Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
27 28 29 30 31 1 2
3
Přerušení provozu mš
4
Přerušení provozu mš
5
Přerušení provozu mš
6
Přerušení provozu mš
7
Přerušení provozu mš
8 9
10 11 12 13 14 15 16
Dětský karneval
17 18 19 20 21 22 23
24
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
25
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
26
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
27
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
28
Informace k lyžařskému výcvikovému kurzu
29 1

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 4. ročník

4.ročník 

13.2.2020 čtvrtek

ČJ uč. str.68 - tabulka, kontrola dú: PS str. 44/5 - určovali jsme rod, vzor, zdůvodnění

Dú: PS str. 45/1 a), b) - ústně

 

MA PS str.36/4 -  kontrola dú: učili jsme se zapsat jednu jednotku 1, jednu desítku 10, jednu stovku 100, jeden tisíc 1 000 atd...

Zápis čísla - oddělit základní rodinu a rodinu tisíců mezerou 

Geometrie PS str. 32/5, 6, 7 - určíme kružnici (čára), kruh (plocha), střed S, poloměr

Dú: PS str. 32/5, 6, 7 dokončit 

 

ČaJS - opakovali jsme si společně informace z vlastivědy dle vlastního výběru

Dú: ČaJS VL opakovat 

 

12.2.2020 středa

ČJ PS str. 44/3 - vyhledávání slov v osmisměrce a zdůvodnění vzoru, 44/4 - trénujeme jednotné a množné číslo, tvary podstatných jmen

Dú: PS str. 44/5

 

MA PS str. 36/3 - hledáme čísla na číselné ose, učíme se číst číselnou osu

Dú: uč. str. 47 - číst čísla

 

ČaJS PŘ opakovali jsme les - lesní patra, význam lesa, rostliny a živočichové v lese

Dú: učit se jednotlivé informace z učebnice 

 

 

27.1.2020 pondělí

ČJ PS uč. opakování podstatných jmen- rod, životnost, číslo, pád

PS str. 78 - doplnění diktátů (1. a 2. čtvrtletí) - vysvětlení pravopisu dle potřeby 

Předpony ob, v  a psaní skupin bě, pě, vě v daných slovech, hledání skupiny příbuzných slov (objevují...)

 

MA poč. dopočítali příklady a vybrali si na procvičení (těžké příklady a úlohy) 

AJ - uč. str. 55 - poslech, opakování a hra,  uč. str. 56, 57 - poslech s porozuměním 

 

24.1.2020 pátek

ČJ - kontrola PS str. 76 ústně oprava a zdůvodnění,   uč. str. 65 - opakovali jsme určování pádů pomocí pádových otázek ve větě cv.3,4

MA PS 31 - připomněli jsme si pojem rozeta a společně jsme dělali cv. 1, 2, 3 (kruh, střed kruhu,

označení středu kruhu značkou a popsání VELKÝM TISKACÍM PÍSMENEM, poloměr, průměr, odhad, měření, milimetry 

AJ uč. str. 58 poslech písně, uč. str. 54 - čtení, poslech , čtení otázek, odpovědět na otázky, My friend....poslech 11

 

23.1. čtvrtek

ČJ PS str. 76 - dle potřeby se mohly děti na začátku zeptat, pak následovala samostatná práce. 

Práci jsme dokončovali ve čtení. 

Dú: učíme se  pády a básničku, opakujeme dle vlastní potřeby

 

ČJ - čít. str. 61 - děti si vzájemně dávaly otázky a odpovídaly

 MA početníček str. 8/4 (čísla zapsaná rozvojem v desítkové soustavě), 9/3 (zaokrouhlování),

str. 10/2, 12/3 (pamětné sčítání a odčítání bez přechodu i s přechodem v oboru do 10 000) 

 

Ča JS VL - opakovali kraje ČR, Olomoucký kraj - písemně, probíral další kraje uč. str. 48 + PS

 

 22.1.2020 středa

ČJ - opakovali jsme na samostatnou práci - význam slova, příbuzná slova, dvojice slov stejně znějících - pravopis

  • určování předložky a předpony 

Psali jsme diktát PS str. 78 - 1. čtvrtletí 

Dú: učíme se pády a básničku, opakujeme pravopis dle vlastní potřeby

MA početníček  str.4/1opakovali jsme písemné sčítání a odčítání se zkouškou, , 5/1,2 (násobení a dělení), 

6/1,2 (pamětné násobení mimo obor násobilek), str. 7 (pamětné dělení se zbytkem) 

ČaJS PŘ - opakovali zimu, rostliny a živočichové v zimě - ústně i písemně, 

Učili se o lese - druhy lesa, lesní patra uč. str. 30

 AJ - uč. str. 54 - čtení textu, porozumění textu a spojení textu s obrázkem

 

21.1.2020 úterý

ČJ uč. 65/3, 4, 5 ústně, učili jsme se ptát ve větě pádovou otázkou

To je moje Kdo, co? Kolo.

K šestým narozeninám jsem dostal Koho, co? Kolo atd...... 

