Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26 27 28 29 30 31 1
2
Zahájení školního roku 2019/2020
3
Zahájení školního roku 2019/2020
4 5
Předškolní vzdělávání
6 7 8
9 10 11
Přihláška na lyžařský výcvik 2019/2020
12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 1 2 3 4 5 6

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 1. ročník

1. ročník 

19.9. Probráno:

ČJ - ŽA str. 10, spojování hlásek M  A , M  Á  do slabik MA  MÁ (na M ukážeme pravou dlaň na A levou dlaň, tleskneme a spojíme ve slabiku, vyslovíme MA) děti by si měly vzpomenout, dělaly to tak dopoledne ve škole. Co za slova začíná slabikou MA ? Co slabikou MÁ? Vymýšlíme slova, vytleskáváme rytmus slabik (ma-min- ka,  má- lo,)... čteme MÁ ve větách s obrázky Př. Kočka MÁ koťátko.   Viz. Živá abeceda.

M - str.12 čtení počtu 1, 2 ( jedno jablko, dvě jablka......) určování, co je víc, nácvik psaní znamének větší, menší. Určování více, méně.

DÚ - str. 13, cv 1 doplň puntíky a napiš správně znaménko větší x menší

18.9.

Probráno: Čj - ŽA  str. 9, skládání vystřihnutých písmen podle diktátu, čtení písmen po řádcích, ve sloupečcích. Sluchová syntéza slov.(Řekni, jaké slyšíš slovo: P - E-  S,  A - U- T -O,  M- Í - S - A,  O - K - O,  M - Á - M - A....atp. ) děti dost chybovaly, zkoušejte to jako hádanky, pro začátek slova ze 3 - 4 písmen, těm co to jde zkoušejte hláskovat delší slova.

M- str.11 tvoření skupin po dvou, přiřazování, počítání do 2

DÚ - M str.11, cv.5 splň úkol dle zadání piktogramu

Prv. - jak se správně chovat ve škole, dopravní značky, semafor, bezpečné chování na ulici

DÚ- Prv.  PS-str.7, cv.1 a, b, c. Vybarvi dle zadání dole na str.7   ( na středu)

17.9.

Probráno:  Hv - rozlišování tónů a zvuků. Vyjmenování příkladů zvuků, tónú, tvoření zvuků a tónú

M - str.10 počítání do dvou, přiřazování prvků k číslici, vyhledávání dvou stejných předmětů ve svém okolí, na svém těle ( oči, uši....atp.) přiřazování koleček  k obrázkům.

DÚ - prosím nastříhat a dát do složky číslice a puntíky od 1 do 10.

Čj -ŽA str.9, čtení písmen A Á M v řádcích, -psaní, uvolňovací cviky na prac. list, horní oblouk.

DÚ  ŽA -str. 9, cv. 1 čti správně písmena na řádku. Prosím nastříhat do složky písmena M

16.9. DÚ - píšeme s Agátou, psaní číslic str.1 dokončit psaní 1 až po šestý řádek.

Probráno: Čj -ŽA  str. 8, cv. 1,2,3,  opakování říkanky, vyhledávání a vybarvování M v textu, určování slov začínajících na M, vymýšlení slov na M. Poznávání sluchem, zda je ve slově obsaženo M. Str.9, cv.1 čtení písmen A,Á,M. Nácvik psaní M na tabuli...

M str.9, cv.1,2,3 4,5,6, číslo 1, přiřazování prvků k číslu, čtení čísla jedna, řazení tvarů dle vzoru, psaní č.1

Prosím podívejte se do deníčku, děti tam mají informace o návštěvě dopravního hřiště v Uničově v út. 24.9. 2019. Poplatek za návštěvu je 10; Kč. (Prosím poslat do konce týdne.)

Ve čt 26.9. bude ve škole vzdělá vací program s  názvem ,, A se mnou přichází zákon" povídání o zákonech lidských i přírodních. Program bude stát  50;Kč. Prosím zaplatit do středy 24.9.2019

 

 

 

 

13.9.

Nabídka fotografování prvňáků:

Dostali jsme nabídku k fotografování dětí 3.10. 2019 od DS foto (www.ds-foto.cz)               V  případě zájmu mi napište do deníčku, ať vím, jestli mám fotografa objednat. Děkuji .

Nabídka: sada 1- 3 ks 10x15 cm =   80; Kč     , 2- 3ks  13x18 cm = 90;Kč

kalendář 1ks 13 x 18 cm =  30;Kč   , kalendář A4 = 60; Kč  

Vzorové fotografie k nahlédnutí  v 1. třídě během příštího týdne.

12.9.  Probráno:  Čj - ŽA  str. 7 čtení obrázků se spojkou A, poznávání sluchem slova s dlouhým Á, vyhledávání AÁ v textu.barev , psaní Á

DÚ - Čj - ŽA str. 7 cv.3 vybarvi dle zadání

M - str. 7 více x méně, porovnávání, opakování geom. tvarů a barev

11.9. Probráno: Čj -ŽA str. 6 rozlišování sluchem, zda je ve slovech dlouhé nebo krátké A ( voda, dál,  sám, Aleš...atp) , vymýšlení slov , ve kterých je Á. Psaní Á.

M - str.6 přiřazování koleček k danému počtu, čtení puntíků na kostce. Doplňování řady geometrických vzorů. 

