Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
31
Oznámení přerušení provozu mateřské školy v době letních prázdnin
1
Navýšení ceny stravného od 1. 9. 2020
Zahájení školního roku 2020/2021
2 3 4 5 6
7 8 9 10
Roušky ve škole
11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 3. ročník

3.ročník

ANGLIČTINA:

Volně dostupné webové stránky angličtiny pro žáky ZDE  (naše je zelená učebnice Explore together 1). 

 

18.9.

Dnes bez úkolů.

ČJ: Sloh - popis osoby (sebe) str. 11/7 v učebnici. V PS jsme dokončili str. 9. Písanku dopsat po str. 4

M: Hráli jsme matematické hry.

Čajs: PS str. 8,9 - opakovali jsme dopravní výuku

17.9.

DÚ: ČJ2 uč. str. 11/cv. 5

M: dva sloupečky

Úkol pro rodiče:))   - přečíst si "Dopis rodičům" na str. 64 v pracovním sešitě aj. 

ČJ: Dnes jsme psali "běhací diktát". Děti měly po třídě napsané lístečky s větami. Měly si najít jednu větu tázací, jednu oznamovací, jednu rozkazovací a jednu větu přací. Věty byly napsány tiskacím písmem, děti přepisovaly psacím. Komu se dařilo, dostal jedničku.

V učebnici jsme udělali cv. 4 na str. 10 do sešitu. V pracovním sešitě jsme zvládli na str. 9/cv. 8,9,10.

M: Dnes jsme měli geometrii. Vysvětlili jsme si rozdíl mezi úsečkou a přímkou. Rýsovali jsme přímky do sešitu. V pracovním sešitě do geometrie jsme zvládli celou str.3

https://youtu.be/p1Q9vsqlA8M

AJ: Prosím přihlašte se na strance www.oup.com/elt/download pomocí přístupového kódu na kartě v pracovním sešitě. Jsou tam poslechy a písničky, ať můžou děti trénovat aj i doma. 

Opakovali jsme si slovní zásobu lekce Hello again! V PS jsme doplnili na str. 3 cv. 2.

Děti odpovídali na otázku: What's in your bag? (Co máš v tašce?) V pracovním sešitě na str. 49 je k vystřihnutí batoh a kartičky s obrázky. 

Učili jsme se vyjmenovat dny v týdnu (uč. str. 4/1), zopakovali jsme i barvy. Otázka: What day is it today? (Co je dnes za den?)

odpověď: It's ...(Thursday).

 

 

 

16.9.

DÚ: ČJ: PS str. 8 - dokončit

ČJ: Opakovali jsme psaní slov se slabikami dě, tě, ně, bě, pě, vě. V učebnici na str. 10 jsme si ústně udělali cv. 1,2,3. Je třeba, aby děti trénovaly vyjadřování se ve větách. 

V písance jsme dopsali str. 2, čteme Z deníku kocoura Modroočka.

M: Opakujeme sčítání,odčítání do 100 s přechodem. Na str. 9 jsme napsali do sešitu cv. 1. Dopočítávání dělá některým potíže.

AJ: Do sešitu Vocabulary jsme si napsali slovní zásobu (binoculars, watch, torch, camera, map). Děti je budou trénovat i psát. 

Trénovali jsme větu I've got... (camera)  - Já mám...  A otázku: Have you got (map)? Máš .... (mapu)?

15.9.

DÚ: M: dva sloupečky

       ČJ1: uč. str. 7/ cv.5 a)

ČJ: Procvičovali jsme řazení slov dle abecedy. Děti dostaly papírky a na každý psaly jedno slovo (např. cuketa, rajče, paprika, okurek, meloun....) poté slova na lístečcích řadily do řady podle abecedy. Řadily vždy sedm až osm slov. Kdo měl 3x bez chyby, dostal do žk jedničku.

Vypůjčili jsme si z knihovny knížku Z deníku kocoura Modroočka a čteme ji v hodině. Děti které chybí, budou doma každý den číst knížku dle vlastního výběru. 

M: Procvičovali jsme sčítání a odčítání do 100 s přechodem desítek na pracovním listu i ústně. 

Čajs: V pracovním sešitě jsme si udělali str. 7. Povídali jsme si o bezpečné cestě do školy, řekli jsme si důležitá pravidla silničního provozu pro chodce i cyklisty, zopakovali jsme dopravní značky a povinné vybavení kola (str. 8 a 9 v učebnici). 

K procvičení:

https://www.ibesip.cz/Tematicke-stranky/Dopravni-vychova-deti/Aplikace-dopravni-vychova-pro-zakladni-skoly

 

14.9.

Děti dostaly list s cenami pracovních sešitů. Souhlas prosím pošlete co nejdříve zpět. Děti které marodí jej dostanou po návratu do školy.

Děti dostaly nabídku kroužků DDM Litovel, které by se konaly u nás ve škole. Kroužek sportovní a výtvarný. Vyjádření zda máte či nemáte o kroužky zájem pošlete zpět. Děkuji.

DÚ: M: pracovní list

M: Dnes jsme opakovali sčítání a odčítání s přechodem přes základ deset. Dělali jsme i rozklady. Pracovali jsme v učebnici na str. 8

ČJ: Opakovali jsme abecedu. Děti si na lístečky psaly jména spolužáků a řadily je podle abecedy.  V pracovním sešitě jsme udělali str. 7.

V čítance jsme četli po str. 19. V písance jsme v půlce druhé strany.

AJ: Protože půlka dětí chybí, opakujeme co jsme se naučili minulý týden. Přidali jsme si frázi How old are you? (Kolik je ti let?) I'm nine(eight).

Nová slovní zásoba k procvičování zde:  (klikni a uslyšíš výslovnost)

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/picturedictionary/hello/picturedictionary0_01?cc=cz&selLanguage=cs

 

10.9.

Čítanka: číst str. 14 - 16 Prvouka, druhouka, třetiuka - číst 

V ČJ jsme dnes začali opakovat abecedu. Děti ji vyjmenovaly, řadili jsme slova napsaná na papírcích podle abecedy. V PS jsme dopsali str. 6

V M jsme měli geometrii. Zopakovali jsme si co je to křivá, přímá a lomená čára. Co je to bod a jak jej označujeme. V PS jsme zvládli str. 1a 2 

https://youtu.be/vtCQPzO5DrU

 

V AJ jsme popisovali kamaráda, bratra či sestru. This is (jméno osoby).... She's/He's my..... (brother, sister, friend). V PS str. 2/3

Zpíváme si písničku Hello! Hello! How are you? 

https://elt.oup.com/student/letsexplore/level03/songs?cc=cz&selLanguage=cs#tracktitle

 

 

 

9.9.

Děti dnes nemají domácí úkoly.

Prosím, dohlédněte na chystání dětí dle rozvrhu. Ať se to už  učí. Nemusí nosit v aktovce celý týden Čajs a Aj, když každý den není... 

Zítra máme geometrii. Bude to tak každý čtvrtek (děti ví...). 

V ČJ jsme dokončili str. 5 v pracovním sešitě, na str. 6 jsme udělali cv. 11,12,13,14 - doplňování dlouhých a krátkých samohlásek.

V M jsme opakovali sčítání a odčítání na str. 5. Pracovali jsme s fólii. Do učebnice nepíšeme.

V AJ jsme si poslechli písničku, zopakovali jsme si cv. 1 na str. 2 - děti četly. Pustili jsme si i cv. 2. Zopakovali jsme si vazby he's (on je), she's (ona je) we're (my jsme). Děti trénují otázky a krátké odpovědi:

What's your name? I'm....

How are you? I'm fine, thank you.

8.9.

V PÁTEK SE FOTÍME!!!

DÚ:

Čajs: PS str. 6/cv.2

Čítanka: str. 8 naučit se zpaměti básničku Vlaštovka sedí na drátě (na pondělí)

Zítra zkouším čtení z čítanky Jak jsme překvapili paní učitelku (str. 9 -11)

V ČJ jsme dnes procvičovali druhy vět (uč. str. 5/7), zopakovali jsme psaní ú-ů (cv. 8 - do sešitu), zopakovali jsme si slovní druhy - podstatná jména a slovesa (cv. 9)

V matematice jsme počítali příklady typu 70 + 20, 20 + 3 (totéž s odčítáním) str. 3 v učebnici. 

Na str. 4 jsme procvičovali slovní úlohy, do sešitu jsme si napsali slovní úlohu cv.3

V prvouce jsme si povídali o místu, kde žijeme. Děti vymýšlely výhody x nevýhody bydlení na vesnici a ve městě. 

 

 

7.9.

Děti nemají domácí úkol.

M: Pracovali jsme s číselnou osou. Orientace na číselné ose v oboru do sto. Uč. str. 2. Učebnice do matematiky i geometrie jsou na tomto odkazu, stačí kliknout na příslušný ročník a díl (teď 7.díl) a stranu učebnice. 

https://www.matyskova-matematika.cz/vyukova-videa/

ČJ: Opakujeme - PS zvládli jsme celou stranu 4

AJ: Děti mají v pracovním sešitě kartu ke stažení audionahrávek - písničky, říkanky a obrázkový slovník. Doporučuji k procvičování se přihlásit. Návod je jednoduchý.

V PS jsme zvládli na str. 2/cv. 1. Uč. str. 2 - poslech písničky a příběhu. Nová slovní zásoba: sister, friend, explorers.

3.9.

ČJ: Zopakovali jsme si, co je věta, slovo, slabika a hláska. Děti psaly do sešitu ČJ1 tři věty z učebnice (str.4). Udělají si opravy.

M: Opakovali jsme násobky dvou a tří, zároveň i dělení. 

AJ: Hráli jsme hry na zopakování učiva z loňského roku.

Děti dnes dostaly učebnici do angličtiny.

Děti mají zítra TV - prosím, doneste si botasky na ven.

 

 2.9.

Děti dnes dostaly sešity, pracovní sešity a učebnice. Nedostaly vše, zítra dostanou učebnici do angličtiny. Učebnici do geometrie, pracovní sešity do matematiky a písanky dostanou příští týden. (Pokud chcete koupit obaly - učebnice do geometrie je stejné velikosti jako uč. do matematiky, PS do matematiky jsou stejné jako PS do geometrie a písanky jsou velikosti malého sešitu). Prosím obalit vše do konce září.

Prosím o vyplnění první strany v žákovské knížce a poslední stranu přečíst a podepsat.

Děti dnes dostaly výpis z osobní karty - prosím zkontrolujte údaje, pokud je něco jinak, opravte a podepište. (Některým tam chybí např. zaměstnání apod. - doplňte).

Na práci s učebnicí matematiky budeme potřebovat folii (do učebnic se nepíše). Prosím pořiďte ji dětem. Děkuji

1.9.

Zdravím všechny po prázdninách! :-)

Doufám, že jste všichni odpočatí a plni nadšení do další práce. :-)

Napíšu vám zatím pár informací k výuce a provozu. 

Přeji vám všem - rodičům i dětem úspěšný školní rok 2020/2021

Paní učitelka Vendula Wiedermannová

 

Tento týden končí každý den výuka v 11:25.  (další týden již dle rozvrhu)

 

Děti dnes dostaly přihlášky do školní jídelny a družiny. Poprosím vyplněné donést zpět co nejdříve. Pokud děti chodit nebudou, napište mi to prosím na lístek, ať vím.

Bohužel, plavecký výcvik nám zrušili. Možná budeme jezdit na jaře, dle situace. To bych vás předem informovala.

Zítra si děti donesou pouzdro, přezůvky. Celý den budou třídnické hodiny, rozdáme a podepíšeme si sešity. Učebnice a pracovní sešity dostanou v průběhu týdne.

Další dny se učíme dle rozvrhu. Děti si donesou úbor do tělocviku a potřeby na pracovní a výtvarnou výchovu. 

Prosím o každodenní kontrolu pouzdra - ostrouhané pastelky, tužky a nejméně dvě pera.

Od zítřka je v provozu školní družina - i ráno. Družina bude v učebně druhé třídy (tam kde loni).

Děti dostanou klíčky od skříněk.

Děti ve škole roušky nosit nemusí, ale je potřeba, aby měly roušku v aktovce  (pro všechny případy). 

Určitě jste si všimli, že se dělá nová fasáda školy. Do školy se chodí pouze předním vchodem, děti byly poučeny o bezpečném pohybu v okolí stavby.

Na školní hřiště  je zakázán vstup. 

 

Potřeby do tělesné výchovy:

tričko, kraťasy, teplákovou soupravu, obuv do tělocvičny.  V případě pěkného počasí budou děti chodit cvičit ven. Dejte jim nějaké botasky i na ven. 

Potřeby do pracovní a výtvarné výchovy:

vodové barvy, temperové barvy, lepidlo tuhé (kores apod.) , nůžky, podložku nebo ubrus,  tři štětce ploché i kulaté ,  voskovky, pracovní oděv, kalíšek na vodu.