PS str. 35/2 a), b), c), d), 35/3 a), b) ústně 

Dú: PS str. 35/3 a) písemně 

 

MA PS A opakování 3. celku - samostatná práce ve škole, po přípravě (dle potřeby dostaly děti přidaný čas v další hodině na vypracování) 

Dú: MA násobilka - pohotovost, rychlost, správnost (PS Večeřa - pošlu zítra po bratrovi, děkuji) 

ČJ - čít. str. 61 Babka jako čert - umět se zeptat z textu a odpovědět

Dú: čít. str. 61 - 63 - připravit si otázky 

 

ČaJS - VL pokračovali jsme informace o krajích ČR

Dú: učit se informace o probraných krajích ČR, umět říct 3 - 4 informace, vyprávět 

 

 

20.1.2020 pondělí

ČJ uč. str. 64 -učíme se pádové otázky, opakovali jsme rod, životnost, číslo, 

Dú: PS str. 35/2a) - dokončit

 

Čít. str. 65 - četli jsme ve škole, vyprávění Co se mi líbilo? Co se mi nelíbilo? 

Dú: čít. str. 61 - přečíst, umět odpovědět na otázky

 

MA PS B str. 10/2, někdo 3 - jednotlivě jsme opakovali dělení jednociferným dělitelem

Učili jsme se v prostoru poznat poloměr kruhu a kružnice. 

Dú: procvičit násobilku, dokončit dle individuální dohody 

 

AJ PS str. 37/7 - psali jsme, četli jsme, hráli jsme, cv. 8 - popsali jsme svoji příšeru a zkoušeli jsme se zeptat podle cv.7

uč. str. 50 - poslech, str. 51 - poslech a hra 

 

PŘ - opakovali jsme zimu, probírali jsme úvod pokusy a měření uč. str. 46

 

16.1.2020 čtvrtek

MA PS B str. 9/3 kontrola dú dle potřeby dětí jsme počítali vybrané příklady, str. 9/4 - učili jsme se dělit větší čísla a využívat násobilku

Dú: PS B str. 9/4 dokončit 

 

ČJ uč. str. 49 - učili jsme se poznat podstatná jména, str. 62 - uvědomovali jsme si rod, číslo a životnost podstatných jmen

PS str. 35/1 a)b)c) - dle potřeby společně i samostatně 

Dú: PS str. 42/1 - děti mají vypracovat všechno, co umí 

 

ČaJS - Olomoucký kraj - říct informace, zajímavosti

Dú: Olomoucký kraj - říct informace, vyprávět 

 

 

15.1.2020 středa

MA PS9/1,2 - opakovali jsme násobilku a dělili jsme 2 desítky, 2 stovky...a sledovali jsme, jak se výsledek mění 

Dú: PS B 9/3 tabulku

ČJ - učili jsme se příbuzná slova po z a dvojice slov stejně znějících PS str. 33 - celou

Dú: PS str. 34/22, ze strany 33 je možná oprava 

 

14.1.2020

ČJ - uč. str. 45 - vybrané cvičení, řešili jsme  pravopis -dvojice stejně znějících slov  např. vysela - visela

Dú: trénuj příbuzná a dvojice ú 

MA PS B str. 7 - odhad, pamětné násobení - násobíme desítky, přidáme + násobíme jednotky 

Dú: PS B označené 

13.1.

ČJ - opakovali jsme příbuzná slova po v (vy, vysoký, výt, zvykat) a učili jsme se další 

umíme význam probíraných příbuzných slov, vysvětlit, říct slovní spojení, vytvořit větu a určit slovní druh

Dú: umět význam příbuzných slov (vyjmenovaná slova po v), uč. str. 45/vybrat cvičení - ústně

 

MA PS A 34, 35 - procvičili jsme jednotlivé úlohy ústně, PS B 7 - 11 - děti si vybraly cvičení, která potřebují procvičit

Dú: PS B mají jednotlivé označené 

 

ČJ čít. - říkali jsme básničky, které se děti naučily zpaměti, trénovali jsme rychlost (Říkadlo)

Dú: čít. 57 - přečíst a umět odpovědět na otázky 

 

ČaJS PŘ uč. str. 44 - 45 - na základě vlastních zkušeností  děti vyprávěly: Živočichové v zimě, Pomoc živočichům v zimním období. 

Dú: uč. - učit se vyprávět informace, říct zpaměti + PS 

 

 

 

17.12.

ČJ - učili jsme se příbuzná slova po p a trénovali jsme pravopis - dvojice slov stejně nebo podobně znějících

Dú: uč. str. 43/ vyber si cvičení  - ústně

 

MA PL - učili jsme se dělit čísla větší než je malá násobilka - beze zbytku 72 : 6  = (60 : 6) + (12 : 6) = 10 + 2 = 12

  • trénovali jsme násobení (velká násobilka) 

Dú: PL 2.sloupeček 

ČJ - čtení čít. str. 52 - Jak jsem to zchytal - četli jsme ve škole

Dú: čít. str. 52 - dočíst doma

 

ČaJS VL uč. str. 43 - učili jsme se poznat podle mapy chráněnou krajinnou oblast a národní park. 

Proč byly vyhlášené chráněné krajinné oblasti? Proč byly postupně vyhlášeny národní parky s přísnou ochranou krajiny. 

Proč je omezena činnost člověka v  CHKO, NP? Vyjmenuj národní parky. 

Vyhledej CHKO, NP v části učebnice - Cestujeme po České republice

 

16.12.2019

ČJ - uč. str. 42 - učili jsme se rozlišovat dvojice slov (pýcha - píchá, na pysku - na písku.....)

