a horninou? (příklad žula se skládá....., křemen je pouze jedna látka). Vyjmenuj nerosty, vyjmenuj horniny. 

 

 

 

21.11.2019

ČJ - uč. str. 38 - učili jsme se příbuzná slova a dvojice (rozlišení y,ý - i,í ve dvojici slov (pobýt x pobít atd.)

PS str. 30 - opakujeme řadu vyjmenovaných slov po l 

Dú: PS str. 30/6

 

MA PS opakování 2.celku - samostatná práce ve škole

Dú: Poč. str. 1/1, 2

 

ČJ čít. str. 42 - četli jsme Šest tet, čtení na pokračování (Kocour Mikeš)

Dú: uč. str. 36-38 - umět číst

 

ČaJS VL uč. str. 36 - 38 - učili jsme se pojmenovat jednotlivá průmyslová odvětví  a popsat je. 

Dú: uč. str. 36 - 38 umět říct jednotlivé informace 

 

Ve středu 20.11. máme dle rozpisu třídní schůzky. Termíny jsou zapsané v žákovské knížce. Prosím o podepsání . Děkuji Jelínková 

 

 

18.11.2019

ČJ - opakovali jsme psaní předpon, vytvářeli jsme slova s různými předponami 

PS str. 28/1 - připravovali jsme si ústně, předpona, kořen str. 29/1 - opakování řady vyjmenovaných slov + příb. slova

dú: PS str. 29/2

 

MA - opakovali jsme ústně pamětné odčítání a násobilku, PS str. 24/1 - společná práce

Dú: PS str. 24/1

ČJ - čtení - učili jsme se poznat literární postavu, dle vlastního výběru textu, děti určovaly literární postavy 

 

ČaJS PŘ uč. str. 18, 19 - učili jsme se o vodě 

Dú: učit se informace o vodě

 

13.11.2019 středa

ČJ kontrola dú - vybrat  a napsat do sešitu slova s předponou ob-, v-, (uč. str. 32/4)

PS str. 26/3 - a)vybrali jsme slovní spojení, které má slovo s předponou, b) doplnili jsme do věty pouze slovo s předponou

PS str. 27/1, 2 - samostatná práce

Dú: PS str. 27/označené 

 

MA PS B 4/1 - kontrola dú, 4/1 - písemné odčítání s přechodem v oboru do 10 000 

Dú: PS B 4/1 dokončit výpočty + zkoušky

 

ČaJS - opakování dělení živočichů

ČJ + ČaJS uč. str. 18, 19 - číst Neživou přírodu - Vodu

 

 

11.11.2019

ČJ PS str. 25 - opakování slov vytvořených s předponou roz-, bez-, vz-, str. 25/5 - společné doplňování a zdůvodnění

Dú: ČJ PS 26/1a) + pís. půl stránky

Čtení - čít. bajky - jaké plyne z bajky poučení

MA PS str. 18/1 - opakovali jsme pravidla při písemném odčítání, slovní úloha 18/2

Dú: str. 19/1

 

ČaJS uč. str. 16, 17 - dělení živočichů + PS str. 10/12

Dú: uč. str. 16, 17 - učit se dělení živočichů a umět říct znaky pro obratlovce + PS str. 10/12

 

 

 

8.11.2019 pátek

ČJ kontr. dú - PS str. 25/2 - první sloupeček, PS str. 25/3, 4 - společná práce, učili jsme se předpony bez-, vz-,

MA kont. dú PS str. 3/1, PS str. 3/2 rozepsat 3 000 - 200 = 2 000 + (1 000 - 200)=........ 

                                                                            6 000 - 4 700= 6 000 - 4 000 - 700 = ........

PS A str. 18/1 - začali jsme 

 

 

7.11.2019 čtvrtek

ČJ  uč. str. 28 - rozlišovali jsme  předložku a předponu, PS str. 25/1 - učili jsme se vytvářet slova s předponou roz-, 

Dú: PS str. 25/2 (1. sloupeček) 

MA PS  A str. 17 - učili jsme s pamětně odčítat v oboru do 10 000

Dú: PS B 3/1

ČaJS VL uč. str. 29 - učili jsme se vyprávět a vysvětlit pojmy (slova tučně vytištěná) + PS str. 22

 

 

 

 

INFO:

V pondělí 4. 11. pojedou žáci 1., 2., 3, a 4. ročníku na divadelní představení Radovanovy radovánky.

Místo konání: Šternberk. Předpokládaný návrat je kolem 11:45. Cena 130,- Kč. Vhodně se obléci (slušně). 