Děkuji

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

písně - ta jedna píseň
dívky - ta jedna dívka
hosté - ten jeden host
děti - to jedno dítě
děvčata - to jedno děvče
vázy- ta jedna váza
divadla - to jedno divadlo
klíče - ten jeden klíč
víly- ta jedna víla
 
 
Učebnice str. 77 / cv. 2 - napsat do sešitu ČJ, stránku si rozdělit na 3 sloupečky
 
rod mužský TEN                        rod ženský TA                                rod střední TO
domek                                          střecha                                         okno
okap                                             ložnice                                          zábradlí
koberec                                        kuchyně                                       kotě
schody(ten jeden schod)             předsíň                                         děvče
komín                                          trubky (ta jedna trubka)                jablka (to jedno jablko)
cement                                        záclony (ta jedna záclona)
 
 
 

29.5. pátek - úkoly pro Samirku

ČJ: Slovní druhy - částice a citoslovce

9. Částice se mají k světu, často uvozují větu. (Jsou často na začátku věty.) Nejčastější částice: ať, nechť, kéž, což.

10. Ach, to nejlepší na konec, citoslovce, to je věc. Vyjadřují nálady, city, výzvy nebo vůli mluvčího (ach, au, ó, haló, pst) nebo hlasy a zvuky lidí (hej, heč, hurá), zvířat (haf, mňau, bú) a věcí (bum, prásk).

Velký PS - celá str. 62. A na zopakování slovních druhů celá strana 63.

Podívej se přes Google na toto video: (od 1hod. 10 minut) je zde pro 3. třídu učivo - slovní druhy

https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001-cesky-jazyk

MA: Násobení číslem 90

Učebnice str. 30 / př. 2a, 2b, 3 - slovní úloha.

 

28.5. čtvrtek - úkoly pro Samirku

ČJ: Slovní druhy - spojky

8. Slova, věty spojit máme, spojky k tomu zavoláme.

Učebnice str. 70 / cv. 1 - doplň do vět vhodné spojky a cvičení napiš. Cv. 2 si s maminkou řekni ústně.

Velký PS str. 61 / cv. 1,2,3 - učivo o spojkách

MA: Násobení a dělení čísly 70 a 80

PS str.15

 

27.5. středa - úkoly pro Samirku :-)

ČJ čtení: čítanka str. 145 Rostliny a živočichové, 146-147 Tátova sbírka, 148-149 Jak začal pes kamarádit s člověkem.

Do sešitu čtení, ať si Samirka napíše název zvířátka, které má nejraději a nakreslí obrázek

MA: Násobení číslem 80

Procvičovat pořád dokola násobky číslem, 2,3,4,5,6,7,8,9. My jsme dnes byli s dětmi na školní zahradě, děti hrály na schovávanou a kdo pikal, tak musel říkat násobky. Perfektní spojení matematiky a pohybových her :-)

Učebnice str. 29 / projít si příklady 1 a 4 -ústně. Do sešitu vypočítat slovní úlohu př. 3 a 6. Dále vypočítat celý modrý sloupeček př. 7 - na procvičování.

ČAJS: venku jsme poznávali stromy, keře, rostliny ( viz. učebnice str. 71)

 

26.5. úterý - úkoly pro Samirku :-)

ČJ: Dne jsme probrali s dětmi slovní druh - předložky. Předložky jsou slova, která stojí ve větě před podstatnými jmény, přídavnými jmény, číslovkami a zájmeny. Např. před domem, v borovém lese, do třetí třídy, z tohoto lesa...

7. Předložky před jmény stojí, samy bez nich neobstojí.

Velký PS str. 61 / cv. 1 a 2

Čtení: čítanka str. 140, 141, 142 Sedmikráska - do sešitu čtení napsat: "Sedmikráska chudobka" a namalovat sedmikrásku.

MA - geometrie: Polopřímka

Odkaz na rýsování polopřímek:

https://www.youtube.com/watch?v=CDziy1mZ5xM

https://www.youtube.com/watch?v=MThX0sMP2rk

Rýsování polopřímek, učebnice str. 21 ( aby učivo alespoň trochu pochopila). V PS jsme na str. 11 narýsovali př. 1,2,3,4.

 

25.5. pondělí - úkoly pro Samirku :-)

ČJ: Dnes jsme s dětmi probrali další slovní druh - učivo o příslovcích. 

6. Kde a kdy a jak se ptej, příslovce si vyhledej. (básnička ke slovním druhům)

Do sešitu ČJ napsat z učebnice str. 69 / cv. 3. Velký PS celá str. 60.

MA: Násobení číslem 70

Učebnice str. 28 / př. 2, př. 5 přepsat do sešitu, př. 4 - slovní úloha, př. 7- modrý sloupeček opsat a vypočítat do sešitu matematiky (tygřík).

22.5.

Dobrý den, píši vám informace ke vzdělávacím aktivitám od 25.5.2020.

V pondělí si děti přinesou učebnice, pracovní sešity a sešity do ČJ, M, AJ a ČAJS. Nebudeme se učit dle rozvrhu. Angličtinu a prvouku jim nechám ve třídě.

Dále připomínám, že je třeba v pondělí 25.5. přinést  vytištěné a vyplněné "čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění " k vytištění jej máte na úvodní straně v aktualitách školy. Bez tohoto dokumentu nebude žák do školy vpuštěn....

Škola se otevře v 7.30 hod. Vstup do školy bude zadním vchodem budovy.

S sebou 2 roušky + sáček na jejich odložení.

Začátek výuky bude od 7.50 hod. Vyučování pro naši třídu bude končit ve 12.00 hod. Poté bude Lukáš a Gita odcházet domů. Zbytek třídy - Filip, Mirek, Sebík a Šimon půjdeme na oběd. Po obědě ve 12.15 hod. všichni odcházejí domů.

Samirce budu učivo, co ten den uděláme, posílat na web.

Těším se na děti :-) Pěkný víkend vám přeje Sylvie Vykydalová

 

19.5. poslední online výuka. Ve čtvrtek výuka nebude, musím k zubaři. Pak se uvidíme až v pondělí 25.5. ve škole! Už se na vás všechny moc těším:-)

ČESKÝ JAZYK

5. Slovesa už poznáme, pracovat je necháme.

Slovesa vyjadřují, co osoby, zvířata a věci dělají (běží, učí se) nebo co se s nimi děje (padá, prší).

Velký PS str. 59 / cv. 1, 3, 4

Písanka: str. 28 Luční kobylka, str. 31 Slovesa piš s předponou vy-.

Čtení: str. 134 - Hádanky, Kouzelná flétna. Přečtěte si básničky a odpovězte na 2 otázky v modrém rámečku.

Str. 135 - Květen, str. 136 Jen mít oči k vidění, str. 137 Včely, str. 138-139 Up a babička Motyčka, str. 139 Kulatý svět. (pouze číst)

MATEMATIKA Násobení číslem 50 a 60.

Učebnice str. 26 / př. 1, 2, 3, 4, 5 a 6 modrý sloupeček.

Učebnice str. 27 / př. 1, 2, 3, 5, 6 - slovní úloha a 8 modrý sloupeček.

PS celá strana 14 na procvičení.

 

18.5.

Dobrý den, ahoj třeťáci! Posílám vám ještě nějakou práci na tento týden do prvouky a angličtiny. Tak ať vám to jde pěkně od ruky. Mějte se hezky. V. Wiedermannová

Prvouka:

Děti si zopakují vlastnosti rostlin. Naučí se na str. 71 rozdělení rostlin na kvetoucí a nekvetoucí. Ke Každé skupině budou znát zástupce (nejméně tři). Přečtou si na stranách 72 a 73 o částech těla kvetoucích rostlin. V pracovním sešitě str. 52, 53 (pokus dělat nemusíte). 

Angličtina: 

Zopakovat slovíčka 8. lekce. Přečíst si na zopakování v učebnici strany 40, 41. V pracovním sešitě si děti udělají str. 41

 ___________________________________________________________________________________________________________________

15.5. výuka přes skype. Dnes jste byli všichni moc a moc šikovní. Moc pěkně jste násobili v matematice čísly 30 a 40. V českém jazyce jsme si spolu prošli celé učivo o číslovkách. Moc jste mě potěšili, jak jste mě všichni ukazovali vaše zvířátka a mláďátka. Napadl mě jeden úkol do slohu, že by jste mě každý své zvířátko popsal. Návod, jak má takový slohový popis zvířátka vypadat máte napsáno níže... Mám z  vás velkou radost a moc vás chválím, jak to všechno doma statečně zvládáte :-)

Upozornění pro rodiče: Do pondělí 18.5. je potřeba paní ředitelce oznámit, že děti nastoupí od 25.5. do školy do "vzdělávacích aktivit". Sledujte www stránky školy - aktuality ZŠ.

! Další on-line výuka bude v úterý (mimořádně o půl hodiny později) od 10.30 hodin. Těším se na vás všechny! Vykydalová

ČESKÝ JAZYK

4. Chcete něco spočítat? Číslovky musíte znát!

Číslovky jsou slova, která vyjadřují počet (osm), pořadí (dvanáctý), množství druhů (dvoje) nebo kolikrát se něco děje (dvakrát). Číslovky odpovídají na otázky Kolik? Kolikátý? Kolikrát? Kolikanásobný?

Zvládli jsme během on-line výuky vysvětlit učivo o číslovkách. Doplňte si všechna cvičení ve velkém PS str. 58

Sloh - do slohového sešitu (je to sešit z jedné strany je čtení a z druhé strany je sloh) napíšete: Popis zvířátka

Vyberete si vašeho domácího mazlíčka, zvířátko, které máte rádi a to popíšete v krátkých srozumitelných větách.

 1. V prvním odstavci budete mít napsáno: Název, jméno zvířátka, kde žije. Čí to zvířátko je, kdo se o něho stará.
 2. Do druhého odstavce napíšete: Jakou má zvířátko stavbu těla - popíšete zvířátko (jak je veliké, jakou má barvu srsti,....)
 3. Do třetího odstavce napíšete vlastnosti zvířátka:  (čím se zvířátko živí, kde a jak žije)
 4. Do posledního odstavce napíšete zajímavosti o vašem zvířátku.

MATEMATIKA Násobení číslem 30 a 40.

Učebnice str. 24 / 1, 3 slovní úloha, 5 a 7 modrý sloupeček

Učebnice str. 25 / 1, 2, 5 (příklady si opište a zkuste je samostatně vypočítat), 6, 7 - slovní úloha (dobrovolný příklad, kdo bude chtít, tak vypočítá) a všichni př. 8 modrý sloupeček.

PS str. 13 - celá strana na procvičení.

 

12.5. výuka přes skype. Dnes jsme v českém jazyce procvičovali zájmena, byli jste všichni moc šikovní. V matematice jsme násobili a dělili číslem 10 a 20. Ať se vám učení daří :-)

Další výuka bude mimořádně v pátek 15. 5. od 10. hodin. Zdravím všechny :-) Vykydalová

ČESKÝ JAZYK

3. Nová jsou však zájmena, zaskakují za jména.

(zaskakují, nahrazují podstatná jména) pán - on, sova - ona, kuře - ono  nebo na podstatná jména ukazují (ten, ta, to)

Cv: Opište si tyto věty do sešitu a ve větách vyhledejte a podtrhněte zájmena:

Honem za ním! Honza to hříbě marně hledá. Zmizelo mu v lese. Co je to? Podívej se na toho ptáčka! Honzovi ukazuje tu správnou cestu. Ona ho vede skutečně za hříbětem. Ten se nestačí divit.

Velký PS str. 57

Písanka: str. 26 Z přírody a str. 27  Jak to chodí na světě - napište si tato 2 cvičení a správně doplňte i/y.

Čtení: čítanka str. 129 Vodník Nakreslete si vodníka do sešitu a některé jeho bydliště.

Str. 130 - 131 Případ s havlovickým vodníkem

str. 132 Kopaná  Do sešitu odpovězte na otázku č. 1 v modrém rámečku a kluci odpoví na otázku č. 2.

MATEMATIKA Opakování násobení a dělení číslem 10. Násobení číslem 20.

Učebnice str. 22 / př. 1, 2, 3 slovní úloha, 5 a celý modrý sloupeček 7.

Učebnice str. 23 / př. 1, 2, 3 slovní úloha, 4 slovní úloha, 5, 6, 7 slovní úloha a celý modrý sloupeček 8.