Dú: na slova tvořit věty 

 

MA PS A str. 27 - učili jsme se dělit větší čísla v oboru násobilek 450:3=(300:3)+(150:3)=100+50=150, říkali jsme si: 3 stovky :3 je 1 stovka, musíme zapsat 100, 15 desítek : 3 je 5 desítek, musíme zapsat 50

Dú: PS A str. 27/3

 

ČaJS PŘ - podle obsahu jsme se zamýšleli nad základními typy ekosystémů ( les, lidská sídla, venkov, park, louka, pole, tekoucí a stojaté vody) 

učili jsme se informace o podzimu 

Dú: vyprávěj informace o podzimu 

Kdy začíná podzim? Proč je významný den podzimní rovnodennosti? Co se děje na podzim v přírodě? (stromy, počasí, dozrávání plodů, sklizeň plodů ...

Dú: učíme se říkat a dle potřeby vyssvětlit informace o podzimu

 

AJ - učili jsme se vazbu There is....... There are.......

12.12.

1. a 2. vyučovací hodinu bude vzdělávací program Motani (Brazilie). Děti si mohou přinést peníze k nákupu upomínkových předmětů.Akce je hrazena školou. 

 

11.10.2019

ČJ PS - kontrola dú, i když děti neměly napsané úkoly v deníčku, mohly si udělat cvičení ústně, písemně.....

PS str. 31 - dvojice slov stejně znějících (p) a vytvářeli jsme věty

Dú: PS str. 31/11 - doplnit i,í, y,ý a vybarvit celý obrázek nebo část

 

MA - učili jsme se výrazy: činitel, činitel, součin, opakovali jsme výrazy sčítanec, sčítanec, součet, 

menšenec, menšitel, rozdíl a dělenec, dělitel, podíl

 - PS str. 26/2 - samostatná práce, důležité je čtení s porozuměním, opakovali jsme zápis, výpočet a odpověď, 

trénovali jsme písemné násobení, sepisuj jednotky pod jednotky, desítky pod desítky.....

Dú: trénuj čtení s porozuměním 

Dú: MA PS A 27/1(16:8 umíme, 160:8 - dělíme 16 desítek : 8, umíme 16:8 =2, ale pozor je to 16 desítek...... proto 20, 

1600:8 - dělíme 16 stovek : 8, umíme 16:8 = 2, ale pozor je to 16 stovek....... proto 200.

ČaJS - Ekosystém uč. str. 23 - opakovali jsme formou otázek a odpovědí 

Dú: učit se Ekosystém str. 23

 

 

5.12.2019

ČJ - uč. str. 40/10, 11 - procvičovali jsme dů,  dvojice slova a poznávali jsme příbuzná slova a jejich tvary

MA - opakovali jsme písemné násobení, oprava příkladů PS a str. 25/4 +

geometrie učili jsme se různoběžné přímky, zvláštní případ - přímky kolmé PS B str. 5/2

ČJ čtení - čít. Kapitola třináctá - rozhovor o kamarádství.....

 

4.2.12019

ČJ - procvičovali jsme  pravopis i, í, y, ý - dvojice slov stejně znějících,opakovali jsme řadu vyjmenovaných slov po m

Dú: uč. str. 40/10,11 ústně

ČJ - číst z učebnice ČJ básničku str. 40/9

 

MA PS B str. 7/2 - kontrola a vysvětlení tabulky, dle potřeby žáků PS A str. 25/4 - opakovali jsme písemné násobení

Dú: MA PS A 25/4 - udělat opravu příkladů v malém sešitě 

 

ČaJS VL - opakovali jsme služby a doprava, učili jsme se Olomoucký kraj

 

3.12.2019

ČJ - učili jsme se slova, ve kterých po l píšeme i, í, řadili jsme je podle abecedy, opakovali jsme abecedu

Dú: uč. str. 40/10 - připravit si příbuzná slova po m

 

MA PS B str. 7/1 - co jste zjistili? PS A 25/2, 3 - učili jsme se písemné násobení, zápis slovní úlohy, výpočet a odpověď

Dú: PS B 7/2

 

ČJ - čtení Mikeš, psaní slov a vytváření vět 

Dú: ČJ uč. str. 40/9  - číst básničku

 

ČaJS uč.str. 40 - opakovaní ústně i písemně 

Dú: ČaJS VL uč. str. 41 - číst a učit se informace Doprava v ČR

 

2.12.2019 pondělí

ČJ - opakovali jsme slova příbuzná k vyjmenovaným slovům po l, procvičovali jsme dvojice stejně znějících slov,

vytvářeli jsme na daná slova věty - porozumění

Dú: vytvoř věty na  zapsaná slova  ústně nebo písemně dle vlastní volby 

ČJ - čtení uč. přírodovědy str. 23 - ekosystémy

 

MA uč. str. 35 - písemné násobení (barevně) + PS  A str. 25/1, 2 začátek , učili jsme se písemně násobit

Dú: PS B str. 7/1

 

AJ - opakovali jsme komiks, otázku a odpověď What do you like for breakfast? I like..... + dopisovali jsme PS

Dú: trénuj otázku a odpověď What do you......?  I like.....

 

ČaJS uč. str. 22 - zajímavosti o půdě (vznik půdy, zvětrávání, humus, ornice, .....- řekni věty o půdě s těmito slovy, vysvětli...