Prosím vyplnit souhlas s akcí a poslat zpět třídní učitelce.

Děkuji

Wiedermannová 

24.10.2019 čtvrtek

ČJ PS str. 22/7f) - kontrola dú, psali jsme diktát z PS str. 22/7, PS str. 23/1a) učili jsme se rozdíl mezi předložkou a předponou

b) c) - společně jsme vypracovali začátek cvičení

Dú: PS str. 23/1 b) c) dokončit 

MA PS str. 3/2 - samostatná práce a učili jsme se písemné sčítání s přechodem v oboru do 10 000 + PS  A 16/ vyber cvičení

Dú: PS A 16/ vyber cvičení, dokonči cvičení 

ČaJS VL uč. str. - opakování řek v ČR, vysvětlovali jsme si Povodí ČR a Povodně - je to rozšiřující učivo, děti mají přehled, ale nemusí ho vyprávět 

 

 

23.10.2019 středa

ČJ PS str. 22/6 kontrola dú, 22/7b)c)d)e) - společná práce

Dú: PS str. 22/7a)f) 

MA PS B str. 2/2 - učili jsme se sčítání rozepsat a napsat zkoušku 2/3 - pro rychlé, opakovali jsme písemné sčítání s většími čísly bez přechodu 2/1 a odhad

Dú: PS str. 3/1 

ČaJS uč. str. 15  -vlastnosti živočichů - číst a vyprávět informace, vlastnost vysvětlit + PS str. 10 text o Dášeňce

Dú: uč. str. 15 učit se vlastnosti živočichů + PS str. 10/11 a) b)

 

22.10.2019 úterý

ČJ PS str. 22 - kontrola dú 22/4, 5- vyhledávali jsme další slova s danou příponovou části, zdůvodňovali jsme příbuzná slova dle významu 

Dú: PS str. 22/6

MA kontrola dú PS str. 15/1 učili jsme se sčítat písemně bez přechodu 

Dú: PS B 2/1 nahoře - ústně a potom písemně

 

ČJ - čtení, čítanka Příběh o Noemově......str. 170 báje - informace, přečíst a učit se říct 

VL - uč. str. 22, 23 - učili jsme se vodní toky, průběh vodního toku, řeky v ČR 6+ PS str. 17/3

Dú: uč. str. 22, 23 - číst a umět vyprávět informace + PS str. 17/4

 

 

21.10.2019 pondělí

ČJ PS str. 21/2, 3 - učili jsme se vyhledat kořen, předponu a příponovou část  a opakovali jsme slova příbuzná

Dú: PS str. 22 - vybrat cvičení  

MA PS str. 14 - sčítali jsme pamětně, uč. str. 22/5, 6 - učili jsme se sčítat pamětně s přechodem

str. 14/2, 3 - učili  jsme se vyhledat důležité inf., zapsat je, udělat výpočet a napsat odpověď

Dú: PS str. 15/1

ČJ čtení - říkali jsme básničky zpaměti

ČaJS PŘ uč. str. 19,20 - učili jsme se říkat Minerály (nerosty) a horniny + PS str. 12/19 a str. 13/23

Dú: učit se horniny a nerosty + PS dokončit úkoly ze školy

 

 

17.10.2019 

ČJ PS str. 21 - učili jsme se  poznat kořen, předponu a příponovou část, PS str. 21/1 a) b)

Dú: PS str. 20 ústně

 

MA - učili jsme se pamětně sčítat větší čísla, procvičovali jsme sčítání stovek a desítek, tisíců a stovek PS str. 14/4,5

Dú: PS A 14/1 + ústně řady na pamětné sčítání (např. 110, 120 ...)

 

Čít. str. 16 - učíme se básničky zpaměti, četli jsme Jak se vaří počasí a četli jsme s porozuměním vlastivědu str. 21

Dú: čít. str. 16 zpaměti

ČaJS VL uč. str. 21 - učili jsme se informace Vodstvo, PS str. 17/1, 2

Dú: uč. str. 21 - učit se informace

 

 

14.10.2019 pondělí

ČJ -opakovali jsme slova souznačná, protikladná, citově zabarvená a mnohoznačná (ústně) + PS str. 18/1, 2 -společná kontrola

Dú: PS str. 18/1, 2 dokončit 

MA PS (ČJ) 18/3 - společná práce na tabuli - opakování písemného odčítání + cvičení na písemné odčítání v minutovkách 

uč. str. 19, 20 - ústně velká čísla a zopakovali jsme zaokrouhlování a procvičili ústně 