PS str. 12

______________________________________________________________________________________________________________________ 

7.5. Moji milí třeťáci :) dnešní výuka přes skype byla moc fajn, byli jste všichni moc šikovní, snažili jste se písemně odčítat a prošli jsme si v krátkosti přídavná jména. Hlavně mě dnes moc potěšilo, že jste byli hodní, věnovali jste se škole a nerušili jste ostatní. Musím vás moc pochválit, jak se doma učíte a snažíte se krásně plnit úkoly. A velké díky patří také rodičům, kteří vám s úkoly pomáhají. Moc děkuji :-)

Další výuka přes skype bude opět v úterý 12.5. od 10. hodin. Těším se na vás:-)

ČESKÝ JAZYK

2. Jaký, který, čí se ptáš, už přídavná jména znáš.

Učebnice str. 66 / cv. 6 (napište do diktátového sešitu) a pak si podtrhněte přídavná jména

PS str. 56

 

MATEMATIKA

Podívejte se na tento odkaz. Je zde pěkně vysvětleno učivo písemného sčítání a odčítání.

http://www.matyskova-matematika.cz/4-rocnik-1-dil/video/str-7/

PS str. 10 / př. 1 (kdo bude vědět př. 2, tak si doplní, jinak spolu uděláme v úterý)

 

5.5. výuka přes skype

Uvidíme se opět ve čtvrtek 7.5. v 10. hodin. Vykydalová

ČESKÝ JAZYK

1. Táta, máma, Véna jsou podstatná jména.

Všem je tedy jasné, že se dnes zaměříme na podstatná jména - což jsou názvy osob (maminka) , zvířat (pes), věcí (stůl), vlastností (statečnost, píle) a činností, dějů (déšť, chůze, plavání).

Na podstatná jména si můžeme ukázat slovy: ten, ta, to, ti, ty, ta.

V učebnici na str. 63 / cv. 1 si udělejte ústně.

Str. 63 / cv. 3 vybete podstatná jména a utvořte krátkou větu. Věty napište do sešitu a podstatné jméno si barevně podtrhněte. (nápověda: budete mít celkem 7 vět)

Str. 63 / cv. 4 Z daných slov (slova ve druhém řádku, od slova skákat po slovo spát) utvořte podstatná jména. (nápověda: chytrý- je přídavné jméno, podstatné jméno utvořím tak, že si řeknu "ta chytrost" - je to vlastnost podstatného jména)

Str. 63 / cv. 5 Poproste rodiče, ať vám nadiktují toto cvičení do diktátových sešitů. Je to opakování vyjmenovaných slov.

Velký PS str. 55 celá strana.

Písanka: po delší době vám zadávám psaní do písanky, snad se na mě nebudete moc zlobit. Ale využívám toho, že u  podstatných jmen používáme vlastní jména a ty se píší s velkým počátečním písmenem (např. kamarád Filip, spolužák Šimon, babička Marta, rodina Vlachová, paní Žižková, pan Toegel...)

K vlastním jménům paří také  jména měst (Olomouc), vesnice (Pňovice), hor (Praděd), pohoří (Jeseníky), řek (Morava), ulice ( Pekařská), náměstí (Václavské náměstí). Všechna vlastní jména se píší s velkým počátečním písmenem.

Písanka str. 6 a 7. Vždy si dobře přečtěte zadání, co po vás chtějí, co máte napsat. Kdo si nebude vědět rady, poproste rodiče, aby vám s úkolem pomohli.

Čtení: v neděli 10.5. slaví všechny maminky, babičky a prababičky "svátek matek". Vyberte si nějakou básničku (posílám vám pro inspiraci hned 5 básniček), kterou se naučte a s kytičkou, nebo nějakým ručně vyrobeným dárečkem ji mamince v neděli z lásky řekněte :-)

Hledání

V celém velkém širém světě

druhou žádnou nenajdete.

Jenom jedna je ta pravá.

Moje máma, máma drahá.

 

Mamince k svátku

Maminko, nevím, co ti přát,

jsem totiž hrozně nerozhodný.

A tak ti přeju tisíckrát,

abych byl aspoň jednou hodný.

 

Růže

Podávám ti, mámo růži,

zkus se usmát, to ti sluší.

Já mám mámu tuze krásnou,

když se směje, všichni žasnou.

 

Srdíčko

Celé tvé srdíčko, chci ti dát matičko.

Za tvou lásku, za tvou starost,

chci ti dělat samou radost.

 

Na zahradě

Na zahradě pod jabloní

bílé kvítky krásně voní.

Nejbělejší konvalinku

utrhnu si pro maminku.

 

MATEMATIKA Písemné odčítání trojciferných čísel s přechodem přes základ 10

Učebnice str. 19 / př. 1 je vzorový příklad. Vypočítejte př. 3 (vypočítat + kontrola) a slovní úlohu př. 4.

PS celá str. 9. Př. 1 - příklady vypočítat a provést zkoušku.

Poprosím rodiče, aby při odčítání pomohli dětem. Děkuji Vykydalová 

 

5.5.

Ahoj děti, zdravím i rodiče. Trochu jsme si odpočinuli od prvouky i angličtiny. Přidávám proto novou práci. Ať se dílo daří! Mějte se pěkně.

V.Wiedermannová

Prvouka: 

Nová kapitola Rostliny. Děti si přečtou str. 68, 69, 70. Naučí se základní společné vlastnosti rostlin. Ke každé vlastnosti zkusí vlastními slovy říct, co si zapamatovaly. Zodpoví ústně úkoly v rámečcích. Můžete zkusit i pokus - na vlhké vatě nechat naklíčit semena např. fazole. V pracovním sešitě udělají str. 51 (pokus je dobrovolný).

Angličtina:

Zopakovat slovíčka 8. lekce - ústně i písemně. V pracovním sešitě na str. 40 tvoří ústně otázku a odpověď. Poté napíší. V učebnici přečíst a zkusit přeložit str. 41 - My friend is a monster. Nejdřív ať podle obrázků popřemýšlí o čem příběh asi je.

 _______________________________________________________________________________________________________________________

30.4. výuka přes skype

Mějte se krásně, užijte si dnešní den 30.4. - pálení čarodějnic a zítra nezapomeňte políbit rodiče pod rozkvetlým stromem :-)

Uvidíme se opět v úterý 5.5. v 10. hodin. Vykydalová

ČESKÝ JAZYK

Budete umět nazpaměť vyjmenovat slovní druhy. Podle učebnice str. 62.

Zkoušeli jsme si určovat slovní druhy. Učebnice str, 62/ cv.1 nad slova tužkou napsat číslicí slovní druh.

MATEMATIKA Písemné odčítání trojciferných čísel

Učebnice str. 18 / př. 2, 3 a slovní úlohu př. 4 - zápis, výpočet, zkouška, odpověď. Příklad 5 - procvičování násobení a dělení si udělejte ústně.

28.4. výuka přes skype

Dnes se nám výuka u někoho sekala, hůře jste mě slyšeli, bylo to trošku náročnější, protože jsme si vysvětlovali dvě nová učiva. V českém jazyce jsme si vyjmenovávali slovní druhy a v matematice jsme začali písemné sčítání trojciferných čísel.

Žáci moji, ať se vám škola daří, kdyby někdo potřeboval poradit, tak se opět uvidíme a uslyšíme ve čtvrtek 30.4. od 10. hodin. Ahoj všem :-)

ČESKÝ JAZYK

Naučte se zpaměti vyjmenovat slovní druhy. Učebnice str. 62

Kdo bude chtít, naučí se tady tuto básničku: je to z výuky UčíTelka ČT

         SLOVNÍ DRUHY

 1. Táta, máma, Véna jsou podstatná jména.
 2. Jaký, který, čí se ptáš, už přídavná jména znáš.
 3. Nová jsou však zájmena, zaskakují za jména.
 4. Chcete něco spočítat? Číslovky musíte znát!
 5. Slovesa už poznáme, pracovat je necháme.
 6. Kde a kdy a jak se ptej, příslovce si vyhledej!
 7. Předložky před jmény stojí, samy bez nich neobstojí.
 8. Slova, věty spojit máme, spojky k tomu zavoláme.
 9. Částice se mají k světu, často uvozují větu.
 10. Ach, to nejlepší na konec, citoslovce, to je věc.

 

MATEMATIKA  písemné sčítání trojciferných čísel

Budeme procvičovat písemné sčítání ("pod sebou")  V učebnici sledujte vzorové příklady na str.16 / př. 1 a na str. 17 / př. 1

V učebnici na str. 16 vypočítejte příklad 2

Str. 16 / př. 4 a 5 - slovní úlohy (zápis, výpočet písemně "pod sebou" a odpověď)

V učebnici na str. 17 vypočítejte příklad 3 a) a slovní úlohu př. 4 (zápis, výpočet písemně "pod sebou" a odpověď)

PS celá str. 8

  ___________________________________________________________________________________________________________________

23.4. - výuka přes skype, úkoly si děti dodělejte. Děkuji :-)

Moji milí třeťáci :) Dnes jsme si výuku zpestřili, trošku jsme se zabavili a zasmáli při vyjmenovaných slovech. Mám velkou radost, že se vám daří dobře, jste veselí a jde vám krásně i probírané učivo. Moc vás všechny chválím, za vaši snahu a píli. Vykydalová

Další vyučování přes skype bude v úterý 28.4. od 10. hodin. Těším se na vás všechny!

ČESKÝ JAZYK Opakujeme všechna vyjmenovaná slova. Ve velkém PS si udělejte strany 52, 53, 54.

MATEMATIKA

Učebnice 3. díl  str. 14 / př. 1 a 2 - slovní úlohy si napište do sešitu tygříka: zápis, výpočet a odpověď

Na úterý si nachystejte čtverečkovaný sešit "surikaty" - budeme ho potřebovat na písemné sčítání a odčítání trojciferných čísel.

 

Ahoj děti, zdravím rodiče. Posílám vám zase nějakou práci do aj a čajs. V Aj dělejte co zvládáte. Děkuji. Mějte se pěkně. Wiedermannová

Angličtina:

Nová slovní zásoba (napsat do sešitu English) - pirate-pirát, cowboy -kovboj, clown-klaun, police officer- policista, Whose (hat) is this? - Čí je to (klobouk), It's the pirate's hat - Je to pirátův klobouk.

Uč. str. 40 zaměření na vlastnictví - co komu patří. Zeptejte se dětí, jestli poznají kde Mark a Sally jsou. Ať vám zkusí nejdřív podle obrázků říct česky, co si myslí, že se v příběhu stalo. Slovíčka můžete potrénovat tak, že vám děti budou jednotlivé postavy ukazovat. Zkuste jim dávat povely v angličtině (kdo zvládne)  Look at picture one!  Point to the pirate! Point to the pirate's hat! (totéž s ostatnímu postavami)

PS: str. 39 - opět zaměřená na to, co komu patří. A také na krátké odpovědi Yes, I have - ano, mám. No, I haven't - ne, nemám (napsat do English)

Prvouka:

V prvouce dokončíme kapitolu Člověk. Přečtěte si v učebnici strany 65, 66.Popovídejte si o zdravém životním stylu. Zkuste si zopakovat celou kapitolu ústně na straně 67.

V pracovním sešitě str. 49 a test na str. 50 (rodiče opraví a můžou vám i oznámkovat). 

 

 

21.4. - výuka přes skype, úkoly si dodělejte. Děkuji :-)

Moji milí třeťáci :) Dnes jsme se spolu viděli všichni, celá naše třída, z čeho mám velkou radost!

Další vyučování přes skype bude ve čtvrtek 23.4. od 10. hodin. Těším se na vás všechny!

ČESKÝ JAZYK Opakujeme všechna vyjmenovaná slova. Ve velkém PS si udělejte strany 50 a 51. Učebnice str. 59 / cv. 3 a) b) napsat do sešitu Čj.

Čtení: čítanka str. 126-128      Do sešitu čtení napište ze str.126 odpovědi do sešitu čtení. Str. 127 / 1 - to se bude líbit klukům - rybářům.

MATEMATIKA

Učebnice 3. díl  str. 13 / př. 8 a str. 14 / př. 5 a str. 15 / př. 7 (příklady si přepište do sešitu "tygříka" a vypočítejte)

Pracovní sešit 3. díl Sčítání a odčítání do tisíce vypočítat po str.7

Geometrie: PS 2. díl str. 22 - dokončit

______________________________________________________________________________________________________________________

 

16.4.2020 - výuka přes skype, úkoly si dodělejte. Děkuji.

Ahoj moji třeťáci! Dnes se nám opět podařila výuka přes skype, viděli a slyšeli jsme se s Lukášem, Šimonem, Sebíkem, Gitou a Filipem :) Jsem moc ráda, že jsme se spolu viděli a i jsme se spolu něco málo naučili a zopakovali.

Další výuka přes skype bude v úterý 21. 4. od 10. hodin. Děkuji a těším se na vás všechny :-)

ČESKÝ JAZYK Opakujeme všechna vyjmenovaná slova, která jsme se naučili.

Zkoušejte si vyjmenovávat postupně všechny VS po Z, B, L, M, P, S, V.

Velký pracovní sešit str. 48 a 49.