Dú: ČaJS - uč. str. 22 - učit se říct a vysvětlit informace o půdě 

 

 

Vážení rodiče,

rozsvěcování stromečku v  Pňovicích se uskuteční 29. prosince 2019 od 17 hodin v parku. Kdo vystupuje na této akci, sraz na školní vystoupení je v 17. 15 před pódiem. Vystupujeme v 17. 30 hod. Taneční vystoupení proběhne až po divadelním programu a pěveckém vystoupení, cca 17. 50.

Informace pro ty, kteří vystupují na pátečním rozsvěcování stromečku: zkouška v tělocvičně proběhne zítra 6. vyučovací hodinu, sraz 12. 20 před sborovnou. Básničky již umět zpaměti.

 

28.11.2019

ČJ - učíme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, rozlišujeme dvojici slov stejně znějících

MA - rýsovali jsme rovnoběžné přímky a různoběžné přímky - kolmé přímky

ČJ - děti trénovaly divadelní program

 

27.11.2019 středa

ČJ učili jsme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, uč. str. 39 - rozlišovali jsme dvojice slov

Dú: uč. str. 39 - trénuj věty na příbuzná slova a rozlišuj psaní i,í - y,ý v dvojici slov stejně znějících

 

MA uč. st. 22 - opravovali jsme opakování 1. celku - dle potřeby dětí jsme si vysvětlily dané úkoly

dú: trénuj násobilku, a násobení příkladů typu: 12 . 3,  13 . 4 ......

 

AJ - uč. str. 45 - poslech a trénovali jsme výslovnost, opakovali jsme písničky, psali slovíčka (jídlo)

dú: trénuj psanou podobu slov

 

ČaJS PŘ uč. str. 22 - říkali jsme informace o půdě a o Slunci + PS

Dú: trénuj uč. str. 22 čti a vyprávěj

 

26.11.2019

ČJ  - učili jsme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l, tvořili jsme věty, zapsali jsme je a dle vlastního výběru nakreslili malý obrázek

Dú: vytvářet věty na příbuzná slova (l)

 

MA - PL samostatná práce násobení

Dú: opakujeme násobilku

 

ČJ - čtení - četli jsme na známky Šest tet a začátek dalšího příběhu Kapitola třináctá uč. str. 43

Dú: čít. str. 43 - přečíst a rozumět 

 

AJ uč. str. 44 - čtení textu, otázka a odpověď What do you like for breakfast? I like........ for breakfast. 

PS str. 44 - ve dvojici, uč. str. 45 - poslech 

 

ČaJS VL uč. str. 38 - opakovali jsme průmyslové odvětví a příklady výrobků,

učili jsme se poznat jednotlivá průmyslová odvětví podle výrobků, učili jsme se  závěrečné shrnutí 

Dú: uč. str. 36 - 38 - umět vyprávět 

 

25.11.2019 pondělí

ČJ - opakovali jsme příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po b a rozlišovali -procvičovali jsme dvojice slov (být x bít, nabít x nabýt ....)

 - učili jsme se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l

Dú: učit se příbuzná slova k vyjmenovaným slovům po l - umět vytvořit větu ústně

 

MA Poč. str. 2, 3 - rozcvičili jsme se na číselné ose a pokračovali porovnáváním, zaokrouhlováním - samostatná práce

  Dú: poč. str. 2, 3 dokončit

 

ČJ - čtení, četli jsme text z vlastivědy " Průmysl" na známky, čít. str. 42 

Dú: čít. str. 42 - číst báseň + str. 43 číst nový text 

 

ČaJS PŘ uč. str. 19 - 21 - učili jsme se základní pojmy (horniny, nerosty, místo výskytu, zemská kůra, minerál - nerost, hornina, rozdíl mezi nerostem a minerálem, vyjmenovat nerosty a horniny + PS str. 12, 13

Dú: uč. str. 19 - 20 vyprávět o horninách a nerostech 

Co jsou horniny? Kde nejlépe můžeme pozorovat horniny a proč? Jak vznikala Země? Čím je tvořena zemská kůra? Jaký je rozdíl mezi nerostem a horninou? (příklad žula se skládá....., křemen je pouze jedna látka). Vyjmenuj nerosty, vyjmenuj horniny. 

 

 

 

21.11.2019

ČJ - uč. str. 38 - učili jsme se příbuzná slova a dvojice (rozlišení y,ý - i,í ve dvojici slov (pobýt x pobít atd.)

PS str. 30 - opakujeme řadu vyjmenovaných slov po l 

Dú: PS str. 30/6

 

MA PS opakování 2.celku - samostatná práce ve škole

Dú: Poč. str. 1/1, 2

 

ČJ čít. str. 42 - četli jsme Šest tet, čtení na pokračování (Kocour Mikeš)

Dú: uč. str. 36-38 - umět číst

 

ČaJS VL uč. str. 36 - 38 - učili jsme se pojmenovat jednotlivá průmyslová odvětví  a popsat je. 

