Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
28 29 30 31
31.10. 2019 - třídní schůzka pro 9. třídu
1 2 3
4 5 6
Podpora stávky
7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 1

Fulltextové hledání

Drobečková navigace

Úvod > Základní škola > Zprávy tříd > 1. ročník

1. ročník

12.11. M - písanka psaní číslic DÚ - str.5 napsat stránku č. 5

11.11. Prosím vyplnit pro vás vhodné časy třídních schůzek.

ČJ -ŽA str. 38, 39 cv.1 čtení hlásek, vyhledávání písmene P, zrakem v textu, sluchem ve slovech. Spojování P do slabik PA, PE, PO, vymýšlení slov, kt. začínají na tyto slabiky. Psaní - str.24 - 25 DÚ dokončit v písance str.25

M - str.36 porovnávali jsme a tvořili jsme otázky, a příklady  které jsme zapisovali a počítali

Nově číslo 5, přiřazování, dopočítávání do 5, číselná osa do 5, určování číslic na ose.... hned před, hned za,  vpravo od.., vlevo od...

8.11. ČJ -prosím nastříhat písmena P a uložit do desek

Procvičovat čtení, nově písmeno P  zatím jsme ho nezapojovali do slabik.

DÚ - na st. Do Vv přinést malou vymytou skleničku od přesnídávky, marmelády nebo jogurtu bez etikety ( na výrobu svícínku). 

 

AJ: trénovat počítání do deseti

 

M - str.34 a 35 po cv.2    seznámení s číslem 5, počítání do 5, přiřazování prvků k číslu, vyhledávání č.5 mezi ostatními čísly.

7.11. ČJ - ŽA - str.36 čtení slabik a slov, Psaní str. 22, malá ŽA str. 20 - 21

DÚ - písanka str.23 dokonči stránku       Opakovat čtení slabik a slov viz. probrané učivo.

 

 

 5.11. ČJ -ŽA  četli jsme po str.35, slabiky už se snažíme číst rovnou jako celek, bez hláskování. Děti vyhledávají určenou slabiku nebo slovo v textu, označí sloupeček a řádek , kde slabiku našly, příp čtou dle pokynů : např. 3piš. slabika ve žlutém sloupečku .... vytleskáváme a počítáme slabiky ve slovech, určujeme, jakou slabikou slovo začíná. Píšeme slabikové diktáty: ukážu obrázek a děti napíší slabiku, kterou věc na obr. začíná. Skládáme si z vystříhané abecedy. Malá ŽA  čteme po str.21

Psaní - písanka po str.21 + trénujeme uvolňovací cviky na svislé ploše ve stoje ( rameno) na vodorovné ploše ve stoje ( loket) na vodorovné pl. v sedě -( zápěstí) dbáme na správný úchop tužky a sezení.

M  po str.33 sčítání a odčítání do 4. Správně čteme a zapisujeme příklady s + a _ = <> Počítáme s penězi, (prosím nosit papírové peníze), učíme se hodnotu koruny a dvojkoruny, naučili jsme se, co je číselná osa, vyhledáváme body na čís. ose, porovnáváme. Dokážeme ze slovního příkladu zapsat zápis s čísly a znaménky. 

AJ: opakovat slovíčka druhé lekce. DÚ: PS str. 12

DÚ - ČJ  ŽA str. 34, cv.4 čti a piš

3.11. 

V pondělí jedeme do divadla, prosím, aby si děti vzaly do školy jen batůžek se svačinkou a pitím, vhodně se oblékly a nezapomněly si vzít klíček od skříňky v šatně.🙂

31.10. ČJ - ŽA str.32 vyhledávali jsme O v textu, četli známá písmena, zapojovali jsme O  Ó do slabik MO, LO, SO. Slabiky už čteme vcelku, nehláskujeme. Ps - dokončili jsme str. 19.

DÚ - ŽA str. 32 cv. 1 a 3 vybarvi všechna písmena O,Ó.  Str. 33 cv.1 piš O,Ó.

