Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
29 30 1 2 3
Zápis k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2024/2025
4 5
6 7 8 9 10
Výsledky zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025
11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 2. ročník > 11.9.2023

11.9.2023TÝDENNÍ PLÁN

11.9.2023 – 15.9.2023

Český jazyk

 • čteme dvouslabičná slova s otevřenou slabikou (typ máma, Ola)
 • opakujeme hlásku a písmena Tt, J, j, Y,y, N,n
 • vytváříme otevřené slabiky (Ta, Te, Ti, Ty, To, Tu, ta, te….)
 • čteme jednoslabičná slova se zavřenou slabikou (typ les)
 • poznáme tiskací a psací podobu
 • čteme tříslabičná slova s otevřenou slabikou

Matematika

 • porovnáváme čísla do 20
 • procvičujeme vpravo, vlevo, před, za – v prostoru
 • procvičujeme vpravo, vlevo, před, hned před, za, hned za na číselné ose
 • určíme pořadí čísel na číselné ose,
 • sčítání znázorníme graficky na číselné ose
 • sčítáme do 10 (v 1. desítce) a do 20 (ve 2. desítce)
 • opakujeme čtení a nastavení celé hodiny
 • v tabulce poznáme řádek a sloupeček
 • poznáme a správně pojmenujeme základní geometrické útvary (obdélník, čtverec, kruh a trojúhelník)

Člověk a jeho svět

 • Jsem druhák -Umím říct o sobě základní informace (jméno, příjmení, datum narození, věk, adresu)
 • Naše škola -Umím popsat školu (místnosti, činnosti, zaměstnance)
 • Naše třída -poznám kamaráda, pravidla slušného chování, vysvětli dobré a špatné vlastnosti kamaráda.

Cesta do školy – dodržuji pravidla silničního provozu.

ČJ - hledali jsme písmena T,t, Y,y J,j, N,n podle popisu, podle zvuku, podle slov a básničky

Podle popisu - Mám stříšku a pod stříškou nožku. Jsem jak hůlka pro dědečka, ale obráceně. ...

Podle zvuku - telefon túú, túú, obsazeno tu,tu, traktor tratatata....

Podle básničky - Když jde se svou paní laní, všecka lesní zvěř se klaní. Prochází se v doubravě, nosí věšák na hlavě. 

Jejda, jejda, jejda, k Jitce jede strejda. Jede kolem háječku, vytrubuje písničku. atd.

Poznávali jsme písmena ve slovech. 

 

MA - opakovali jsme číselnou osu, hned za, za a uvědomili jsme si řadu, ve které se přidává (řadíme čísla za sebou). Děti to umí v prostoru, na tabuli (svislá plocha), ale na papíře (vodorovná plocha) si musí ještě dávat pozor

PL 1 - dokončovali jsme s dopomocí i samostatně.  

Opakujeme a určujeme celou hodinu na ručičkových hodinách. 

Dú: MA PL dostali domů k podívání, k opravě a k podpisu. Prosím rodiče o podpis a vrácení do školy. 

 

ČJ psaní - četli jsme si básničky, zítra si děti vyberou básničku, kterou se naučí zpaměti. 

PL psaní - psali jsme slabiky ma, me, mi......

 

Děti dostaly první razítko za chování. V sešitě na informace máme pravidla pro vyhodnocení chování. Jednou měsíčně vyhodnotíme. 

Pokud děti mají malé hračky (nepotřebují je, nehrají si s nimi a chtějí je dát pryč), můžou je přinést do školy. Z nasbíraných věcí si mohou děti vylosovat odměnu za chování za celý měsíc. Je to dobrovolné a pouze se souhlasem rodičů. Děti můžou něco přinést a nebo vůbec nemusí nic nosit. Bude to v pořádku. Děti si to mají promyslet, poradit se s rodiči a příští týden (pokud jsou domluveni s rodiči) můžou něco přinést. Do sešitu  na informace mi můžete napsat váš názor na tuto možnost.