AJ - uč. str. 40 - poslech a opakování vět(výslovnost + spelling slov clown, pirate, police officer, cowboy + PS str. 40 ústně

ČJ - čít. str. 166 - učili jsme se autorskou pohádku, animovanou pohádku, četli jsme Fík za volantem a Chůvy

Dú: čít. str. 26 Jak Rumcajs....str. 29 Broučci  vybrat si jednu nebo obě a přečíst

ČaJS PŘ uč. str. 11 - názorně jsme se naučili byliny a dřeviny, lodyha, stvol, stéblo a stromy a keře

str. 12, 13 učili jsme se rozumět pojmům: list, květ, plody, semeno

list - zeleň listová, čepel - řapík, jednoduché a složené

květ - rozmnožování, opylení

plod - dužnaté a suché, dužnaté - peckovice, malvice, bobule, suché - lusk, oříšek, obilka 

semeno - zárodek nové rostliny, 

Dú: učit se vysvětlit důležitá slova, PS str. 9 dokončit 

 

 

11.10.2019 pátek 

ČJ - uč. str. 21 - učili jsme se slova jednoznačná a mnohoznačná  a říkali jsme různé příklady 

MA PS B str. 1/4 - kontrola dú - zaokrouhlování, číselná osa ( vyznačení čísla na číselné ose je vlastně kontrola zaokrouhlování) + zdůvodnění 

Při zaokrouhlování na desítky maminka potřebuje celé desetikoruny (desítky) a dívá se na drobné (jednotky). 

Při zaokrouhlování na stovky maminka potřebuje celé stovky a drobné jsou pro ni desetikoruny (desítky), dívá se na desítky. 

Při zaokrouhlování na  tisíce maminka potřebuje celé tisíce a drobné jsou pro ni stokoruny (stovky), dívá se na stovky. Maminka je milionářka. 

Při zaokrouhlování na desetitisíce maminka potřebuje celé desetitisíce a drobné jsou pro ni tisíce, dívá se na tisíce. Maminka je miliardářka. 

AJ - uč. str. 40 - poslouchali jsme a učili jsme se správnou výslovnost, spellling barev 

 

10.10. čtvrtek 

ČJ uč. str. 19/1, 2 - zopakovali jsme slova protikladná, učili jsme se vyjádřit opaky. Jsou to slova, která nemůžou být zároveň. Opaky se navzájem vylučují. 

PS str. 17/4

Dú: PS str. 17/5, vyhledat další dvojice protikladných slov 

MA  - PS B str. 1/3 kontrola dú, opakovali jsme porovnávání a vyhledávali jsme čísla na číselné ose, orientovali jsme se ve znaménkách nerovnosti a rovnosti 

Dú: PS B str. 1/4

ČaJS VL uč. str. 14, 15 - značky na mapě, barvy na mapě, měřítko mapy (rozumí: Měřítko mapy vyjadřuje, kolikrát je mapa zmenšená oproti skutečnosti.)Orientace v krajině - hlavní a vedlejší světové strany. 

Dú: uč. str. 14, 15 číst a dle vlastních možností vyjádřit informace 

 

 

9.10.2019 středa

ČJ uč. str. 23 - učili jsme se poznat slova citově zabarvená (slova kladně zabarvená - lichotná, slova záporně zabarvená - hanlivá) 

uč. str. 23/1,2 - ústně 

Dú: PS str. 19/3

MA uč. str. 19, 20 Země věčného sněhu a ledu - porovnávali jsme velká čísla (porovnáváme číslice v nižších řádech) 

Dú: PS str. B 1/ po cvičení 3 

ČaJS PŘ opakovali jsme dělení rostlin podle stonku. otázky

  1. Vyjmenuj funkce stonku. 
  2. Rozděl semenné rostliny podle stavby stonku. (nápověda: mají dužnatý stonek, mají dřevnatý stonek) 
  3. Vyjmenuj tři typy stonků u různých bylin
  4. Na co dělíme dřeviny? 
  5. Co se ti líbilo? ( z probíraného učiva) 

AJ - slovní zásoba oblečení, spelling - slovní zásoba z 2. lekce 

 

8.10.2019 úterý

ČJ uč. str. 19 - učili jsme se slova souznačná, PS str. 17/1, 2 

Dú: PS str. 17/3 

MA PS B str. 1/2 - kontrola dú, znázorňovali jsme si jednotlivá čísla z řádové tabulky na řádovém počítadle

Dú: PS B str. 1/2 tabulka 

ČaJS VL uč. str. 9 - učili jsme se pojmy demokratický stát, nejvyšší představitel - prezident, vláda, ministerstva - premiér, ministři,

Parlament - Poslanecká sněmovna - poslanci, Senát - senátoři, 

Kraj - přečíst podle mapy kraje, krajské město - říct kraj a krajské město, krajský úřad - hejtman

Obec - vesnice a města, vesnice - obecní úřad, starosta, obecní zastupitelstvo, zastupitelé, 

město - městský úřad - primátor a městské zastupitelstvo, zastupitelé. 

