Kalendář akcí

P Ú S Č P S N
26
Logická olympiáda
27
Logická olympiáda
28
Logická olympiáda
29
Logická olympiáda
30
Logická olympiáda
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Vyhledávání

1. ročník

Darovací smlouvy na příspěvek pro žáky 1. ročníku jsou připravené k podpisu na obecním úřadě.

 

20.9.2021 pondělí

ŽA Zdokonalujeme se ve čtení str. 1 - četli jsme řádky. Děti, které umí číst, trénují rychlost čtení. 

ŽA str. 11 - četli jsme slabiky označené míčkem, pojmenovali obrázek, vytleskali slovo na slabiky a podle slyšené první slabiky vybarvili míček. 

MA - doplňovali jsme chybějící cvičení, poznávali jsme geometrické útvary a vybarvovali podle vzoru

ČJ Uvolňovací cviky str. 9 - uvolňovali jsme zápěstí

 

17.9.2021 pátek

Děkujeme a přejeme hezký víkend. 

 MA - opakovali jsme názorně více, méně, větší, menší, str. 12/4, 5 - jedno jablko je méně než dvě jablka

ČJ ŽA str. 10 - složili jsme slabiku, četli jsme řádek a psali slabiku

ČJ Uvolňovací cviky str. 8 - učili jsme se říkanku a snažili jsme se o lehký posun ruky po papíře

 

 

16.9.2021 čtvrtek

Ve středu děti nedostaly žádný domácí úkol. 

ČJ - opakovali jsme pohádku O králi a zlatém jablku, PS - psali jsme písmeno A

ČJ  Uvolňovací cviky - str. 7 trénovali jsme individuálně svislé šikmé čáry

MA  str. 12/1,2,3 - prakticky jsme si znázorňovali více a méně, seznámili jsme se a napsali znaménko nerovnosti

MA Chybějící práci v pracovních sešitech budeme doplňovat postupně. 

 

15.9.2021

Sešity z matematiky zůstaly ve škole, vybrala jsem je z důvodu kontroly. Děkuji

Dú: ČJ ŽA str. 9/4 

 

ČJ ŽA str. 8 kontrola dú, str. 9 - četli jsme řádek, psali písmeno M, pojmenovali obrázek a podle první slyšené hlásky dopsali písmeno

Dú: ČJ ŽA str. 9/4 

 

MA str. 10/1 - hledali jsme ve třídě dva předměty, pojmenovali jsme obrázky a určovali počet

MA str. 10/2 - počet věcí jsme zaznamenali kolečkem, str. 10/3 - spojovali jsme obrázek s 2

 

ČJ Uvolňovací cvičení str. 7 - individuálně jsme trénovali na tabuli, na velkém formátu psali krátké šikmé čáry

 

14.9.2021 úterý

ČJ ŽA str. 8 - učili jsme se básničku, vyprávěli o obrázku, rozšiřovali jsme si slovní zásobu

Dú: ČJ ŽA str. 8/3 (označeno v sešitě domečkem)

ČJ Uvolňovací cviky str. 7 - psali jsme krátké šikmé čáry a opakovali básničky 

 

MA str. 9 - společně  jsme četli  zadání a pak děti úkoly samostatně vypracovaly 

 

ČaJS PRV - poznávali jsme v obci významná místa (obchod, pošta, obecní úřad...)

Učili jsme se dopravní značky a dopravní prostředky

 

13.9.2021 pondělí

ČJ ŽA - opakovali jsme str. 4 - 7 (slova začínající na A, čtení A, Á, vyhledávání A, Á) 

Praktická činnost - na tabulku jsme vybírali A,Á, M, četli řádek, sestavovali slova

 

MA  ve třídě jsme vyhledávali  jeden předmět,

PS str. 8/1,2,3 - poznávali jsme číslo 1, znázorňovali jsme počet kolečky, spojovali

 

ČJ Uvolňovací cviky str. 6  - trénovali jsme dolní oblouk (velký formát, hladit rukou papír, posouvat lehce ruku po papíře)

 

10.9.2021 pátek

Děkuji za týdenní práci a  přeji hezký víkend. 

MA str. 6/2 - kontrola dú, opakovali jsme čtení řádku, str. 6/3 kontrola dú, 

MA str. 7/1 - dvojice, čeho je více, trénovali jsme vytváření dvojic názorně

Psaní číslic - trénovali jsme na tabulce psaní jedničky, str. 1 napsali jsme první řádek. 

 

ŽA str. 7/3 - četli jsme řádek, str. 7/2 - psali A, uvědomili jsme si první hlásku ve slově, str. 3 - vybarvovali a rozlišovali A, Á 

Uvolňovací cviky str. 5 - trénovali jsme osmičku (v prostoru, velkou osmičku - velký formát, malou osmičku - pracovní sešit. 

 

9.9.2021 čtvrtek

Dú: MA str. 6/2 - číst počet teček v jednotlivých řádcích zleva doprava, ukázat záložkou, str. 6/3 vybarvit logickou řadu 

Dú: ČJ ŽA str. 6/3 - ukázat řádek záložkou a přečíst

 

ČJ ŽA str. 5 - kontrola dú, četli jsme řádek, str. 5/3 - četli jsme řádek, dopsali a vybarvili,

str. 6 učíme se básničku, str. 6/2 vybarvili Á, str. 6/3 - četli jsme řádek

Dú: ČJ ŽA str. 6/3 - ukázat řádek záložkou a přečíst

 

ČJ psaní  str. 2,3 - opakovali jsme říkanky, str. 4  - uvolňovali jsme ruku a zápěstí, učili jsme se říkanku

 

MA str. 5 - poznávali jsme geometrické tvary, manipulace - vybírali jsme geometrické tvary podle diktátu

       str. 6/1 - přečetli jsme obrázek (2 hnědé hřiby, 1 modrý motýl....) a vyjádřili počet kolečky, str. 6/2 četli jsme počet teček (1 tečka, 2 tečky....)