Dú: uč. str. 36 - 38 umět říct jednotlivé informace 

 

Ve středu 20.11. máme dle rozpisu třídní schůzky. Termíny jsou zapsané v žákovské knížce. Prosím o podepsání . Děkuji Jelínková 

 

 

18.11.2019

ČJ - opakovali jsme psaní předpon, vytvářeli jsme slova s různými předponami 

PS str. 28/1 - připravovali jsme si ústně, předpona, kořen str. 29/1 - opakování řady vyjmenovaných slov + příb. slova

dú: PS str. 29/2

 

MA - opakovali jsme ústně pamětné odčítání a násobilku, PS str. 24/1 - společná práce

Dú: PS str. 24/1

ČJ - čtení - učili jsme se poznat literární postavu, dle vlastního výběru textu, děti určovaly literární postavy 

 

ČaJS PŘ uč. str. 18, 19 - učili jsme se o vodě 

Dú: učit se informace o vodě

 

13.11.2019 středa

ČJ kontrola dú - vybrat  a napsat do sešitu slova s předponou ob-, v-, (uč. str. 32/4)

PS str. 26/3 - a)vybrali jsme slovní spojení, které má slovo s předponou, b) doplnili jsme do věty pouze slovo s předponou

PS str. 27/1, 2 - samostatná práce

Dú: PS str. 27/označené 

 

MA PS B 4/1 - kontrola dú, 4/1 - písemné odčítání s přechodem v oboru do 10 000 

Dú: PS B 4/1 dokončit výpočty + zkoušky

 

ČaJS - opakování dělení živočichů

ČJ + ČaJS uč. str. 18, 19 - číst Neživou přírodu - Vodu

 

 

11.11.2019

ČJ PS str. 25 - opakování slov vytvořených s předponou roz-, bez-, vz-, str. 25/5 - společné doplňování a zdůvodnění

Dú: ČJ PS 26/1a) + pís. půl stránky

Čtení - čít. bajky - jaké plyne z bajky poučení

MA PS str. 18/1 - opakovali jsme pravidla při písemném odčítání, slovní úloha 18/2

Dú: str. 19/1

 

ČaJS uč. str. 16, 17 - dělení živočichů + PS str. 10/12

Dú: uč. str. 16, 17 - učit se dělení živočichů a umět říct znaky pro obratlovce + PS str. 10/12

 

 

 

8.11.2019 pátek

ČJ kontr. dú - PS str. 25/2 - první sloupeček, PS str. 25/3, 4 - společná práce, učili jsme se předpony bez-, vz-,

MA kont. dú PS str. 3/1, PS str. 3/2 rozepsat 3 000 - 200 = 2 000 + (1 000 - 200)=........ 

                                                                            6 000 - 4 700= 6 000 - 4 000 - 700 = ........

PS A str. 18/1 - začali jsme 

 

 

7.11.2019 čtvrtek

ČJ  uč. str. 28 - rozlišovali jsme  předložku a předponu, PS str. 25/1 - učili jsme se vytvářet slova s předponou roz-, 

Dú: PS str. 25/2 (1. sloupeček) 

MA PS  A str. 17 - učili jsme s pamětně odčítat v oboru do 10 000

Dú: PS B 3/1

ČaJS VL uč. str. 29 - učili jsme se vyprávět a vysvětlit pojmy (slova tučně vytištěná) + PS str. 22

 

 

 

 

INFO:

V pondělí 4. 11. pojedou žáci 1., 2., 3, a 4. ročníku na divadelní představení Radovanovy radovánky.

Místo konání: Šternberk. Předpokládaný návrat je kolem 11:45. Cena 130,- Kč. Vhodně se obléci (slušně). 

Prosím vyplnit souhlas s akcí a poslat zpět třídní učitelce.

Děkuji

Wiedermannová 

24.10.2019 čtvrtek

ČJ PS str. 22/7f) - kontrola dú, psali jsme diktát z PS str. 22/7, PS str. 23/1a) učili jsme se rozdíl mezi předložkou a předponou

b) c) - společně jsme vypracovali začátek cvičení

Dú: PS str. 23/1 b) c) dokončit 

MA PS str. 3/2 - samostatná práce a učili jsme se písemné sčítání s přechodem v oboru do 10 000 + PS  A 16/ vyber cvičení

Dú: PS A 16/ vyber cvičení, dokonči cvičení 

ČaJS VL uč. str. - opakování řek v ČR, vysvětlovali jsme si Povodí ČR a Povodně - je to rozšiřující učivo, děti mají přehled, ale nemusí ho vyprávět 

 

 

23.10.2019 středa

ČJ PS str. 22/6 kontrola dú, 22/7b)c)d)e) - společná práce

Dú: PS str. 22/7a)f) 

MA PS B str. 2/2 - učili jsme se sčítání rozepsat a napsat zkoušku 2/3 - pro rychlé, opakovali jsme písemné sčítání s většími čísly bez přechodu 2/1 a odhad

Dú: PS str. 3/1 

ČaJS uč. str. 15  -vlastnosti živočichů - číst a vyprávět informace, vlastnost vysvětlit + PS str. 10 text o Dášeňce

Dú: uč. str. 15 učit se vlastnosti živočichů + PS str. 10/11 a) b)

 

22.10.2019 úterý

ČJ PS str. 22 - kontrola dú 22/4, 5- vyhledávali jsme další slova s danou příponovou části, zdůvodňovali jsme příbuzná slova dle významu 

Dú: PS str. 22/6

MA kontrola dú PS str. 15/1 učili jsme se sčítat písemně bez přechodu 

Dú: PS B 2/1 nahoře - ústně a potom písemně

 

ČJ - čtení, čítanka Příběh o Noemově......str. 170 báje - informace, přečíst a učit se říct 