Prosím denně procvičovat čtení slabik, komu nejde, tak i hrát na ,,Marťany" (skládání slov z hlásek a naopak př. - o-h-e-ň = oheň   )

M - str. 31 rozeznávali jsme příklady na sčítání a odčítání, určovali jsme, kde se píše + a -, četli jsme zapsané příklady, počítali s názorem i zpaměti. Přiřazovali jsme číslice k danému počtu.

Připomínám pondělní divadlo. 

24.10.

ČJ malá živá abeceda str četli jsme str. 13 a 14, psali jsme obrázkový diktát na první slabiky

M - str. 29 a 30, odčítání, zápis a čtení příkladů na odčítání.

Prv. - podzim, podzimní měsíce, příroda na podzim, práce na zahradě a na poli, oblékání, hry na podzim, podzimní ovoce a zelenina....

 

DÚ - písanka str. 16 déšť

22.10.

M - odčítání a znaménko  -  mínus, číselný zápis slovních příkladů na odčítání .

Poznávání, kdy musíme sčítat a kdy odčítat, vymýšlení příkladů na odčítání (vystupování z autobusu). Pamětné sčítání do 4 - hra plácni na výsledek.

ČJ - skládali jsme z písmen abecedy první slabiky slov z obrázků, třídili jsme obrázky do skupin podle prvního písmenka, ,,překládali" jsme, co říká marťan, vyhledávali jsme známé slabiky v napsaných slovech.....

DÚ - ČJ - ŽA str. 29, číst cv. 3 a 4,  psaní ŽA str. 28. cv. 4 slabiky v prvním řádku obtáhni, ve druhém napiš podle vzoru v 1. řádku.

Prosím nastříhat písmena S a O a vložit do složky.

 

INFO:

V pondělí 4. 11. pojedou žáci 1., 2., 3, a 4. ročníku na divadelní představení Radovanovy radovánky.

Místo konání: Šternberk. Předpokládaný návrat je kolem 11:45. Cena 130,- Kč. Vhodně se obléci (slušně). 

Prosím  vyplnit souhlas s akcí a poslat zpět třídní učitelce.

Děkuji

Wiedermannová 

 

M- seznámení se znaménkem -   čtení mínus v příkladech 3 - 1 = 2 atp.

ČJ - ŽA str.28, skládání písmen do slabik, čtení známých slabik v řádcích a sloupečcích,malá ŽA str.12 - 13

DÚ - písanka str.15 dopsat stránku 3 řádky

 

17.10. ČJ - písmeno S, slova na S, vyhledávání písmene S ve slovech, slyšíš ve slově S ?, přelož, co říká ,,marťan" (s- l -o- n; děti slovo řeknou vcelku), pak opačně např. řekni slovo sova jako ,,marťan"  s- o- v- a....atp. Čtení- Opakování známých písmen + nové S,  slabiky slova, věty z velké i malé ŽA.

M - správné čtení a zápis příkladů na sčítání a porovnávání do 4. ( Pozor na znaménka! ,nezaměňovat + za =    .)

DÚ - Písanka str. 14, doplň stopky makovicím a do makovic natečkuj mák.

15.10. ČJ  malá ŽA  str.11 čtení, prosím procvičit

M - počítání do 4

DÚ -písanka, čísla str. 3, 3 řádky trojek, str. 4, 2 řádky čtverek

 14.10. 

Ve středu 16.10. budou mít děti zkrácené vyučování do 11.25 h , v celé škole bude přerušena dodávka elektrické energie. Po 4. vyučovací hodině půjdou děti do družiny, těm, co chodí domů samy, napište prosím do deníčku, zda mohou jít samy domů o hodinu dříve. Děkuji Joch. 

Připomínám placení fotek ! ( těm, co ještě neplatili) Tento týden by měly být hotové.