Dú: MA str. 6/2 - číst počet teček v jednotlivých řádcích zleva doprava, ukázat záložkou, str. 6/3 vybarvit logickou řadu 

 

8.9.2021 středa

ČJ ŽA str. 4 - učili jsme se básničku,  poznávali slova začínající hláskou a, vyhledávali a vybarvovali písmeno A 

      ŽA str. 5/1 - četli jsme řádky (sloupečky zítra), str. 5/2 - psali jsme  písmeno A 

Dú:  ČJ ŽA str. 5/1 - čteme řádky, řádek ukážeme záložkou 

 

MA - učili jsme se pojmy první, poslední, druhý, třetí....názorně v řadě dětí, PS str. 5/1 - poznávali jsme geometrické tvary, 

PS str. 5/2 - učili jsme se poznat 3 geometrické tvary v jednotlivých oválech - umíme říct např.: 3 červené čtverce, 3 zelené obdélníky, 4 modré          trojúhelníky.... a pak podle počtu spojit obrázek s oválem uprostřed 

Dú: MA str. 5/1,2 - dokončit

Děkuji rodičům za podporu při dú - logická řada. 

 

ČJ psaní str. 3 - podle básničky jsme uvolňovali ruku ramenní kloub (snažíme se položit ruku na papír při kreslení a hladíme papír)

 

 

7.9.2021 úterý 

ČJ ŽA str. 2 - opakovali jsme řádek a sloupeček. Četli jsme podle záložky řádek a sloupeček.

      ŽA str. 3 - vyprávěli jsme o škole na obrázku, poznávali jsme vlastní třídu - pojmenovali jsme věci ve třídě. 

ČJ psaní str. 2 - nácvik lehkého posunu ruky po papíře s básničkou (velký formát, pracovní sešit)

MA str. 2 - opakovali jsme čtení řádku a sloupečku pomocí záložky

MA str. 3/1 - vyprávěli jsme o obrázku a určovali počet osob a věcí. Orientaci v řadě dětí budeme dělat zítra. 

       str. 3/2 - podle počtu prvků spojovali stejný počet věcí

MA str. 4/1 - vyjádřili jsme počet věcí kolečky, str. 4/2 - pokračovali jsme v logické řadě, dělali jsme vlastní řadu

Dú: MA - vytvořit doma vlastní logickou řadu

ČaJS PRV str. 1 - vyprávěli jsme si o škole, ve dvojicích jsme se pozdravili a vedli rozhovor

          PRV str. 2/1 - vybírali jsme věci, které patří do aktovky

 

6.9.2021 pondělí

Děti dostaly informace k příspěvku. 

Zdokonalujeme čtení ŽA, Procvičujeme s Matýskem (Počítání do pěti a do deseti), Slabikář - necháváme ve škole.

ČJ, ŽA (Živá abeceda) str. 1 - opakovali jsme básničku,

              str. 2/1 - vyprávěli jsme o třídě, str. 2/2 - četli jsme řádek, str. 2/3 - četli jsme sloupeček

MA str. 1 - opakovali jsme vyprávění a počítání, 

             str. 2/1 - vyprávěli jsme o třídě na obrázku, str. 2/2 - četli jsme řádek

Do sešitů jsme si vložili proužek papíru, který potřebujeme každý den na čtení řádků a sloupečků. 

ČJ UC (Uvolňovací cviky - psaní), na velký papír jsme kreslili kruhy, str. 1 - krouživým pohybem jsme dokreslili Agátu

 

 

3.9.2021 pátek

Prosím, přineste v pondělí podepsané sešity. Ve škole se domluvíme s dětmi, co budou nosit děti v aktovce na jednotlivé předměty. 

MA - uč. str. 1 Co vidíš na obrázku? Určovali jsme počet osob, zvířat nebo věcí na obrázku. Na obrázku vidím děti. Kolik je tam dětí?  .....

        Určovali jsme počet teček na kartách. Řadili jsme karty (zleva doprava) a od nejmenšího počtu teček po největší. 

TV - seznámili jsme se s areálem školy, určili jsme si pravidla při pobytu venku.

ČJ ŽA str. 1 - opakovali jsme básničku, vyprávěli jsme o prázdninách podle obrázků.

VV - děkuji  rodičům za připravené pomůcky do VV. 

Přeji hezký víkend. 

 

 

Dobrý den, 

první den ve škole proběhl klidně.

Seznámili jsme s prostorami školy (přízemí - WC, knihovna, šatny, 2. třída, jídelna a tělocvična)

Zítra se učíme podle rozvrhu: MA, TV, ČJ, VV - prosím, přineste si věci do TV a VV. (Pokud někdo něco nemá, doplní příští týden.)

Do matematiky zatím nic nepotřebujeme, ČJ - prosím přinést Živou abecedu. 

Děti si páteční rozvrh nakreslily do malého sešitu. Malý sešit můžete využít v případě potřeby taky na vaše vzkazy a dotazy.

Děkuji a přeji všem pěkný zbytek dne. 

Monika Jelínková

 

3.9.2021 pátek

Prosím, přineste v pondělí podepsané sešity. Ve škole se domluvíme, co budou nosit v aktovce na jednotlivé předměty. 

MA - určovali jsme počet teček, řadili jsme kartičky (zleva doprava)

TV - seznámili jsme se s areálem školy, určili jsme si pravidla při pohybu venku

ČJ ŽA str. 1 - opakovali jsme básničku, vyprávěli jsme o prázdninách podle obrázků

VV - děkuji  rodičům za připravené pomůcky do VV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------