Dú: uč. str. 9 - učit se shrnutí 

 

7.10.2019 pondělí

ČJ uč. str. 18 - zvuková a psaná podoba slov - ústně, opakovali jsme- slovo je skupina hlásek......, PS str. 16/2, 3

Dú: uč. str. 18 - číst a naučit se o slově, PS dokončit stránku 

MA uč. str. 17  - učili jsme se říct dvě nebo tři nejvyšší hory  PS str. 13/1,2 - číselná osa, orientace na číselné ose

Dú: PS str. 13/2  + umět říct tři hory 

 

ČaJS PŘ uč. str. 10, 11 - poznat části rostliny, význam jednotlivých částí, Byliny, Dřeviny -  rozlišovat druhy stonku,  

Dú: uč. str. 10, 11 - učit se vyprávět  a vyjmenovat 

 

 4.10.2019 pátek

ČJ - zkoušeli jsme uč. str. 16 - umět říct o slovních druzích, PS str. 16/1 

MA uč. str. 17 - čtení, zápis čísla a zápis čísla pomocí rozvoje v desítkové soustavě a pomocí řádové tabulky, 

PS A 9/2, 3 - kreslení jedním tahem....

 

 3.10.2019 čtvrtek

ČJ uč. str. 16 - učili jsme se slovní druhy, PS str. 15 - dokončili cvičení 

Dú: ČJ uč. str. 16 - učit se  a vyprávět o slovních druzích 

MA  - uč. str. 17/1, 2 - učili jsme se říkat řady vzestupné a sestupné, PS str. 12 

Dú.  MA PS B 1/1 + umět říkat řady vzestupné a sestupné 

ČaJS Vlastivěda - uč. str. 13,  PS str. 10/1

Co je mapa? Co ukazuje mapa? Vyjmenuj druhy map? 

 

 2.10.2019 středa

ČJ PS str. 14/3 - vypsali jsme si předložky, učili jsme se poznat předložku, opakovali jsme slovní druhy

Dú: PS str. 15/ vyber a vypracuj cvičení 

 

MA PS str. 12/4 kontrola dú, umět přečíst číslo, zapsat číslo a seřadit od nejmenšího po největší, poznat jednotlivé řády (počet tisíců, počet ...)

Dú: PS str. 12/6

 

ČaJS - opakovali jsme houby, učili jsme se poznat rostliny podle způsobu rozmnožování a  vyjmenovat části rostliny 

 

 

1.10.2019 úterý

ČJ PS str. 14 opakovali jsme podstatná jména a slovesa, učili jsme se přídavná jména 

Dú: PS str. 14/3

 

MA uč. str. 14 - zajímavosti, str. 16 Nepečený dort - řešili jsme množství surovin a čas 

PS str. 12/1 - učili jsme se počítat po tisících a správně číst čísla do 10 000

Dú: PS str. 12/4

 

ČaJS VL - učili jsme se na mapě přečíst povrch ČR z učebnice typy zemského povrchu (rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina)

Dú: uč.  str. 18 - přečíst a zkoušet říkat bez dívání a ukazovat a číst na mapě (pohoří, nížiny)

 

30.9. pondělí

ČJ - opakovali jsme slovní druhy (vyjmenovat a uvést příklad) PS str. 14 a), b) - ústně

Dú: PS str. 14/1a),b)

 

MA - opakovali jsme veličiny a jednotky hmotnosti, objemu, času PS str. 1, 2 ústně i písemně, někdo i cv.3

Dú: PS str. 11/označené

 

ČaJS uč. str. 8,9 - učili jsme se vlastnosti rostlin

Dú: uč. str. 8,9 - číst a vysvětlit nadpisy 

 

27.9.2019 pátek 

ČJ - opakování řad vyjmenovaných slov a rozlišování slov stejně znějících (např. pobýt - pobít, nabýt - nabít....)