M - počítání do 4, přiřazování prvků k číslům, sčítání do 4. Tvoření slovních úloh dle obrázků, zápis příkladů se znaménkem + a =. Opakování porovnávání < > , =.

ČJ - malá živá abeceda str. 10, procvičovali jsme čtení slabik, slov, skládání slabik a slov dle diktátu z rozstříhané abecedy. Vytleskáváme slabiky ve slovech, určujeme dlouhé (má) a krátké (ma) slabiky ve slovech

DÚ - čtení z ŽA po str.25, malá ŽA po str. 10, výběr dle uvážení..... Psaní - prac. list  obtahování lipových listů pastelkou, každý minimálně 3x.

10.10.  ČJ - procvičovali jsme písmena, slabiky a slova, která už známe, skládali jsme slabiky a slova z nastříhaných písmen dle diktátu, četli jsme ve sloupcích i řádcích po str. 24 v ŽA.

M - str. 23, nakupovali jsme, zboží jsme platili dvojkorunami a korunami, chystali jsme peníze dle diktátu 3 Kč, 2 Kč,  Tvořili jsme slovní příklady  na sčítání s penězi.

DÚ - psaní písanka str.12 horní oblouk

Prosím denně trénovat pár minut čtení.

M - prosím nastříhat papírové mince, které děti dnes dostaly (6 dvojkorun a 10 korun) a uložit do obálky, zavíracího sáčku nebo do jedné přihrádky ve složce na čísla, příp. krabičky...

9.10.  ČJ  DÚ - číst ŽA str. 22- 23, a zdokonalujeme čtení str.7 - 8, nemusíte vše, vyberte si některá cvičení a procvičujte to, co dětem nejde. Už by slabiky neměly číst po jednotlivých písmenech, ale v duchu si to představit a nahlas vyslovit celou slabiku. MA,  LA,  ME, MÉ,  LE, LÉ....... 

8.10. ČJ - písmenko E ve slabikách a slovech.

Děti dostaly sešit A5 Zdokonalujeme čtení  k živé abecedě, na procvičování čtení, ten budou na konci roku vracet.

Pastelky, které dostaly jsou jejich. Prosím, aby si je děti, které nemají v pouzdře silné trojhranné pastelky vyměnily a nosily si je do školy na práci ve škole. Děkuji.

DÚ - číst v sešitě ,,Zdokonalujeme čtení - ŽA" str. 6 -7 

Aj: probrali jsme celou lekci 1, děti si můžou vybarvit a vystřihnout Happy house na straně 77 v pracovním sešitě

 

7.10. DÚ - prosím nastříhat písmenka E a uložit do složky       Písanka - str. 11 celá stránka - déšť

Konečně máme žákovské knížky, prosím na první stránku doplnit údaje o žácích a tel. čísla

V deníčku mají děti, které se fotily, napsáno, kolik budou platit. Peníze prosím posílejte během tohoto týdne nebo na začátku příštího. Fotky budou během příštího týdne.

ČJ - ŽA - dnes jsme opakovali čtení všech slov  slabik a písmen co umíme až po str. 21 Prosím zkoušejte i doma spojování do slabik a slov, čtení

M - str.22 učili jsme se tvořit příklady podle obrázků, sestavit a zapsat číslicemi příklad na obr, (černé a bílé puntíky, nastupování do autobusu) Řekli jsme si , co znamená sčítání, jaké znaménko při sčítání píšeme, četli jsme správně zápisy i výsledky příkladů. Znázorňovali jsme si, jak děti nastupují do autobusu.... Opakovali jsme porovnávání větší, menší =.

3.10. M -    čtení příkladů, porovnávání, pojmenovávání a poznávání znamének +  =  větší, menší psaní č 1

DÚ - str. 21 cv. 2, piš jedničky 

ČJ - ŽA - čtení str. 16 - 19, prosím zopakovat i doma, seznámení s písmenem E, poznávání E ve slovech, slova začínající na E. Psaní písanka str. 9, + pracovní listy.