MATEMATIKA

Učebnice str. 10 / př. 2 a 3 a str. 11 / př. 6 a 7 (příklady si přepište do sešitu "tygříka" a vypočítejte)

Geometrie - učebnice 2. díl (modrá) str. 34 učivo: Průsečíky kružnic a přímek

Učebnice str. 34 příklad 4 a 5 narýsujte do sešitu geometrie.

Dále si zkuste narýsovat logo Olympijských her - 5 barevných kruhů. 

PS 2. díl str. 21 / př. 3

 

Učivo na týden 14.4.-17.4.2020

Ahoj děti, zdravím Vás všechny po Velikonocích, doufám, že jste si všichni odpočinuli a načerpali jste novou sílu do našeho společného učení. Jsem moc ráda, že jsme se spolu slyšeli (se Sebíkem, Šimonem, Gitou, Samirkou a Filipem) v úterý 14.4. od 10. hodin. Jak jsem pak chtěla spojit s Lukášem, tak jste se mi všichni ztratili a už jsem se s vámi nemohla spojit. Omlouvám se, ale spojení pak nešlo navázat...

Spolu se zase uvidíme a uslyšíme přes skype ve čtvrtek 16.4. od 10.hodin.

ČESKÝ JAZYK

V malém PS na str. 59 doplňte a, b, c, d, e + diktát ať vám rodiče nadiktují do diktátových sešitů.

Učebnice str. 56 / 10, 11a) cvičení přepište do sešitu český jazyk :-)

Čtení: čítanka str. 124-125      Do sešitu čtení napište rébusy k názvům květin str. 124.

MATEMATIKA

Učebnice str. 8 / př. 6 a str. 9 / př. 5 (příklady si přepište do sešitu "tygříka" a vypočítejte)

Geometrie - PS 2. díl str. 21 / př. 1 - to jsme rýsovali spolu (přes skype) a str. 21 / 2 si narýsujte do sešitu geometrie.

ANGLIČTINA:

Ahoj děti, zdravím i rodiče. K procvičení angličtiny vám zasílám odkaz na procvičení jednotlivých lekcí. Pokud máte možnost, vytiskněte si pracovní listy na procvičování. Jinak je možné procvičovat alespoň ústně... Vždy si to nejdříve prosím prohlédněte, jsou tam i lekce, které jsme neprobírali, tak ať zbytečně netisknete co nebudete potřebovat. (Nikoho ale nenutím vše tisknout, je to vše dobrovolné, k procvičování. ) V. W.

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/ChitChat_PMB1_A.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/ChitChat_PMB1_B.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/ChitChat_PMB1_C.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Pro zájemce slovníček k vytisknutí:

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chitchatwordlistcz1.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Křížovky na opakování probraných slovíček: 

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chitchatkrizovky.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

Dvojice kartiček k použití např. jako pexeso :

http://fdslive.oup.com/www.oup.com/elt/general_content/cz/chit_chat_1_karty.pdf?cc=cz&selLanguage=cs&mode=hub

 PRVOUKA:

Uč. str. 63, 64 Děti by se měly hlavně orientovat v životních obdobích člověka.

Prac. sešit: str. 48

 

 

8.4. Dobrý den, zasílám vám další úkoly. Mám velkou radost, že se nám, díky tatínkovi od Sebíka, v úterý podařilo spojit přes skype se Sebíkem, Lukášem, Šimonem a Gitou. Ukázali jsme si, jak se rýsují kružnice, v krátkosti jsme si zopakovali zaokrouhlování na desítky a stovky a dokončili jsme si vyjmenovaná slova. Jsem moc ráda, že jsem mohla děti vidět. Další výuka přes skype bude po Velikonocích v úterý 14.4. v 10. hodin. Můžete se přidat i další. Moje skypové jméno je sylvie.vykydalova.

Všem mým třeťáčkům, sourozencům a rodičům přeji krásné Velikonoce, užívejte si pohody, rodiny a sebe navzájem. Opatrujte se a buďte hlavně zdraví. S pozdravem paní učitelka Sylvie Vykydalová

ČESKÝ JAZYK

Dokončíme vyjmenovaná slova po V = VYDRA, VÝR, VYŽLE, POVYK, VÝHEŇ A SLOVA S PŘEDPONOU VY- , VÝ- Do vysvětlovacího sešitu s vyjmenovanými slovy si nalepte postupně obrázky, podívejte se, do tabulky, jaká jsou slova příbuzná.

U vyjmenovaného slova VÝR si zapište do sešitu: (podle malého PS str. 57)

výr (druh sovy) Výr je naše největší sova.                                        vír (vodní nebo vzdušný) Na vodě se udělal vodní vír.

výři ( množné číslo ke slovu výr) Na větvi seděli dva výři.           

výří (patřící výrovi) V noci jsme slyšeli výří houkání.                        víří se ( víří se prach, smetí) Vítr víří smetí a prach.

K vyjmenovaným slovům s předponou vy-, vý- si zapište do sešitu:

vysel (předpona vy- : seje - vyseje)  Zemědělec vysel obilí.  (těžká práce, námaha = tvrdé y)

visel (např. na stěně, na věšáku)  Na stěně visel vzácný obraz.  (jen visí = měkké i)

Do sešitu si vystřihněte z malého PS str. 58 obě dvě oranžové tabulky a nalepte do sešitu. Doplňte cvičení v malém PS str. 57 a 58. Velký PS str. 46.

Čtení: čítanka str. 120-123 přečíst básničky Duben, Vajíčka, Modrá. Proč jsou Velikonoce pokaždé jindy? do sešitu odpovědět na otázky na str. 121

MATEMATIKA

Sčítání a odčítání do tisíce PS 3. díl str. 2 - 6

Geometrie: PS 2. díl str. 19,20 - rýsování kružnic 

 

7.4.

Dobrý den. Zdravím rodiče i děti. Zasílám práci do AJ a Čajs. Tento týden si trochu oddechneme od probíraných témat a zaměříme se na Velikonoce.

Přeji vám všem pohodové Velikonoce, hlavně klid a zdraví.  Mějte se pěkně. Wiedermannová

PRVOUKA: 

V prvouce si popovídejte o Velikonocích.   Co si představíš, když se řeknou Velikonoce? Jaké symboly Velikonoc znáš ? Víš proč se Velikonoce slaví?

Zde je video jako případná inspirace: 

https://www.ceskatelevize.cz/porady/10519120758-nase-tradice/212562260400012-bozi-hod-velikonocni/

ANGLIČTINA:

V angličtině se před Velikonoci věnujeme slovní zásobě k tomuto svátku:

https://www.youtube.com/watch?v=ANyXUJ3esWE

 

A takto nějak slaví ve VB Velikonoce. Děti určitě příběh pochopí.  Můžete porovnat v čem jsou Velikonoce u nás stejné a v čem se liší. Doufám, že si na něco vzpomenou z loňského a předloňského roku. Aspoň na koulení vajec z kopce. :-)

https://www.youtube.com/watch?v=3fh6-C3S1hs

2.4.

Milí rodiče a moji žáci :-) Moc děkuji rodičům, za dnešní předání materiálů pro vaši domácí výuku.

Posílám vám další učivo do českého jazyka a matematiky. V geometrii  budeme rýsovat kružnici. Postup rýsování kružnice je níže...

ČESKÝ JAZYK

V novém PS v matematice, co vám dnes přinesli rodiče, máte vložené lístečky s vyjmenovanými slovy po V, obrázky k vyjmenovaným slovům, tabulku s příbuznými slovy. Nalepte si je do sešitu "Vyjmenovaná slova" a postupně budeme doplňovat, co se budeme společně učit. (Mirek si musí postupně doplnit i VS po S a následně si pak nalepí VS po V. Poprosím maminku, aby to s ním dolepila a doplnila, aby mu to učivo v sešitě pěkně navazovalo. Děkuji.)

Další 3 vyjmenovaná slova po V, která budeme probírat jsou: VÝSKAT, ZVYKAT, ŽVÝKAT. Do našeho sešitu "Vyjmenovaná slova", kde si vysvětlujeme význam vyjmenovaných slov si nalepte obrázky s těmito 3 vyjmenovanými slovy.

U vyjmenovaného slova VÝSKAT pozor na rozlišení: napsat do sešitu k vyjmenovanému slovu výskat

výská (křičí) Dítě výská radostí.                      víska (malá vesnice) Lhotka je malá víska.

výskat (radostně křičet)                                   vískat (probírat se někomu ve vlasech, hladit někoho po vlasech)

Podívejte se do tabulky příbuzných slov (dnes jsme vám ji poslala okopírovanou, tak si ji vystřihněte a nalepte do sešitu k vyjmenovaným slovům po V), na slova příbuzná: ke slovu výskat = výskot, zavýskat, zavýsknout, zavýsknutí, výskání.

zvykat = zvyk, zlozvyk, zvyknout si, návyk, navyknout si, zvykání, odvykání, odvyknout si, obvyklý, obvykle

žvýkat = žvýkání, žvýkačka, přežvykovat, přežvýkavec

Učivo si procvičte a doplňte v malém PS str. 56 a velkém PS str. 45.

 

MATEMATIKA

V nové učebnici matematiky 3. díl začneme sčítání a odčítání do tisíce na str. 3.

Zde je důležité si dobře uvědomit, že budete sčítat jednotky s jednotkami, desítky s desítkami.

Příklad: 300 + 5 = 305  zde sčítáme jednotky s jednotkami

700 + 25 = 725 sečteme desítky sečteme jednotky

Projděte si v učebnici příklady na str. 3 (třeba jen vypište přes fólii) a v PS doplňte str.1.

 

Geometrie: budeme rýsovat kružnice. Konečně budete moci vyzkoušet vaše kružítka! V učebnici ve 2. díle je učivo na str. 33 a v PS  2. díl na str. 19, 20. K tomuto učivu se s vámi pravděpodobně spojím přes Skype. Děkuji Vykydalová

Postup rýsování kružnice:

Nachystejte si: velký sešit A4 do geometrie, tužku, kružítko a pravítko

 1. Otevřete si sešit geometrie, na nové straně si napište nadpis: Rýsování kružnic
 2. Vezměte si tužku a uprostřed strany vyznačte bod S. (bod S vyznačím tak, že napíši X "křížek," což je ten bod a vedle X napíši velké písmeno S.(Bod se značí velkými tiskacími písmeny.)
 3. Vezměte si kružítko, kružítko libovolně rozevřete.
 4. Hrot kružítka umístěte (zabodnete) do bodu S, kružítko držím shora a pomalounku narýsuji kružnici.
 5. Mám narýsovanou kružnici. Tu si ještě popíšu: na pravou stranu, vedle kružnice si napíšu písmeno malé psací k
 6. Mám tedy v sešitě narýsovanou svou kružnici k se středem S.

 

Milí rodiče a třeťáci. Potřebuji vám předat učebnici matematiky 3. díl a pracovní sešit. Taky kružítka, kdo je má v košíčku v lavici. Budu ve čtvrtek 2.4.2020 od 10. hodin ve škole. Přijděte si prosím věci vyzvednout. Nebo se spolu domluvte a můžete to někdo z vás vyzvednout a ostatním předat. Děkuji za spolupráci. (Druhý díl matematiky zatím nevracejte.) Vykydalová

Učivo na další týden 30.3. - 3.4. 2020

ČESKÝ JAZYK

Třeťáci :-) Z minulého týdne umíte nazpaměť vyjmenovat vyjmenovaná slova po V. Do vysvětlovacího sešitu s vyjmenovanými slovy si tato vyjmenovaná slova vypište. Kdo zvládne, zkusí si nakreslit (např. podle PS str.54) obrázek VY, VYSOVÝ, VÝT (Kdo nezvládne namalovat, nevadí, ve čtvrtek vám budu předávat 3. díl matematiky a nachystám vám i nakopírované obrázky k vyjmenovaným slovům po V a také tabulku s příbuznými slovy, kterou si vlepíte do sešitu.)

Vyjmenované slovo VY znamená Vy=všichni. Když někomu vykáme, oslovujeme ho vy. Když jsme se učili vyjmenovaná slova po M, tak zde máme vyjmenované slovo my=všichni. A to je podobné jako teď vy. My musíme zůstat kvůli koronaviru doma. Vy musíte taky zůstat kvůli koronaviru doma. Slovo příbuzné: vykat, vykání

Vyjmenované slovo VYSOKÝ=znamená např. vysoký strom. Slova příbuzná: vysoko, výška, zvýšit, vyvýšenina, vyvýšený, vysočina, vyvyšovat se, povyšovat, Vyšehrad.

Vyjmenované slovo VÝT=znamená pes vyje (skučí, kvílí) na měsíc. Slova příbuzná: zavýt, vytí.