DÚ - kdo nestihl ve škole, dokončit cv. 3 na str. 6

Prv.- str.6 cv.1  označ červenou pastelkou, co je na obr. špatně  ( na středu)

povídali jsme si o škole, místnostech ve škole, co se kde dělá, jaké osoby jsou ve škole, kdo má co na práci, jak se správně chovat ve škole, co nedělat, co je školní řád, jaká jsou pravidla třídy.....

10.9. Probráno:

Čj -ŽA str.5 čtení A jako spojky mezi obrázky, psaní velkého tiskacího A, dle šipek! Poznávání  hlásky A ve slovech na začátku, na konci slova, vymýšlení co nejvíce slov začínajících na A. Hledání tvaru písmene A mezi ostatními písmeny.

M - přiřazování správného počtu ,,knoflíků " k předmětům, k obrázkům, k prstům, k tečkám na hrací kostce (1-6),  poznávání geometrických tvarů  čtverc, obdélník, trojúhelník, kruh, vyhledávání tvarů dle diktátu, řazení tvarú do řádků, sloupečků... ,,čtení" po řádcích (zleva  doprava), po sloupečcích...

Hv - nová píseň Zelené strašidlo...

 

9.9.DÚ - Psaní , uvol.cv. str.6, říkej básničku, dělej obloučky  ( zakroužkováno červeně v prac,. sešitě)

Živá abeceda - str.4,5 zopakovat báseň vyhledávat písmeno A, ,,číst obrázky" s písmenem A jako spojkou. Nastříhat z tištěné abecedy (dnes děti dostaly) jen velké A (3x) Á (1x), vložit do desek na písmenka.

Dnes probráno: Čj   živá abeceda str.4, seznámení s A, modelování z plastelíny, skládání z dřívek, rozlišování A sluchem, A jako první písmeno ve slově, poslední písmeno ve slově

M - opakování tvarů, barev. přiřazování počtu. Uč. str.5

 9.9. Prosím rodiče, aby ještě jednou zkontrolovali a doplnili údaje do evidenčních listů. U mnoha dětí chybělo a nebylo dopsáno místo narození nebo chyběla e- mailová adresa alespoň jednoho z rodičů a povolání (povolání není povinné uvádět). Chybějící kolonky  prosím doplňte. V pondělí pošlu po dětech. Děkuji Joch.

 6.9. DÚ  na víkend: odpočívat, ukázat rodičům, co jsme se učili. Těšit se na Po.🙂

Čj -probráno ŽA str. 3 co patří a nepatří do školy, povídání. Str.4 písmeno A, básnička , vymýšleli jsme, kt. slova začínají na A.  Uvolňovací cviky str 4.

M - probráno po str.4, přiřazování koleček dle počtu předmětů, řazení dle posloupnosti a barev.

AJ: Děti dnes dostaly učebnici a pracovní sešit do AJ. Prosím obalit. Na zadní straně pracovního sešitu je CD. To si děti nechají doma na poslech. Dnes jsme se učili pozdravit, rozloučit se a porozumět základním povelům (stoupněte, sedněte si, poslouchejte, opakujte, ukažte). Seznámili jsme se s rodinou co žije v Happy house a zvířátky. Pěkný víkend Wiedermannová

 

5.9.ČJ - dnes jsme probrali v živé abecedě str.2, co je řádek, co je sloupeček, čtení obrázků v řádcích a sloupečcích, pomáhali jsme si záložkou.(co je v 1. řádku na 1. místě? Co je ve 2. sloupečku uprostřed?, Na kterém místě jsou cvičky? atp.)                                                                                    DÚ - Uvolňovací cv. - str. 3, viz. zadání, říkáme básničku a kroužíme tužkou nebo pastelkou kolem předmětu. Dokud mluvím, kroužím... slova do básničky vyměňujeme podle obrázku, kolem kterého kroužíme. (Kdo si zapomněl PS v lavici, L +P vyjímečně si doplní ráno před vyučováním. :)   )

M - probrána str.2 a 3,čtení obr. v řádcích, sloupečcích, určování počtu, polohy ( se záložkou),- podobně jako v ČJ.                                         Spojování stejného počtu obrázků s počtem prstů.

(Když budou děti chybět,je možné dohnat učivo z matematiky pomocí videoprůvodce k  prac. sešitu dostupného na www.matyskova-matematika.cz kde je podrobný návod jak postupovat.)

 4.9.Prosím rodiče o kontrolu a případnou opravu evidenčních listů, děti je mají ve složkách, zítra vrátit do školy.

Prv - Prac. sešit str. 4, cv.1, kdo nestihl domaluje naši školu a označí okno, kde máme třídu na st.

 

3.9. Dnes jsme se seznámili se školním řádem, prošli a prohlédli jsme si celou školu, představili jsme si všechny třídy i p. učitelky. Děti dostaly klíč od skříňky v šatně (kdo ještě nemá, prosím zavěsit na karabinku nebo pořídit klíčenku) Zítra prosím odevzdat vyplněné přihlášky do družiny a jídelny (kdo tak ještě neučinil).      

Zítra 4.9. máme zkrácené vyučování, nebude 5. hodina, děti budou končit v 11.25h. Pokud děti, které jsou přihlášené do družiny půjdou některý den domů hned po obědě, napište jim to prosím, do deníčku a připište, kdo je vyzvedne nebo jestli mohou jít sami.🙂