2.10. Zítra focení!

M - str. 20 sčítání, znaménko + a =  

DÚ - str.20 cv.4 a 5   doplň puntíky, piš znaménko plus

ČJ - ŽA str.19 čtení slov a vět.

1.10.

ČJ - ŽA str.16 -17 čtení a psaní LA, spojování do slabik LA, LÁ,  určování první hlásky a první slabiky ve slovech na obrázku, zapojování slabik do krátkých slov, vytleskávání slabik ve slovech  (LA - MA, LA - VIČ - KA....) čtení slabik ve sloupečcích i řádcích, skládání slabik a slov z nastříhaných písmen podle diktátu.   Poznávání písniček ze slabik LA (př:  LA LA LÁ/  LA LA LÁ /LA LA LA LA  LA LA LA LA /                                                         

Hv - nová píseň ,,Za domem v trávě"

M - str.19,20  seznámili jsme se se znaménkem +, učili jsme se ho správně číst, vysvětlili jsme si, kde se používá, četli a počítali jsme příklady: 1+1=2  1+2=3  2+1=3  3=2+1  3=1+2  2=1+1, znázorňovali jsme si to na předmětech a obrázcích, skládali jsme si příklady z kartiček s čísly a znaménky.  

DÚ - Písanka (psaní číslic) str.2 dokončit stránku čísla 2 a doplnit čísla podle počtu obrázků. 

Připomínám focení ve čtvrtek 3.10. (kdo chtěl nechat děti vyfotit) Pokud by se chtěl ještě někdo přidat, napište to dětem do deníčku. Kolik má kdo platit napíšu dětem až po focení.

Děti mají v aktovce 2 darovací smlouvy k podpisu. Prosím, zkontrolujte údaje na smlouvách, případné chyby opravte, obě smlouvy podepište a obě pošlete po dětech  zpět do školy. Jednu kopii podepsanou p. starostou Vám pak vrátíme. Děkuji. Joch.

30.9. ČJ - procvičovali jsme čtení písmen  A M L a slabik MA, MÁ, LA, LÁ, slova MÁMA, MALÁ, LAMA, MÁM, vyhledávali a vybarvovali jsme písmena v textu,  Vyprávěli jsme si, jak jsme prožili víkend, četli jsme pohádku O Smolíčkovi.

Psaní - vlnovky, voda pod loďkami 

DÚ - ŽA str.15, cv. 2,( piš  L dle šipek) cv.3 (napiš písmenko, kterým začíná slovo na obrázku.)

M - číslo 3, porovnávání větší, menší, stejné , tvoření otázek dle příkladů, správné čtení příkladů v řádcích, ve sloupečcích, doplňování správných znamének

 28.9. DÚ - nastříhat a uložit do složky na písmenka velká písmena L.

Děti dostaly od pana starosty volnou vstupenku na kolotoče.

27.9.Dnes děti dostaly vyúčtování pracovních sešitů do 1. roč. a žádost o souhlas se zakoupením těchto sešitů. Spodní část prosím vyplňte, odstřihněte a podepsanou pošlete zpět do školy. Děkuji  Joch.

(Všechny díly slabikáře a uč. matematiky dostávají děti zdarma a zůstávají jim)

26.9. Dnes jsme se dozvěděli v programu ,,Přijde zákon", o tom jak vznikl Vesmír, Slunce, Země a život na Zemi. Jaké přírodní zákony fungují, jaké zákony ,a proč,  si vytvořili lidé, proč je nutné je dodržovat.....

M - str.15 , čtení příkladů, tvorba otázek, Co můžeme zjistit? Kdo má víc? Mají stejně? Kolik mají dohromady?   atp. Odpovídáme, porovnáváme, doplňujeme symboly  větší, menší, rovná se...

ŽA - Seznámili jsme se s písmenem L, vymýšleli jsme, která slova na L začínají, hledali jsme L ve slovech na začátku, uprostřed, na  konci....vyhledávali jsme písmeno L mezi ostatními písmeny a vybarvovali ho. 