PS str. 13/4, 5

MA - PS str. 9/1 kontrola dú

opakování úsečky, měření a zapsání délky úsečky, vypočítání obvodu trojúhelníku str. 9/1  úkol 2, 3

 AJ - opakování slovíček oblečení, písnička a procvičení slovíček ve slovníčku, ke slovíčku kreslíme malý obrázek 

 

 26.9. 2019 čtvrtek

ČJ - PS str. 12/1,2 - poznat vyjmenovaná slova, jiný tvar vyjmenovaných slov, příbuzná slova, jiný tvar příbuzných slov

Stavba slova - poznat předponu, kořen a příponovou část

Umět zdůvodnit psaní i,í, y,ý ve vyjmenovaných a příbuzných slovech. 

Opakovali jsme řady vyjmenovaných slov. 

25.9.2019 Dopravní hřiště Uničov

Dú: PS str. 13/3 + umět řady vyjmenovaných slov

 MA - geometrie, uč. str. 14 - UFO (záhadné tajemné obrazce v obilí)

Opakovali jsme druhy čar (rovná, lomená , křivá - práce na tabuli ), PS str. 9/1 - úkol 1

Dú: PS str. 9/1 úkol 2 - vyhledat všechny úsečky na obrázku, změřit a správně je zapsat 

 ČaJS  - vyprávět o programu 

Přichází zákon - fyzikálně - přírodopisně - preventivní program

O zákonech lidských a zákonech přírodních

O vzniku vesmíru, o přeměnách atomů

O vzniku života a vývoji druhů

O procese proměn, potravním řetězci

O lidských proporcích

O výjimečnosti člověka jako druhu

O právech a svobodě ja a ti druzí

Jak si zvýšit zdravé sebevědomí

 

24.9.2019 úterý

ČJ PS str. 11 - kontrola dú, cv.4 - ústně poznat jména (pomůcka Kalendář)

V kalendáři si ověříme tvar každého jména podle Abecedního seznamu. 

PS str. 11/3b) - četli jsme věty, určovali a opakovali jsme větu jednoduchou a souvětí 

 

MA - PS str. 8/2 - doplňovali jsme nejbližší násobek, psali jsme násobení a dělení se zbytkem na známky, 

  • násobilku jsme trénovali ústně a písemně 

 

ČJ čít. str. 10 - 11 Jak Huňáč a Fuňáč chtěli koloběžku - čtení ve dvojicích

Písanka str. 5 - psali jsme jednoduché věty, umět odpovědět na otázku, po vlastní kontrole na známky

 

ČaJS - VL uč. str. 19, 20 - ukazovali jsme na mapě povrch ČR- trénovat vyhledávání na mapě a čtení z mapy 

Vyjmenuj podle mapy hraniční pohoří (čtení z mapy)

Najdi pahorkatiny a vrchoviny ve vnitrozemí. 

Vyhledej na mapě úrodné nížiny. (Vše uč. str. 19, 20 - vyhledej na mapě tučně vytištěná slova). 

 

ČR - demokratický stát 

začali jsme se seznamovat s pojmy (prezident, premiér - předseda vlády, vláda, Parlament - Poslanecká sněmovna -  poslanci - Senát - senátoři) 

 

 

 

23.9. 

ČJ - opakovali jsme  PS str. 10 Spodoba znělosti, str. 11/3 - zdůvodnili jsme 

Dú: PS str. 11/1 označené

 

MA -opakovali jsme násobilku 8 a 9 různými zpúsoby, řadu násobků, příklady s násobky

Dělení se zbytkem - určovali jsme nejbližší násobek PS str. 8/2

 

Čít. str. 10, 11 - číst a vyprávět 

ČaJS PŘ uč. str. 7 učit se houby + PS str. 8/3

Proč jsou houby nezelené organizmy? (neobsahují zeleň listovou)

Proč tvoří samostatnou skupinu? Řekni nějaký rozdíl mezi houbou a rostlinou. 

Jaké prostředí potřebují houby pro svůj růst? (vlhko, dostatek vláhy a teplo)

Popiš tělo houby. (podhoubí, plodnice, klobouk, třeň )

Pojmenuj houby podle uspořádání spodní části klobouku. (rourkaté, lupenaté)

Pomocí čeho se houby rozmnožují? (výtrusy - drobounké částečky)

Vyjmenuj 3 skupiny hub podle poživatelnosti pro člověka. (jedlé, nejedlé, jedovaté)

 

3.9.

SEZNAM POMŮCEK DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY:

pastelky, 2 tužky měkké, lepidlo (tuhé např. kores), 2 černé fixy, vodovky, tempery, hadřík, kelímek na vodu, štětce (2 kulatý, 2x plochý - větší)

Děkuji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.