Toto je důležité napsat do sešitu "Vyjmenovaná slova" a zapamatovat si: (podobné tabulky máte v učebnici str. 53, nebo v malém PS str. 55)

výška (vysoko) Vyšplhali jsme do velké výšky.                                      vížka (malá věž) Kostel měl velkou věž a  malé vížky.

výš (vysoko, do větší výšky) Balon stoupal výš a výš.                          víš (znáš, tvar slovesa vědět) Víš to jistě?

výt (skučet, kvílet)  Fena štěkala, potom i vyla.                                     vít (plést věnečky) Jana vila věneček z pampelišek.  Vít, Vítek (jméno)

vyje (jako vlk)                                                                                           vije (věnečky)

vyla (vlčice)                                                                                             vila (věnce)  víla (pohádková bytost)

Podle tady této pomůcky vypracovat: Učebnice str. 54 / cv.2 napsat do sešitu ČJ.

Malý PS celá str. 55.

Velký PS str. 45 / 1,2,3,4 (vy, vysoký výt)

 

Čtení: čítanka str. 112-114 Jak se Kocourkovští starali o své hospodářství.  Do sešitu odpověz na otázky pod textem v modrém rámečku.

čítanka str. 115- 117  Jak jsme zasadili první kytku. Do sešitu odpověz na otázky pod textem v modrém rámečku. Nakreslit kytičku čekanku podle str. 117.

čítanka str. 118 -119 Smetanově bílé sluchátko Do sešitu odpověz na otázky pod textem v modrém rámečku.

Psaní: písanka str. 1, 2, 3 (sleduj nápovědu na stránce)

 

MATEMATIKA Podle učebnice na str. 42 si projděte zaokrouhlování čísel na desítky a zaokrouhlování na stovky. Jsou zde 2 žluté tabulky, tak si to s dětmi projděte, nakreslete. Zaokrouhlování na desítky si pouze zopakujete, to už umíme:

Pokud číslo končí na 0, 1, 2, 3, 4 = zaokrouhluje se dolů. Pokud číslo končí na 5, 6, 7, 8, 9 = zaokrouhlujeme nahoru.

Učebnice str. 42 / př. 2, 3, 4, 5 napište do sešitu tygříka.

Posílám odkazy za zaokrouhlování:

https://www.youtube.com/watch?v=X8LvVn716wg

https://www.youtube.com/watch?v=oJ74dnJhWxQ

 A já se přidávám s další prací do prvouky a AJ. Ať se práce daří! Pozdravuji děti. V.Wiedermannová

PRVOUKA: učebnice: str. 61, 62 přečíst, prohlédnout obrázky, zodpovědět otázky v růžových rámečcích.  Pracovní sešit: str. 46, 47.

ANGLIČTINA: opakovat slovíčka 8. lekce - ústně i písemně. Do sešitu English napsat novou slovní zásobu: 

shoes - boty, jeans - džíny

uč. str. 39 - zaměřená na vlastnictví - co komu patří. cv. 1 - zkusí podle obrázků nejprve říct, co se asi stalo (Spike má problém. Pral prádlo a zničil ho). 

Jet´s jeans - Jetiny džíny (vysvětlete si, že apostrof a s za jménem (´s) označují, komu džíny patří). 

Hra - Dívka si tajně vybrala tři části oděvu na šňůře. Chlapec hádá, aby zjistil, co si vybrala. Přečtěte si nahlas rozhovor a přeložte. Zkuste si i vy zahrát. 

Děkuji 

 

 

Učivo na další týden 23.3. - 27.3. 2020

Zdravím děti i rodiče v dalším týdnu našeho "domácího vzdělávání". Chtěla jsem poprosit rodiče, nebo klidně i děti, aby mě napsali zpětnou reakci na email vykydalova@skolapnovice.cz jak se vám daří s dětmi plnit úkoly, jestli si se vším víte rady. Jestli učivo, které vám zasíláme stíháte s dětmi doma udělat. Jak se vám doma daří? Děkuji Vykydalová

ČESKÝ JAZYK

Žáčci moji :-) Začneme nová vyjmenovaná slova = poslední VS po V. Nejprve si vyjmenovaná slova přečtěte v učebnici na str. 53 ve fialové tabulce. Jsou to tato vyjmenovaná slova: vy, vysoký, výt, výskat, zvykat, žvýkat, vydra, výr, vyžle, povyk, výheň a slova s předponou vy-, vý-  Tyto VS se naučte zpaměti. V malém PS na str. 54 si doplňte VS po V.

MATEMATIKA

Máme zde nové učivo: Jednotky délky   Poprosila bych moc rodiče, aby se spolu s dětmi podívali na tyto videa a zkusili převody jednotek délek dětem vysvětlit, pokud to jen trochu bude možné.

 1.  https://www.youtube.com/watch?v=pcDGjNDxZnM
 2. https://www.youtube.com/watch?v=EwR4oR7kSTU
 3. https://www.youtube.com/watch?v=KbK9UI4Ea9Q
 4. https://www.youtube.com/watch?v=xql5lceMAYM

Pokud by ještě někdo potřeboval jiné vysvětlení (také dobře udělané) najde zde: https://www.youtube.com/watch?v=8e7FSWJIq7U

V učebnici jsou převody jednotek délky na str. 41. Zkuste si udělat ústně 1, 4, 5. Příklad 7 přepište do sešitu.

V PS můžete procvičovat jednotky délky na str. 27.

Pokud by to bylo možné, zkuste to, co jste vypočítali vyfotit a poslat mě buď na email nebo do aplikace WhatsApp (tel. 608 446 985)

 

 

 23. 3.

Dobrý den, zasílám práci na tento týden. Mějte se pěkně. V. Wiedermannová

AJ: Děti se naučí ústně i písemně slovíčka 8. lekce. Slovíčka si napíší do sešitu English.

 a T-shirt - tričko, a coat - kabát, a shirt -košile, a hat - klobouk, a jumper - svetr, a skirt -sukně, a jacket - sako (bunda).

Naučí se otázku a krátké odpovědi: Have you got.... ? -  Máš? Máte?  Yes, I have. Ano, mám. / No, I haven´t. Ne, nemám.  (také napsat do sešitu).

V My dictionary 1 si napíší slovíčka 8 lekce - procvičování.

V učebnici si přečtou str. 38 - zkuste i přeložit 

V pracovním sešitě str. 38 - celá. 

 

Čajs: Nová kapitola Člověk. Přečíst str. 58, 59, 60. Děti se naučí základní stavbu lidského těla, budou umět vysvětlit, k čemu slouží kůže, co je to pigment, vyjmenují 5 smyslů a k nim přiřadí smyslové orgány, budou vědět k čemu jednotlivé smysly slouží.

V pracovním sešitě vypracují str. 44, 45

 

 :-) Zdravím všechny děti i rodiče v dalším týdnu. Posílám vám úkoly na procvičování a vypracování. Moc na vás všechny myslím, jestli jste v pořádku a hlavně zdraví...

Text, nebo úkol, který máte vyznačený zelenou barvou, si napište do sešitu.

Český jazyk: Dokončíme vyjmenovaná slova po S. Zbývají nám poslední 2 vyjmenovaná slova: SYČET, SYPAT. Do našeho sešitu "Vyjmenovaná slova", kde si vysvětlujeme význam vyjmenovaných slov si zkuste nakreslit podle PS na str. 47 vyjmenované slovo syčet a sypat. Podívejte se v sešitě do tabulky na slova příbuzná: ke slovu syčet je to např. sykot, syčení, syčivý, zasyčet, "syčák". Ke slovu sypat je to např. posypat, nasypat, vysypat, zasypat, zásyp, sypání, sýpka, sypký, osypky, osypat se, přesýpací.

K vyjmenovanému slovu sypat si do sešitu napište podle PS na str. 52:

sypat (zrní slepicím)   Venku se začal sypat sníh.                     sípat (chraptět) Petr chraptěl, později začal sípat.

V malém PS si doplňte cvičení na str. 51, 52. Ve velkém PS str. 44 syčet, sypat / 1,2,3,4 - dopsat celou stranu 44.

V malém PS na str. 53 si můžete průběžně zkoušet opakování vyjmenovaných slov po B, L, M, P, S. Vždy si dobře přečtěte slovní spojení a vždy si zdůvodněte, jestli je slovo vyjmenované, nebo příbuzné=napíšu tvrdé y/ý. Jestli není slovo ani vyjmenované, ani příbuzné=napíši měkké i/í. Pokud budete mít ve cvičeních chyby, tak si napište tato slovní spojení do sešitu českého jazyka jako opravu.

Do sešitu "Diktáty" vám mohou rodiče zkusit nadiktovat diktát PS str. 53.

Čtení: čítanka str. 108 - přečti si básničky a do sešitu čtení napiš odpověď na otázky str. 108/ cv.3 Co je to vyřídilka? Co je to Popokatepetl?

Přečíst str. 109 - 111 a odpověz na otázky: Vymysli a napiš do sešitu rým ke slovu kytka. Dokáže z vás někdo vymyslet rým ke slovu slunce?

Psaní: písanka str. 9 Názvy pohádek oprav a napiš správný název.

Matematika: V učebnici si zopakujeme učivo o počítání do tisíce str. 40 / př. 1, 2, 3, 6 napište do sešitu a př. 5 si udělejte ústně. PS str. 26 celá.

  

17. 3.

Dobrý den, 

posílám úkoly do AJ a ČAJS na tento týden. Mějte se pěkně, pozdravujte děti.

Wiedermannová

AJ: Jsme napřed, což je momentálně velká výhoda. Proto bych tento týden věnovala opakování. Doporučuji zopakovat si slovíčka 7 lekce - jak ústně, tak písemně. Zopakovat ústně věty: Jak se jmenuješ? Jak se máš? Kolik je ti let? Kolik máš sester/ bratrů? A odpovědi na tyto otázky. Děti si na papír nakreslí příšeru a tu vám anglicky popíší. (Kolik má očí, jakou mají barvu, dlouhé/krátké vlasy.... umí toho dost.) Obrázek ať si vloží do učebnice, po návratu do školy mi ho popíší na známky. Jinak doporučuji číst kterýkoliv článek v učebnici do lekce 7 na zopakování čtení. 

 Čajs: V učebnici na str. 56 si přečíst o dělení živočichů dle přijímané potravy (býložravci, masožravci, všežravci). Ke každé skupině umět vyjmenovat tři zástupce. Ústně zkusí test na str. 57. V pracovním sešitě udělají str. 42 a test na str. 43. Zkuste jim ho dát opravdu jako test, ať si nejdříve zopakují, co se naučili o živočiších a pak teprve test. Oznámkují se děti - ať  se zhodnotí jak jim tato kapitola jde. 

Děkuji. Přihlásím se opět za týden. :-)

13.3.

Dobrý den,

protože jsem dětem vybrala pracovní sešity z AJ, poprosím rodiče (či jiné příbuzné), aby si je v úterý 17. 3. přišli v době od 9. 00 - 11.00  vyzvednout. Omlouvám se za komplikaci....

Děkuji

Pěkný víkend

Wiedermannová

12.3.

Dobrý den, zdravím vás všechny v naší nenadálé situaci. Posílám vám úkoly na práci doma. Úkoly dělejte průběžně, budu je postupně doplňovat. Pokud máte nějaký dotaz, pište na email vykydalova@skolapnovice.cz , nebo volejte.... Rodičům děkuji za spolupráci. Vykydalová

Úkoly pro děti do úterý 17.3.  

ČJ - dokončit vyjmenovaná slova po S - sýkora, sýček, sysel v učebnici str. 51 / cv. 11 věty napsat do sešitu. Ve velkém PS str. 44 / cv. 1,2,3,4. V malém PS str. 50 / cv. 1,2,3,4.

Čtení - Čítanka - str. 104-107 "Kdy je na světě nejkrásněji" článek přečíst (to už jsme měli zadáno za dú v úterý) a do sešitu čtení odpovědět na otázky na str. 104 + nakreslit jarní obrázek.

Třeťáci :-) Čtěte rozečtenou knížku, kterou právě čtete a zapisujte do čtenářského deníku. Pokud zažijete během "koronavirových prázdnin" nějaký zážitek, napište si zážitek do deníku. Děkuji :-)

Psaní - Písanka 2. díl str. 8 (sledujte na stránce nápovědu, pomůže vám to, co napsat na řádky)

MA: Počítání do tisíce po jedné učebnice str. 39 -projděte si příklady na této straně. Ve škole jste počítání do tisíce po stovkách a desítkách moc pěkně  počítali, tak si myslím, že zvládnete i po jedné.. V PS si učivo procvičte na str. 25.

AJ: uč. str. 37 číst, přeložit

 

10.3. 

ČJ - dnes jsme opakovali vyjmenovaná slova. Začali jsme další VS po S - sýkora, sýček, sysel  DÚ: učebnice str. 51 / cv. 10

Písanka 2. díl str. 10, 11 (na konci strany je nápověda)

Čtení 104-107

MA - počítání do tisíce po desítkách     PS str. 24      DÚ: učebnice str. 38 / př. 3,4,5 

9.3.