DÚ - prac. list č. 27 cv. 1 a 2 napiš L, cv.5 najdi a vybarvi žlutě všechna písmena L. (Jen velká tiskací) 

24.9. Prv. - poznávání známých doprav. značek ,povídání o pobytu na dopravním hřišti

Čj - ŽA - čtení str.12, slabiky zkoušíme vyslovovat dohromady, čteme celou  str. 12, čteme  slabiku MÁ s obrázky

 M - procvičování matem. symbolů větší x menší, porovnávání množství, čtení příkladů zleva doprava, procvičujeme s kolečky, čísly i obrázky ( např. kočka je menší než slon...žirafa je větší než králík...atp.) znaménka větší menší skládáme ze dvou dřívek (párátek, sirek) seznámení se symbolem = rovná se.

23.9.

Připomínám zítřejší (24.9.) dopravní hřiště!  viz. info v deníčku

DÚ - psaní, uvolňovací cviky str.7 dokončit stromy a trávu, šikmé čáry.

20.9.

Prosím rodiče, kteří ještě mají u sebe ke kontrole ,,Výpis z karty žáka", aby mi ho po dětech, opravený, doplněný a podepsaný, co nejdříve poslali. Děkuji Jochmannová

19.9. Probráno:

ČJ - ŽA str. 10, spojování hlásek M  A , M  Á  do slabik MA  MÁ (na M ukážeme pravou dlaň na A levou dlaň, tleskneme a spojíme ve slabiku, vyslovíme MA) děti by si měly vzpomenout, dělaly to tak dopoledne ve škole. Co za slova začíná slabikou MA ? Co slabikou MÁ? Vymýšlíme slova, vytleskáváme rytmus slabik (ma-min- ka,  má- lo,)... čteme MÁ ve větách s obrázky Př. Kočka MÁ koťátko.   Viz. Živá abeceda.

M - str.12 čtení počtu 1, 2 ( jedno jablko, dvě jablka......) určování, co je víc, nácvik psaní znamének větší, menší. Určování více, méně.

DÚ - str. 13, cv 1 doplň puntíky a napiš správně znaménko větší x menší

18.9.

Probráno: Čj - ŽA  str. 9, skládání vystřihnutých písmen podle diktátu, čtení písmen po řádcích, ve sloupečcích. Sluchová syntéza slov.(Řekni, jaké slyšíš slovo: P - E-  S,  A - U- T -O,  M- Í - S - A,  O - K - O,  M - Á - M - A....atp. ) děti dost chybovaly, zkoušejte to jako hádanky, pro začátek slova ze 3 - 4 písmen, těm co to jde zkoušejte hláskovat delší slova.

M- str.11 tvoření skupin po dvou, přiřazování, počítání do 2

DÚ - M str.11, cv.5 splň úkol dle zadání piktogramu

Prv. - jak se správně chovat ve škole, dopravní značky, semafor, bezpečné chování na ulici

DÚ- Prv.  PS-str.7, cv.1 a, b, c. Vybarvi dle zadání dole na str.7   ( na středu)

17.9.

Probráno:  Hv - rozlišování tónů a zvuků. Vyjmenování příkladů zvuků, tónú, tvoření zvuků a tónú

M - str.10 počítání do dvou, přiřazování prvků k číslici, vyhledávání dvou stejných předmětů ve svém okolí, na svém těle ( oči, uši....atp.) přiřazování koleček  k obrázkům.

DÚ - prosím nastříhat a dát do složky číslice a puntíky od 1 do 10.

Čj -ŽA str.9, čtení písmen A Á M v řádcích, -psaní, uvolňovací cviky na prac. list, horní oblouk.