VL - uč. str. 22, 23 - učili jsme se vodní toky, průběh vodního toku, řeky v ČR 6+ PS str. 17/3

Dú: uč. str. 22, 23 - číst a umět vyprávět informace + PS str. 17/4

 

 

21.10.2019 pondělí

ČJ PS str. 21/2, 3 - učili jsme se vyhledat kořen, předponu a příponovou část  a opakovali jsme slova příbuzná

Dú: PS str. 22 - vybrat cvičení  

MA PS str. 14 - sčítali jsme pamětně, uč. str. 22/5, 6 - učili jsme se sčítat pamětně s přechodem

str. 14/2, 3 - učili  jsme se vyhledat důležité inf., zapsat je, udělat výpočet a napsat odpověď

Dú: PS str. 15/1

ČJ čtení - říkali jsme básničky zpaměti

ČaJS PŘ uč. str. 19,20 - učili jsme se říkat Minerály (nerosty) a horniny + PS str. 12/19 a str. 13/23

Dú: učit se horniny a nerosty + PS dokončit úkoly ze školy

 

 

17.10.2019 

ČJ PS str. 21 - učili jsme se  poznat kořen, předponu a příponovou část, PS str. 21/1 a) b)

Dú: PS str. 20 ústně

 

MA - učili jsme se pamětně sčítat větší čísla, procvičovali jsme sčítání stovek a desítek, tisíců a stovek PS str. 14/4,5

Dú: PS A 14/1 + ústně řady na pamětné sčítání (např. 110, 120 ...)

 

Čít. str. 16 - učíme se básničky zpaměti, četli jsme Jak se vaří počasí a četli jsme s porozuměním vlastivědu str. 21

Dú: čít. str. 16 zpaměti

ČaJS VL uč. str. 21 - učili jsme se informace Vodstvo, PS str. 17/1, 2

Dú: uč. str. 21 - učit se informace

 

 

14.10.2019 pondělí

ČJ -opakovali jsme slova souznačná, protikladná, citově zabarvená a mnohoznačná (ústně) + PS str. 18/1, 2 -společná kontrola

Dú: PS str. 18/1, 2 dokončit 

MA PS (ČJ) 18/3 - společná práce na tabuli - opakování písemného odčítání + cvičení na písemné odčítání v minutovkách 

uč. str. 19, 20 - ústně velká čísla a zopakovali jsme zaokrouhlování a procvičili ústně 

AJ - uč. str. 40 - poslech a opakování vět(výslovnost + spelling slov clown, pirate, police officer, cowboy + PS str. 40 ústně

ČJ - čít. str. 166 - učili jsme se autorskou pohádku, animovanou pohádku, četli jsme Fík za volantem a Chůvy

Dú: čít. str. 26 Jak Rumcajs....str. 29 Broučci  vybrat si jednu nebo obě a přečíst

ČaJS PŘ uč. str. 11 - názorně jsme se naučili byliny a dřeviny, lodyha, stvol, stéblo a stromy a keře

str. 12, 13 učili jsme se rozumět pojmům: list, květ, plody, semeno

list - zeleň listová, čepel - řapík, jednoduché a složené

květ - rozmnožování, opylení

plod - dužnaté a suché, dužnaté - peckovice, malvice, bobule, suché - lusk, oříšek, obilka 

semeno - zárodek nové rostliny, 

Dú: učit se vysvětlit důležitá slova, PS str. 9 dokončit 

 

 

11.10.2019 pátek 

ČJ - uč. str. 21 - učili jsme se slova jednoznačná a mnohoznačná  a říkali jsme různé příklady 

MA PS B str. 1/4 - kontrola dú - zaokrouhlování, číselná osa ( vyznačení čísla na číselné ose je vlastně kontrola zaokrouhlování) + zdůvodnění 

Při zaokrouhlování na desítky maminka potřebuje celé desetikoruny (desítky) a dívá se na drobné (jednotky). 

Při zaokrouhlování na stovky maminka potřebuje celé stovky a drobné jsou pro ni desetikoruny (desítky), dívá se na desítky. 

Při zaokrouhlování na  tisíce maminka potřebuje celé tisíce a drobné jsou pro ni stokoruny (stovky), dívá se na stovky. Maminka je milionářka. 

Při zaokrouhlování na desetitisíce maminka potřebuje celé desetitisíce a drobné jsou pro ni tisíce, dívá se na tisíce. Maminka je miliardářka. 

AJ - uč. str. 40 - poslouchali jsme a učili jsme se správnou výslovnost, spellling barev 

 

10.10. čtvrtek 

ČJ uč. str. 19/1, 2 - zopakovali jsme slova protikladná, učili jsme se vyjádřit opaky. Jsou to slova, která nemůžou být zároveň. Opaky se navzájem vylučují. 

PS str. 17/4

Dú: PS str. 17/5, vyhledat další dvojice protikladných slov 

MA  - PS B str. 1/3 kontrola dú, opakovali jsme porovnávání a vyhledávali jsme čísla na číselné ose, orientovali jsme se ve znaménkách nerovnosti a rovnosti 

Dú: PS B str. 1/4

ČaJS VL uč. str. 14, 15 - značky na mapě, barvy na mapě, měřítko mapy (rozumí: Měřítko mapy vyjadřuje, kolikrát je mapa zmenšená oproti skutečnosti.)Orientace v krajině - hlavní a vedlejší světové strany. 