ČJ - DÚ v sešitě nalepené cvičení, doplnit i, í, y, ý

ČJ čtení - naučit se básničku na str. 103 (na příští týden do 16.3.)

Čajs : PS str. 41 (dokončí kdo nestihl)

AJ: čtení na str. 36

6.3.

MA - dnes jsme opět opakovali a procvičovali písemné sčítání a odčítání a děti počítají bez větších chyb (Mirku - počítej doma příklady!)

MA G - DÚ: PS str. 17 / př. 4 a str. 18 / př. 2

Vybírám 200,- Kč na SRPŠ a 50 ,- Kč na divadelní představení "Poklad kapitána Baltazara aneb kdo se bojí, nesmí na moře", které se uskuteční v naší škole 12.3. Děkuji 

5.3.

ČJ - vyjmenovaná slova po S - syrový, sychravý, usychat -procvičování v PS str. 48 a 49

ČJ - DÚ: učebnice str. 50 / cv. 2 

MA - zítra opakování písemného sčítání a odčítání. Dnes všichni žáci počítali bez chyby, tak pevně věřím tomu, že zítra napíší příklady bez problémů a budou samé jedničky!

 

4.3.

MA - komu dělá písemné sčítání a odčítání stále problémy, tak procvičujte, počítejte.

DÚ: příklady na procvičovaní na papíře (Samirka, Gita, Luky)

3.3.

MA - opakujeme písemné sčítání a odčítání s přechodem přes základ 10. Příklady typu: 47-19, 75-38, 93-67, 41-13, 55-25, 77-43, 90-78, 61-22....

MA - v PS str. 16 / př.5 a, b a str. 18 / př. 4

MA DÚ: příklady na papíře

ČJ - PS velký str. 43 / cv. 1, 2, 3, 4 vyjmenovaná slova syn, sytý sýr

 

 

2.3.

ČJ - neustále opakujeme VS po Z, B, L, M, P. Dnes jsme se seznámili s vyjmenovanými slovy po S - syn, sytý, sýr PS str. 47/1 - dopsat všechna VS po S

MA - opakujeme písemné sčítání a odčítání s přechodem, i bez přechodu přes 10. V PS na str. 18 / př. 1 - slovní úloha a str. 18 / 3 - vypočítat příklady.

MA DÚ: učebnice str. 31 / 3 c) vypočítat do surikat

AJ: My dictionary 1 str. 10 celá (naučit slovíčka 7. lekce ústně i písemně)

28.2.

MA-geometrie: rýsování různoběžných přímek a průsečíku P a rovnoběžných přímek. DÚ: učeb. str. 30 / př. 4 a 6 

26.2.

MA - pro nemocné - počítali jsme písemné odčítání "pod sebou"... Počítejte na papír, sešity mají ve škole. Počítejte příklady typu:  58-19, 72-37, 94-66, 43-17 atd. i jiné např. z učebnice, nebo z PS, co mají nakopírované a vlepené v PS. Vypočítat: učebnice  str. 27 / příklady 5 a 6

 MA DÚ: z učebnice str. 28 / př. 5 (prvních 6 příkladů, napsat do "surikat")

ČJ opakujeme vyjmenovaná slova po Z, B, L, M, P - procvičujte jakékoli cvičení z PS, nebo učebnice

25.2.

MA DÚ: v PS sloupeček na násobení, dělení

ČJ DÚ: učebnice str. 48 / cv. 9

Čtení DÚ: čítanka str. 97 - 99 (čtení na známky), písanka dopsat str. 28

24.2.

ČJ DÚ: cvičení nalepeno v sešitě

MA DÚ: učebnice str. 28 / př. 2 (napsat do tygříka)

Čajs: PS str. 40 celá

21.2.

MA  G: rýsujeme přímky    Do geometrie mít trojúhelníkové pravítko.

G: DÚ: (na příští pátek) učebnice str. 29 / 6 úkol narýsovat do sešitu geometrie A4  (Filip má sešit ve škole, doplní jak přijde do školy)

ČJ PS str. 44 - Filip si může doplnit 

ČJ DÚ: nalepené cvičení v sešitě (dodělá Lukáš, na dnešek neměl DÚ Sebík a Mira)

ČJ DÚ: učebnice str. 48 / cv. 7

20.2.

ČJ začali jsme pomalu probírat vyjmenovaná slova kopyto, klopýtat, třpytit se, zpytovat. Jen jsme si VS vysvětlili, nalepili jsme obrázky do sešitu. (S Lukášem a Filipem dodělám...)

ČJ DÚ: nelepené cvičení v sešitě

ČJ čtení v čítance str. 92/93 Jak se mají kamzíci - přečíst 

MA písemné odčítání s přechodem přes základ deset (Lukáš dostal včera papír str. 32 - vypočítat ) 

MA DÚ: učebnice str. 28 / př. 4 (první 4 příklady + kontrola příkladu)

AJ: na pondělí číst My friend is a monster (6. lekce)

19.2.

Děti dnes dostaly závaznou přihlášku na školu v přírodě. V případě zájmu vyplňte spodní část a podepište a co nejdříve ji pošlete vyplněnou zpět do školy. Pokud zájem nemáte, napište "nemám zájem" a podepsané pošlete co nejdříve zpět do školy. Některé zdravotní pojišťovny vám na školu v přírodě přispívají. Děkuji Vykydalová

MA - začali jsme s dětmi písemné odčítání s přechodem přes základ deset

MA DÚ: učebnice str. 27 / př. 4 (poslední 4 příklady + kontrola příkladu) pokračovat počítání do surikat, tak, jak jsme počítali ve škole

18.2.

ČJ: DÚ - PS str. 43 / 2

MA - papír s příklady nelepený v sešitě, příklad 1

MA - (PS str. 13 dopíše Sebík, Samirka a Gita, Šimon opraví)

 

17.2.

ČJ: DÚ nalepený v sešitě

ČJ čtení str. 90-91 krásně číst, budu zkoušet čtení a umět odpovědět na otázky pod textem

MA - písemné sčítání s přechodem přes základ deset DÚ: v učebnici str. 26 / př. 5 (vypočítat do "surikat")

AJ: uč. str. 30 číst.

13.2.

MA - písemné sčítání s přechodem přes základ 10 

DÚ: v pracovním sešitě nalepený papír - 8 příkladů + kontrola    učebnice str. 24 / př. 4 slovní úlohu zapsat, vypočítat, odpověď do sešitu tygříka

ČJ: vyjmenovaná slova netopýr, slepýš, pyl   DÚ: učebnice str. 47 / 4 napsat do sešitu ČJ

11.2.

ČJ - vyjmenovaná slova pytel a pysk PS str. 41 / 4        DÚ: str. 41 / 1, 2, 3

ČJ čtení - čítanka str.88 - básničky (Únor, Zimní hádanky)

MA - učebnice str. 19 / př. 4 a str. 20 / př. 1 (napsat a vypočítat - písemné sčítání a odčítání)       DÚ: str. 20 / př. 8 (prvních 5 příkladů)

10.2.

ČJ - vyjmenovaná slova po P. PS str. 39 vypsat všechna vyjmenovaná slova. PÝCHA - PS str. 40 DÚ: dopsat celou stránku

MA - písemné sčítání dvojciferných čísel .

30.1.

Domácí úkoly jsem na prázdniny nedávala. Děti si dnes vypůjčily ve školní knihovně knížky, tak přes prázdniny mohou číst.

Krásné pololetní a jarní prázdniny vašim dětem :-) Vykydalová

29.1.
MA - DÚ příklady na písemné odčítání dvojciferných čísel a kontrolu sčítáním nalepeny v sešitě.
Ve čtvrtek se budeme první 3 hodiny učit podle rozvrhu. Přinést ČJ a MA.
Ve 4. vyučovací hodině děti dostanou výpis z vysvědčení, které si necháte. Na konci školního roku pak děti dostanou vysvědčení se známkami za obě pololetí. Prosím, přinést složku na vysvědčení.
Vyučování bude končit v 11. 25hod. Prosím, podepsat v žákovské knížce.
V pátek 31.1. budou pololetní prázdniny a na ně od pondělí 3.2. do pátku 7.2. navazují jarní prázdniny. Ve škole se zase sejdeme v pondělí 10.2.2020.
 
28.1.
MA - DÚ v sešitě(tygříkovi) nalepené příklady na písemné odčítání + kontrola
ČJ - opakování vyjmenovaných slov, zítra si napíšeme diktát
 

27.1.

ČJ - DÚ učebnice str. 44 / cv. 16 (napsat do sešitu) + podívat se do malého PS na opakování vyjmenovaných slov po B, L, M - děti dělají zbytečné chyby...

MA - začali jsme písemné odčítání, v sešitě modrém čtverečkovém "surikaty" mají děti 3 příklady na procvičení

23.1.

ČJ - děti dnes dostaly písemné práce z českého jazyka. Opravu písemné práce napsat do malého sešitu český jazyk. Písemné práce,prosím,podepsat od rodičů a vrátit zpět do školy. Děkuji Vykydalová

MA - písemné sčítání - papír vložen v PS matematiky.

Čtení - DÚ: str. 85 vybrat si a napsat do sešitu čtení 

 

Fotky z plavání jsou ke shlédnutí zde:

https://zspnovice.rajce.idnes.cz/Plavecky_vycvik_2019/

 

 

 20200122_110526.jpg

DNES POSLEDNÍ LEKCE PLAVÁNÍ. DĚTI DOSTALY MOKRÉ VYSVĚDČENÍ. 

 

22.1.

Dnes jsme ukončili plavecký výcvik v Uničově. Mokré vysvědčení a fotografie děti dostanou zítra. Dnes jsem mokré vysvědčení nerozdávala, aby si ho děti nepokrčily.

21.1.

ČJ - písemné práce opravuji, ve čtvrtek dětem napíši známky do ŽK.

Čtení - DÚ: str. 85 vybrat si a napsat do sešitu čtení 

MA - DÚ: Písemné sčítání - učebnice str. 15 / př. 5 ( kdo nemá vypočítaný na str. 15 / příklad 2, tak ho dopíše...)

20.1.

Dnes nedávám DÚ. Zítra písemná práce z českého jazyka. 

Písemné práce z matematiky dopadly výborně. Všichni dostali krásné známky :-) 

 AJ: donést na zítra obrázek oblíbeného zpěváka/zpěvačky (kdo nemá, nakreslí). Zítra minitest 5. lekce.

Čajs: V pondělí bude test zopakovat celou neživou přírodu. Ve čtvrtek si místo aj vezmeme prvouku. Někteří si ji nechali rovnou ve třídě. Zbytek nezapomene donést. 

V pondělí 20.1. budeme psát písemnou práci z matematiky. Procvičte si násobení, dělení, sčítání a odčítání bez přechodu, sudá a lichá čísla, zaokrouhlování čísel na desítky a slovní úloha. Podobný test jsme si již procvičili v pracovním sešitě  1. díle  na str. 26.

V úterý 21.1. si napíšeme písemnou práci z českého jazyka. Budeme mít diktát, doplňování slovních spojení, vyjmenovaná slova po Z,B,L,M - po hlemýždě.

17.1.

ČJ - DÚ velký PS str. 38 / cv. 1 - 4 vyjmenovaná slova mýtit, zamykat, smýkat

MA DÚ - učebnice str. 9 / př. 3, 4-slovní úloha

 16.1.

ČJ - DÚ velký PS str. 38 / cv. 1 - 4 vyjmenovaná slova hmyz, myš, hlemýžď 

 KONZULTACE:

15.1. 2020 od 15:30 - 16:30

Pokud máte nějaký dotaz k prospěchu či chování vašeho dítěte, jsem vám v uvedený čas k dispozici v naší třídě. Vykydalová

14.1.

ČJ - VS mýlit se = Dú: PS str. 33 / cv. 4, 5 projít si cvičení a diktát, ve čtvrtek si napíšeme jak doplňovačku, protože v ní děti dělaly chyby, tak i diktát.

ČJ psaní - dopsat písanku na str. 20 a 21

MA - PS str. 2 / př. 3 vypočítat sloupeček

AJ: Trénovat psaní vět (př. Já mám velké oči. On má ...., Ona má.....) 

13.1.

ČJ - dnes jsme zopakovali VS my, mýt a začali jsme VS myslit a slova příbuzná. V PS jsme vyplnili celou str. 32. Děti byly moc šikovné a pěkně učivo pochopily :-)

DÚ: v učebnici na str. 42 / cv. 3  napsat do sešitu český jazyk

ČJ čtení - čítanka str. 82-84 na čtvrtek umět pěkně číst

ČJ psaní - písanka str. 16

MA - nová učebnice do matematiky 2.díl, opakování násobení a dělení a v novém pracovním sešitě na str. 1 opakování sčítání a odčítání bez přechodu přes základ 10.