DÚ  ŽA -str. 9, cv. 1 čti správně písmena na řádku. Prosím nastříhat do složky písmena M

16.9. DÚ - píšeme s Agátou, psaní číslic str.1 dokončit psaní 1 až po šestý řádek.

Probráno: Čj -ŽA  str. 8, cv. 1,2,3,  opakování říkanky, vyhledávání a vybarvování M v textu, určování slov začínajících na M, vymýšlení slov na M. Poznávání sluchem, zda je ve slově obsaženo M. Str.9, cv.1 čtení písmen A,Á,M. Nácvik psaní M na tabuli...

M str.9, cv.1,2,3 4,5,6, číslo 1, přiřazování prvků k číslu, čtení čísla jedna, řazení tvarů dle vzoru, psaní č.1

Prosím podívejte se do deníčku, děti tam mají informace o návštěvě dopravního hřiště v Uničově v út. 24.9. 2019. Poplatek za návštěvu je 10; Kč. (Prosím poslat do konce týdne.)

Ve čt 26.9. bude ve škole vzdělá vací program s  názvem ,, A se mnou přichází zákon" povídání o zákonech lidských i přírodních. Program bude stát  50;Kč. Prosím zaplatit do středy 24.9.2019

 

 

 

 

13.9.

Nabídka fotografování prvňáků:

Dostali jsme nabídku k fotografování dětí 3.10. 2019 od DS foto (www.ds-foto.cz)               V  případě zájmu mi napište do deníčku, ať vím, jestli mám fotografa objednat. Děkuji .

Nabídka: sada 1- 3 ks 10x15 cm =   80; Kč     , 2- 3ks  13x18 cm = 90;Kč

kalendář 1ks 13 x 18 cm =  30;Kč   , kalendář A4 = 60; Kč  

Vzorové fotografie k nahlédnutí  v 1. třídě během příštího týdne.

12.9.  Probráno:  Čj - ŽA  str. 7 čtení obrázků se spojkou A, poznávání sluchem slova s dlouhým Á, vyhledávání AÁ v textu.barev , psaní Á

DÚ - Čj - ŽA str. 7 cv.3 vybarvi dle zadání

M - str. 7 více x méně, porovnávání, opakování geom. tvarů a barev

11.9. Probráno: Čj -ŽA str. 6 rozlišování sluchem, zda je ve slovech dlouhé nebo krátké A ( voda, dál,  sám, Aleš...atp) , vymýšlení slov , ve kterých je Á. Psaní Á.

M - str.6 přiřazování koleček k danému počtu, čtení puntíků na kostce. Doplňování řady geometrických vzorů. 

DÚ - kdo nestihl ve škole, dokončit cv. 3 na str. 6

Prv.- str.6 cv.1  označ červenou pastelkou, co je na obr. špatně  ( na středu)

povídali jsme si o škole, místnostech ve škole, co se kde dělá, jaké osoby jsou ve škole, kdo má co na práci, jak se správně chovat ve škole, co nedělat, co je školní řád, jaká jsou pravidla třídy.....

10.9. Probráno:

Čj -ŽA str.5 čtení A jako spojky mezi obrázky, psaní velkého tiskacího A, dle šipek! Poznávání  hlásky A ve slovech na začátku, na konci slova, vymýšlení co nejvíce slov začínajících na A. Hledání tvaru písmene A mezi ostatními písmeny.

M - přiřazování správného počtu ,,knoflíků " k předmětům, k obrázkům, k prstům, k tečkám na hrací kostce (1-6),  poznávání geometrických tvarů  čtverc, obdélník, trojúhelník, kruh, vyhledávání tvarů dle diktátu, řazení tvarú do řádků, sloupečků... ,,čtení" po řádcích (zleva  doprava), po sloupečcích...

Hv - nová píseň Zelené strašidlo...

 

9.9.DÚ - Psaní , uvol.cv. str.6, říkej básničku, dělej obloučky  ( zakroužkováno červeně v prac,. sešitě)

Živá abeceda - str.4,5 zopakovat báseň vyhledávat písmeno A, ,,číst obrázky" s písmenem A jako spojkou. Nastříhat z tištěné abecedy (dnes děti dostaly) jen velké A (3x) Á (1x), vložit do desek na písmenka.