Dú: uč. str. 14, 15 číst a dle vlastních možností vyjádřit informace 

 

 

9.10.2019 středa

ČJ uč. str. 23 - učili jsme se poznat slova citově zabarvená (slova kladně zabarvená - lichotná, slova záporně zabarvená - hanlivá) 

uč. str. 23/1,2 - ústně 

Dú: PS str. 19/3

MA uč. str. 19, 20 Země věčného sněhu a ledu - porovnávali jsme velká čísla (porovnáváme číslice v nižších řádech) 

Dú: PS str. B 1/ po cvičení 3 

ČaJS PŘ opakovali jsme dělení rostlin podle stonku. otázky

  1. Vyjmenuj funkce stonku. 
  2. Rozděl semenné rostliny podle stavby stonku. (nápověda: mají dužnatý stonek, mají dřevnatý stonek) 
  3. Vyjmenuj tři typy stonků u různých bylin
  4. Na co dělíme dřeviny? 
  5. Co se ti líbilo? ( z probíraného učiva) 

AJ - slovní zásoba oblečení, spelling - slovní zásoba z 2. lekce 

 

8.10.2019 úterý

ČJ uč. str. 19 - učili jsme se slova souznačná, PS str. 17/1, 2 

Dú: PS str. 17/3 

MA PS B str. 1/2 - kontrola dú, znázorňovali jsme si jednotlivá čísla z řádové tabulky na řádovém počítadle

Dú: PS B str. 1/2 tabulka 

ČaJS VL uč. str. 9 - učili jsme se pojmy demokratický stát, nejvyšší představitel - prezident, vláda, ministerstva - premiér, ministři,

Parlament - Poslanecká sněmovna - poslanci, Senát - senátoři, 

Kraj - přečíst podle mapy kraje, krajské město - říct kraj a krajské město, krajský úřad - hejtman

Obec - vesnice a města, vesnice - obecní úřad, starosta, obecní zastupitelstvo, zastupitelé, 

město - městský úřad - primátor a městské zastupitelstvo, zastupitelé. 

Dú: uč. str. 9 - učit se shrnutí 

 

7.10.2019 pondělí

ČJ uč. str. 18 - zvuková a psaná podoba slov - ústně, opakovali jsme- slovo je skupina hlásek......, PS str. 16/2, 3

Dú: uč. str. 18 - číst a naučit se o slově, PS dokončit stránku 

MA uč. str. 17  - učili jsme se říct dvě nebo tři nejvyšší hory  PS str. 13/1,2 - číselná osa, orientace na číselné ose

Dú: PS str. 13/2  + umět říct tři hory 

 

ČaJS PŘ uč. str. 10, 11 - poznat části rostliny, význam jednotlivých částí, Byliny, Dřeviny -  rozlišovat druhy stonku,  

Dú: uč. str. 10, 11 - učit se vyprávět  a vyjmenovat 

 

 4.10.2019 pátek

ČJ - zkoušeli jsme uč. str. 16 - umět říct o slovních druzích, PS str. 16/1 

MA uč. str. 17 - čtení, zápis čísla a zápis čísla pomocí rozvoje v desítkové soustavě a pomocí řádové tabulky, 

PS A 9/2, 3 - kreslení jedním tahem....

 

 3.10.2019 čtvrtek

ČJ uč. str. 16 - učili jsme se slovní druhy, PS str. 15 - dokončili cvičení 

Dú: ČJ uč. str. 16 - učit se  a vyprávět o slovních druzích 

MA  - uč. str. 17/1, 2 - učili jsme se říkat řady vzestupné a sestupné, PS str. 12 

Dú.  MA PS B 1/1 + umět říkat řady vzestupné a sestupné 

ČaJS Vlastivěda - uč. str. 13,  PS str. 10/1

Co je mapa? Co ukazuje mapa? Vyjmenuj druhy map? 

 

 2.10.2019 středa

ČJ PS str. 14/3 - vypsali jsme si předložky, učili jsme se poznat předložku, opakovali jsme slovní druhy

Dú: PS str. 15/ vyber a vypracuj cvičení 

 

MA PS str. 12/4 kontrola dú, umět přečíst číslo, zapsat číslo a seřadit od nejmenšího po největší, poznat jednotlivé řády (počet tisíců, počet ...)

Dú: PS str. 12/6

 

ČaJS - opakovali jsme houby, učili jsme se poznat rostliny podle způsobu rozmnožování a  vyjmenovat části rostliny 

 

 

1.10.2019 úterý

ČJ PS str. 14 opakovali jsme podstatná jména a slovesa, učili jsme se přídavná jména 

Dú: PS str. 14/3

 

MA uč. str. 14 - zajímavosti, str. 16 Nepečený dort - řešili jsme množství surovin a čas 

PS str. 12/1 - učili jsme se počítat po tisících a správně číst čísla do 10 000

Dú: PS str. 12/4

 

ČaJS VL - učili jsme se na mapě přečíst povrch ČR z učebnice typy zemského povrchu (rovina, pahorkatina, vrchovina, hornatina)

Dú: uč.  str. 18 - přečíst a zkoušet říkat bez dívání a ukazovat a číst na mapě (pohoří, nížiny)

 

30.9. pondělí

ČJ - opakovali jsme slovní druhy (vyjmenovat a uvést příklad) PS str. 14 a), b) - ústně

Dú: PS str. 14/1a),b)

 

MA - opakovali jsme veličiny a jednotky hmotnosti, objemu, času PS str. 1, 2 ústně i písemně, někdo i cv.3

Dú: PS str. 11/označené

 

ČaJS uč. str. 8,9 - učili jsme se vlastnosti rostlin

Dú: uč. str. 8,9 - číst a vysvětlit nadpisy 

 

27.9.2019 pátek 

ČJ - opakování řad vyjmenovaných slov a rozlišování slov stejně znějících (např. pobýt - pobít, nabýt - nabít....)