 

10.1.

ČJ - dnes jsme začali vyjmenovaná slova po M - my, mýt - Vysvětlovali jsme si vyjmenovaná slova a do malého sešitu jsme si nalepili obrázky a napsali věty na vysvětlení k jednotlivým vyjmenovaným slovům.

PS str. 30, 31      DÚ: PS str. 31 / cv. 3, 4

MA - v matematice jsme si napsali krátký test, trénovali jsme dělení a násobení číslem 9.

DÚ: nakopírovaný papír - 2 sloupečky 122 a 123 - procvičování násobení a dělení

Děti dostaly nový pracovní sešit do matematiky 2.díl. Učebnice matematika 2.díl dostanou v pondělí.

9.1.

Děti dostaly nabídku na focení na bazénu. Jeden lísteček je na focení v bazénu, druhý při plavání pod vodou. Pokud máte o některé focení zájem, pošlete vyplněný lísteček i s penězi.  Fotí se příští lekci - 15.1.

ČJ - dnes jsme v PS dokončili celou stranu 28 - opakování vyjmenovaných slov po B, L. Na zítra si za DÚ projít tuto stranu, děti dostanou diktát z vybraných slovních spojení.

MA - počítali jsme v PS str. 24 / př. 2, 5 a na str. 25. / př. 1, 2, 4

DÚ: zopakovat na zítra násobení, dělení, sčítání a odčítání, zaokrouhlování čísel na desítky, sudá a lichá čísla. Děti si zítra napíší v matematice krátký test.

7.1.

ČJ PS str. 26-27

MA PS str. 23 / 3, 4  procvičovat násobení a dělení do 9

AJ: procvičovat slovíčka 5. lekce - ústně i písemně

6.1.2020

ČJ čtení - čítanka str. 78-80 přečíst a umět odpovědět na otázky v modrém rámečku

MA - PS: kdo nestihl ve škole, dopočítá doma (Luky, Gita, Sebik)

Zdravím všechny v novém roce 2020 a přeji všem pevné zdraví, štěstí a mnoho úspěchů. Vykydalová

 

19.12.

Děkuji všem rodičům za moc milé dárečky k Vánocům. Děti mě moc potěšily a překvapily.

17.12.

Domácí úkoly tento týden nedávám.

Ve středu 18.12. a v pátek 20.12. jedeme na plavání.

Ve čtvrtek 19.12. si s dětmi uděláme ve třídě vánoční besídku. Děti ať si nenosí učení, jen na svačinu. Pokud budete mít napečeno vánoční cukroví, dejte jim pár kousků cukroví do krabičky a jablíčko na rozkrojení. Děti se už mezi sebou domluvily, kdo dá komu dáreček.  Budeme si pouštět a zpívat koledy, povídat si o vánočních zvycích, zkoušet si je, zahrajeme si hry. :-)

V pátek 20.12. končí vyučování v 11.25 hod. 

 

Ve čtvrtek 12. 12. 2019 budeme mít ve škole přednášku o Brazílii.

10.12.

ČJ PS malý str. 23 / cv. 3,4

MA - 2 sloupečky na okopírovaném papíře

V žákovské knížce ať si děti doplní sebehodnocení za 1.čtvrtletí na str. 30-31

9.12.

ČJ - PS velký str. 35 / cv. 1,2,3,4,5 - vyjmenovaná slova po L - slyšet, mlýn, blýskat se

MA - list papíru - vyplnit násobení 8

6.12.

Dnes měly děti ve škole Mikuláše, anděly čerty...

Pak se skákala "Mikulášská laťka" - skok vysoký.

Na víkend zadávám: do ČJ se naučit nazpaměť vyjmenovaná slova po L. Do MA násobky 8.

 

Informativní schůzka pro rodiče dětí z florbalového kroužku bude ve středu 4.12.2019 od 16:00hodin ve škole. 

3.12. Dnes jsem dětem nedávala žádné úkoly.

2.12.

JČ - Dú: projít si cvičení v PS na 17 / a,b,c,d,e,f - zítra bude diktát z těchto slovních spojení

MA - opakování násobilky 1-7 - zítra bude malý testík na násobení a dělení

AJ: Trénujeme abecedu. Vyjmenovat ji děti umí. Potřebují trénovat názvy písmen i na přeskáčku.

Zítra test na věty. (př. Jak se jmenuješ) - vše mají v sešitu English. 

Vážení rodiče,

rozsvěcování stromečku v  Pňovicích se uskuteční 29. listopadu 2019 od 17 hodin v parku. Kdo vystupuje na této akci, sraz na školní vystoupení je v 17. 15 před pódiem. Vystupujeme v 17. 30 hod. Taneční vystoupení proběhne až po divadelním programu a pěveckém vystoupení, cca 17. 50.

 

Kdo z dětí je přihlášen do kroužku FLORBALU, tak v pátek 29.11. 2019 proběhne v tělocvičně školy od 14:00 do 15:00 hod. PRVNÍ SETKÁNÍ FLORBALOVÉHO KROUŽKU pod vedením pana trenéra Jaroslava Vidima.

Informativní schůzka pro rodiče dětí z florbalového kroužku bude ve středu 4.12.2019 od 16:00hodin ve škole. 

Těšíme se na vaši účast :-)

 

29.11.

V JČ jsme dobrali vyjmenovaná slova - kobyla, býk, Přibyslav - PS str. 16

JČ: DÚ: PS str. 17 / cv. b, c

Psaní - písanku dopsat po str.15 včetně

MA: PS celá strana 19

MA: DÚ: vlepený papír s příklady 1, 2, 3

 

28.11.

Matematika - dnes jsme počítali v PS celá strana 18 a v učebnici str. 35 slovní úlohy

MA - Dú: slovní úloha v sešitě + opakovat násobení a dělení 7

JČ: Dú: učebnice str. 34 / 13 Věty napsat do sešitu. 

 

26.11.

V žákovské knížce mají děti vlepený lísteček s přístupovými údaji na webový portál Proskoly.cz.

Ikonku najdete na hlavní stránce ZŠ Pňovice, úplně dole.

Na tomto webovém portále je možnost si procvičovat učivo. 

Takto vypadá:

Proskoly.cz

 

JČ Dú: PS str. 15 / cv. 6 doplnit, pomůckou může být sešitek s vyjmenovanými slovy, co jsme si dnes vysvětlovali - obyčej, bystrý, bylina

MA Dú: naučit se násobky čísla 7 + na procvičování vlepený list (v sešitě tygříka)

25.11.

Informace pro ty, kteří vystupují na pátečním rozsvěcování stromečku: zkouška v tělocvičně proběhne zítra 6. vyučovací hodinu, sraz 12. 20 před sborovnou.

JČ dělali jsme v PS str. 13, za DÚ: PS str. 13 / cv. 4

MA DÚ: 3 sloupečky na násobení a dělení

AJ: uč. číst str. 23 

 

21.11. 

JČ - vyjmenovaná slova po B - příbytek, nábytek, dobytek

JČ DÚ: diktát na str. 12

19.11.

AJ: uč. 22/ cv. 29 - číst

Ve čtvrtek test - slovíčka 4 lekce. Zopakovat i pozdravy.

18.11.

JČ - Začali jsme další vyjmenovaná slova po B - bydlet, obyvatel, byt. PS str. 10 / cv. 1,2,3 str. 11 /  cv. 5

DÚ: PS  str. 11 / cv. 6

MA - procvičovali jsme slovní úlohy v učebnici str. 33 / př. 1,2 

DÚ: slovní úloha str. 33 / př. 3

15.11.

MA - DÚ: učebnice str. 31 / př. 5 modrý sloupeček a str. 32 / př. 5 modrý sloupeček napsat do sešitu

JČ - v PS si projít cvičení na str. 9, které jsme doposud dělali

14.11.

JČ - PS  str. 5 / cv. 9   a    str. 7 / cv. 9    věty, které budou v diktátu

MA - DÚ: PS 16 / př. 2

AJ: naučit slovíčka 4. lekce i písemně. Nová slovní zásoba: pozdravy. 

13.11. Děti dnes nemají žádný písemný domácí úkol. Ale mají umět do matematiky vyjmenovat násobky čísla 6. A do JČ si projít v PS s vyjmenovaná slova, co jsme dnes probrali. :-)

Žákovské knížky jsem si vybrala, děti je dostanou zítra. Děkuji

12.11.

MA - dnes jsme rozlišovali sudá a lichá čísla. V učebnici str. 30 / příklady 1,2,3,6

DÚ: PS  str. 14/ 4 a, b výsledky zakroužkovat - sudá čísla červeně a lichá čísla modře

JČ - začali jsme vyjmenovaná slova po B. Vyjmenované slovo BÝT (abych, kdybych..).

DÚ: PS str. 4/ cv. 2,3

11.11. Dnes jsme s dětmi obcházeli všechny třídy se svatým Martinem na bílém koni a vyprávěli jsme jim legendu o sv. Martinovi. Všichni se moc pěkně zapojili, Lukáš byl sv. Martin a ostatní pomáhali. Děti si pak vyrobily a vymalovaly svého bílého koně. Dnes jsem žádné úkoly nedávala.

8.11.

JČ Dnes jsme psali diktát. Děti mají z diktátu 2 známky. První známka je za y/i ve vyjmenovaných slovech. Druhá známka je za ostatní chyby.

DÚ: oprava diktátu

MA DÚ: učebnice str. 29 / př. 4 sloupeček přepsat do sešitu a vypočítat (úkol nemusí Šimon a Lukáš - měli tento příklad dobře vypočítaný už ve škole)

7.11.

JČ: Děti dostaly nový pracovní sešit na procvičování vyjmenovaných slov.

V JČ jsme dokončili vyjmenovaná slova po Z.

Zítra bude diktát na vyjmenovaná slova po Z, slova příbuzná.

Naučit se z malého sešitu - "vyjmenovaná slova."

V matematice jsme procvičovali násobení, dělení, vrátili jsme se ke sčítání a odečítání do 100.

Učebnice, pracovní sešity i malé sešity mám u sebe, žáci je dostanou zítra. Děkuji

 

 

 

 

 

5.11. V JČ jsme procvičovali vyjmenovaná slova po Z.      DÚ: v sešitě cv. 7

MA - DÚ: nalepený sloupeček v sešitě

Na čtvrtek si děti místo angličtiny donesou prvouku. Děkuji

 

INFO:

V pondělí 4. 11. pojedou žáci 1., 2., 3, a 4. ročníku na divadelní představení Radovanovy radovánky.

Místo konání: Šternberk. Předpokládaný návrat je kolem 11:45. Cena 130,- Kč. Vhodně se obléci (slušně). 

Prosím vyplnit souhlas s akcí a poslat zpět třídní učitelce.

Děkuji

Wiedermannová 

 

1.11. JČ - Děti dostaly sešit  "Vyjmenovaná slova", kde se budeme postupně seznamovat s novými vyjmenovanými slovy.

Postupně si budeme do sešitu lepit obrázky s vyjmenovanými slovy, psát vyjmenovaná slova a slova příbuzná.

Sešit bude sloužit jako pomůcka, když si nebudu vědět rady, jaké i/y se píše, mrknu se do sešitu... Bude to takový náš "vysvětlovací sešit."

JČ: DÚ - nalepeno krátké cvičení v sešitě Český jazyk.

 

MA - dopočítali jsme v PS str. 12. Stále dokola opakujeme násobení a dělení.

Opakujeme sčítání a odečítání do 100.

Dětem dělají problémy příklady typu:   __  : 4=3      __ : 3=3      __ : 5=2  

 

V pondělí 4.11. jedeme do Divadla do Šternberka. S sebou: svačinu, pití, pouzdro, slušné oblečení do divadla.

 

31.10.

JČ - začali jsme vyjmenovaná slova po Z. Zatím jen ústně, s pomocí kartiček y/i.

Písanka - dopsat stranu 8 a za DÚ: str.9

V matematice jsme počítali v PS str. 12/ př. 1, 4a), 4b)

25.10.

JČ - sloh: dnes jsme dokončili popis kamaráda. 

MA - opakovali jsme poznávání hodin, určování času.

Přes prázdniny procvičovat násobení a dělení. 

Do "Čtenářských a zážitkových deníčků" napsat a rozepsat svůj zážitek a napsat, jakou knihu vaše dítě čte.

Krásné podzimní prázdniny :-) Vám přeje p.uč. Sylvie Vykydalová

 

24.10.

JČ - v PS jsme zopakovali na str. 27 učivo o slově. Všichni byli moc šikovní a všem se toto opakování podařilo.

Po podzimních prázdninách již začneme vyjmenovaná slova po Z.

Ve slohu se děti snažily napsat popis osoby - kamaráda, spolužáka. Budeme to v pátek dokončovat.

MA - neustálé opakování a procvičování násobení a dělení. Prosím, pořád trénujte násobilku.