Dnes probráno: Čj   živá abeceda str.4, seznámení s A, modelování z plastelíny, skládání z dřívek, rozlišování A sluchem, A jako první písmeno ve slově, poslední písmeno ve slově

M - opakování tvarů, barev. přiřazování počtu. Uč. str.5

 9.9. Prosím rodiče, aby ještě jednou zkontrolovali a doplnili údaje do evidenčních listů. U mnoha dětí chybělo a nebylo dopsáno místo narození nebo chyběla e- mailová adresa alespoň jednoho z rodičů a povolání (povolání není povinné uvádět). Chybějící kolonky  prosím doplňte. V pondělí pošlu po dětech. Děkuji Joch.

 6.9. DÚ  na víkend: odpočívat, ukázat rodičům, co jsme se učili. Těšit se na Po.🙂

Čj -probráno ŽA str. 3 co patří a nepatří do školy, povídání. Str.4 písmeno A, básnička , vymýšleli jsme, kt. slova začínají na A.  Uvolňovací cviky str 4.

M - probráno po str.4, přiřazování koleček dle počtu předmětů, řazení dle posloupnosti a barev.

AJ: Děti dnes dostaly učebnici a pracovní sešit do AJ. Prosím obalit. Na zadní straně pracovního sešitu je CD. To si děti nechají doma na poslech. Dnes jsme se učili pozdravit, rozloučit se a porozumět základním povelům (stoupněte, sedněte si, poslouchejte, opakujte, ukažte). Seznámili jsme se s rodinou co žije v Happy house a zvířátky. Pěkný víkend Wiedermannová

 

5.9.ČJ - dnes jsme probrali v živé abecedě str.2, co je řádek, co je sloupeček, čtení obrázků v řádcích a sloupečcích, pomáhali jsme si záložkou.(co je v 1. řádku na 1. místě? Co je ve 2. sloupečku uprostřed?, Na kterém místě jsou cvičky? atp.)                                                                                    DÚ - Uvolňovací cv. - str. 3, viz. zadání, říkáme básničku a kroužíme tužkou nebo pastelkou kolem předmětu. Dokud mluvím, kroužím... slova do básničky vyměňujeme podle obrázku, kolem kterého kroužíme. (Kdo si zapomněl PS v lavici, L +P vyjímečně si doplní ráno před vyučováním. :)   )

M - probrána str.2 a 3,čtení obr. v řádcích, sloupečcích, určování počtu, polohy ( se záložkou),- podobně jako v ČJ.                                         Spojování stejného počtu obrázků s počtem prstů.

(Když budou děti chybět,je možné dohnat učivo z matematiky pomocí videoprůvodce k  prac. sešitu dostupného na www.matyskova-matematika.cz kde je podrobný návod jak postupovat.)

 4.9.Prosím rodiče o kontrolu a případnou opravu evidenčních listů, děti je mají ve složkách, zítra vrátit do školy.

Prv - Prac. sešit str. 4, cv.1, kdo nestihl domaluje naši školu a označí okno, kde máme třídu na st.

 

3.9. Dnes jsme se seznámili se školním řádem, prošli a prohlédli jsme si celou školu, představili jsme si všechny třídy i p. učitelky. Děti dostaly klíč od skříňky v šatně (kdo ještě nemá, prosím zavěsit na karabinku nebo pořídit klíčenku) Zítra prosím odevzdat vyplněné přihlášky do družiny a jídelny (kdo tak ještě neučinil).      

Zítra 4.9. máme zkrácené vyučování, nebude 5. hodina, děti budou končit v 11.25h. Pokud děti, které jsou přihlášené do družiny půjdou některý den domů hned po obědě, napište jim to prosím, do deníčku a připište, kdo je vyzvedne nebo jestli mohou jít sami.🙂