PS str. 13/4, 5

MA - PS str. 9/1 kontrola dú

opakování úsečky, měření a zapsání délky úsečky, vypočítání obvodu trojúhelníku str. 9/1  úkol 2, 3

 AJ - opakování slovíček oblečení, písnička a procvičení slovíček ve slovníčku, ke slovíčku kreslíme malý obrázek 

 

 26.9. 2019 čtvrtek

ČJ - PS str. 12/1,2 - poznat vyjmenovaná slova, jiný tvar vyjmenovaných slov, příbuzná slova, jiný tvar příbuzných slov

Stavba slova - poznat předponu, kořen a příponovou část

Umět zdůvodnit psaní i,í, y,ý ve vyjmenovaných a příbuzných slovech. 

Opakovali jsme řady vyjmenovaných slov. 

25.9.2019 Dopravní hřiště Uničov

Dú: PS str. 13/3 + umět řady vyjmenovaných slov

 MA - geometrie, uč. str. 14 - UFO (záhadné tajemné obrazce v obilí)

Opakovali jsme druhy čar (rovná, lomená , křivá - práce na tabuli ), PS str. 9/1 - úkol 1

Dú: PS str. 9/1 úkol 2 - vyhledat všechny úsečky na obrázku, změřit a správně je zapsat 

 ČaJS  - vyprávět o programu 

Přichází zákon - fyzikálně - přírodopisně - preventivní program

O zákonech lidských a zákonech přírodních

O vzniku vesmíru, o přeměnách atomů

O vzniku života a vývoji druhů

O procese proměn, potravním řetězci

O lidských proporcích

O výjimečnosti člověka jako druhu

O právech a svobodě ja a ti druzí

Jak si zvýšit zdravé sebevědomí

 

24.9.2019 úterý

ČJ PS str. 11 - kontrola dú, cv.4 - ústně poznat jména (pomůcka Kalendář)

V kalendáři si ověříme tvar každého jména podle Abecedního seznamu. 

PS str. 11/3b) - četli jsme věty, určovali a opakovali jsme větu jednoduchou a souvětí 

 

MA - PS str. 8/2 - doplňovali jsme nejbližší násobek, psali jsme násobení a dělení se zbytkem na známky, 

  • násobilku jsme trénovali ústně a písemně 

 

ČJ čít. str. 10 - 11 Jak Huňáč a Fuňáč chtěli koloběžku - čtení ve dvojicích

Písanka str. 5 - psali jsme jednoduché věty, umět odpovědět na otázku, po vlastní kontrole na známky

 

ČaJS - VL uč. str. 19, 20 - ukazovali jsme na mapě povrch ČR- trénovat vyhledávání na mapě a čtení z mapy 

Vyjmenuj podle mapy hraniční pohoří (čtení z mapy)

Najdi pahorkatiny a vrchoviny ve vnitrozemí. 

Vyhledej na mapě úrodné nížiny. (Vše uč. str. 19, 20 - vyhledej na mapě tučně vytištěná slova). 

 

ČR - demokratický stát 

začali jsme se seznamovat s pojmy (prezident, premiér - předseda vlády, vláda, Parlament - Poslanecká sněmovna -  poslanci - Senát - senátoři) 

 

 

 

23.9. 

ČJ - opakovali jsme  PS str. 10 Spodoba znělosti, str. 11/3 - zdůvodnili jsme 

Dú: PS str. 11/1 označené

 

MA -opakovali jsme násobilku 8 a 9 různými zpúsoby, řadu násobků, příklady s násobky

Dělení se zbytkem - určovali jsme nejbližší násobek PS str. 8/2

 

Čít. str. 10, 11 - číst a vyprávět 

ČaJS PŘ uč. str. 7 učit se houby + PS str. 8/3

Proč jsou houby nezelené organizmy? (neobsahují zeleň listovou)

Proč tvoří samostatnou skupinu? Řekni nějaký rozdíl mezi houbou a rostlinou. 

Jaké prostředí potřebují houby pro svůj růst? (vlhko, dostatek vláhy a teplo)

Popiš tělo houby. (podhoubí, plodnice, klobouk, třeň )

Pojmenuj houby podle uspořádání spodní části klobouku. (rourkaté, lupenaté)

Pomocí čeho se houby rozmnožují? (výtrusy - drobounké částečky)

Vyjmenuj 3 skupiny hub podle poživatelnosti pro člověka. (jedlé, nejedlé, jedovaté)

 

3.9.

SEZNAM POMŮCEK DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY:

pastelky, 2 tužky měkké, lepidlo (tuhé např. kores), 2 černé fixy, vodovky, tempery, hadřík, kelímek na vodu, štětce (2 kulatý, 2x plochý - větší)

Děkuji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.