Některým dětem dělají problémy příklady typu: 0.3=   2.1=   0:4=     3:0=     5:5=     2:1=     

AJ: Dokončili jsme lekci 3, vybrala jsem si pracovní sešity. 

23.10.

JČ - opakovali jsme celé učivo o slově - slova nadřazená, slova podřazená, slova souznačná, slova protikladná a slova příbuzná - podle učebnice + PS.

DÚ: učebnice str. 23 / cv.4 - vždy vybrat a napsat slovo souznačné a slovo protikladné.

MA - opakujeme násobení a dělení a slovní úlohy v učebnici na str. 22 / př. 1, 2, 3, 4, 5

 

22.10. MA - DÚ: učebnice str. 24 / př. 4 + sloupeček č. 28 na procvičování násobení a dělení

DÚ: Písanka str. 7

 

21.10. JČ - DÚ: podívat se v učebnici na str. 20 / cv. 7 Zítra budeme psát diktát.

Čajs: PS str. 16/3

Kdo nestihl, dokončí stranu 17.

 

18.10.Dnes jsme oslavovali Lukášův svátek. Děkujeme za všechny dobroty, sladkosti a balónky, které Lukáš na svou oslavu přinesl :-)  V průběhu oslavy jsme si zopakovali slova nadřazená, slova podřazená, slova souznačná a dnes jsme zkoušeli vymýšlet slova protikladná. Děti toto učivo moc pěkně umí. V matematice jsme procvičovali násobení a dělení.

Za domácí úkol nic nedávám, jen je potřeba číst, buď v čítance, nebo knížku, kterou mají děti rozečtenou. Zapsat do čtenářských a zážitkových deníčků. Do matematiky neustále dokola procvičovat příklady s násobením a dělením. 

16.10. Dnes nešla elektřina. Děti si malovaly, četli jsme si v čítance a hravou formou jsme procvičovali násobení a dělení.

15.10. 

V matematice jsme dnes počítali v učebnici příklad na známky na str. 21 / příklad 6 a,b,c. Dále jsme počítali na str. 21 / př. 1, 2 - ústně.

MA - DÚ: učebnice str. 21 / př. 3 (napsat do tygříka)

V Českém jazyce jsme dodělali v PS na str. 22 / 1 a celou stranu 23 - slova nadřazená a podřazená.

Čtení - četli jsme v čítance na str. 16-18. Odpovídali jsme na otázky z textu a odpovědi si děti psaly do sešitu + kresba obrázku.

Čtení - DÚ: čítanka 16 -18. Prosím všechny rodiče o důslednost a kontrolu vašich dětí při hlasitém čtení. Děkuji.

AJ: na čtvrtek donést obrázek či fotku domácího mazlíčka. Nová lekce - Super pets - učit slovíčka i písmemně

10.10.

AJ: uč. 13 - číst příběh

V pondělí Minitest 2 (opakování lekce 2 - slovíčka, fráze)

9.10.

JČ - DÚ: oprava krátké písemky. Kdo bude chtít, může si zítra napsat opravu.

MA - dnes jsme počítali slovní úlohy. DÚ: učebnice str. 20 / př. 5 Napsat do sešitu zápis, výpočet a odpověď.

8.10.

Čajs: připomínám zítra test (světové strany, sousední státy, státní symboly, kraje ČR, atd....)

MA DÚ: PS str. 9/ př.1

7.10.

JČ probrali jsme učivo o větě jednoduché, souvětí, spojování vět. DÚ: V pracovním sešitě si projít str. 18 a 19.

MA opakujeme násobilku číslem 1,2,3,4,5,10.  DÚ: Procvičovat s dětmi násobky.  PS str. 8 / př. 4 a) b)

Čajs: ve středu test na téma Místo, kde žijeme (uč. str. 10 - 16) 

Aj: ve čtvrtek test - písemně slovíčka druhé lekce 

 

 

2.10.

Čajs: PS str. 13 - celá

Probrali jsme téma naše vlast , historické země, státní symboly ČR, kraje České republiky (str. 13 - 15 v uč.)

1.10.

JČ PS str.16 / cv. 3

Aj: naučit slovíčka (i písemně) - a clock, a board, a chair, a table, a window, a door, a desk.

Dnes jsme se učili novou slovní zásobu - čísla 13 - 20. Zatím stačí naučit se ústně. 

 

30.9.

Hv - prosím zopakovat názvy hudebních nástrojů a jak jsou rozděleny na dechové, strunné, bicí. Ve čt budeme opakovat v testu!

JČ dnes jsme zopakovali doplňování   s, z      f, v     h, ch    do slov   Zítra dám dětem krátké doplňování na známky.

JČ - DÚ: str. 16 / cv. 21

MA - DÚ: str. 16 / př. 7 c)   Příklady vypočítat a výsledek zaokrouhlit, děti mají v sešitě Matematika 1 vzorový příklad.

27.9.

JČ - procvičovat podle učebnice str. 14,15 a v sešitě český jazyk 1, máme taky cvičení vypracované na: doplňování   s, z    f, v

Čtení - čítanka str. 10,11      Prosím všechny rodiče o důslednost a kontrolu vašich dětí při hlasitém čtení. Děkuji.

Dnes děti dostaly "Čtenářský a zážitkový deník." Mají za úkol na první stránku nakreslit obrázek, nebo si vystřihnout obrázek s knížkami např. z Albatrosu. Kdo má již nějaký zážitek (co zažil, prožil, byl někde na výletě, nebo klidně zážitek z víkendových hodů sv. Václava v Pňovicích), tak si na další stránku napíše zážitek + nakreslí obrázek, nebo nalepí např. letáček, vstupenku, obrázek, aj. Skoro všichni si již začali deníky zdobit ve škole. Měli z nich velkou radost.

Přeji Vám všem krásný hodový víkend :)

26.9.

JČ - DÚ: učebnice str. 14/ cv. 14 a)

MA - DÚ: učebnice str. 14 / př. 3 (Samira, Gita, Sebastian a Mirek)

INFO: Poslala jsem vám po dětech informace ohledně pracovních sešitů a sešitů, které budou v letošním školním roce 2019/2020 žáci 3. ročníku potřebovat. Papír s informacemi mají děti vložený v žákovské knížce. Prosím, dole na papíře vyplnit: vyjádření zákonného zástupce a přinést zpět do školy. Děkuji

24.9.

JČ - procvičovat psaní souhlásek uvnitř a na konci slov     B, P   učebnice   str. 12/ cv. 1

                                                                                              D, T   učebnice  str. 13 / 4

Obě dvě cvičení máme napsány i v sešitě Český jazyk 1.

Ve čtvrtek z těchto cvičení děti dostanou krátké cvičení na doplnění.

Psaní - dopsat str. 4 (Sebík a Mirek)

Matematika - str. 14 / 4 a,b,c,d - dopočítat, komu chybí

Ve středu 25.9. jedeme na dopravní hřiště do Uničova, s sebou sportovní oblečení, helma, při nepříznivém počasí pouzdro.

23.9.

AJ: dnes jsme psali testík na psaní číslic 1- 12. Komu se nepovedl, nebyl hodnocen a napíše si znovu ve čtvrtek. 

Příští pondělí bude test ze školních potřeb (viz lekce 1)

Čajs: Příští pondělí test: pravidla silničního provozu (chodci i cyklisté), dopravní značky, povinná výbava kola

 

20.9. DÚ:  Geometrie učebnice matematiky str. 12 / př. 2,3 narýsovat do velkého A4 sešitu (na pátek 27.9.)

 

18.9.

JČ - dnes jsme procvičovali v PS cvičení na str. 11 / cv. 11, které budou zítra děti psát jako diktát.

MA - DÚ: str. 11 / př. 4, 5 jsou to slovní úlohy (zápis příkladu, vypočítat, odpověď)

 

17.9. DÚ: Do matematiky procvičovat na zítřejší písemku zaokrouhlování na desítky. (Viz. Učebnice str. 10 a PS str. 4)

MA: Kdo nestihl dodělat ve škole, dodělá doma PS str. 4 / cv.2

JČ - DÚ: PS str. 11 / cv. 10

16.9.

V českém jazyce jsme dnes pracovali v pracovním sešitě str. 9 / cv. 11, 12, 14 

                                                                                            str. 10 / cv. 2, 3

JČ - DÚ: PS str. 10 / cv.5

V matematice jsme dnes probírali zaokrouhlování, učebnice str. 10. Některým žákům toto učivo dělalo problémy, ale pak učivo pochopili. 

MA - DÚ: PS str. 4 / cv. 3 a,b

AJ: My dictionary1 - str. 3 celá (na čtvrtek). Děti dnes psaly test na barvy, všem se povedl. Probíráme čísla 1 - 12, hlavně je třeba procvičovat psanou formu. 

 

13.9.

Dú: Napsat opravu diktátu.

 12.9.

JČ - dnes jsme procvičovali v učebnici cvičení na str. 8 / cv. 2, které budou zítra děti psát jako diktát. Kdo chce, ať se na toto cvičení podívá a bude si v diktátu jistější.

M - dnes jsme měli první geometrii, všechny děti byly moc šikovné, dařilo se nám opakování rýsování.

M - Dú: PS str. 3 / cv. a) b)

Čtení -  dnes jsme si celá třída četli v knize Mach a Šebestová.  Dú: v čítance umět krásně s přednesem číst básničku Cestička k domovu ( na úterý 17.9.)

AJ: v pondělí test barvy (písemně)

11.9.

Čajs: PS str. 7 - dokončit

DÚ: JČ PS str. 7/ cv. 7

Do matematiky - geometrie (geometrie bude každý pátek), prosím, mít: trojúhelníkové pravítko s ryskou, ostrouhané tužky č.3 a pomalu dětem kupujte kružítko (bez ozdob, vyzkoušejte si ho v obchodě, aby se dětem dobře drželo a dokázaly s ním pracovat.) Děkuji.

 

10.9.

DÚ: MATEMATIKA - v sešitě Matematika 1 je nalepený papír na procvičování stovek, desítek, jednotek

DÚ: JČ v učebnici str. 7/ cv.5a - napsat do sešitu Český jazyk 1

 

  Prosím rodiče o podepisování domácích úkolů, domácích úkolů v pracovním sešitě, podepisování vzkazů v malém sešitě - úkoláčku. Děkuji

 

  Ve čtvrtek 19.9. 2019 v 16. hodin se uskuteční informační schůzka ve 3. třídě

  Budu se na Vás, všechny rodiče těšit.

  S pozdravem Vykydalová

 

9.9.

Dnes jsme dostali nové pracovní sešity: do Českého jazyka, Písanku 1. díl a Procvičovací sešit z Matematiky 1.díl. Prosím obalit.

DÚ: JČ PS (pracovní sešit) str.5/ cv. 7,8

DÚ: Psaní - Písanka - dopsat stranu 1 a celou stranu 2 - na středu 11.9.

DÚ: MA PS (pracovní sešit) str. 2/ cv.5 a,b,c

V angličtině opakujeme barvy, počítáme do dvanácti.

V prvouce jsme si povídali o výhodách x nevýhodách bydlení ve městě x vesnici. Řekli jsme si rozdíl mezi vesnicí a městem.

Děti dostaly pracovní sešity do prvouky a učebnice do angličtiny. Omlouvám se za zpoždění. 

 

6.9.

Dú: do slohu napsat vyprávění (několik vět) co jsem zažil/a o prázdinách - přinést na pátek 13.9.

JČ - kdo má v sešitě Český jazyk 1 po cvičení napsáno O:  znamená (oprava), opravit slova, kde jsou chyby.

Matematika - s dětmi procvičovat násobilku 1-5 a 10. Děkuji Vykydalová

 

 

 4.9.

Dnes jsme dopisovala ještě nějaké informace do žákovských knížek, dětem je vrátím zítra.

V matematice jsme procvičovali "v kroužku" učivo 2. ročníku: sčítání a odečítání do 100, procvičovali jsme násobky 1,2,3,4,5 a 10. 

Dú: str. 3/ B

V českém jazyce jsme opakovali: co je to slovo, věta, jaké známe věty...

Do sešitu jsme si napsali jedno cvičení a doplňovali u, ú, ů. Sešity mám u sebe na kontrolu, dětem vrátím zítra.

Děkuji Sylvie Vykydalová

 

V prvouce jsme opakovali učivo druhého ročníku formou soutěže.

Pracovní sešity do prvouky jsou objednané, děti je tedy dostanou později. Děkuji. V.W.

 

 3.9.

SEZNAM POMŮCEK DO VÝTVARNÉ VÝCHOVY:

pastelky, 2 tužky měkké, lepidlo (tuhé např. kores), 2 černé fixy, vodovky, tempery, hadřík, kelímek na vodu, štětce (2 kulatý, 2x plochý - větší)

Děkuji

Dú: čtení str. 3 - čtení s přednesem